Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

 

Felhasználási feltételek

Az Autodesk Inc, a Delaware csoport tagja, székhelye: 111, McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia, valamint a leányvállalatai (együtt: "Autodesk") az alábbi feltételekkel ("Feltételek") bocsátja rendelkezésre az információkat, termékeket és szolgáltatásokat jelen weboldalon ("Weboldal"). A http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=304463 weboldalon további információk találhatók a cégről, valamint a Weboldallal kapcsolatos kérdésekkel fordulhat hozzánk.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A FELTÉTELEKET. A WEBOLDAL MEGLÁTOGATÁSÁVAL ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, KÉRJÜK, NE LÉPJEN BE A WEBOLDALRA.

Az "Ön", vagy a "Felhasználó" azt a természetes személyt jelöli, aki elfogadja a feltételeket. Ha a Weboldalt valamely cég vagy más jogi személy nevében keresi fel (nem kizárólagosan beleértve a partnerséget, kft.-t, bt.-t), akkor a Weboldalt meglátogató természetes személyt és a jogi személyt együtt.

A Weboldal meglátogatása nem kerül pénzbe (ellenkező értelmű rendelkezés híján), az internetszolgáltató azonban díjat számíthat fel az internethasználat után. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa a Weboldalon felsorolt termékeket, szolgáltatásokat, árakat és programokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja az Autodesk további feltételeit, továbbá azt, hogy az Autodesk saját belátása szerint dönthet a Weboldalon elérhető egyes információkról, termékekről és szolgáltatásokról. Ezek a feltételek nem kizárólagos jelleggel magukban foglalják a licencmegállapodásokat, kiegészítő felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi irányelveket és a Hivatkozási hozzájárulást (együtt: "További feltételek"). A További feltételek jelen hivatkozással részét képezik jelen Feltételeknek (ha a Feltételek és a További feltételek között bármi ellentmondás állna fenn, akkor a tárgyra vonatkozó További feltételek tekintendők irányadónak).

Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy módosítsa jelen Feltételeket, és a Felhasználót a Weboldalon elhelyezett vagy más megfelelő módon eljuttatott értesítéssel tájékoztassa a változásról. A Feltételek tetején található „UTOLJÁRA FRISSÍTVE” felirat segítségével megállapítható, hogy utoljára mikor módosultak a feltételek. Ha Ön a módosítások után is használja a Weboldalt, akkor ezzel elfogadja a módosításokat.

Az Autodesk fenntartja továbbá a jogot, hogy minden törvényes jogorvoslati eszközt felhasználjon a jelen Feltételek megszegése esetén. Az Autodesk minden, kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja.

1. Jogosultság. Amennyiben a Felhasználó valamely cég vagy más jogi személy nevében használja a Weboldalt, akkor kijelenti, hogy jogosult elfogadni a jelen Feltételeket a cég vagy más jogi személy nevében. Továbbá kijelenti, hogy legalább 13 éves, és ha 18 évnél fiatalabb, akkor szülő, törvényes gyám vagy más felelős nagykorú felügyelete mellett használja a weboldalt. Azok a személyek, akik a joghatóságuk szerint nem nagykorúak, nem használhatják a Weboldalt, és nem küldhetnek az Autodesk részére semmilyen, személyes azonosításra alkalmas információt.

2. Cégekre vonatkozó feltételek. Az alábbi feltételek kifejezetten a jelen Feltételek hatálya alá tartozó cégekre és más jogi személyekre vonatkoznak: A Felhasználó elfogadja, hogy jelen Feltételek minden alkalmazottjára érvényesek, valamint elfogadja, hogy az alkalmazottaknak a Weboldallal kapcsolatos tetteiért (azok hiányáért) felelősséget vállal, beleértve jelen Feltételek megszegését. A Felhasználónak a Weboldal elérésével és/vagy használatával kapcsolatos kitételek a Felhasználó alkalmazottjai általi Weboldalelérésre és/vagy -használatra is vonatkoznak. Felhasználó elfogadja, hogy minden alkalmazottja felelős a Weboldal eléréséhez használt jelszóval kapcsolatos titoktartásért, és beleegyezik, hogy az alkalmazottaknak nem engedélyezi, hogy a Weboldal eléréséhez használt jelszavukat vagy felhasználónevüket más alkalmazottnak vagy külső félnek kölcsönadják, vagy más módon továbbítsák. Ha az alkalmazott távozik a cégtől, vagy ha Ön meg szeretné gátolni, hogy az adott alkalmazott elérje a Weboldalt, az Ön felelőssége a módosítások érvénybe léptetése. Ön teljes felelősséget vállal minden olyan, a Weboldallal kapcsolatos tevékenységért, amely az alkalmazottak (és a korábbi alkalmazottak) jelszavát vagy felhasználónevét érinti.

3. Az Egyesült Államokban regisztrált weboldal. Az Autodesk az Egyesült Államokból működteti és felügyeli a Weboldalt, és hacsak jelen dokumentum kifejezetten másként nem rendelkezik, akkor az Autodesk nem tartozik más állam, ország vagy az Egyesült Államokon kívüli terület joghatósága alá. Az Autodesk nem képviseli és nem szavatolja, hogy a Weboldal vagy annak bármely része bármilyen, az Egyesült Államokétól eltérő joghatóság számára megfelelő vagy használható. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy belép a Weboldalra, azt saját kezdeményezése alapján és saját kockázatára teszi, és Felhasználó a felelős az összes helyi törvény, szabály és szabályozás betartásáért. Felhasználó az Egyesült Államok kivitel-ellenőrzése alá tartozik, és felelős a vonatkozó szabályok megszegéséért, beleértve bármely, az Egyesült Államok által alkalmazott embargót vagy más, a kivitelt korlátozó szövetségi szabályt és előírást. Az Autodesk részlegesen vagy teljesen, bármikor és saját megítélése alapján korlátozhatja a Weboldal elérhetőségét bármilyen, az Autodesk által kiválasztott személy, földrajzi hely és joghatóság számára.

