Maya a Maya Creative

Porovnejte funkce aplikací Maya a Maya Creative. S 1 tokenem Flex za den získáte přístup k profesionálním nástrojům pro modelování, animace a rendrování.

3D modelování

Komplexní pracovní postupy modelování sítí, povrchů a křivek Checkmark Checkmark
Kompletní sada nástrojů pro modelování Checkmark Checkmark
Sada nástrojů pro sochání Checkmark Checkmark
Pracovní postupy symetrického modelování Checkmark Checkmark
Pracovní postupy redukce a retopologie polygonů Checkmark Checkmark
Pokročilé booleovské pracovní postupy Checkmark Checkmark
Podpora OpenSubdiv Checkmark Checkmark
Efekty malování Checkmark

Pracovní postupy UV a textur

Komplexní pracovní postupy úprav UV Checkmark Checkmark
Kompletní sada nástrojů UV Checkmark Checkmark
Integrace 3D rozvinů Checkmark Checkmark
Plná podpora sady UV Checkmark Checkmark
Malování 3D textur Checkmark Checkmark
2D a 3D procedurální textury Checkmark Checkmark
Podpora souborů PSD Checkmark Checkmark
Přenos map Checkmark Checkmark
Integrace Adobe Substance Checkmark Checkmark

Animace a rigování

Komplexní pracovní postupy animace postav Checkmark Checkmark
Kompletní editor grafů Checkmark Checkmark
Expoziční list Checkmark Checkmark
Nelineární editor času Checkmark Checkmark
Sekvencer fotoaparátu Checkmark Checkmark
Neomezený počet animačních vrstev Checkmark Checkmark
Pracovní postupy modré 2D tužky Checkmark Checkmark
Nastavení řízeného klíče Checkmark Checkmark
Editor výrazů Checkmark Checkmark
Editovatelné trajektorie pohybu Checkmark Checkmark
Editor stínování Checkmark Checkmark
Kompletní sada nástrojů pro kostry a propojení geometrie a koster Checkmark Checkmark
Systém animace celého těla HumanIK Checkmark Checkmark
Rychlé rigování Checkmark Checkmark
Kompletní systém vazeb Checkmark Checkmark
Kompletní sada deformátorů Checkmark Checkmark
Popisky komponent a podpora rozptylu Checkmark Checkmark
Paralelní hodnocení rigů Checkmark Checkmark
Zrychlená deformace GPU Checkmark Checkmark
Přehrávání ve vyrovnávací paměti Checkmark Checkmark
Sada nástrojů pro profilování a hodnocení výkonu Checkmark Checkmark

Grafika pohybu

Sada nástrojů pro pohyblivou grafiku MASH Checkmark Checkmark
Pracovní postupy 3D typu Checkmark Checkmark
Podpora vektorové grafiky SVG Checkmark Checkmark

Rendrování a tvorba obrazů

Rendrovací modul Arnold Checkmark Checkmark
Rendrovací modul softwaru Maya Checkmark Checkmark
Hardwarový rendrovací modul Checkmark Checkmark
Nastavení rendrování Checkmark Checkmark
Render View s interaktivním rendrováním Checkmark Checkmark
Hypershade Checkmark Checkmark
ShaderFX Checkmark Checkmark
Správa barev Checkmark Checkmark
Maya Toon Shader Checkmark
Vektorový rendrovací modul Checkmark

Dynamika a efekty

Platforma procedurálních efektů Bifrost (pouze ke čtení) Checkmark
Platforma procedurálních efektů Bifrost Checkmark
Kapaliny v aplikaci Bifrost a BOSS Checkmark
XGen Checkmark
Sada nástrojů pro interaktivní úpravu vlasů Checkmark
Maya Fluid Effects Checkmark
Maya Fur Checkmark
Maya nHair Checkmark
Maya nParticles Checkmark
Maya nCloth Checkmark
Dynamika tvrdých a měkkých těles Checkmark
Fyzikální modul Bullet Checkmark

Integrace do produkčních řetězců

Skriptování MEL Checkmark Checkmark
Skriptování v jazyce Python Checkmark Checkmark
PySide Checkmark Checkmark
Přizpůsobení uživatelského rozhraní pro proprietární nástroje Checkmark Checkmark
Psaní vlastních modulů plug-in pomocí sady SDK Checkmark
Podpora rozhraní Microsoft .NET API Checkmark
Možnost instalace PyMel Checkmark
Načtení modulů plug-in a nástrojů třetích stran Checkmark

Správa scény a dat

USD pro aplikaci Maya Checkmark Checkmark
Editor uzlů Checkmark Checkmark
Odkazování souborů Checkmark Checkmark
Podpora Alembic Checkmark Checkmark
Uživatelské rozhraní editoru cesty k souboru Checkmark Checkmark
Otevírání souborů Maya Ascii (MA) a Maya Binary (MB) Checkmark Checkmark
Ukládání souborů Maya Ascii (MA) a Maya Binary (MB) Checkmark Checkmark
Otevírání souborů Maya LT (MLT) Checkmark Checkmark
Export Odeslat do aplikace Unity Checkmark Checkmark
Export Odeslat do aplikace Unreal Checkmark Checkmark
Export Odeslat do aplikace Mudbox Checkmark Checkmark
Export Odeslat do aplikace MotionBuilder Checkmark Checkmark
Export/Import Odeslat do aplikace Flame Checkmark Checkmark
Odeslat do aplikace 3ds Max Checkmark Checkmark
Game Exporter Checkmark Checkmark
Export/import animace ATOM Checkmark Checkmark
Podpora Unreal Live Link pro aplikaci Maya Checkmark

Podpora operačního systému

Microsoft Windows Checkmark Checkmark
Mac OS X Checkmark Checkmark
Linux Checkmark