Klíčové funkce aplikace Maya Creative

Software Maya Creative obsahuje výkonné nástroje pro modelování, animace a rendrování, které posouvají vaše kreativní možnosti v oblasti filmové, televizní nebo herní produkce.

Kolem stolu se shromáždili rytíři s pozvednutými meči, vše vytvořeno v software Maya Creative.

Modelování

Pomocí výkonných nástrojů pro tvorbu polygonů a NURBS modelů vytvoříte 3D rekvizity, prostředí a postavy.

Rigování a animace

Oživit postavy můžete pomocí funkcí, jako je klíčový snímek, nelineární animace a animace zachycení pohybu.

Vývoj vzhledu

Pomocí zásuvného modulu pro vytváření materiálů LookdevX vytvoříte procedurální materiály napříč různými nástroji.

Rendrování

Pomocí integrace rendrovacího modulu Arnold můžete v reálném čase zobrazit změny scény, včetně osvětlení a materiálů.

Pracovní postupy OpenUSD

Pomocí integrovaných otevřených standardů, jako je například OpenUSD (Universal Scen Description) zlepšíte spolupráci.

Produkční řetězec

Své nástroje můžete doplnit o skripty a moduly plug-in. 

Další funkce aplikace Maya Creative

Modelování

Chytré vysunutí

Plochy lze vysouvat na sítích pružným a předvídatelným způsobem, a tím minimalizovat následné ruční začišťování výsledné geometrie.


Polygonální modelování

3D modely vytvoříte pomocí geometrie založené na vrcholech, hranách a plochách.


Modelování NURBS

Umožňuje vytvářet 3D modely z geometrických primitiv a kreslených křivek.


Úpravy a sada nástrojů UV

Souřadnice UV textur pro polygonové, NURBS a úsekové povrchy zobrazíte a upravíte ve 2D pohledu.


Sada nástrojů pro sochání

Modely můžete sochat a tvarovat estetičtěji a intuitivněji.


Rigování a animace

Kostry

Pomocí hierarchických propojených struktur, jež jsou označovány jako kostry, můžete vytvářet a animovat modely.


Propojení geometrie a kostí

Modelovaný povrch svážete s kostrou s hladkým, tuhým a nepřímým propojením geometrie a kostí.


Přenos animací na jiné cílové kostry

HumanIK snadno přetváří animaci mezi postavami různých velikostí, proporcí a skeletové hierarchie.


Animace klíčového snímku

Objekty nebo kostry lze animovat nastavením značek (kláves), které označují načasování a polohu.


Editor času

V aplikaci Maya Creative vytvoříte a upravíte animační sekvence pomocí libovolného objektu nebo atributu s možností klíčových snímků.


Nelineární animace

Animace sestavíte v sekvencích, které můžete uspořádat a upravit, podobně jako filmové klipy v nelineárním editoru.


Editor grafu

Grafické znázornění interpolace mezi animačními klávesami lze prohlížet i upravovat.


Deformátory

K postavám a objektům přidáte efekt deformace a tím vylepšíte jejich vzhled a zdokonalíte jejich animaci.


Animace zachycení pohybu

V aplikaci Maya Creative vytvoříte animace pomocí systémů zachycování pohybu (neboli „mocap“).


Přehrávání ve vyrovnávací paměti

Změny provedené v animaci si můžete prohlédnout, aniž byste museli vytvářet přehrávání.


Vývoj vzhledu

LookdevX

Pomocí modulu plug-in LookdevX pro vytváření agnostických materiálů společnosti Autodesk pro aplikaci Maya Creative, podporovaného aplikací OpenUSD, můžete vytvářet materiály, které lze použít ve více rendrovacích modulech.


LookdevX Graph Editor

Materiály v geometrii aplikace Maya Creative lze prohlížet, vytvářet a upravovat v prostředí vizuálního programování založeném na uzlech.


Nativní publikování materiálů v USD a MaterialX

V rámci stejné relace aplikace Maya Creative můžete současně používat nativní grafy stínování USD a MaterialX.


Datové struktury MaterialX

Automatické datové struktury MaterialX Stack a Document zajišťují, že můžete MaterialX pohodlně používat při každodenních úkolech.


Správa barev

Díky datům správy barev, která jsou přesně zabudována v souborech USD a jsou řízena předvolbami správy barev aplikace Maya Creative, můžete přesnosti podání barev důvěřovat.


Integrace se softwarem Arnold

Do pokročilejších grafů se můžete ponořit pomocí integrovaných grafů stínování softwaru Arnold.


Rendrování

Integrovaný rendrovací modul Arnold

Nástroj Arnold Render View využijete k prohlížení změn scény v reálném čase, a to včetně osvětlení, materiálů a kamer.


Rendrování pomocí GPU a CPU

Software Arnold můžete využívat k rendrování pomocí CPU i GPU.


Stínovače

Pomocí stínovačů softwaru Arnold v aplikaci Maya Creative můžete vytvářet a používat širokou škálu materiálů, například standard_surface nebo distance.


Kamery

Pomocí kamer, včetně válcové kamery a rybího oka, můžete simulovat účinek expozice, vzdálenosti zaostření, velikosti otvoru a dalších položek.


Světla

V nastavení více světel vyberete a provedete simulaci osvětlení ve scéně pomocí účinných technik, jako je například globální vzorkování světla.


Odstranění šumu

Pomocí voleb odstranění šumu, jako je například OptiX Denoiser, můžete rychle snížit šum a zachovat detaily v rendrovaných obrázcích.


Správa barev

Pomocí OpenColorIO v2 uvidíte přesné náhledy v konečných barvách ve výřezu a v pohledu rendrování.


Arnold USD

Software Arnold využijete v rámci pracovních postupů založených na USD ve scénářích výroby pro efektivní tok 3D dat.


Pracovní postupy OpenUSD

Rychlost blesku

Postupy USD v aplikaci Maya umožňují načítat a upravovat obrovské datové sady během několika sekund.


Bezproblémový import a export

Data USD se importují jako nativní data aplikace Maya Creative a nativní data aplikace Maya Creative se exportují jako data USD.


Nenáročné náhledy

Pomocí okna pohledu hierarchie si můžete zobrazit rychlé náhledy struktur scén USD.


Nativní podpora OpenUSD

S daty USD lze pracovat přímo v běžných editorech aplikace Maya Creative, například Outliner, Editor atributů či Channel Box.


OpenUSD ve výřezu

Data USD lze prohlížet nativně vedle dat aplikace Maya ve výřezu.


Open source a úplná přizpůsobitelnost

Modul plug-in Maya USD je k dispozici jako projekty s otevřeným zdrojovým kódem pro studia, která si ho mohou podle potřeby přizpůsobit.


Produkční řetězec

Skriptování

Nyní je možné vytvářet skripty aplikace Maya Creative a programovat moduly plug-in pomocí jazyka Python 3.


Sestavení scény

Rozsáhlé a složité světy lze vytvořit, aniž byste tím zpomalili své pracovní postupy.


Možnosti přizpůsobení

Přizpůsobte si rozhraní, klávesové zkratky, vyhledávání a další možnosti, abyste aplikaci Maya Creative přizpůsobili vašim potřebám a pracovním postupům.


Plug-In Manager

Správce umožňuje snadné načtení různých modulů plug-in do aplikace Maya Creative.


Integrace aplikace Flow Production Tracking

Přístup získáte k nástrojům pro řízení výroby přímo v aplikaci Maya Creative s předplatným Flow Production Tracking (dříve ShotGrid).