4. A Weboldalon keresztül elküldött adatok. A Weboldalon elküldött adatok kezelésére az Autodesk Adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy weboldalon ("Adatvédelmi irányelvek"), és amely hivatkozással jelen Feltételek részét képezi. Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatosan elküldött összes információ megfelel a valóságnak, pontos és teljes, valamint hogy ezeket az információkat rendszeresen frissíti, hogy naprakészek maradjanak. Felhasználó beleegyezik, hogy ha bármely megadott adat hamis, pontatlan, érvénytelen vagy teljes, vagy azzá válik, akkor az Autodesk megakadályozhatja a Weboldal használatát.

5. Regisztráció; felhasználónevek és jelszavak. A Weboldal bizonyos részeihez Felhasználónak regisztrálnia kell magát az Autodesk rendszerében. Az Autodesk visszautasíthatja a regisztrációkérelmet, és a Felhasználó nem használhatja a felhasználónevet (vagy e-mail címet), ha a felhasználónevet más valaki más használja; ha másvalaki megszemélyesítésére alkalmas; ha másik személyhez tartozik; ha személyesen azonosítja a felhasználót; ha sérti másik személy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát; vagy ha az Autodesk saját belátása szerint egyéb okból visszautasítja.

A felhasználónév és a jelszó csak személyes használatra vehető igénybe; másik személy nem használhatja azokat. Felhasználó felelősséggel tartozik a Weboldal eléréséhez használt jelszóval kapcsolatos titoktartásért, és beleegyezik, hogy a Weboldal eléréséhez használt jelszót vagy felhasználónet nem adja kölcsön, és más módon sem továbbítja külső félnek. Felhasználó teljes felelősséget vállal minden olyan, a Weboldallal kapcsolatos tevékenységért, amely jelszavát vagy felhasználónevét érinti. Felhasználó elfogadja, hogy haladéktalanul értesíti az Autodesket, ha jelszavát vagy felhasználónevét jogosulatlanul használják, vagy a fiókkal, illetve a Weboldallal kapcsolatban bármely biztonsági előírást megszegnek; továbbá elfogadja, hogy a munkamenetek végén kijelentkezik/kilép a Weboldalon üzemeltetett fiókjából. Az Autodesk nem felelős semmilyen, a fenti kötelezettségek be nem tartásából származó kárért.

6. Vásárlások. Termékeink és szolgáltatásaink megvásárlásához hivatkozásokat helyezhetünk el a Weboldalon, amelyek a vásárlások végrehajtására szolgáló webáruházra mutatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a webáruház ugyan a Weboldalon vagy annak valamely tartományán található, de harmadik fél üzemelteti, és a harmadik fél weboldalának feltételei vonatkoznak rá, nem pedig jelen Feltételek. Az Autodesk nem felelős a harmadik fél feltételeiért. Vásárlás előtt tanácsos végigolvasni a webáruház feltételeit. Jelen Feltételek nem vonatkoznak az Ön webáruházban végzett tevékenységére, és az Autodesk nem is felelős azért. A Weboldalon megadott hivatkozásokról további információk találhatók a 12. részben.

7. Szoftver. A Weboldalon vagy azon keresztül elérhetővé tett minden szoftver ("Szoftver") az Autodesknek, annak beszállítóinak és/vagy a licencbeadóknak a jogvédett anyaga. A Szoftver használatát a felhasználói licencszerződés feltételei vagy más, a szoftverre vonatkozó megállapodás szabályozhatja (mind "Licencmegállapodás"). A Felhasználó csak akkor telepíthet valamely Szoftvert, ha elfogadja a vonatkozó Licencmegállapodás feltételeit (ha vannak).

A Szoftver csak Licencmegállapodást és/vagy jelen Feltételeket elfogadó végfelhasználók által tölthető le. Hacsak a vonatkozó Licencmegállapodás kifejezetten nem engedélyezi, vagy a vonatkozó törvény kifejezetten nem írja felül a következő megszorításokat, akkor Felhasználó elfogadja, hogy a Szoftvert nem értékesíti, nem adja bérbe/kölcsön, nem adja át, nem továbbítja, nem módosítja, nem alakítja át, nem fordítja le, nem készít belőle származékos műveket, nem elemzi belső felépítését, nem fordítja vissza, és nem próbálja meg a forráskódját visszafejteni.

A törvény polgári és büntetőjogi felelősség mellett kifejezetten tiltja a Szoftver reprodukálását, terjesztését és más, a Licencmegállapodással és/vagy jelen Feltételekkel ellentétes felhasználását. A rendelkezést megsértők ellen a törvényes jogorvoslati eszközök által engedélyezett legnagyobb mértékű eljárás indul.

A FENTIEKRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN MEGSZORÍTÁS NÉLKÜL A SZOFTVERT KIFEJEZETTEN TILOS MÁSOLNI VAGY REPRODUKÁLNI MÁSIK SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKÁLÁS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL, KIVÉVE HA A REPRODUKÁLÁST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVER VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁSA EZT KIFEJEZETTEN MEGENGEDI. 

A Weboldalról az Egyesült Államok kormányának ügynöksége vagy szervezete által vagy számára letöltött bármely Szoftver és a Szoftver dokumentációja "kereskedelmi számítógépes szoftvernek" és "kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációnak" minősül, és a FAR 12.212 vagy a DFARS 227.7202 szabályzat és ezek jogutódjainak hatálya alá tartozik. A Szoftver és dokumentációjának használata, reprodukálása és közlése jelen Feltételekben kifejtett feltételek szerint történhet.

