Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vertaa tuotteita

Revit LT vs. Revit

Tutustu Revit LT- ja Revit-ohjelmistojen välisiin eroihin.

Oletustuotteen valintaa ei voi poistaa vertailusta.

Valitse muu tuote vertailtavaksi ennen tämän valinnan poistamista.

Olet valinnut enimmäismäärän vertailtavia tuotteita. Poista tuotteen valinta ennen kuin valitset muun tuotteen vertailtavaksi.

Tuotteet

Kehittele suunnitelmia nopeasti ja minimoi uudelleentyöstöä älykkäällä 3D-mallilla

Maksuton kokeilu (englanti)

Tilaa (englanti)

Luo CAD-suunnitelmia ja -piirustuksia ja yhdistä työnkulut pöytäkoneen ja mobiililaitteen välillä

Lyhyesti:

  • Virtaviivaistettu ja kustannustehokkaampi tietomallinnusohjelmisto
  • Arkkitehdeille ja suunnittelijoille
  • Kehitetty tietomallinnukseen
  • Arkkitehtuuriin, talotekniikan suunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja rakennusalalle
  • Kattavat pilvipalvelutoiminnot renderointiin ja analytiikkaan

Edullisemmat aloituskustannukset tarjoava uusimman työpöytäohjelmiston käytön mukainen veloitus, henkilökohtainen verkkotuki, aiempien versioiden käyttö ja tiettyjen pilvi- ja ohjelmistopalveluiden käyttö. Lisätietoja.

Vuosittain    

Kuukausittain    

Työasema-asennus

Käyttöönotto verkon kautta

Seinät, verhoseinät, lattiat, katot, sisäkatot sekä pylväät

Ladattavat family-komponentit (ovet, ikkunat jne.)

Suunnitelmavaihtoehdot

Huoneet ja alueet

Kohdemallinnus

Portaat ja rampit

Kaiteet

Osat

Kokoonpanot

Rakenteiden seinät, lattialevyt

Rakenteiden kantavat seinät ja eristäminen

Kantavat pylväät, palkit ja tuet

Kallistetut pilarit

Ristikot

Edistykselliset teräsliitokset Revit-ohjelmistolle*

Vahvikkeet, raudoitusmuotojen mallinnus

LVI-putkijärjestelmät

Mekaaniset laitteet

Putkistojärjestelmät

Valmistusosat

Sähkö- ja valaistusjärjestelmät

Luo ryhmiä toistuville elementeille

Family Editor -ympäristö

Piirustuksessa tapahtuva mallinnus (seinät vain Revit LT -ohjelmalle)    

Muotoon muokatut lattiat ja katot

Yleiset parametrit

Rakennusmassat, mukautuvat komponentit

Luonnosteluviivat

Varjot ja ympäristövarjot

Rakennussuunnittelun syvyysvaikutelma

Väärin sijoitetut elementit

Realistiset näkymätyylit

Ortografiset näkymät ja perspektiivinäkymät, läpikävelyt

Tee viivoista tasaisempia poistamalla sahalaitaisuus

Okluusioiden poiminta

Pilvirenderöinti

Fotorealistiset materiaalit

Renderöinti tuotteessa

Siirtokuvat

Säteenseuranta (renderöinti kankaassa)

Ala-analyysi

Analyyttinen malli

Rakennekuormat ja rajaolosuhteet

Lämmitys- ja jäähdytyskuormat

Rakennusmassan tutkiminen

Valon ja varjojen arviointi    

2D-detaljiviivat, 2D-detaljikomponentit

Revisioiden jäljitystoiminto

Mitat, tunnukset, merkinnät ja teksti

Vaiheistus

Luettelot, määrälaskenta

Upotetut luettelot

Paneeliluettelot, kanavien ja putkien painehäviöraportit

Näkymäsuodattimet

Graafiset pylväsluettelot

Päällekkäisyyksien tarkistaminen, kopiointi/valvonta

Worksharing-työryhmäominaisuus (usean käyttäjän ympäristö)

Projektien välillä jaetut koordinaatit

Revit Server

Voit avata ja käsitellä kaikkia Revit-tiedostotyyppejä (RVT-, RFA- ja RTE-tiedostot, jotka on luotu Revit- tai Revit LT -ohjelmistossa)

Tiedostojen linkittäminen muista Revit-sovelluksista

Tunniste- ja luetteloelementit linkitetyissä tiedostoissa

Elementtien kopiointi ja liittäminen linkeistä

Linkitettyjen mallien näkyvyyden mukauttaminen

DWG™, DXF-tiedostomuoto, TrustedDWG-tekniikka

Kuvat (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, DWF-merkinnät

Pistepilvet

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Läpikävelyt ja kuvat, FBX, NWC5    

Huone-/alueraportit, luettelot

Valon ja varjojen arviointi    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, family-tyypit

Sovelluskehitysrajapinnan (API) SDK

Kolmannen osapuolen API-laajennukset

Makrot

Dynamo for Revit