Klíčové funkce aplikace Revit LT

Vizualizace komponent budovy a půdorysu podlaží v aplikaci Revit LT

Parametrické navrhování komponent

Umisťujte stěny, dveře a okna do otevřeného grafického systému se spoustou parametrů pro tvorbu návrhů a tvarů.

Výkazy

Pomocí tabulek zlepšete zachycování, filtrování, třídění, zobrazování a sdílení projektových dat.

Poznámky

Efektivně prezentujte záměr návrhu pomocí nástrojů pro označování, kótování a ilustraci ve 2D a 3D.

Nastavení viditelnosti a přepsání

Viditelnost můžete ovládat skrytím, zobrazením či zvýrazněním stavebních prvků. Pomocí přepsání můžete přizpůsobovat vzhled.

Interoperabilita

Importujte, exportujte a propojujte běžně používané formáty CAD, včetně formátů IFC4, Rhino, SketchUp a OBJ.

Globální parametry

Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry, které nyní pracují s kótami poloměru a průměru a s vazbami rovnosti. 

Knihovny obsahu BIM

Načítejte obsah z cloudu Autodesk do projektu aplikace Revit nebo vytvořte si vlastní knihovny komponent budov.

Možnosti přizpůsobení

Přizpůsobte si uživatelské rozhraní pomocí konfigurovatelných klávesových zkratek, pásů karet a panelů nástrojů.

Časté upgrady výkonu

Využívejte výhod vyššího výkonu hardwaru a procesoru a průběžného vyhodnocování na základě výpočetních srovnávacích testů.

Co je nového v aplikaci Revit LT

Poslední verze aplikace Revit LT zlepšují interoperabilitu, efektivitu dokumentace a produktivitu při tvorbě architektonických modelů v BIM.

Seznamte se s novými funkcemi

Filtrování výkazů podle výkresů

Pomocí filtrů můžete zobrazovat data výkazů odpovídající pohledům a výkresům a rychleji tak vytvářet přesnější sady dokumentů. (videofilm: 1:26 min)


NA NÁVRH KOMUNITY

Zobrazení přemístěných prvků ve 2D pohledech

Zlepšete viditelnost a přehlednost dokumentace pomocí nástroje pro přemisťování prvků, který je nyní k dispozici pro 3D i 2D pohledy. (videofilm: 52 s)


NA NÁVRH KOMUNITY

Duplikování výkresu

Zrychlete tvorbu dokumentace díky dialogovému oknu pro duplikování výkresů, pomocí něhož můžete kopírovat rohová razítka a parametry, detaily nebo pohledy ve výkresech. (videofilm: 1:26 min)


NA NÁVRH KOMUNITY

Uchopení středu mezi dvěma body

Pomocí nové funkce pro přichycení ke středu můžete ve 2D a 3D pohledech umisťovat komponenty, načrtávat nebo rychle a přesně měřit. (videofilm: 1:42 min)


NA NÁVRH KOMUNITY

Nativní export do PDF

Díky uživatelským pravidlům pro pojmenování můžete snadno sdílet soubory pomocí exportu a dávkového exportu pohledů či výkresů aplikace Revit LT do 2D souborů PDF. (videofilm: 1:08 min)


ZLEPŠENO

Zúžené stěny

Rychleji modelujte či upravujte profily stěn a mějte větší kontrolu nad šikmými či zúženými stěnami. (videofilm: 1:06 min)


Vyšší efektivita při tvorbě dokumentace

Díky vylepšením nástrojů pro tvorbu výkazů a práci s poznámkami můžete snadno zachycovat a prezentovat záměr návrhu. (videofilm: 2:58 min)


NA NÁVRH KOMUNITY

Sdílené parametry ve výkazech stylů

Používejte sdílené parametry ve výkazech stylů k řízení geometrie a ovládání viditelnosti prvků modelu v rodinách aplikace Revit. (videofilm: 1:58 min)


Další funkce aplikace Revit LT

Aplikace Revit LT nabízí architektům rozsáhlou a stále se rozšiřující sadu funkcí pro architektonické navrhování v informačním modelování budov (BIM).

Optimalizace návrhářských projektů

Automaticky generované výkazy

Automaticky vytvářejte výkazy komponent budovy, díky nimž získáte lepší přehled o nákladech a množství.


3D návrhy a vizualizace

Vytvářejte 3D pohledy pro lepší vizualizaci a sdílení návrhů.


Vysoce kvalitní dokumentace

Vytvářejte aktuální a koordinovanou projektovou dokumentaci.


3D BIM vs. 2D návrh

Když pracujete v prostředí aplikace Revit LT založeném na 3D modelech, můžete podle potřeby poskytovat informace o návrhu, rozsahu či fázích projektu.


Kvantifikace materiálů

Používejte skutečné materiály v cloudových službách společnosti Autodesk a pomocí aplikace Revit LT je kvantifikujte prostřednictvím výkazů.