8. Tulajdonosi jogok. A Weboldalon közzétett információk és anyagok, beleértve a Szoftvert is, az Autodesk, annak leányvállalatai, alvállalatai, licencbeadói és/vagy beszállítói tulajdonát képezik, és szerzői jog, védjegy, szabadalom és/vagy egyéb tulajdonosi jogok és törvények védelme alatt állnak. Jelen Feltételek betartása mellett, és csak addig, ameddig az Autodesk engedélyezi a Weboldal elérését és használatát, valamint abban az esetben, ha minden szerzői és tulajdonosi jog sértetlen marad, Felhasználó a következőket végezheti el: (a) a Weboldal bármely olyan tartalmának megjelenítése, amelyhez hozzáféréssel rendelkezik jelen dokumentum értelmében, kizárólag egyetlen számítógépen, személyes, nem üzleti célú információszerzésre, továbbá (b) egy (1) másolat letöltése a Weboldalról és kinyomtatása azon anyagok közül, amelyeket az Autodesk kifejezetten letöltésre tesz elérhetővé (például tanulmányok) (továbbiakban "Dokumentumok") kizárólag egyetlen számítógépen, személyes, nem üzleti célú információszerzésre, amennyiben a Dokumentumok semmilyen módon nem módosulnak. Az Autodesk előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül (a részben vagy egészben) a Weboldal vagy a Weboldal valamely információja nem használható, nem tölthető le, nem tölthető fel, nem másolható, nem nyomtatható ki, nem jeleníthető meg, nem hajtható végre, nem reprodukálható, nem tehető közzé, nem licencelhető, nem továbbítható, nem adható bérbe/kölcsönbe, nem módosítható, nem értékesíthető, nem terjeszthető, illetve a Weboldal (vagy bármely információja) alapján nem is hozható létre származékos mű sem részben, sem egészben. A Weboldal egyes részei szerző jog, arculati jegyek, védjegy, tisztességtelen versenyt gátló jogok és/vagy egyéb jogok védelme alatt állnak, és nem másolhatók, és nem is utánozhatók sem részben, sem egészben. A Weboldalról nem másolható és nem továbbítható az embléma, a grafikus elemek, a hang vagy a kép, kivéve ha az Autodesk erre írásban kifejezetten engedélyt ad. A Weboldal tartalma nem ad engedélyt sem beleértés, sem estoppel, sem más alapján arra, hogy az Autodesk előzetes írásos engedélye nélkül az Autodesk, annak leányvállalatainak vagy beszállítóinak a kereskedelmi neve, védjegye vagy szolgáltatói jegye felhasználható legyen.

9. A garancia korlátozása. AZ AUTODESK ÉS/VAGY ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ALVÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI ÉS LICENCBEADÓI, VALAMINT MINDEZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI NEM JELENTIK KI, HOGY A WEBOLDAL, A WEBOLDALON TALÁLHATÓ BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS, ILLETVE A WEBOLDALON KÖZZÉTETT ANYAGOKON, INFORMÁCIÓKON, TARTALMON, DOKUMENTUMOKON ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ELEMEKEN TALÁLHATÓ BÁRMELY INFORMÁCIÓ MEGFELEL EGY ADOTT CÉLRA. A WEBOLDALRÓL BESZERZETT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT), VALAMINT AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓ, TARTALOM, DOKUMENTUM ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ANYAG CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ, ÉS AZ ADOTT FORMÁBAN, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL ÁLL RENDELKEZÉSRE. AZ AUTODESK ÉS/VAGY ENNEK LEÁNYVÁLLALATAI, ALVÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI ÉS LICENCBEADÓI EZENNEL KIZÁRNAK A WEBOLDALRA, A TERMÉKEKRE, INFORMÁCIÓKRA, TARTALOMRA, DOKUMENTUMOKRA ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ANYAGRA VONATKOZÓ MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT GARANCIÁT, A PIACKÉPESSÉGET, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A JOGCÍMET ÉS A JOGBITORLÁST. 

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A WEBOLDALON AZ EGYES SZOFTVEREKHEZ ELÉRHETŐ LICENCMEGÁLLAPODÁS TARTALMAZHAT OLYAN KIFEJEZETT (DE NEM VÉLELMEZETT) GARANCIÁKAT, AMELYEK IRÁNYADÓK AZ ADOTT SZOFTVER ESETÉBEN. JELEN SZOFTVER ESETÉBEN A FENTI 9. RÉSZBEN KIFEJTETT GARANCIAKORLÁTOZÁS AZ IRÁNYADÓ, KIVÉVE HA AZ AUTODESK NEM BIZTOSÍTJA KIFEJEZETTEN A GARANCIÁT VALAMELY LICENCMEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN.

10. A felelősség korlátozása. AZ AUTODESK ÉS/VAGY ANNAK MEGFELELŐ LEÁNYVÁLLALATA, ALVÁLLALATA, BESZÁLLÍTÓJA ÉS LICENCBEADÓJA, VALAMINT MINDEZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, ELRETTENTŐ, ALKALOMSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, SEM AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK AZ ELMARADT HASZNÁLATBÓL VAGY HASZONBÓL, EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉGBŐL, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN ELŐÁLLT INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ELVESZTÉSÉBŐL, HARMADIK FÉL ÁLTAL JOGOSULATLANUL MEGSZERZETT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN KELETKEZNEK, JOGSZOLGÁLTATÁS, SZERZŐDÉS, HANYAGSÁG VAGY MÁS, JOGELLENES ELJÁRÁS ÚTJÁN KELETKEZNEK, A WEBOLDAL, A WEBOLDALON, BÁRMELY INFORMÁCIÓBAN, TARTALOMBAN, DOKUMENTUMBAN VAGY KAPCSOLÓDÓ GRAFIKUS ANYAGBAN FELLELHETŐ BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KELETKEZNEK, A WEBOLDALON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁS HIÁNYÁBÓL JÖNNEK LÉTRE, MÉG AKKOR SEM, HA A FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉT FELHÍVTÁK ILYEN KÁR VAGY VESZTESÉG LEHETŐSÉGÉRE. AZ AUTODESK ÉS/VAGY ANNAK MEGFELELŐ LEÁNYVÁLLALATA, ALVÁLLALATA, BESZÁLLÍTÓJA ÉS LICENCBEADÓJA, VALAMINT MINDEZEK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI ÉS KÉPVISELŐI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ KÜLÖNÖSKÉPPEN ÉS NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÓ ÁLTALI HASZNÁLAT ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY, AZ AUTODESK VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL A WEBOLDALON KÖZZÉTETT SZOFTVERBŐL ÉS/VAGY MÁS TARTALOMBÓL SZÁRMAZNAK. A FELHASZNÁLÓ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE, HA FELHAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL. AZ AUTODESK MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE MINDEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS JOGI ELJÁRÁSÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS SZERINT, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT) VAGY MÁSKÉPP, AZ A TELJES ÖSSZEG, AMELYET A FELHASZNÁLÓ AZ AUTODESKNEK FIZETETT A WEBOLDAL ELÉRÉSÉÉRT ÉS HASZNÁLATÁÉRT.

