Autodesk Rendering

FRAMTIDENS ARBETSMETODER

Autodesk strävar efter att hjälpa kunder, communityn och medarbetare att bli mer framgångsrika i automatiseringens tidsålder. 

Automatisering och framtidens arbetsmetoder

Autodesk arbetar efter övertygelsen om att automatiseringsteknik såsom artificiell intelligens är nödvändig för att företagen och det globala samhället ska kunna klara kraven från den växande urbana befolkningen. Vi vet att teknisk utveckling leder till paradigmskiften och därför strävar Autodesk också efter att hjälpa arbetarna att anpassa sig och vända förändringen till något positivt. Vi tror att personalen tjänar på att vara öppen för löpande fortbildning, skaffa sig den mest efterfrågade kompetensen och sträva efter befattningar där de kan utveckla sin potential.

Rusta dig inför framtiden

Autodesk investerar i sina kunder genom att ta fram utbildningar och teknik som gör det möjligt för arbetare att ta ett nytt steg i karriären genom att skaffa sig nya färdigheter, få professionell certifiering och samverka med automatiseringsverktyg på nya och spännande sätt.

Autodesk-certifiering

Många branscher genomgår en snabb förändring, men med Autodesks utbildningar får arbetarna lättare att hålla jämna steg med utvecklingen. Tack vare våra branscherkända certifieringar kan arbetstagarna framtidssäkra sina kunskaper och arbetsgivarna ligga ett steg före konkurrenterna.

Integrerad inlärning

Lovande ny teknik kombinerar kraften i algoritmer med mänsklig problemlösningsförmåga. Autodesk utvecklar nya metoder för att kombinera artificiell och mänsklig intelligens, vilket gör våra kunder mer framgångsrika.

Framtidsteknik för alla

Autodesk bedriver samarbeten kring arbetsstyrkans anpassningsbarhet tillsammans med startup-företag, branschorganisationer, utbildningsväsendet och olika statliga verk. Vi investerar i lösningar och policyer som gynnar både företag och personal.

 • Ideella organisationer och startup-företag

  Autodesk Foundation ger ekonomiskt stöd till organisationer som jobbar med att mildra systemskiften för arbetsstyrkan, som till exempel ISAIC och Zinc.

 • Studenter och lärare

  Autodesk ger studenter och lärare tillgång till teknik och läromedel som gör det lättare för dem att förvärva och lära ut den mest efterfrågade kompetensen. 

 • Yrkeskunskaper

  Autodesk stöttar fackföreningsprogram för utbildning, testning och certifiering av medlemmar inom expansiva yrkesområden i hela USA.

 • Vi bedriver lobbyarbete

  En robust ekonomi bygger på inkludering. Autodesk har en politisk agenda som värnar om arbetstagarna när villkoren på arbetsplatsen förändras.

Övervakning av branschöverskridande trender

Vi samarbetar med industrianalytiker för att övervaka de övergripande trender som omformar dagens arbetsmetoder. Läs de senaste rapporterna och hjälp din arbetsstyrka att lyckas på en föränderlig marknad.

Överbryggar kunskapsglappet

Monitor Deloitte berättar hur man gör för att fylla kunskapsglappet mellan tillgång och efterfrågan på nya kompetenser på en föränderlig marknad.

Är APAC-regionen redo för framtidens arbetsmetoder?

Läs mer om hur arbetets natur förändras i Asien och Stillahavsområdet, och vad du kan göra för att rusta dig inför den nya verkligheten, i denna rapport från Deloitte Access Economics.

Framtidens arbetsmetoder i EMEA-regionen

Arbete som vi känner det håller på att omdefinieras i både Europa och Afrika. RSA sätter strålkastaren på vad både arbetstagare och arbetsgivare behöver göra för att rusta sig inför den nya verkligheten.

Automatisering i en föränderlig ekonomi

Läs mer om hur politiska åtgärder och den offentliga sektorn kan få en positiv effekt på automatiseringens tidsålder i dessa rekommendationer från Aspen Institute.

Vi investerar i vår personal

På Autodesk försöker vi skapa en inkluderande påverkanskultur där alla behandlas lika. Autodesk tillhandahåller omfattande professionell och teknisk kompetensutveckling som hjälper våra anställda att anpassa sig till en föränderlig arbetssituation. 

Mångfald och inkludering

Autodesk strävar efter mångfald och inkludering på arbetsplatsen – både nu och i framtiden. Mångfald ger upphov till nya idéer, kreativitet och tillväxt. En arbetsstyrka som präglas av mångfald skapar innovativa produkter, lösningar och upplevelser som kommer våra kunder till nytta. 

Utbildning och kompetensutveckling

Vi investerar i framtidens arbetsstyrka. Vår kompetensbedömning för 2020 satte ljuset på kunskapsluckor inom såväl teknisk kunskap och som acceptabelt beteende, vilket gett oss en tydligare bild av vad vi behöver jobba på för att personalen ska få en meningsfull karriär hos Autodesk. 

Ledningens insikter och perspektiv på framtidens arbetsmetoder

Autodesks ledning berättar mer om de viktigaste affärstrenderna och hur vi stöttar arbetare, företag och samhällen.

Autodesks VD Andrew Anagnost intervjuar Andy McAfee på MIT om allt från teknik, hållbarhet och personalkompetens till dagens affärslandskap för teknikföretag och McAfees bok More from Less.

Titta på intervjun (engelska)

Lisa Campbell, CMO på Autodesk, beskriver hur företagets nya certifieringsprogram rustar dagens arbetsstyrka inför automatiseringens tidsålder.

Läs artikeln

I en intervju med Fortune India ger Rajeev Mittal, Autodesks Managing Director i Indien, sin syn på framtidens teknik, automatisering och vad Indien kan göra för att bli självförsörjande.

Läs artikeln

Joe Speicher, Senior Director of Impact Innovation hos Autodesk, utforskar nya sätt att fylla kunskapsglappet i tillverkningsindustrin och byggbranschen, och går ett steg längre än att bara rekommendera sedvanlig omskolning av personalen.

Titta på videon