Współpraca w chmurze BIM i GIS

Łącz informacje o projekcie z kontekstem geoprzestrzennym przez komunikację chmur między modelowaniem informacji o budynku (BIM) a systemami informacji geograficznej (GIS).

Praca w kontekście geoprzestrzennym

Łącząc usługi Autodesk Construction Cloud i ArcGIS firmy Esri, właściciele, operatorzy i zespoły architektoniczne, inżynieryjne i budowlane mogą stosować konfigurowalne aplikacje do analizy informacji o projektach i współpracy nad nimi z wykorzystaniem kontekstu geoprzestrzennego, co ułatwia komunikację i usprawnia podejmowanie decyzji w całym cyklu rozwojowym zasobu.

Współpraca w chmurze BIM i GIS z oprogramowaniem ArcGIS GeoBIM (film: 2:25 min)

Omówienie rozwiązania ArcGIS GeoBIM + BIM Collaborate Pro (film: 2:21 min)

ArcGIS GeoBIM i BIM Collaborate Pro

Wizualizuj i oceniaj informacje projektowe w środowisku przeglądarki internetowej przy użyciu oprogramowania ArcGIS GeoBIM i Autodesk BIM Collaborate Pro, aby umożliwić zespołom architektonicznym sprawne współdzielenie pracy i zarządzanie ryzykiem, kosztami oraz harmonogramem prac z wykorzystaniem danych z wielu systemów w kontekście geoprzestrzennym.

Co to jest ArcGIS GeoBIM firmy Esri?

Przypadki użycia przez połączenie z chmurą

Poznaj wartość integracji informacji o projekcie z kontekstem geoprzestrzennym.

 • Projekt kolei i widoki scen map w aplikacji internetowej.

  Koordynacja projektu

  Połącz aktualne informacje o projekcie z kontekstem geoprzestrzennym, aby poprawić recenzowanie, wizualizację i eksplorację projektów.

 • Rendering węzła autostradowego przedstawiający klastrowanie problemów wyświetlane w aplikacji internetowej

  Klastrowanie problemów

  Korzystaj z ujednoliconego środowiska internetowego do tworzenia map problemów i zarządzania nimi.

 • Tablica narzędzi wydajności projektowania i problemów w projekcie

  Tablica narzędzi wydajności

  Poznawaj i monitoruj stan projektu, w tym lokalizację problemów, ukończenie, harmonogramy i rozkład prac między zespołami.

 • Dokumentacja projektu i widok mapy w aplikacji internetowej

  Przegląd dokumentacji

  Połącz dokumentację z odpowiednimi funkcjami ArcGIS, aby zapewnić bardziej wydajny i bezpieczny dostęp do najnowszych aktualizacji projektu.

Interfejs panelu problemów z usługą GeoBIM

Opinie naszych klientów

„Połączenie między modułami ArcGIS GeoBIM firmy Esri i BIM Collaborate Pro firmy Autodesk umożliwia koordynację niezbędną dla zespołów do projektowania w rzeczywistym kontekście, ponieważ w projekcie uwzględniamy kluczowe dane otoczenia”. – Darin Welch, zastępca wiceprezesa, Geospatial and Virtual Engagement Solutions, HNTB

Obraz za zgodą HNTB Corporation

Przypadki użycia przez połączenie z chmurą

Poznaj wartość integracji informacji o projekcie z kontekstem geoprzestrzennym.

 • Projekt kolei i widoki scen map w aplikacji internetowej.

  Koordynacja projektu

  Połącz aktualne informacje o projekcie z kontekstem geoprzestrzennym, aby poprawić recenzowanie, wizualizację i eksplorację projektów.

 • Rendering węzła autostradowego przedstawiający klastrowanie problemów wyświetlane w aplikacji internetowej

  Klastrowanie problemów

  Korzystaj z ujednoliconego środowiska internetowego do tworzenia map problemów i zarządzania nimi.

 • Tablica narzędzi wydajności projektowania i problemów w projekcie

  Tablica narzędzi wydajności

  Poznawaj i monitoruj stan projektu, w tym lokalizację problemów, ukończenie, harmonogramy i rozkład prac między zespołami.

 • Dokumentacja projektu i widok mapy w aplikacji internetowej

  Przegląd dokumentacji

  Połącz dokumentację z odpowiednimi funkcjami ArcGIS, aby zapewnić bardziej wydajny i bezpieczny dostęp do najnowszych aktualizacji projektu.

Rzeczywista wartość dzięki wydajności pracy w chmurze

 • Eksploruj zasoby w przestrzeni rzeczywistej

  Wykorzystaj połączenie modelowania informacji o budynku (BIM) i danych geoprzestrzennych za pomocą aplikacji internetowych do konkretnych zadań.

 • Połącz różne silosy danych

  Przechowuj dane BIM i GIS w ich lokalizacjach źródłowych, minimalizuj konwersję danych i korzystaj z komunikacji w chmurze, aby łączyć te dane za pomocą aplikacji.

 • Łatwe współpraca i udostępnianie

  Łatwe w obsłudze aplikacje zespołowe umożliwiają przeglądanie i analizowanie wydajności projektu, jego stanu i związanych z nim problemów.

Porozmawiajmy o współpracy w chmurze BIM i GIS

Dowiedz się, jak oprogramowanie ArcGIS GeoBIM i BIM Collaborate Pro mogą współpracować w celu zmiany sposobu projektowania, budowania i eksploatacji.

Formularz został wysłany.