Porovnání produktů Revit a Revit LT

Porovnejte funkce aplikací Revit a Revit LT a zjistěte, který software BIM je tím pravým řešením pro váš pracovní postup při navrhování.

Zahrnuje aplikace Revit, AutoCAD, Civil 3D a další

Ceny

Za měsíc 2 160Kč 10 618Kč 12 978Kč
Za rok 17 297Kč 84 918Kč 103 825Kč
Za 3 roky 51 891Kč 254 754Kč 311 473Kč

Přehled

Zjednodušený 3D BIM nástroj pro tvorbu 3D architektonických návrhů a dokumentace.

Plánování, návrh, stavba a správa budov pomocí výkonných nástrojů pro vytváření informačních modelů budov (BIM).

Výkonné nástroje BIM a CAD nabízející pracovní postupy pro projektanty, inženýry a dodavatele.

Architektonické modelování

Stěny, podlahy, střechy, stropy, sloupy Checkmark Checkmark Checkmark
Rodiny komponent: dveře, okna atd. Checkmark Checkmark Checkmark
Varianty návrhu Checkmark Checkmark Checkmark
Místnosti a plochy Checkmark Checkmark Checkmark
Modelování pozemku Checkmark Checkmark Checkmark
Schodiště nebo rampy Checkmark Checkmark Checkmark
Zábradlí Checkmark Checkmark Checkmark
Objemové studie Checkmark Checkmark

Konstrukční modelování

Konstrukční stěny, podlahové desky Checkmark Checkmark Checkmark
Konstrukční základy: Stěna a Izolované Checkmark Checkmark Checkmark
Konstrukční sloupy, nosníky a vzpěry Checkmark Checkmark Checkmark
Nakloněné sloupy Checkmark Checkmark
Příhradové nosníky Checkmark Checkmark
Ocelové přípoje Checkmark Checkmark
Výztuže a jejich modelování Checkmark Checkmark

Modelování TZB

Potrubní systémy vzduchotechniky Checkmark Checkmark
Mechanické vybavení Checkmark Checkmark
Trubky a potrubní systémy Checkmark Checkmark
Výrobní součásti Checkmark Checkmark
Elektrické systémy a systémy osvětlení Checkmark Checkmark

Konstrukční modelování

Součásti Checkmark Checkmark
Sestavy Checkmark Checkmark

Pokročilé modelování

Vytváření skupin pro opakované prvky Checkmark Checkmark Checkmark
Prostředí editoru rodiny Checkmark Checkmark Checkmark
Odesílání obsahu aplikace Revit do aplikace FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modelování na místě Checkmark Checkmark
Tvarově upravené podlahy a střechy Checkmark Checkmark
Globální parametry Checkmark Checkmark
Koncepční objemové, adaptivní komponenty Checkmark Checkmark

Spolupráce

Cloudové modely pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Sdílení práce (víceuživatelské prostředí) Checkmark Checkmark
Kontrola kolizí, kopírování/sledování Checkmark Checkmark
Sdílené souřadnice mezi projekty Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Sdílený pohled Checkmark Checkmark

Simulace a analýza

Analýza plochy Checkmark Checkmark
Analýza trasy Checkmark Checkmark
Analýza systémů TZB Checkmark Checkmark
Energetická optimalizace pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Analýza osvětlení pomocí služby Autodesk Rendering Checkmark Checkmark
Analýza slunečního záření Checkmark Checkmark
Studie oslunění a stínů Checkmark Checkmark
Konstrukční analytický model Checkmark Checkmark
Zkoumání výsledků konstrukční analýzy Checkmark Checkmark
Konstrukční analýza Checkmark

Prezentace a vizualizace

Čáry náčrtu Checkmark Checkmark Checkmark
Stíny a okolní stíny Checkmark Checkmark Checkmark
Architektonická indikace hloubky Checkmark Checkmark Checkmark
Přemístěné prvky Checkmark Checkmark Checkmark
Realistické styly pohledu Checkmark Checkmark Checkmark
Ortografické/perspektivní pohledy a průchody Checkmark Checkmark Checkmark
Vylepšení čar vyhlazením Checkmark Checkmark Checkmark
Vynechání pomocí okluze Checkmark Checkmark Checkmark
Vykreslování v cloudu Checkmark Checkmark Checkmark
Fotorealistické materiály Checkmark Checkmark Checkmark
Vykreslování v produktu Checkmark Checkmark
Obtisky Checkmark Checkmark

