A Civil 3D legfontosabb szolgáltatásai

Részfelosztási nyomterv rajzolása a Civil 3D-ben

Helyszínhez és földméréshez kapcsolódó munkafolyamatok

Letöltheti, létrehozhatja, elemezheti és módosíthatja a földmérési adatokat, a helyszínen rögzített adatokat pedig az irodába továbbíthatja

Terepmodellezés

Digitális topográfiamodelleket hozhat létre földhasználat-megvalósíthatósági tanulmányokhoz, közlekedési rendszerek tervezéséhez és vízáramlás-szimulációkhoz 

Nyomtervmodellezés

Dinamikus és adatokban gazdag nyomtervmodelleket hozhat létre autópályákhoz, utakhoz és sínpályákhoz

Csomóponttervezés

Három- (T alakú) vagy négyirányú csomópontok, valamint körforgalmak dinamikus modelljeit hozhatja létre

Csatornatervezés és -elemzés

Kezelheti a csapadékvíz- és szennyvízcsatornák terveit. Hidraulikai/hidrológiai elemzéssel optimalizált csővezeték-útvonalakat határozhat meg

Nyomott csőhálózatok

Létrehozhatja a nyomott csőhálózatok vízszintes és függőleges terveit; iránytöréssel ívelt csőszakaszokat modellezhet, valamint tervezési és mélységi ellenőrzéseket végezhet

Helyszínrajzkészítés és dokumentálás

Gyorsan készíthet kivitelezési dokumentumokat rajzokból, beleértve a helyszínrajzi/hossz-szelvény-, csak helyszínrajzi, csak hossz-szelvény-, illetve keresztszelvénylapokat is

Együttműködés

A Civil 3D támogatja a gyakran használt CAD-formátumok, például az IFC importálását, exportálását és csatolását, valamint összekapcsolható az Esri ArcGIS- és Bentley-adatokkal

Tervezésautomatizálás

Parancsfájlokat hozhat létre vizuális programozással az ismétlődő és összetett feladatok (például elektromos üzemelésre való átállás és jelzőrendszerek) automatizálására

Geotechnikai modellezés

Vizualizálhatja és elemezheti az alfelületi adatokat, majd egyszerűen, közvetlenül a Civil 3D-beli tervmodellben használhatja fel őket

Anyagok és mennyiségek

Anyagok és metszet- vagy hossz-szelvényadatok használatával készíthet mennyiségekkel, a tervezési és a meglévő felületek összehasonlításával, valamint mennyiségszámítással kapcsolatos jelentéseket

Hídtervezés

Hatékonyabban koordinálhatja a munkafolyamatokat az összetett hídtervezési projektek által érintett különböző szakágak esetében

A Civil 3D további szolgáltatásai

Felületmodellezés

Felületmodellezési eszközök

Pontok, törésvonalak, határvonalak és szintvonalak kombinációjából álló felületeket hozhat létre a TIN-, háló-, metszett és nyomtervfelületek támogatásának köszönhetően.


Pontfelhő eszközök

A lézerszkennerek vagy más rögzítési technológiák segítségével létrehozott, nagy méretű pontgyűjteményeket használhat a meglévő állapotok és struktúrák digitális ábrázolásának létrehozásához. A pontadatokat importálhatja a Civil 3D-be a tervezési projektben használni kívánt 3D modell létrehozásához.


Felület szerkesztése

Olyan szerkesztőeszközöket használhat, amelyek szerkesztési műveletként a felületdefinícióba kerülnek, nem valamely már létező felületadat-komponensbe.


Felületmaszkok

Megjelenítési eszköz, amellyel a felület különböző területeit blokkolhatja, megakadályozva ezzel, hogy azok megjelenjenek, vagy hogy a program a felület keresztszelvényét egy megadott renderelési anyag használatával renderelje.


Felületi vízgyűjtők

Elemezheti, hogyan folyik a víz egy felület mentén vagy le egy felületről az elvezetési célok és vízgyűjtők jobb meghatározásához.


Felülettérfogatok

A Térfogatok műszerfal használatával térfogatfelületeket, valamint a felületeken belül körülhatárolt területeket számíthat ki és elemezhet.


Felületelemzés

Felületelemzést végezhet, beleértve a szintvonal, irányok, magasságok, lejtők, esési nyilak, vízgyűjtők és a lefolyásivonal-útvonal elemzéseit.


Helyszín és földmérés

Helyszíntervezési eszközök

Egy helyszíngyűjtemény közös topológiájával kezelheti az objektumokat (telkeket, nyomvonalakat, rézsűket és vezérlővonalakat).


Földmérési eszközök

Gördülékennyé teheti a terepen rögzített földmérési adatok letöltését, létrehozását, elemzését és módosítását.


Teljes körű munkafolyamat

A terepen rögzített földmérési adatok hatékonyabb feldolgozása révén intelligens alaptérképet hozhat létre a Civil 3D-ben.


Geotechnikai modellezés

Vizualizálhatja és elemezheti a geotechnikai adatokat, majd közvetlenül a Civil 3D-beli tervmodellben használhatja fel őket.


Rézsűkészítő eszközök

A rézsűkészítő eszközökkel és parancsokkal elősegítheti a befejezett terepfelületek hatékony tervezését.


Rézsűoptimalizálás

A tervezési projekt megállapított feltételei alapján automatizálhatja a földterületek rézsűtervezési tanulmányainak a végrehajtását.


