Klíčové funkce aplikace AutoCAD LT 2025

Architekti, konstruktéři a návrháři využívají špičkové funkce aplikace AutoCAD LT®, aby mohli pracovat rychle a přesně.

Návrh budovy otevřený v aplikaci AutoCAD LT s asistentem používajícím AI

AutoLISP

Pomocí jazyka AutoLISP v aplikaci AutoCAD LT můžete zjednodušit pracovní postupy a vynucovat standardy CAD prostřednictvím automatizace.

Přehledy aktivit

Prohlížejte si a sledujte data historie verzí pomocí podrobných víceuživatelských protokolů událostí a nástrojů pro porovnávání.

Autodesk Asistent

Získejte užitečnou podporu a řešení, která vám pomohou s používáním funkcí aplikace AutoCAD i se záludnostmi navrhování.

Odeslat do Autodesk Docs

Publikujte listy výkresů CAD jako PDF přímo z aplikace AutoCAD LT do Autodesk Docs.

AutoCAD kdykoli a kdekoli

Zaznamenávejte, sdílejte a kontrolujte nápady za pochodu pomocí jedné aplikace AutoCAD pro stolní počítače, web i mobilní zařízení.

Připojení ke cloudovým úložištím

Otevírejte a prohlížejte soubory DWG™ z Autodesk Docs a cloudových úložišť třetích stran přímo v aplikaci AutoCAD LT.

Dynamické bloky

Dodejte referencím bloků flexibilitu – můžete měnit jejich tvar, velikost či konfiguraci.

Paleta bloků

Otevírejte a prohlížejte bloky, případně je označujte jako oblíbené, a to v aplikaci AutoCAD LT pro stolní počítače nebo v aplikaci AutoCAD na webu.

Sledování

Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres

Počet

Automatizujte počítání instancí bloků nebo objektů ve výkresu.

Vylepšené porovnávání souborů DWG

Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna.

Sdílení

Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.

Funkce aplikace AutoCAD LT 2025

Základní a spolehlivé funkce pro 2D navrhování a dokumentaci, které vám ušetří čas a pomohou vám pracovat efektivněji.

Nové a vylepšené funkce aplikace AutoCAD LT 2025

NOVINKA

Chytré bloky: vyhledávání a převod

Pomocí Autodesk AI můžete ve výkresech rychle vyhledávat objekty s vybranými geometrickými charakteristikami, abyste je mohli převést na instance nově definovaného bloku, existujícího bloku nebo naposledy použitého bloku. (videofilm: 50 s)


NOVINKA

Přehledy aktivit

Díky nástrojům pro porovnání souborů v podrobných víceuživatelských protokolech událostí, které jsou podporovány u souborů uložených v cloudovém úložišti třetí strany, si můžete prohlížet data historie verzí a sledovat je. (videofilm: 1:01 min)


VYLEPŠENO

Šrafy

Díky praktickým vylepšením dobře známého příkazu ŠRAFY, budou vaše návrhy přehledné. Přidávejte do výkresů textury pomocí vzorů, výplní a cest – bez předdefinovaných tvarů nebo uzavřených hranic. (videofilm: 1:01 min)


NOVINKA

Podkladové mapy ArcGIS®

Podložte své plány pozemků reálnými geografickými informacemi z podkladových map ArcGIS® od společnosti Esri. Můžete používat pět podkladových map – satelitní a letecké snímky ve vysokém rozlišení, OpenStreetMap, uliční mapu a mapu ve dvou stupních šedi (světlý a tmavý).


Vylepšené funkce

Počet

Automatizujte počítání instancí bloků či objektů ve vybrané oblasti nebo v celém výkresu. Procházejte, filtrujte a kontrolujte na základě vlastností a vytvářejte pole a tabulky, abyste mohli ve výkresu zobrazovat počty. (videofilm: 1:15 min)


Plovoucí okna

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD LT můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů. (videofilm: 1:11 min)


Sledování

Tak jako z webové a mobilní aplikace, i z aplikace AutoCAD LT pro stolní počítače můžete přidávat poznámky a připomínky k návrhu, aniž byste přitom měnili existující výkres. (videofilm: 49 s)


Správce sady listů

Otevírejte sady listů rychleji než kdy dříve. Při používání cloudové platformy Autodesk je odesílání a otevírání sad listů pro členy týmu a od nich rychlejší a bezpečnější.


Rozšířené pracovní postupy

Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

Ukládejte výkresy z počítače a poté si je zobrazte a upravte je ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD, včetně externích referencí.


Sdílené pohledy

Publikujte pohledy návrhů svého výkresu ve webovém prohlížeči, aby je bylo možné prohlížet a přidávat k nim komentáře.