A WEBOLDAL ÉS A WEBOLDALON ELÉRHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK, TOVÁBBÁ A WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, TARTALOM, SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ANYAGOK TECHNIKAI PONTATLANSÁGOKAT, HIBÁKAT VAGY HIÁNYOKAT TARTALMAZHATNAK. AZ ITT LEÍRT INFORMÁCIÓK RENDSZERESEN MÓDOSULHATNAK. AZ AUTODESK ÉS/VAGY A MEGFELELŐ LEÁNYVÁLLALATOK, ALVÁLLALATOK, BESZÁLLÍTÓK ÉS LICENCBEADÓK NEM KÖTELEZŐ JELLEGGEL BÁRMIKOR KÉSZÍTHETNEK JAVÍTÁSOKAT ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSOKAT A WEBOLDALON, ILLETVE A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRHETŐ A TERMÉKEKEN ÉS SZOLGÁLTATÁSOKON, TOVÁBBÁ AZ ITT LEÍRT INFORMÁCIÓKON, SZOLGÁLTATÁSOKON, SZOFTVEREN, TERMÉKEKEN ÉS/VAGY PROGRAMOKON.

A JELEN 10. RÉSZBEN FOGLALTAK NEM KORLÁTOZZÁK AZ AUTODESK FELELŐSSÉGÉT, HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN, HA AZ AZ AUTODESK BIZONYÍTOTT HANYAGSÁGÁBÓL, HAMIS ÁLLÍTÁSÁBÓL, ELHALLGATÁSBÓL ÁLL ELŐ, ILLETVE OLYAN ESETEKBEN, AMELYEK NEM ZÁRHATÓK KI AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT.

11. Szerzői jog megsértéséből fakadó követelések. Az 1998-ban beiktatott Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") biztosítékot nyújt azoknak a jogtulajdonosoknak, akik úgy vélik, hogy az interneten megjelenő anyag megsérti az amerikai szerzői jog szerinti jogaikat. Ha jóhiszeműen feltételezi, hogy a Weboldalon elérhető anyagok sértik az Ön szerzői jogait, figyelmeztetést küldhet az Autodesknek, amelyben kéri, hogy az Autodesk távolítsa el az anyagot, vagy gátolja meg a hozzáférést. Ha jóhiszeműen azt feltételezi, hogy valaki tévesen Önnek küldött szerzői jog megsértéséről szóló figyelmeztetést, akkor a DMCA alapján ellenfigyelmeztetést küldhet az Autodesk részére. A figyelmeztetések és az ellenfigyelmeztetések csak a DMCA aktuális követelményeinek megfelelőek lehetnek. A részletek a https://www.copyright.gov/ weboldalon találhatók. A figyelmeztetések és ellenfigyelmeztetések az alábbi címre küldendők:

Copyright Agent
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
E-mail: copyright.agent@autodesk.com
Tel: (415) 507.5000
Fax: (415) 507.6128

Az Autodesk azt ajánlja, hogy tájékozódjon jogi tanácsadójánál, mielőtt figyelmeztetést vagy ellenfigyelmeztetést küld.

12. Hivatkozások. A WEBOLDALON TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK KÜLSŐ HONLAPOKRA IRÁNYÍTANAK. A HIVATKOZOTT HONLAPOK NEM TARTOZNAK AZ AUTODESK FELÜGYELETE ALÁ, ÉS AZ AUTODESK NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT WEBOLDALAK TARTALMÁÉRT, A HIVATKOZOTT WEBOLDALAKON TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, ILLETVE A WEBOLDALAKON TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOKÉRT ÉS FRISSÍTÉSEKÉRT. AZ AUTODESK NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT WEBOLDALAKON TALÁLHATÓ WEBES MŰSORSZÓRÁSÉRT, SEM BÁRMILYEN MÁS KÖZVETÍTÉSÉRT. AZ AUTODESK KIZÁRÓLAG KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE A HIVATKOZÁSOKAT. EZEN HIVATKOZÁSOK WEBOLDALRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELE NEM JELENTI AZT, HOGY AZ AUTODESK KIFEJEZETTEN TÁMOGATJA A HIVATKOZOTT WEBOLDALAKAT. FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZIK, HOGY A HARMADIK FÉL WEBOLDALÁNAK ÉS ERŐFORRÁSAINAK HASZNÁLATA, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ADOTT WEBOLDALON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY TARTALMAT, INFORMÁCIÓT, ADATOT, HIRDETÉST, TERMÉKET VAGY MÁS ANYAGOT, A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS HASZNÁLAT ESETÉN AZ ADOTT WEBOLDAL ÉS ERŐFORRÁS FELTÉTELEI AZ IRÁNYADÓK.

