Klíčové funkce aplikace AutoCAD Web

Zvládněte toho více díky základním funkcím softwaru AutoCAD, které jsou k dispozici ve webové i mobilní aplikaci. Díky kompatibilitě se SOC 2 budete mít bezpečný přístup ke svým souborům kdykoli a odkudkoli.

Funkce Sledování v aplikaci AutoCAD Web

Vytváření a úpravy výkresů online

Vytvářejte elementární návrhy pomocí základních příkazů aplikace AutoCAD a upravujte výkresy pomocí pásu karet nebo příkazového řádku.

Otevírání a sdílení v cloudu

Můžete prohlížet, upravovat, sdílet a ukládat výkresy ve službách Autodesk Drive a Autodesk Docs a také ve službách OneDrive, Disk Google, Dropbox a Box.

Sdílení se spolupracovníky

Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.

Kontrola a poskytování zpětné vazby pomocí funkce Sledování

Pomocí funkce Sledování bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.

Práce offline (pouze mobilní zařízení)

Navrhujte a kreslete bez připojení k internetu a synchronizujte svou práci později

Uspořádání výkresů pomocí hladin

Vytvářejte ve výkresu hladiny, flexibilně je uspořádávejte a mějte je pod kontrolou.

Zobrazování externích referencí

Prohlížejte si externí reference přímo ve výkresu.

Přístupný příkazový řádek

Příkazový řádek je snadno přístupný, protože je dokovaný v levém dolním rohu oblasti výkresu, a zobrazuje výzvy, možnosti a zprávy.

Měření a kóty

Provádějte měření a přidávejte k výkresům kóty

Novinky

Nové funkce aplikace AutoCAD Web

NOVÉ

Přístup k místním souborům

Povolte přístup k místním souborům z webu, abyste zjednodušili práci se soubory DWG uloženými na místním disku nebo v místní síti LAN. Díky tomu můžete tyto soubory upravovat přímo, aniž byste si museli dělat starosti s duplicitami v cloudu.


NOVÉ

Pás karet Příkaz

Přesuňte paletu příkazů na webu ze standardního umístění do umístění nad kreslicí plochou, které emuluje oblíbený pás karet aplikace AutoCAD na stolním počítači.


NOVÉ

Víceřádkový text

Zobrazujte a upravujte objekty víceřádkového textu v souborech DWG na webu. 


NOVÉ

Náčrt

POUZE ANDROID
Pomocí dotykového vstupu na mobilním zařízení lze ve výkresech přidávat připomínky a vytvářet náčrty. Díky tomu můžete shromažďovat informace za pochodu a sbírat poznatky přímo v terénu. 


NOVÉ

Přístup k odkazům na mobilních zařízeních

Odkazy na výkresy lze otevírat přímo z mobilního zařízení, takže můžete hladce spolupracovat na různých zařízeních.


Zvýšené zabezpečení

Aplikace AutoCAD na webu a na mobilním zařízení poskytuje rozšířené zabezpečení kompatibilní se SOC 2.


Funkce aplikace AutoCAD Web

Snadný přístup a funkce pro spolupráci

Sledování

Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.


VYLEPŠENO

Správce sady listů

Pomocí cloudové platformy Autodesk si můžete rychle a bezpečně vyměňovat sady listů s členy týmu a otevírat je. Nové funkce jsou určeny pro klíčové pracovní postupy, například import rozvržení a vytváření nových sad listů v cloudu.


Přístupný příkazový řádek

Příkazový řádek je snadno přístupný, protože je dokovaný v levém dolním rohu oblasti výkresu, a zobrazuje výzvy, možnosti a zprávy.


Flexibilní hladiny

Uspořádejte si výkresy pomocí hladin. Vytvářejte, zamykejte, přejmenovávejte a odstraňujte hladiny v aplikaci AutoCAD na webu.


Měření a kóty

Provádějte měření a přidávejte nebo upravujte horizontální, vertikální, šikmé nebo radiální kóty ve výkresu.


Externí reference

Ve webové aplikaci můžete zobrazovat externí reference, například obrázky a soubory DWG, na které výkres odkazuje.


Uzly objektů

Pomocí různých uzlů můžete rychle měnit tvary, přesouvat objekty nebo s nimi manipulovat dalšími způsoby.


Upravitelné bloky

Vytvářejte, vkládejte nebo upravujte bloky a také používejte knihovny bloků přímo v aplikaci AutoCAD na webu.


Intuitivní webové uživatelské rozhraní

Získejte přístup ke snadno použitelným nástrojům na kreslení a spravujte pohledy, vlastnosti a hladiny. Ostré ikony a moderní modré rozhraní pomůžou omezit únavu očí.


Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

Ukládejte si výkresy do webové a mobilní aplikace AutoCAD, aby ostatní uživatelé softwaru AutoCAD měli přístup k tomu, co jste vytvořili nebo upravili.


Leica DISTO

POUZE ANDROID
Pomocí laserového měřicího zařízení Leica DISTO můžete přímo na mobilním zařízení v reálném čase aktualizovat délky čar. K dispozici pro systém Android.