Porovnání aplikací Civil 3D a InfraWorks

Porovnejte si funkce aplikací Civil 3D a InfraWorks pro projektování ve stavebnictví a zjistěte, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Doporučené porovnání

Zahrnuje aplikace Revit, AutoCAD, Civil 3D a další

Balík

Ceny

Za měsíc 7 617Kč 10 134Kč 12 978Kč
Za rok 60 930Kč 81 064Kč 103 825Kč
Za 3 roky 182 789Kč 243 192Kč 311 473Kč

Přehled

Software pro koncepční design umožňující modelovat, analyzovat a vizualizovat koncepty návrhů infrastruktury v kontextu budov a přirozeného prostředí.

Software pro navrhování stavební infrastruktury s integrovanými funkcemi pro lepší kreslení a tvorbu návrhů či projektové dokumentace.

Výkonné nástroje BIM a CAD nabízející pracovní postupy pro projektanty, inženýry a dodavatele.

Projektování železnice

Navrhování trasy a profilu Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Navrhování hran nástupišť Checkmark Checkmark
Navrhování speciálních kolejišť Checkmark Checkmark
Prohlížeč projektu Checkmark
Trasování vozidel nadzemního metra a tramvají Checkmark

Projektování silnic a dálnic

Materiály a množství Checkmark Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Navrhování odvodnění Checkmark Checkmark
Navrhování křižovatek Checkmark Checkmark
Rekonstrukce silnic Checkmark Checkmark
Prohlížeč projektu pro aplikaci Civil 3D Checkmark
Analýza tažné dráhy Checkmark

Navrhování pozemků

Materiály a množství Checkmark Checkmark Checkmark
Rozvržení parkovišť Checkmark Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark Checkmark
Detailní navrhování dešťové a odpadní kanalizace Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Technické vybavení pod tlakem Checkmark Checkmark
Zaměřování Checkmark Checkmark
Modelování terénu Checkmark Checkmark
Modelování zemního tělesa Checkmark Checkmark
Analýza tažné dráhy Checkmark
Grading Optimization Checkmark
Prohlížeč projektu Checkmark

Navrhování mostů

Modelování tras, profilů a průřezů mostů Checkmark Checkmark Checkmark
Parametrické modelování mostů Checkmark Checkmark
Tabulky pro opakující se úlohy Checkmark Checkmark
Konstrukční analýza Checkmark Checkmark
Výpočty nosníků pro určování alternativ Checkmark Checkmark
Hybridní mřížka / modely konečných prvků Checkmark Checkmark
Publikování modelu mostu do aplikace Revit Checkmark Checkmark
Tvorba detailů výztuží a výkresů Checkmark

Koncepční navrhování

Koncepční navrhování dešťové a odpadní kanalizace Checkmark Checkmark Checkmark
Modelování zemních těles na okraji vozovky Checkmark Checkmark Checkmark
Palety témat Checkmark Checkmark
Zobrazení příčných řezů Checkmark Checkmark
Komponenty komunikací Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark
Navrhování mostů podle komponent Checkmark Checkmark

Kontextové modelování

Navrhování koridorů Checkmark Checkmark Checkmark
Modelování existujícího prostředí Checkmark Checkmark Checkmark
Import 3D modelů Checkmark Checkmark Checkmark
Integrace modelů aplikace Revit Checkmark Checkmark

Analýza a simulace

Množství materiálu Checkmark Checkmark Checkmark
Analýza dešťové vody Checkmark Checkmark
Optimalizace trasy a profilu Checkmark Checkmark
Analýza zorné čáry Checkmark Checkmark
Analýza nosníků linie mostu Checkmark Checkmark
Simulace povodní Checkmark Checkmark
Simulace mobility Checkmark Checkmark
Simulace provozu Checkmark Checkmark

Vizualizace

Animace (export do aplikace 3dsMax) Checkmark Checkmark Checkmark
Atmosférické efekty Checkmark Checkmark
Tvorba scénářů a animace Checkmark Checkmark

Zachycení reality

Vytváření terénů z mračen bodů Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření prvků z mračen bodů Checkmark Checkmark
Skenování do sítě Checkmark
Tvorba mračen bodů Checkmark
Zpracování fotografií Checkmark

Tvorba a dokumentace plánů

Vytváření listů půdorysu a profilu Checkmark Checkmark
Výpočty rozpočtů a zemních prací Checkmark Checkmark
Stavební dokumentace Checkmark Checkmark

Spolupráce a interoperabilita

Konektor pro ArcGIS Checkmark Checkmark Checkmark
Rozšíření Collaboration pro aplikaci Civil 3D Checkmark Checkmark
Datová zkratka koridoru (datová reference) Checkmark Checkmark
Import a export formátu IFC Checkmark Checkmark

Systémové požadavky

Procesor

Dvoujádrový procesor Intel® Core™ 2 nebo ekvivalentní procesor AMD; musí podporovat SSE 4.1

Minimum: 2,5–2,9 GHz, doporučeno: 3+ GHz

Minimum: 2,5–2,9 GHz, doporučeno: 3+ GHz

Microsoft Windows

10, 64bitová verze

10, 64bitová verze

10, 64bitová verze

Apple macOS

Linux

Místo na disku

16 GB

16+ GB

16–30+ GB

Paměť RAM

8–16+ GB

8–16+ GB

8–16+ GB

Grafická karta

2+ GB paměti VRAM s podporou DirectX® 10.1

1–4+ GB paměti VRAM kompatibilní s DirectX 12

1–4+ GB paměti VRAM kompatibilní s DirectX 12

Prohlížeče

Chrome, Firefox

Chrome

Chrome