REVIT PRO STATIKU

Nástroje BIM pro stavební inženýry, konstruktéry a výrobce

Rychle a efektivně navrhujte, detailujte, analyzujte a dokumentujte konstrukční systémy pomocí aplikace Revit.

Proč používat Autodesk Revit?

Snížení počtu chyb a přepracování

Zkraťte čas trávený pracnými a opakujícími se úlohami modelování. Odstraňte nutnost oprav a přepracování.

Zkrácení celkové doby navrhování

Vytvářejte detailní 3D konstrukce a 2D dokumentaci. Umožněte přechod od navrhování k detailním modelům.

Zlepšení spolupráce

Bezpečně propojte mezioborové týmy s jediným zdrojem pravdy. Snadno vytvářejte, přiřazujte a sledujte změny a vady.

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro statiku

Konstrukční analytické modelování

Pracovní postupy BIM při konstrukční analýze umožňují obousměrnou interoperabilitu mezi aplikací Revit a softwarem pro analýzu.


Navrhování a detailování betonových konstrukcí

Nástroje založené na BIM umožňují od začátku až do konce používat integrované pracovní postupy pro tvorbu návrhů a detailování. Pořiďte si pokročilé funkce pro modelování 3D betonových výztuží či vytváření dílenských výkresů a výkazů ohybů.


Detailní navrhování ocelových konstrukcí

Propojte pracovní postupy pro návrh ocelových konstrukcí a tvorbu detailů. Definujte záměr návrhu, abyste v modelu aplikace Revit dosáhli vyšší úrovně detailů ocelových přípojů, a posuňte tak pracovní postupy navrhování a detailování od konceptu k vývoji.


Výpočetní návrh

Pracujte se složitými návrhy rychleji a vytvářejte optimalizované stavební objekty s minimální energetickou náročností.


Dokumentace

Vytvářejte přesnou a podrobnou dokumentaci jak pro návrhy ocelových, tak pro návrhy betonových konstrukcí.


Pracovní postupy

Podívejte se, jak aplikace Revit pomáhá stavebním inženýrům a kresličům.

Videofilm: Ukázka detailování betonových konstrukcí v aplikaci Autodesk Revit

Detailování betonových konstrukcí v aplikaci Revit

Pořiďte si nástroje pro modelování 3D betonových výztuží a tvorbu dílenských výkresů či výkazů ohybů v pokročilém prostředí BIM.


Videofilm: Ukázka automatizace navrhování přípojů na základně knihovny v aplikaci Revit

Automatizace navrhování ocelových přípojů na základně knihovny

Určujte umístění ocelových přípojů na základě výsledků konstrukční analýzy. Zdokonalte propojení mezi analýzou a detailováním.


Videofilm: Ukázka vytváření konstrukčních detailů v aplikaci Revit bez kolizí

Konstrukční detailování bez kolizí

Koordinujte vytváření konstrukčních detailů a dosáhněte větší transparentnosti pomocí aplikace Revit a platformy Autodesk Construction Cloud.