Porovnání aplikací AutoCAD a Civil 3D

Porovnejte si funkce aplikací AutoCAD a Civil 3D pro navrhování a zjistěte, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Zahrnuje aplikace Revit, AutoCAD, Civil 3D a další

Ceny

Za měsíc 7 400Kč 10 134Kč 12 978Kč
Za rok 59 182Kč 81 064Kč 103 825Kč
Za 3 roky 177 544Kč 243 192Kč 311 473Kč

Přehled

Software k vytváření 2D a 3D návrhů CAD. Součástí předplatného je aplikace AutoCAD, speciální sady nástrojů a další aplikace.

Software pro navrhování stavební infrastruktury s integrovanými funkcemi pro lepší kreslení a tvorbu návrhů či projektové dokumentace.

Výkonné nástroje BIM a CAD nabízející pracovní postupy pro projektanty, inženýry a dodavatele.

Dokumentace

Porovnávání externích referencí Checkmark Checkmark Checkmark
Inteligentní nástroje pro práci s poznámkami Checkmark Checkmark Checkmark
Kótování, šrafování, revizní obláčky Checkmark Checkmark Checkmark
Ověřování souborů TrustedDWG™ Checkmark Checkmark Checkmark
Tisk dávek výkresů Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření opakovaně použitelných knihoven bloků Checkmark Checkmark Checkmark
Detekce a dodržování standardů CAD Checkmark Checkmark Checkmark
Sledování změn ve výkresech Checkmark Checkmark Checkmark

Navrhování architektury

Navrhování stěn, dveří, oken Checkmark Checkmark
Půdorysy podlaží, řezy, bokorysy Checkmark Checkmark
Vytváření geometrie z půdorysů podlaží Checkmark Checkmark
Automatizace pomocí sady nástrojů Architecture Checkmark Checkmark
Přes 8 500 inteligentních architektonických objektů Checkmark Checkmark
Podporuje standardy hladin AIA 2. vydání Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, dlouhý formát ISYBAU Checkmark Checkmark
Krátký formát ISYBAU a STLB Checkmark Checkmark

Strojírenské navrhování

Součásti návrhu, sestavy, produkty Checkmark Checkmark
Inteligentní palety nástrojů Checkmark Checkmark
Import externí geometrie CAD Checkmark Checkmark
Automatizace vytváření rozpisek Checkmark Checkmark
Automatizace aktualizací součástí Checkmark Checkmark
Přiřazování parametrických vazeb k součástem Checkmark Checkmark
Materiály objektů a hmotové vlastnosti Checkmark Checkmark
Přes 700 000 inteligentních výrobních součástí Checkmark Checkmark
Podpora norem ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN a GB Checkmark Checkmark

Sada nástrojů Map 3D

Začlenění topologie GIS Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření a správa dat CAD a GIS Checkmark Checkmark Checkmark
Agregace dat GIS s daty návrhu Checkmark Checkmark Checkmark
Přístup k prostorovým datům z více zdrojů Checkmark Checkmark Checkmark
Schémata elektrických dat pro S. Ameriku / Evropu Checkmark Checkmark Checkmark
Zprávy o vodě, odpadní vodě a plynu Checkmark Checkmark Checkmark
Vytváření geometrií z dat geomap Checkmark Checkmark Checkmark
Vkládání dat geomapování Checkmark Checkmark Checkmark

Návrhy elektroinstalace

Vytváření rozvržení panelů a schématických diagramů Checkmark Checkmark
Uspořádání ve struktuře podle projektů Checkmark Checkmark
Používání shodných projektových norem Checkmark Checkmark
Kontroly chyb v diagramech elektroinstalace Checkmark Checkmark
Přes 65 000 inteligentních elektrických symbolů Checkmark Checkmark
Normy AS, GB, IEC, JIC a IEEE Checkmark Checkmark

Mechanika, elektroinstalace, potrubí

Přesná dokumentace TZB Checkmark Checkmark
Tvorba výkresů TZB Checkmark Checkmark
Knihovny symbolů TZB a vzduchotechniky Checkmark Checkmark
Přes 10 500 inteligentních objektů TZB Checkmark Checkmark
Podpora norem AIA 2. vydání a BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark
Podpora norem BS1192 – AUG Version 2 Checkmark Checkmark
Zarovnávání součástí potrubí Checkmark Checkmark
Výpočet sil působících na součásti a objekty Checkmark Checkmark
Zprávy o materiálech Checkmark Checkmark

Plant 3D

Tvorba schématických diagramů a rozvržení výrobních závodů Checkmark Checkmark
Vytváření a správa výkresů návrhů výrobních závodů Checkmark Checkmark
Automatizace P&ID Checkmark Checkmark
Sdílení izometrických a ortografických zpráv Checkmark Checkmark
Zprávy o materiálech Checkmark Checkmark
Přes 400 inteligentních objektů výrobních závodů Checkmark Checkmark
Obsahuje vybavení a podpůrné šablony Checkmark Checkmark
Konstrukční prvky podporující 40 norem Checkmark Checkmark

Projektování železnice

Navrhování trasy a profilu Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Navrhování hran nástupišť Checkmark Checkmark
Navrhování speciálních kolejišť Checkmark Checkmark
Prohlížeč projektu pro aplikaci Civil 3D Checkmark
Trasování vozidel nadzemního metra a tramvají Checkmark

