Aplikace Helius Composite již není k dispozici.

Od 7. února 2022 již společnost Autodesk nenabízí nová předplatná aplikace Autodesk® Helius Composite. Roční obnovení předplatného je k dispozici do 30. dubna 2022. 

Podpora aplikace Helius Composite je nadále aktivní

Jako předplatitel můžete nadále používat aplikaci Helius Composite, získávat podporu a používat předchozí verze softwaru, dokud vaše smlouva o službě neskončí.

Pokud jste zakoupili trvalou licenci, můžete pokračovat v používání aktuální verze aplikace Helius Composite i nadále na dobu neurčitou.

Verze Helius Composite 2022 neexistuje.

Podpora aplikace Helius Composite

Kontaktovat podporu