Porovnání externích referencí

Prohlížejte si změny provedené v aktuálním výkresu ze změněných externích referencí.


Komplexní 2D dokumentace

Vytvářejte 2D dokumentaci a výkresy pomocí komplexní sady nástrojů pro kreslení, úpravy a poznámky.


Intuitivní uživatelské rozhraní

Přistupujte k nástrojům, když je potřebujete, pomocí snadno dostupných kontextových pásů karet, multifunkčních uzlů, uživatelských palet nástrojů a inteligentního příkazového řádku.


Inovativní technologie

Získejte nejnovější technologie, včetně TrustedDWG™, podpory obrazovek s vysokým rozlišením, nástrojů pro migraci a počítačové aplikace AutoCAD.


Interakce uživatele

Karta Začít

Karta Začít v aplikaci AutoCAD LT umožňuje snadný přístup k souborům a dalšímu užitečnému obsahu přímo z domovské obrazovky.


Karty a panely na pásu karet

Pás karet aplikace AutoCAD LT vám umožní snadno přistupovat k vašim oblíbeným nástrojům, když je potřebujete.


Palety nástrojů

Díky přizpůsobitelným paletám nástrojů máte snadný přístup k nejčastěji používanému obsahu a nástrojům.


Příkazový řádek

Stisknutím několika kláves můžete přímo z příkazového řádku spouštět příkazy a rychle reagovat na zobrazené výzvy.


Multifunkční uzly

Pomocí uzlů pro úpravy můžete snadno měnit tvary, přesouvat objekty nebo manipulovat s geometrií.


Průhlednost objektů a hladin 

Ovládejte průhlednost vybraných objektů nebo všech objektů v hladině.


Asociativní pole

Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích, případně podél trajektorie.


Výběr a izolace objektů

Vyhledejte a vyberte všechny objekty, které odpovídají vlastnostem objektu. Vybrané objekty můžete skrýt nebo zobrazit.


2D kreslení a poznámky

Formátování textu

Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Formátujte text, sloupce a hranice.


Inteligentní kótování

Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybrané objekty lze získat náhled kóty – a to před vytvořením objektu.


Odkazy

Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.


Inteligentní osy a středové značky

Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.


Tabulky

Vytvářejte tabulky s daty a symboly na řádcích a ve sloupcích, používejte vzorce a nastavujte propojení s tabulkou aplikace Microsoft Excel.


Revizní obláčky

Kreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali provedené aktualizace.


Rozvržení

Zadejte velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na svůj model.


Výřezy rozvržení

Vytvářejte výřezy rozvržení, které zobrazují různé prvky návrhu v různých měřítkách.


Pole

Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.


Datové propojení

Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.


Spolupráce

Import, export nebo podložení souborů PDF a DGN

Data ze souborů PDF a DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Soubory DWG a reference na obrázky

Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit výkresy a obrázky jako externě odkazované soubory.


Geografická poloha a online mapy 

Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.


Instalace a přizpůsobení

AutoLISP

Pomocí jazyka AutoLISP v aplikaci AutoCAD LT můžete zjednodušit pracovní postupy a vynucovat standardy CAD prostřednictvím automatizace. Podporuje typy souborů LSP, FAS a VLX.


Technologie TrustedDWG

Technologie TrustedDWG vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v softwaru Autodesk.


Nástroj pro migraci

Migrujte vlastní nastavení a soubory z předchozích verzí.


Přizpůsobení CUI

Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a omezit počet kroků při častých úkolech.


Sledování systémových proměnných 

Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. V případě odchylek se zobrazí oznámení.


Autodesk Access

Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.


AutoCAD LT 2025 vs. předchozí verze

Aplikace AutoCAD LT využívá flexibilní model předplatného, díky němuž jsou v každé její verzi k dispozici nové funkce. Pokud používáte trvalou licenci aplikace AutoCAD LT 2016 nebo starší verze, podívejte se, co je nového v aplikacích AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021, AutoCAD LT 2022, AutoCAD LT 2023 a AutoCAD LT 2024.

AutoCAD LT 2025

Co obsahuje

 • Nejlepší nástroje pro 2D kreslení, navrhování a dokumentaci ve své třídě.

 • Webová aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD z libovolného počítače bez nutnosti instalace softwaru.*

 • Mobilní aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD na zařízeních se systémy iOS a Android.

 • Integrované pracovní postupy: Plynulá práce na počítači, webu a mobilních zařízeních.* 

 • Připojení ke cloudovým úložištím: Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.