Projektování silnic a dálnic

Materiály a množství Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Navrhování odvodnění Checkmark Checkmark
Navrhování křižovatek Checkmark Checkmark
Rekonstrukce silnic Checkmark Checkmark
Prohlížeč projektu pro aplikaci Civil 3D Checkmark
Analýza tažné dráhy Checkmark

Navrhování pozemků

Materiály a množství Checkmark Checkmark
Rozvržení parkovišť Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark
Detailní navrhování dešťové a odpadní kanalizace Checkmark Checkmark
Modelování koridorů Checkmark Checkmark
Automatizace navrhování Checkmark Checkmark
Technické vybavení pod tlakem Checkmark Checkmark
Zaměřování Checkmark Checkmark
Modelování terénu Checkmark Checkmark
Modelování zemního tělesa Checkmark Checkmark
Geotechnical Modeler pro aplikaci Civil 3D Checkmark Checkmark
Analýza tažné dráhy Checkmark
Grading Optimization pro aplikaci Civil 3D Checkmark
Prohlížeč projektu pro aplikaci Civil 3D Checkmark

Navrhování mostů

Modelování tras, profilů a průřezů mostů Checkmark Checkmark
Parametrické modelování mostů Checkmark
Tabulky pro opakující se úlohy Checkmark
Konstrukční analýza Checkmark
Výpočty nosníků pro určování alternativ Checkmark
Hybridní mřížka / modely konečných prvků Checkmark
Publikování modelu mostu do aplikace Revit Checkmark
Tvorba detailů výztuží a výkresů Checkmark

Koncepční navrhování

Koncepční navrhování dešťové a odpadní kanalizace Checkmark Checkmark
Modelování zemních těles na okraji vozovky Checkmark Checkmark
Navrhování okružních křižovatek Checkmark Checkmark
Palety témat Checkmark
Zobrazení příčných řezů Checkmark
Komponenty komunikací Checkmark
Navrhování mostů podle komponent Checkmark

Kontextové modelování

Modelování existujícího prostředí Checkmark Checkmark Checkmark
Import 3D modelů Checkmark Checkmark Checkmark
Navrhování koridorů Checkmark Checkmark
Integrace modelů aplikace Revit Checkmark

Analýza a simulace

Množství materiálu Checkmark Checkmark
Analýza dešťové vody Checkmark Checkmark
Optimalizace trasy a profilu Checkmark
Analýza zorné čáry Checkmark
Analýza nosníků linie mostu Checkmark
Simulace povodní Checkmark
Simulace mobility Checkmark
Simulace provozu Checkmark

Vizualizace

Animace (export do aplikace 3ds Max) Checkmark Checkmark
Atmosférické efekty Checkmark
Tvorba scénářů a animace Checkmark

Zachycení reality

Vytváření terénů z mračen bodů Checkmark Checkmark
Vytváření prvků z mračen bodů Checkmark
Skenování do sítě Checkmark
Tvorba mračen bodů Checkmark
Zpracování fotografií Checkmark

Tvorba a dokumentace plánů

Vytváření listů půdorysu a profilu Checkmark Checkmark Checkmark
Výpočty rozpočtů a zemních prací Checkmark Checkmark
Stavební dokumentace Checkmark Checkmark

Spolupráce a interoperabilita

Import a export formátu IFC Checkmark Checkmark Checkmark
Datová zkratka koridoru (datová reference) Checkmark Checkmark
Import a převod PDF Checkmark Checkmark Checkmark
Export bloků do aplikace Inventor a služby BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Integrace koordinovaných modelů BIM Checkmark Checkmark Checkmark
Import a export výkresů do služby BIM 360 a aplikace Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Import a export z aplikací Revit a Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Připojení, úpravy a zobrazování mračen bodů Checkmark Checkmark Checkmark
Konektor pro ArcGIS Checkmark Checkmark
Rozšíření Collaboration pro aplikaci Civil 3D Checkmark Checkmark

Rozhraní API a automatizace

Vytváření vlastních klávesových zkratek pro příkazy Checkmark Checkmark Checkmark
Úpravy více vlastností objektů Checkmark Checkmark Checkmark
Programování a automatizace pomocí AutoLISP Checkmark Checkmark Checkmark
Funkce jazyka Visual LISP Checkmark Checkmark Checkmark
Aplikace Visual Basic Checkmark Checkmark Checkmark
Záznam opakujících se sekvencí kláves Checkmark Checkmark Checkmark
Knihovny objektů specifické pro odvětví Checkmark Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark Checkmark

Systémové požadavky

Procesor
Dvoujádrový procesor Intel Core 2 nebo ekvivalentní procesor AMD; musí podporovat SSE 4.1
Minimum: 2,5–2,9 GHz, doporučeno: 3+ GHz
Minimum: 2,5–2,9 GHz, doporučeno: 3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
10, 64bitová verze
Apple macOS
Linux
Místo na disku
16 GB
16+ GB
16–30+ GB
Paměť RAM
8–16+ GB
8–16+ GB
8–16+ GB
Grafická karta
2+ GB paměti VRAM s podporou DirectX 10.1
1–4+ GB paměti VRAM kompatibilní s DirectX 12
1–4+ GB paměti VRAM kompatibilní s DirectX 12
Prohlížeče
Chrome, Firefox
Chrome
Chrome