REVIT PRO TZB

Nástroje BIM pro projektanty, konstruktéry a výrobce TZB

Modelujte, analyzujte a opakujte návrhy systémů v BIM a zlepšete tak výkon a udržitelnost.

Obrázek poskytla společnost BNIM

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro projektování TZB

Integrovaný návrh

Aplikace Revit vám umožní zjednodušit proces vytváření stavebního návrhu. Koordinujte a prezentujte záměr návrhu pomocí jednoho modelu ještě před zahájením stavby.


Analýza

Provádějte simulace a detekce kolizí v rané fázi procesu navrhování. Využívejte koncepční energetickou analýzu dat pro projektové výpočty.


Dokumentace

Navrhujte, modelujte a dokumentujte stavební systémy v kontextu úplného informačního modelu budovy, včetně architektonických a konstrukčních komponent.


Výroba

Vytvářejte model pro výrobu TZB pomocí nástrojů, které automatizují rozvržení modelu výroby. Připravte model pro detailní koordinaci výroby a instalaci.


Pracovní postupy

Podívejte se, jak aplikace Revit spolupracuje s jiným softwarem společnosti Autodesk.

Revit + Fabrication CADmep

Vytvořte model v aplikaci Revit, exportujte ho jako soubor ve formátu MAJ a pak ho přeneste do aplikace Fabrication CADmep pro účely tvorby dílenských výkresů a přípravy k výrobě.


Revit + Fabrication ESTmep

Připravujte odhady nákladů na základě modelů aplikace Revit vytvořených pomocí ITM. Získané výsledky pak používejte k vytváření přesnějších a konkurenceschopnějších cenových nabídek a k získávání více zakázek. 


Pouze AEC Collection

Revit + Insight

Sbírejte v reálném čase zpětnou vazbu, která vám pomůže s informovaným rozhodováním při navrhování efektivnějších budov v aplikacích Revit a Insight.