13. Viselkedési szabályzat. A weboldal használata során a Felhasználó köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. Ezen kívül az Autodesk elvárja, hogy a Weboldal felhasználói tiszteletben tartsák mások jogait és méltóságát. A Weboldal használatának feltétele a jelen részben kifejtett viselkedési szabályzatnak való megfelelés; ha a Felhasználó nem követi a szabályzatot, akkor a 18. résznek megfelelően a Weboldalhoz való hozzáférés megszüntethető. Felhasználó elfogadja, hogy tartózkodik a következőktől:

 • Az alábbiak közzététele, továbbítása vagy egyéb módon elérhetővé tétele a Weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban:
  • Bármi, ami (a) félelmet keltő, zaklató, megalázó vagy gyűlöletkeltő; (b) becsületsértő; (c) csaló szándékú vagy jogellenes; (d) obszcén, ízléstelen vagy egyéb módon kifogásolható; illetve (e) szerzői jog, védjegy vagy más tulajdonosi jog oltalma alatt áll, és nem rendelkezik a jogtulajdonos előzetes írásos beleegyezésével.
  • Bármilyen anyag, amelynek polgári vagy büntetőjogi következménye van, vagy amely bűncselekménynek minősülő magatartásra buzdít.
  • Bármilyen vírus, féreg, trójai faló vagy más számítógépes kód, fájl vagy program, amely kárt okoz, önmagát terjeszti, vagy bármely hardver vagy szoftver károsítására vagy normál üzemének megzavarására készült.
  • Bármely kéretlen vagy nem engedélyezett hirdetés, reklámcélú anyag, "levélszemét", "lánclevél", "piramisjáték" vagy befektetési lehetőség, illetve más jellegű felhívás.
 • A Weboldal használata csalásra vagy más törvénybe ütköző célra.
 • A Weboldal felhasználóinak személyes azonosítására alkalmas információk gyűjtése.
 • Más természetes vagy jogi személy megszemélyesítése, beleértve az Autodesk és leányvállalatainak képviselőit; a Felhasználó leányvállalatának hamis képviselete bármely természetes vagy jogi személy által; annak állítása vagy sugalmazása, hogy az Autodesk sajátjának tekinti az Ön bármely állítását.
 • A Weboldal, illetve Weboldal elérhetőségét biztosító szerverek vagy a hálózat működésének zavarása vagy megszakítása; a hálózatokra vonatkozó követelmények, eljárások, előírások és szabályzatok megszegése.
 • Más személy korlátozása vagy ellehetetlenítése a Weboldal elérésében (beleértve a Weboldal bármely részének eltérítése vagy eltorzítása).
 • A Weboldal használata bármely termék vagy szolgáltatás hirdetésére vagy értékesítési ajánlat közzétételére az Autodesk előzetes írásos engedélye nélkül.
 • A Weboldal bármely részének, funkciójának vagy hozzáférhetőségének reprodukálása, duplikálása, másolása, eladása, továbbértékesítése vagy egyéb, kereskedelmi jellegű hasznosítása (beleértve a Weboldalon keresztül elérhető bármely tartalmat, Szoftvert és egyéb anyagot).
 • A Weboldal bármely részének módosítása, átalakítása, lefordítása, visszafordítása, belső felépítésének elemzése (beleértve a Weboldalon keresztül elérhető bármely tartalmat, Szoftvert és egyéb anyagot), kivéve ha a jelen korlátozásokat felülíró vonatkozó törvény ezt kifejezetten engedélyezi, és akkor is csak a törvény által engedélyezett mértékig.
 • Bármely szerzői jogi, védjeggyel vagy egyéb tulajdonosi joggal kapcsolatos jelzés eltávolítása a Weboldalról, a tartalomból, a Szoftverekből és egyéb, a Weboldalról származó anyagokból.
 • A Weboldal bármely részének keretbe foglalása vagy tükrözése az Autodesk előzetes írásos engedélye nélkül.
 • Adatbázis létrehozása a Weboldal teljes vagy részleges tartalmának módszeres letöltésével.
 • Az Autodesk előzetes írásos engedélye nélkül bármely robot, adatbányász, oldalkereső/oldallehívó alkalmazás vagy más manuális vagy automatikus eszköz használata a Weboldal navigációs szerkezetének vagy megvalósításának a beolvasására, indexelésére, kibontására, kibányászására vagy bármiféle reprodukálására vagy kijátszására.

14. Fórumok. A "Fórum" vitacsoport, csevegőfelület, hirdetőtábla, hírcsoport, wiki/súgófelület, visszajelzés, az Autodesknek, a webmesternek vagy Autodesk-alkalmazottnak küldött levél, e-mail funkció vagy más, a Weboldal által biztosított interaktív funkció.

Az Autodesk Fórumain az Autodesk és a Weboldalt használó harmadik fél is elhelyezhet információt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Weboldal felhasználói pontatlan, félrevezető vagy megtévesztő üzeneteket vagy állításokat is közzétehetnek a Fórumokon. Az Autodesk, ennek leányvállalatai, a megfelelő alkalmazottak, tisztségviselők, igazgatók, részvényesek, társult vállalatok, ügynökök, képviselők, beszállítók és licencbeadók nem tekintik sajátjuknak a harmadik felek által a Fórumokon közzétett véleményt, tanácsot, információt vagy állítást, és nem is tehetők felelőssé ezekért. Az Autodesk és/vagy ennek megfelelő leányvállalatai, alvállalatai, beszállítói és licencbeadói, valamint mindezek igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottjai, ügynökei és képviselői korlátozástól mentesen nem felelősek semmilyen, a Fórumokon elérhetővé tett információért és anyagért (korlátozás nélkül beleértve Fórumok megnyilatkozásaiban található hibákat vagy hiányosságokat, valamint a Fórumok üzeneteibe ágyazott hiperhivatkozásokat vagy képeket), illetve az ezen információk vagy anyagok felhasználásából fakadó eredményekért. Az Autodesk és/vagy ennek megfelelő leányvállalatai, alvállalatai, beszállítói és licencbeadói, valamint mindezek igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottjai, ügynökei és képviselői semmilyen körülmények között nem felelősek az ilyen információk vagy anyagok felhasználásából fakadó veszteségért vagy kárért. A Fórumokban kifejtett vélemény kizárólag a beküldő személyek véleményét tükrözi, és nem tükrözi az Autodesknek és/vagy ennek megfelelő leányvállalatainak, alvállalatainak, beszállítóinak és licencbeadóinak, valamint mindezek igazgatóinak, tisztségviselőinek, alkalmazottjainak, ügynökeinek és képviselőinek a véleményét.

