Výroba komponentů pro stavebnictví

Budoucnost výroby stavebních produktů a zakázkové výroby

Vneste své odborné znalosti do stavebních projektů.

Co chtějí klienti od výrobců stavebních produktů a zakázkových výrobců

 • 77 % uživatelů vyžaduje vlastní nastavení

  Vzhledem ke změnám očekávání obyvatel budov 77 % architektů zaznamenalo zvýšenou potřebu přizpůsobených řešení a užší spolupráce s dodavateli. 

 • 74 % vyžaduje více spolupráce

  Téměř tři čtvrtiny dotazovaných architektů uvedly, že vztahy založené na úzké spolupráci jsou pro úspěch jejich projektů velmi důležité. 

 • 48 % vyžaduje data BIM

  48 % architektů uvedlo, že zásadním důvodem zrušení zakázky je nedostatečná odbornost dodavatelů v oblasti informačního modelování budov (BIM). 

Proč si přední společnosti vybírají produkty společnosti Autodesk

 • „V mnoha případech se diskuse netýká ani oken ani fasády. Je to okamžik spolupráce, kdy se všichni můžeme začít rozhodovat o návrhu.“ 
  - Erik Rasker, CTO 

 • „Musíme našim zákazníkům poskytnout určitou míru přizpůsobení. Rozhodli jsme se pokračovat s produkty společnosti Autodesk, abychom poskytli našim projektantům více času a získali více zakázek.“ 
  - Matt Quigley, projektový manažer 

 • „Mnoho našich zákazníků nám řeklo, že si nás vybírají spíš než kohokoli jiného, protože jim poskytujeme obsah 3D BIM.“ 
  - Steve Hofmann, projektant CAD 

Objevte jednu platformu pro celý dodavatelský řetězec budovy

Spolupráce pomocí BIM

Komponenty budov zpracované podle BIM standardů usnadní vašim zákazníkům snadnou a rychlou práci na projektech. Vaše výrobky se stanou součástí celého modelu v průběhu jeho tvorby. Všechna tato data si budete moci vyměňovat v jednom jednoduchém digitálním ekosystému, který pomůže všem zainteresovaným stranám efektivněji komunikovat. 

Dodávejte digitální reprezentace svých výrobků ve vhodné urovni detailu, tzv. LOD.

Ať už vytváříte standardní, katalogová nebo zcela zakázková řešení, zajistěte, aby vaše produkty dokonale odpovídaly požadavkům projektu, a to automatizací konfigurace produktu nebo návrhem přímo v rámci obchodního modelu. 

Zvýšení flexibility v rámci celé organizace

Je nutné, abyste byli schopni splnit i časově nejnáročnější plán realizace projektu a přizpůsobit se měnícím se požadavkům projektu. Digitalizací podnikových systémů a optimalizací výrobních procesů pomůžete zlepšit flexibilitu od technického oddělení až po prodejní tým.

Řešení pro výrobce stavebních produktů a zakázkové výrobce

 • Spolupráce na informačním modelu budovy (BIM) pro výrobce

  Spolupracujte s klienty pomocí centralizovaných dat v ekosystému BIM, odkazujte na stavební data v návrzích a generujte obsah BIM v návrzích produktů. 

 • Správa životního cyklu produktu (PLM)

  Spravujte návrhová data svých výrobků a konstrukčně výrobní procesy pomocí nástrojů, které se přizpůsobí vašemu podniku. Začněte jednoduše, snadno škálujte a naplňte příslib propojených lidí, procesů a dat.

 • Automatizace návrhu

  Zaznamenejte a opakovaně využívejte technické znalosti a záměr, abyste snížili výskyt chyb a zkrátili čas strávený pracnými a opakovanými úkony modelování, jako je konfigurace produktu, tvorba výkresů a další. 

 • Integrované modelování výrobních linek

  Vytvářejte digitální reprezentace svých výrobních zařízení a zařízení kombinací informačního modelování budov (BIM) a digitálního plánování výrobních linek.

 • Pokročilá výroba

  Ať už uděláte cokoli, ať už to chcete udělat jakkoliv, společnost Autodesk má k dispozici pokročilý výrobní software, který potřebujete. 