Podpora a stabilita

Automatizace aktualizací a upozornění Checkmark Checkmark Checkmark
Včetně aktualizací Service Pack a aktualizací Checkmark Checkmark Checkmark
Podpora certifikovaného hardwaru Checkmark Checkmark Checkmark
Vyhrazená telefonická podpora k dispozici Checkmark Checkmark Checkmark
Rozsáhlá uživatelská komunita Checkmark Checkmark Checkmark
Příručky, výukové programy a školicí centrum Checkmark Checkmark Checkmark
Přístup k verzím z předchozích let Checkmark Checkmark Checkmark
Přizpůsobení instalací podle vaší společnosti Checkmark Checkmark Checkmark
Síťové rozmístění Checkmark Checkmark

Uživatelské rozhraní

Přizpůsobení nabídky a rozhraní pásu karet Checkmark Checkmark Checkmark
Pásy karet přizpůsobené kontextu Checkmark Checkmark Checkmark
Knihovna rodin Checkmark Checkmark Checkmark
Úpravy a tisk logických sad výkresů Checkmark Checkmark Checkmark
Prohlížeč Load Autodesk Family Checkmark Checkmark Checkmark
Uživatelské prostředí na míru Checkmark Checkmark

Dokumentace

2D čáry detailu, 2D komponenty detailu Checkmark Checkmark Checkmark
Sledování revizí Checkmark Checkmark Checkmark
Kótování, popisky, poznámky a text Checkmark Checkmark Checkmark
Fázování Checkmark Checkmark Checkmark
Výkazy materiálů Checkmark Checkmark Checkmark
Obrázky tvarů výztuží Checkmark Checkmark
Vnořené výkazy Checkmark Checkmark
Výkazy panelů Checkmark Checkmark
Výkazy ztráty tlaku v potrubí a trubkách Checkmark Checkmark
Filtry pohledů Checkmark Checkmark
Grafické výkazy sloupů Checkmark Checkmark

Interoperabilita

Soubory ve formátu DWG a DXF Checkmark Checkmark Checkmark
Obrázky (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Průchody a obrázky, FBX, NWC Checkmark Checkmark Checkmark
Výkazy místností/ploch Checkmark Checkmark Checkmark
Připojené soubory Rhino 3DM a FormIt AXM Checkmark Checkmark
Import a export souborů PDF Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, připomínky formátu DWF Checkmark Checkmark
Mračna bodů Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodin Checkmark Checkmark

Správa dat

Otevírání a úpravy všech typů souborů aplikace Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Připojení souborů aplikace Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Štítky a prvky výkazu v připojených souborech Checkmark Checkmark Checkmark
Kopírování/vkládání prvků z připojených souborů Checkmark Checkmark Checkmark
Přizpůsobení viditelnosti připojených modelů Checkmark Checkmark
Práce s daty z jiných aplikací Checkmark Checkmark

Rozhraní API a automatizace

Generativní návrh v aplikaci Revit Checkmark Checkmark
Přístup ke službě Autodesk App Store Checkmark Checkmark
Sada nástrojů pro vývoj softwaru (SDK) Checkmark Checkmark
Doplňky rozhraní API třetích stran Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark
Dynamo pro aplikaci Revit Checkmark Checkmark

Systémové požadavky

Procesor
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
Apple macOS
Linux
Místo na disku
30 GB
30 GB
30 GB
Paměť RAM
8–32 GB
8–32 GB
8–32 GB
Grafická karta
Podpora rozhraní DirectX 11, Shader Model 5, minimálně 4 GB grafické paměti
Podpora rozhraní DirectX 11, Shader Model 5, minimálně 4 GB grafické paměti
Podpora rozhraní DirectX 11, Shader Model 5, minimálně 4 GB grafické paměti
Prohlížeče
Chrome
Chrome
Chrome