Továbbá az Autodesk és/vagy ennek megfelelő leányvállalatai, alvállalatai, beszállítói és licencbeadói, valamint mindezek igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottjai, ügynökei és képviselői nem befolyásolják, és ezért nem felelősek az olyan károkért, amelyek a bármely külső fél által a Fórumban vagy a Weboldal bármely részén önként közzétett információ felhasználásából (korlátozás nélkül ideértve az újbóli közzétételt) vagy nem megfelelő használatából származnak. SZEMÉLYES AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS VAGY EGYÉB ADATAIT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TEHETI PUBLIKUSAN ELÉRHETŐVÉ VALAMELY FÓRUMBAN VAGY A WEBOLDAL MÁS RÉSZÉN.

15. Licenc. Felhasználó azáltal, hogy tartalmat tölt fel, küld el e-mailben, oszt meg, tesz közzé vagy más módon átad a Fórumokba, vagy tartalmat nyújt be az Autodesknek (mind: "Beküldött tartalom"), elfogadja, hogy ezek a Beküldött tartalmak nem bizalmasak, és automatikusan megadja (illetve garantálja, hogy a jogtulajdonos kifejezetten megadja) az Autodesknek az örökös, jogdíjmentes, teljesen költségmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, licencbe adható (több rétegen keresztül) jogot és licencet, hogy az Autodesk az ilyen Beküldött tartalmakat felhasználja, reprodukálja, módosítsa, valamely célra alkalmassá tegye, közzétegye, végrehajtsa és megjelenítse (akár nyilvánosan, akár máshogy), továbbítsa és terjessze bármely jelenlegi vagy jövőben kifejlesztett formában, médiumon vagy technológiával. Ezen kívül a Felhasználó garantálja, hogy lemond a tartalom úgynevezett személyhez fűződő jogairól. Felhasználó minden Beküldött tartalomra vonatkozóan kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik minden szükséges joggal ahhoz, hogy megadja a jelen fejezetben kifejtett jogokat, és hogy minden egyes Beküldött tartalom, valamint a Weboldallal kapcsolatban az azt érintő eljárás megfelel a törvényi előírásoknak és jogszabályoknak.

16. Ellenőrzés. Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Autodesk fenntartja a jogot (de nem kötelezi magát) arra, hogy saját belátása szerint a következők valamelyikét vagy mindegyikét külön értesítés nélkül végrehajtsa: (i) a Beküldött tartalmak és a Weboldal elérésének ellenőrzése; (ii) bármely Beküldött tartalom módosítása, eltávolítása, közzétételének megtagadása vagy engedélyezése; és/vagy (iii) bármely Beküldött tartalom és az átadás körülményeinek nyilvánosságra hozatala bármely harmadik félnek a Weboldal működtetése érdekében; annak érdekében, hogy megvédje az Autodesket, leányvállalatait, alkalmazottait, tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, alvállalatait, ügynökeit, képviselőit, beszállítóit vagy licencbeadóit, továbbá a Weboldal felhasználóit és látogatóit; annak érdekében, hogy megfeleljen a törvényi kötelezettségeknek és a kormány kéréseinek; jelen Feltételek érvényesítése érdekében; illetve bármely más okból vagy célért. Az Autodesk minden felelősséget kizár az olyan tartalmak tekintetében, amelyet a felhasználók küldenek be a Weboldal bármely részén vagy részére.

17. Vetélkedők, versenyek, nyereményjátékok és hasonló ösztönzők. Jelen Feltételek feltételein túl, a Weboldalon elérhetővé tett minden vetélkedőt, versenyt, nyereményjátékot és hasonló ösztönzőt (együttesen: "Promóciók") saját, jelent Feltételektől független szabályrendszer szabályoz. Ha ilyen Promócióban vesz részt, elfogadja a vonatkozó szabályokat, amelyek eltérhetnek az itt kifejtett feltételektől. Az Autodesk azt ajánlja, hogy nézze át az egyes Promóciókra vonatkozó szabályokat (ezek az adott Promóciónál hiperhivatkozással megtalálhatók), és nézze át az Autodesk Adatvédelmi irányelveit, amelyek jelen Feltételeken túl irányadóak az ilyen tevékenységekkel kapcsolatban beküldött adatokra vonatkozóan. Ha a vonatkozó feltételek ellentmondanak jelen Feltételeknek, akkor a vonatkozó feltételek tekintendők elsődlegesnek.

18. A szerződés megszüntetése. Felhasználó elfogadja, hogy az Autodesk saját belátása szerint bármikor, indoklással vagy a nélkül megszüntetheti a Weboldalhoz és bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó felhasználói fiókhoz való hozzáférést, beleértve azt is, ha az Autodesk úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó megsértette jelen Feltételeket, vagy nem azok szellemében járt el. Ilyen szerződésmegszüntetés esetén Felhasználó azonnal elveszti a Weboldal használatára vonatkozó jogát. Felhasználó beleegyezik, hogy a Weboldalhoz való hozzáférésnek vagy a Weboldal használatának a megszüntetése előzetes értesítés nélkül is történhet, és az Autodesk azonnal deaktiválhatja vagy törölheti a felhasználónevét és jelszavát, valamint minden kapcsolódó információt és fájlt és/vagy ezen információkhoz való további hozzáférést. Felhasználó beleegyezik, hogy az Autodesk, ennek leányvállalatai, ezek alkalmazottai, tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, alvállalatai, ügynökei, képviselői, beszállítói vagy licencbeadói nem felelősek sem a Felhasználó, sem harmadik fél felé a Weboldalhoz és bármely információhoz vagy fájlhoz való hozzáférés megszüntetésével kapcsolatban, továbbá nem kötelezhetők arra, hogy az információkat vagy fájlokat a hozzáférés megszüntetése után elérhetővé tegyék. A 2., 3., 8-13., 16. és a 19-24. részek jelen Feltételek lejártával vagy megszüntetésével is érvényben maradnak.

