Kombiner BIM og GIS via nettskyen

Slå sammen prosjektinformasjon og stedsfestet kontekst via en skybasert tilkobling mellom bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og geografiske informasjonssystemer (GIS).

Jobb innenfor en stedsfestet kontekst

Ved å koble sammen Autodesk Construction Cloud og Esris ArcGIS kan eiere, operatører og AEC-team bruke konfigurerbare apper til å utforske og samarbeide om prosjektinformasjon med stedsfestet kontekst. Dette gjør kommunikasjonen enklere og forbedrer beslutninger gjennom hele livssyklusen til et objekt.

Kombiner BIM og GIS via nettskyen med ArcGIS GeoBIM (video: 2.25 min.)

Oversikt over ArcGIS GeoBIM + BIM Collaborate Pro (video: 2.21 min.)

ArcGIS GeoBIM og BIM Collaborate Pro

Visualiser og evaluer prosjektinformasjon i en nettbasert løsning med ArcGIS GeoBIM og Autodesk BIM Collaborate Pro. Slik kan AEC-team enkelt samarbeide og styre risiko, kostnader og tidslinjer med data fra flere systemer, i en stedsfestet kontekst.

Grensesnittet for oversikten over GeoBIM-saker

Se hva kundene våre sier

«Koblingen mellom Esris ArcGIS GeoBIM og Autodesks BIM Collaborate Pro gjør det mulig for teamene å koordinere design i kontekst av den virkelige verden ved å ta viktige omgivelsesdata med i beregningen.» – Darin Welch, Associate V.P., Geospatial and Virtual Engagement Solutions, HNTB

Bilde gjengitt med tillatelse fra EFCO Corporation

Brukstilfeller

Oppdag verdien av å integrere prosjektinformasjon med stedsfestet kontekst.

 • Jernbaneprosjektdesign og kartscenevisning i nettappen.

  Designkoordinering

  Koble oppdatert prosjektinformasjon med stedsfestet kontekst for bedre designgjennomgang, visualisering og utforsking.

 • Gjengivelse av veikryss på motorvei som viser problemklynger, som vist i en nettapp

  Problemklynger

  Dra nytte av et forent nettmiljø for å kartlegge og håndtere problemer.

 • Dashbord for prosjektdesign og saksresultater

  Resultatoversikt

  Forstå og overvåk prosjektstatus, inkludert problemenes lokasjon, fullførelse, tidslinje og distribusjon mellom team.

 • Prosjektdokumentasjon og kartvisning i en nettapp

  Dokumentasjonsgjennomgang

  Koble dokumentasjon til relevante ArcGIS-funksjoner for sikrere og mer effektiv tilgang til de siste prosjektoppdateringene.

Reell verdi med skyproduktivitet

 • Utforsk objekter i reelt rom

  Dra nytte av fusjonen av BIM og stedsfestede data via oppgavespesifikke nettapper.

 • Koble sammen uensartede datasiloer

  Hold BIM- og GIS-data innenfor kildelokasjonene sine, minimer datakonvertering og bruk skybasert kobling til å forene dem via appbaserte løsninger.

 • Enkelt å samarbeide og dele

  Gjennomgå og undersøk prosjektets resultater, status og problemer med brukervennlige programmer som gjør samarbeid enklere.

La oss snakke om kombinasjon av BIM og GIS i nettskyen

Ta kontakt og finn ut hvordan ArcGIS GeoBIM og BIM Collaborate Pro kan fungere sammen for å fullstendig endre måten dere designer, bygger og driver på.

Skjemaet er sendt inn.