Nyomtervmodellezés

ÚJ

Alkotóelemek telepítése
és kezelése

Hatékonyabban telepítheti az alkotóelemeket és mintakeresztszelvényeket, ha megosztott projekthelyen oszt meg egy egyéni alkotóelemet. Az alkotóelemet használó nyomtervek egyszerűen frissíthetők az új verzió használatához.


TOVÁBBFEJLESZTETT

Nyomtervátmenetek

Nyomtervátmeneteket hozhat létre és szerkeszthet, ha egy alkotóelem paraméterét egyik értékről a másikra kívánja átállítani. További vezérlők lettek hozzáadva, amelyek megkönnyítik az átmenetek áthelyezését és a sorrendjük átrendezését.


Nyomtervtervezési eszközök

Dinamikus és adatokban gazdag nyomtervmodelleket hozhat létre autópályákhoz és utakhoz. A váltók, kitérők terveit és vasútitúlemelés-számításokat tartalmazó sínpálya-nyomtervmodelleket hozhat létre.


Nyomtervadatok exportálása

Egyszerűen kiemelheti a nyomtervek vezérlővonalait, és a rézsűobjektumok létrehozásának vagy egyéb tervezési projekteknek az alapjaként használhatja őket. A vezérlővonalak kiemelhetők egyszerre, kijelölhetők egyesével, vagy kijelölhető egy részhalmaz a nyomtervtartományon vagy poligonon belül.


Mintakeresztszelvények és alkotóelemek

Hatékonyan használhat mintakeresztszelvényeket és alkotóelemeket az autóutak és más nyomvonal-alapú tervek alapvető elemeinek a létrehozásához.


Csomópontok és körforgalmak

Három- vagy négyirányú csomópontokat, illetve körforgalmakat hozhat létre.


Fejlett körforgalom-tervezés

A körforgalmakat meghatározott szabványok szerint modellezheti. A körforgalmakat beépítheti a meglévő nyomtervmodellekbe, ami lehetővé teszi a terv automatikus frissítését, amikor módosítja a nyomtervek nyomvonalait.


Csapadékvíz- és szennyvízelvezetés

TOVÁBBFEJLESZTETT

Nyomott csőhálózat tervezése

Nyomott csőhálózatok, például vízvezeték-hálózatok 3D modelljeit hozhatja létre. További vezérlők lettek hozzáadva az elrendezési és szerkesztési munkafolyamatokhoz, köztük a nyomott csőhálózatok egyesítését, a DREF-szinkronizálás fejlesztéseit és az alkatrészek szimbólumainak megjelenítését.


Csőhálózatok modellezése

Hatékonyan megrajzolhatja a vízelvezető rendszerek, a csatornák és a hasonló közműrendszerek 2D és 3D modelljeit.


Hidraulikai és hidrológiai eszközök

Különböző csapadékvíz-kezelési feladatokat hajthat végre, például csapadékelvezető tervezését, vízgyűjtők elemzését, vízgyűjtő medencék modellezését, valamint átereszek, csatornák és beömlő nyílások elemzését.


Nyomott csőhálózat tervezése

Nyomott csőhálózatok, például vízvezeték-hálózatok 3D modelljeit hozhatja létre. További vezérlők lettek hozzáadva az elrendezési és szerkesztési munkafolyamatokhoz, köztük a nyomott csőhálózatok egyesítését, a DREF-szinkronizálás fejlesztéseit és az alkatrészek szimbólumainak megjelenítését.


Helyszínrajzkészítés és dokumentálás

Helyszínrajzkészítés és kivitelezési dokumentáció

Csak helyszínrajzi, helyszínrajzi és hossz-szelvény-, csak hossz-szelvény- és keresztszelvénylapokat hozhat létre több helyszínrajz- vagy hossz-szelvény-nézet egyetlen laphoz való hozzáadásával.


Mennyiségszámítás és földmunka-számítások

Anyagmennyiségek kinyerése és jelentése, valamint anyag-, metszeti vagy hossz-szelvényadatokból számított mennyiségek elemzése.


Termelékenység és automatizálás

Dynamo for Civil 3D

A Dynamo vizuális parancsfájlkészítési környezet használatával olyan rutinokat fejleszthet, amelyek automatizálják az ismétlődő tervezési feladatokat és felgyorsítják a munkafolyamatokat. (videó: 1:16 perc)


TOVÁBBFEJLESZTETT

Project Explorer

Ezzel az eszközzel kezelheti a Civil 3D-modellekben található hatalmas mennyiségű tervadatot. Egyszerűen áttekintheti, ellenőrizheti, exportálhatja és szerkesztheti a modelleket, és jelentéseket is készíthet róluk. A navigációs képességek és eszközök fejlesztései révén hatékonyabbá vált az egyéni tulajdonságadatok kezelése és jelentéskészítése.


Együttműködés

Nyomterv-adathivatkozás (DREF)

Létrehozhat és megoszthat nyomterv-adathivatkozásokat.


Együttmműködés a 3ds Max programmal

Professzionális minőségű látványterveket készíthet.


IFC-importálás és -exportálás

AutoCAD-szilárdtesteket importálhat és exportálhat IFC-fájlokba.


Adatcsere az InfraWorks alkalmazással

A tervezési folyamat részévé teheti a környezetmodellezést és a koncepcionális tervezést. Jobb döntéseket hozhat a meglévő állapotok valósághű környezetében, hatékonyabban mérlegelheti az alternatívákat, és részletes terveket és dokumentációt készíthet a Civil 3D-ben.