19. Irányadó jogszabályok; jogi fórum. Ha a Felhasználónak az Autodeskkel érvényes szerződése van, akkor jelen Feltételekből származó (beleértve az itt kifejtett irányelveket) és/vagy a Weboldallal kapcsolatos bármely jogvita esetén az Autodeskkel kötött szerződésben elfogadott jogszabályok és fórumok tekintendők az irányadó jogszabálynak és jogi fórumnak. Ha a Felhasználónak az Autodeskkel egynél több érvényes szerződése van, akkor jelen Feltételekből származó (beleértve az itt kifejtett irányelveket) és/vagy a Weboldallal kapcsolatos bármely jogvita esetén az Autodeskkel kötött legújabb szerződésben elfogadott jogszabályok és fórumok tekintendők az irányadó jogszabálynak és jogi fórumnak.

Ha a Felhasználónak nincs érvényes szerződése az Autodeskkel, akkor (a) elfogadja valamely Marin County-beli (Kalifornia állam) alkalmas állami joghatóság nem kizárólagos illetékességét vagy valamely San Franciscó-i (Kalifornia állam) alkalmas szövetségi bíróság illetékességét minden, a jelen Feltételekből vagy azzal kapcsolatban keletkező jogi eljárás esetén; továbbá (b) elfogadja, hogy a következő bekezdésben kifejtett mértéknek megfelelően minden, a jelen Feltételekből (beleértve az itt kifejtett irányelveket) vagy azzal és/vagy a Weboldallal kapcsolatban keletkező jogvita esetén az Egyesült Államok Kalifornia államának törvényei tekintendők irányadónak, függetlenül a jogszabályi előírások ütközésétől. Jelen Feltételekre kifejezetten nem alkalmazható az Egyesült Nemzetek Szövetségének Bécsi egyezmény címen ismert törvénye.

Amennyiben a Felhasználó (i) nem rendelkezik érvényes szerződéssel az Autodeskkel; (ii) nem amerikai állampolgár; (iii) nem rendelkezik állandó lakóhellyel az Egyesült Államokban; (iv) nem az Egyesült Államokból fér hozzá a Weboldalhoz; (v) és az Autodesk közötti jogvita nem érinti a Weboldal amerikai változatához való hozzáférést, illetve annak használatát, és (vi) valamely európai uniós ország állampolgára, és nem kereskedelmi, üzleti vagy hivatalos céllal használja a Weboldalt, akkor Felhasználó ezennel elfogadja, hogy a jelen Feltételekből (beleértve az itt kifejtett irányelveket) vagy azzal és/vagy a Weboldallal kapcsolatban keletkező bármely jogvita esetén Anglia és Wales jogszabályai tekintendők irányadónak függetlenül a jogszabályi előírások ütközésétől. Jelen dokumentum semelyik része sem értelmezhető úgy, hogy az Autodesk elfogadja valamely joghatóság vagy fórum illetékességét a felmerülő jogviták megoldására (kivéve a Kalifornia állambeli Marin County valamely alkalmas állami bírósága vagy a Kalifornia állambeli San Francisco valamely alkalmas szövetségi bírósága).

20. Kártalanítás. Felhasználónak a törvény által megengedett legnagyobb mértékig a saját költségén kell megvédenie vagy rendeznie minden követelés vagy peres eljárás költségét, nem korlátozóan ideértve az Autodesk és/vagy ennek leányvállalatai, mindezek alkalmazottai, tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, alvállalatai, ügynökei, képviselői, beszállítói vagy licencbeadói (együtt: Kedvezményezett) ellen bármely önszabályozó szervezet, állam vagy szövetségi biztonsági ügynökség vagy bizottság által indított jogi eljárást vagy nyomozást (együttesen: "Eljárás") a jogvita következő eseteiben: (1) ha kiderül, hogy a Felhasználó által biztosított vagy közzétett információ, tartalom vagy más anyag vagy szolgáltatás, illetve annak használata sérti bármely természetes vagy jogi személy szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb szellem tulajdonjogát, illetve jogtalanul elsajátítja valamely természetes vagy jogi személy üzleti titkát, vagy bármely rágalmazó, becsületsértő, becsmérlő, pornográf vagy obszcén anyagot tartalmaz; (2) ha a Felhasználó megszegi jelen Feltételek alatt fennálló kötelezettségeit; (3) ha a Felhasználó törvénybe ütközően vagy jogosulatlanul használja a Weboldalt, beleértve a Weboldalon biztosított információkat, tartalmat, szolgáltatásokat és/vagy termékeket, vagy ezzel kapcsolatban ilyen tevékenységet végez; továbbá (4) ha a Felhasználó által a Fórumokra benyújtott Beküldött tartalomról van szó. Felhasználó köteles kártalanítani a Kedvezményezettet bármely és minden olyan kár, költség, felelősség és ügyvédi díj tekintetétben, amelyek ezen Eljárások végrehajtásából származnak. A fenti kártalanítási rendelkezések jelen Feltételek lejártával vagy megszüntetésével is érvényben maradnak.

21. Értesítések. Az Autodesknek küldött értesítések jelen Feltételek értelmében csak akkor tekinthetők hivatalosnak, ha írott formában érkeznek, és személyes kézbesítéssel vagy valamely nagyobb kézbesítő szolgálat által vagy ajánlott, tértivevényes küldeményként jutnak el a következő címre: Autodesk, Inc., Attention: Legal Department, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903. Az Autodesk saját belátása szerint a Weboldalon, e-mailben vagy normál levélben értesítheti a Felhasználót. Ezen kívül a Weboldal tartalmazhat értesítéseket jelen Feltételek módosulásáról, illetve egyéb kérdésekről akár közvetlen megjelenítés, akár hiperhivatkozás által. Felhasználó korlátozás nélkül elfogadja, hogy jelen Feltételek és bármely elektronikus formában küldött értesítés nyomtatott változata elfogadható a jelen Feltételekre alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy adminisztratív eljárásokban más, eredetileg nyomtatott formában létrehozott és karbantartott üzleti dokumentumnak megfelelő mértékben és azokéval azonos feltételek mellett.