Mezi nejvýznamnější nové funkce přidané od verze 2016 patří:

 • AutoLISP: Pomocí jazyka AutoLISP můžete zjednodušit pracovní postupy a vynucovat standardy CAD prostřednictvím automatizace. 

 • Chytré bloky: Automaticky do výkresu umísťujte bloky na základě toho, kam jste do něj doposud vkládali stejné bloky, nebo vyhledávejte a převádějte objekty na nové, existující či nedávno použité bloky. 

 • Autodesk Asistent: Získejte užitečnou podporu a řešení, která vám pomohou s používáním funkcí i se záludnostmi navrhování, aniž byste museli opustit aplikaci AutoCAD. 

 • Přehled aktivit: Pomocí nástrojů pro porovnání souborů si prohlížejte historii verzí a sledujte změny sdíleného souboru DWG s podrobnými vlastnostmi. 

 • Rychlost otevírání souborů: 2D soubory se v aplikaci AutoCAD LT 2025 otevírají v průměru 2× rychleji než v aplikaci AutoCAD LT 2025**. 

 • Sledování: Bezpečně kontrolujte soubory DWG a rovnou do nich přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres. 

 • Počet: Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu Počet. 

 • Sdílení: Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli. 

 • Odeslání do Autodesk Docs: Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs. 

 • Historie výkresů: Prohlížejte si historii změn svého výkresu (od aplikace AutoCAD LT 2025 sloučeno s funkcí Přehled aktivit). 

 • Porovnání externích referencí: Porovnejte si dvě verze externí reference a implementujte změny bez nutnosti opouštět aktuální výkres. 

 • Paleta bloků: Z karty Knihovny v aplikaci pro stolní počítače nebo ve webové aplikaci AutoCAD můžete efektivně vkládat bloky. 

 • Rychlé měření: Najetím kurzorem myši si můžete rychle zobrazit veškerá blízká měření ve výkresu (včetně ploch a obvodů). 

 • Oříznutí a prodloužení (vylepšené): Ve výchozím rychlém režimu se automaticky vyberou všechny potenciální hranice. 

 • Přepracovaná funkce čištění: Pomocí snadného výběru a náhledu objektu můžete odstranit více nepotřebných objektů najednou. 

 • Porovnání souborů DWG™: Porovnávejte si dvě verze výkresu nebo externí reference bez nutnosti opouštět aktuální okno. 

 • Import PDF: Importujte do výkresu geometrii (soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType) ze souboru PDF. 

 • Ukládání na web a pro mobilní zařízení: Uložte si výkresy a k nim přidružené externí reference v počítači a poté je prohlížejte a upravujte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD.

 • Nové pohledy a výřezy: Snadno přidávejte uložené pohledy do rozvržení. 

 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Prohlížejte si své návrhy na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším. 

 • Výběr mimo obrazovku: Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, a to i tehdy, když posouváte zobrazení nebo přibližujete pohled mimo obrazovku. 


Vylepšení od verze 2016:

 • Plovoucí okna: V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů. 

 • Rychlejší ukládání: Při každém ukládání ušetříte v průměru jednu sekundu. 

 • Kratší doba instalace: Až o 50 % rychlejší instalace při použití jednotek SSD. 

 • Nový tmavý motiv: Moderní modrý vzhled s vylepšeným kontrastem a ostřejším podáním. 

 • Uživatelské rozhraní: Plochý vzhled ikon a intuitivní dialogy a panely nástrojů. 

 • 2D grafika: Lepší stabilita, věrnost a výkon. 

 • Nový formát DWG: Formát souborů 2018.dwg zrychluje ukládání, přesouvání a kopírování. 

 • TrustedDWG: Upozornění na integritu a kompatibilitu souborů DWG. 


Podpora a přístup k softwaru:

 • Technická podpora

  • Specialisté podpory společnosti Autodesk: Naplánujte si hovor†, chatujte online (omezená dostupnost) nebo nám napište e-mail.

  • Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy: Potíže můžete vyřešit bezpečně a prakticky.†

  • Online zdroje: Využijte naši databázi znalostí s dokumenty nápovědy, výukovými programy, školicími videi a fóry komunitní podpory. 

 • Přístup k nejnovějšímu softwaru: Získejte okamžitě nejnovější verze a aktualizace.

 • Přístup k předchozím verzím: Stahujte a používejte předchozí verze.

 • Flexibilní možnosti předplatného: Na měsíc, na rok i na 3 roky.

 • Nástroje pro správu: Snadno spravujte softwarové licence, instalace a využití prostřednictvím portálu Autodesk Account. 

*Není k dispozici pro zákazníky využívající plán údržby.
†K dispozici pro předplatitele a pro zákazníky využívající plán údržby s rozšířenou podporou.