Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

POLSKA // WARSZAWA // 21.10.2019

Myślenie przez design
drogą do zwiększenia innowacji

Design thinking, to metodologia tworzenia innowacyjnych produktów, oparta na zrozumieniu potrzeb i problemów użytkowników. Filozofia tworzenia Autodesk jest bezpośrednio tożsama z filozofią design thinking, która pozwala na przyciągnięcie klientów i skuteczne oddziaływanie na rynek. Jak firmy przemysłowe mogą wykorzystać tę kreatywną metodę, aby zaoferować klientom bardziej innowacyjne produkty i rozwiązania?

Globalizacja, złożoność produktu i globalna konkurencja sprawiają, że firmy z sektora przemysłowego muszą oferować innowacyjne produkty. Innowacyjne, czyli do tej pory nie znane użytkownikom bądź znacznie zmodernizowane. W celu wypracowania oryginalnych rozwiązań, warto skorzystać z metody design thinking, będącej usystematyzowanym podejściem do procesu innowacji.

 

Działanie to podzielone jest na kilka etapów, na który składają się:

  • empatyzacja
  • definiowanie problemu
  • generowanie pomysłów
  • budowanie prototypów
  • testowanie

Każdy z etapów ma konkretne działania do spełnienia.

 

Podczas procesu empatyzacji specjalnie powołany zespół stara się wejść w skórę przyszłych użytkowników, zrozumieć ich potrzeby i problemy. Dzisiejsza przyszłość tworzenia to małe serie, spersonalizowane pod wymagania klientów. W celu przeprowadzenia procesu empatyzacji, prawidłowego stworzenia projektu i jego produkcji w małej serii, niezbędna jest komunikacja i wizualizacja, którą daje Internet 4.0. To urealnia pojęcie empatyzacji. Na etapie burzy mózgów, uczestnicy projektu mogą uwolnić kreatywne myślenie. W przypadku firm produkcyjnych, konstrukcyjne narzędzia systemowe, takie jak rozwiązania Autodesk, pozwalają na połączenie się z osobami, które nie znają zaawansowanych technologicznie narzędzi do projektowania, a powinni mieć możliwość kreatywnego myślenia, uwolnić je lub przekazać osobom, które potrafią przenieść je do dokumentacji technicznej.

W trakcie budowania prototypów, liczy się wizualne zaprezentowanie pomysłu przyszłym użytkownikom, aby móc zebrać ich opinie i uwagi. Dzisiejsza technika umożliwia projektowanie obiektów 3D, przez co budowane prototypy i wrażenia wizualne mogą być jeszcze bardziej realistyczne.

 

Testy to ostatni, bardzo ważny etap. Najważniejsze, aby testowanie odbyło się w naturalnym środowisku, w którym produkt będzie używany. Pozwoli to na ocenę rozwiązań w realnych warunkach i przetestowanie ich skuteczności.

 

Zastosowanie kreatywnych metod tworzenia nowych produktów i rozwiązań, ma szansę zapewnić długoterminowe zadowolenie klientów firm przemysłowych. Ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy zadowolenie klienta zaczyna się, a kiedy kończy. Wraz ze stworzeniem produktu, znajdujemy jego inne zastosowania czy możliwości, ale mogą pojawić się również problemy. Odpowiedzią na te wyzwania jest „produkt jako serwis” – każdy z nas go oczekuje, choć może nie do końca to sobie uświadamia. Wymaga to bezwzględnie pogłębionej usługi posprzedażowej, bezpośredniego połączenia z konstruktorem i wytwórcą i tylko wtedy ma szansę na sukces.

W przypadku firm produkcyjnych, szkolenia z zakresu wprowadzania innowacji, nie tylko za pomocą metody design thinking, mogą być istotnym motorem napędowym rozwoju i pozwolić uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną.

 

Tej jesieni Autodesk realizuje serię unikalnych, bezpłatnych warsztatów Innovation Workshop – Polska. Ich głównym celem jest zaprezentowanie, jak optymalizacja procesów w firmach przemysłowych pozwalająca tworzyć lepsze produkty wpływa pozytywnie na generowanie większych zysków, a co najważniejsze – umożliwia firmie sprostanie oczekiwaniom klientów.

Informacje o Autodesk

Autodesk dostarcza oprogramowanie dla ludzi, którzy tworzą. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Twórz, co tylko chcesz, z Autodesk. Więcej informacji na www.autodesk.com/pl

Media - Kontakt