22. Prognózisok. A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, amelyek az Autodesk jövőbeli eseményeivel vagy pénzügyi teljesítményével kapcsolatosak. Ezúton felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy ezek csupán előrejelzések, és a tényleges események vagy eredmények lényegesen eltérhetnek. Ilyen állításnak minősülnek azok, amelyek (a) a "hisz", "remél", "előrejelez", "becsül" vagy hasonló értelmű vagy használatú szavakat tartalmazzák; (b) kifejezetten prognózisként azonosíthatók; (c) az Autodesk bármely tervét vagy célját írják le a jövőbeli műveletek vagy termékek kapcsán; (d) az Autodesk piacainak vagy ügyfeleinek jellemzőit és növekedését, illetve az Autodesk várható fizetőképességét és tőkeerőforrásait érintik. A lényeges eltérést okozó tényezők közé tartoznak az Autodesk műveleteit, piacait, termékeit, szolgáltatásait és árait befolyásoló gazdasági, versenyképességi, kormányzati és technológiai hatások. További információ az Autodesk pénzügyi eredményeit befolyásolni képes potenciális tényezőkről az Autodesk által a Securities and Exchange Commissionnek elküldött anyagokban található; különösképpen pedig az Autodesk legutóbbi Form 10-K és Form 10-Q űrlapon készített beszámolóin. Az Autodesk nem kötelezhető arra, hogy frissítse bármely prognózisát azért, hogy az tükrözze a létrehozása után bekövetkező eseményeket vagy körülményeket.

23. Egyebek. Jelen Feltételek a Felhasználó és az Autodesk közötti teljes megállapodást tartalmazzák, és felülírnak minden, a Weboldallal kapcsolatban a Felhasználó és az Autodesk között történt korábbi vagy aktuális kommunikációt és javaslatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írott. Felhasználó tudomásul veszi, hogy semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem jogosult feltételezni vagy megalkotni az Autodesk nevében. Bármely fél csak a mindkét fél által aláírt írott dokumentummal mondhat le jelen Feltételekben kifejtett jogairól. Jelen Feltételekben szereplő bármely előírás érvényesítésének meghiúsulása nem tekinthető az itt kifejtett bármely előírásról való lemondásról. Ha jelen Feltételek valamely előírása törvénybe ütköző, érvénytelen vagy bármely oknál fogva nem érvényesíthető, akkor a kérdéses előírás jelen Feltételekből kizárandó, és nem befolyásolja semelyik másik előírás érvényességét vagy érvényesíthetőségét. Az Autodesk előzetes írásos engedélye nélkül Felhasználó nem ruházhatja át, nem továbbíthatja, és nem adhatja licencbe jelen Feltételek szerinti bármely (vagy összes) jogát vagy kötelezettségét. Jelen Feltételek semelyik előírása nem használható harmadik fél hasznára, és a Feleknek nem áll szándékában, hogy bármely előírást harmadik fél érvényesíthessen, akár az 1999. évi Contracts (Rights or Third Parties) Act alapján, akár másképp. Jelen dokumentum címsorai, feliratai vagy szakaszcímei csak praktikus okokból készültek ebben a formában, és semmilyen módon nem tükrözik, és nem magyarázzák jelen részeket és rendelkezéseket. Az Autodesk nem felelős az felügyeleti körén kívüli okokból eredő kötelezettségmulasztásért.

24. Kapcsolat. Jelen Feltételek értelmével vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdéseit a copyright.agent@autodesk.com e-mail címre küldheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mail kommunikáció nem feltétlenül biztonságos; ennek megfelelően e-mailes kapcsolattartáskor ne küldjön hitelkártyaadatokat vagy más kényes információkat.

25. Szűrés. Az Autodesk értesíti a Felhasználót, hogy a kereskedelmi forgalomban szülői felügyeleti eszközök kaphatók (például számítógépes hardver, szoftver vagy szűrőeszköz), amelyek segíthetnek korlátozni a kiskorúakra káros anyagok hozzáférhetőségét. A GetNetWise (https://kids.getnetwise.org/) és az OnGuard Online (https://onguardonline.gov/) weboldal információkat tartalmaz az ilyen védelmet biztosító szolgáltatókról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Autodesk nem támogatja kifejezetten az ilyen oldalakon felsorolt termékek vagy szolgáltatások egyikét sem.

26. Kommunikáció. Ha a Felhasználó felkeresi a Weboldalt, vagy e-mailt küld nekünk, akkor elektronikus kommunikációt létesít. Felhasználó beleegyezik, hogy szerződési célokból elektronikus kommunikációkat kapjon az Autodesktől, és elfogadja, hogy az Autodesk által nyújtott minden szerződés, értesítés, közlemény és más kommunikáció teljesíti az ilyen kommunikációk írásos formájára vonatkozó minden törvényi előírást. Ez a kitétel nem befolyásolja a Felhasználó alkotmányos jogait.

27. Információk vagy panaszok. Ez az értesítés csak kaliforniai felhasználóinkat érinti: A Weboldallal kapcsolatos kérdését vagy panaszát a copyright.agent@autodesk.com e-mail címre küldheti. Továbbá levélben is felveheti a kapcsolatot az Autodeskkel a következő címen: Copyright Agent, Autodesk, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, valamint telefonon a 415.507.5000-as telefonszámon. A kaliforniai állampolgárok levélben a 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 címen vehetik fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs), illetve telefonon a 916.445.1254 vagy a 800.952.5210 telefonszámon.

 Nyomtatható verzió (pdf - 202Kb)