Software pro výrobu stavebních produktů a zakázkovou výrobu

Porovnat
Další informace
Zpráva od organizace Harvard Business Review Analytic Services

Harvard Business Review: Budoucnost návrhu budov

Stavební projekty se mění – a stejně tak vaše místo v nich. V této nové studii architekti sdílejí svůj pohled na to, jak se role jejich dodavatelů vyvíjí.  

Vybrané zdroje

 • Návrh produktu a modelování výrobních linek pomáhají firmám rozvíjet udržitelnější postupy

  VECOR 

  Udržitelnější budovy – jedna dlaždice za druhou

  Podívejte se, jak společnost Vecor využila technologii pro návrh produktu a modelování výrobních linek za účelem snížení dopadu keramických obkladaček na životní prostředí. 

  Obrázek poskytla společnost Vecor/3D Chemoprag 

 • Společnost Viewrail plní objednávky rychleji díky automatické technologii

  VIEWRAIL

  Automatizace rozšiřuje podnikání v oboru zakázkových schodišť

  Podívejte se, jak přední výrobce dílů pro schodiště a vlastních schodišťových systémů rychle přizpůsobil své konstrukční procesy tak, aby rychleji vyřizoval objednávky. 

  Obrázek poskytla společnost Viewrail 

 • WEBINÁŘ NA VYŽÁDÁNÍ

  Co chtějí stavební inženýři a dodavatelé: Seznam přání klientů pro dodavatele ve stavebnictví

  Víte, jaké jsou důvody zrušení zakázky ve vztazích s klienty? Poslechněte si odborníky z oboru z obou stran stolu – architektury a výroby, abyste pochopili, jak se vyvíjí role dodavatelů v projektech výstavby budov.

Nejčastější dotazy

Výrobci stavebních produktů vyrábějí produkty, zařízení a vybavení, které souvisí s budovami, jako jsou okna, dveře, výtahy, eskalátory, systémy vzduchotechniky, osvětlovací tělesa, kuchyňské armatury, koupelnové armatury a dřevěné prvky. Zakázkoví výrobci poskytují službu pro přechod od strojírenského návrhu k výrobě u zakázkových objektů, jako jsou vstupní stříšky a fasády, madla, schodiště a obvodové zdi. 

Výrobci stavebních produktů používají různé aplikace v různých fázích procesu vývoje, software pro průmyslové návrhy, strojírenský 3D CAD, řízení životního cyklu produktu (PLM), výrobu pomocí počítače (CAM) a vizualizační a rendrovací aplikace.  

Ve stavebnictví i strojírenství se nyní rychle zvyšuje četnost zakázek zpracovávaných podle standardů BIM. Výrobci, kteří se snaží být partnery svých klientů v oblasti projekčních a stavebních společností, se musí seznámit s prostředím BIM, aby mohli využívat a vytvářet data, která jsou kompatibilní s aplikacemi, které se momentálně používají k návrhu budov, které používají jejich produkty.

Digitální transformace spočívá v propojení celé organizace s daty a informacemi, které všichni potřebují, aby mohli svou práci vykonávat co nejlépe. Díky tomu jsou různé obory v rámci společnosti propojeny, je možná vyšší úroveň spolupráce s klienty a vzniká základ pro automatizaci, která vede k významnému zlepšení celkové výrobní kapacity a produktivity.

V nedávném průzkumu provedeném organizací Harvard Business Review více než tři čtvrtiny respondentů z oboru architektury, strojírenství a stavebnictví uvedly, že v průběhu celého procesu návrhu budovy se stále více věnují zkušenostem obyvatelů budovy. Protože vyráběné produkty, které poskytují společnosti v oboru stavebních produktů, hrají významnou úlohu, je před výstavbou nutné zajistit vyšší stupeň spolupráce kvůli plánování a vyhodnocení těchto zkušeností. 

Nedávný průzkum mezi architekty, projektanty a dodavateli provedený organizací Harvard Business Review zjistil následující trendy: 

 • 73 % tvrdí, že vztahy s výrobci stavebních produktů s vysokou mírou spolupráce jsou pro úspěch jejich projektů důležité.

 • 77 % tvrdí, že se stále častěji objevuje potřeba přizpůsobených řešení a užší spolupráce.

 • 23 % tvrdí, že při výběru dodavatele patří mezi nejdůležitější faktory odborná způsobilost v oblasti BIM.

 •  25 % tvrdí, že schopnost plnit harmonogramy realizace projektu je nejdůležitějším faktorem při výběru dodavatele stavebních produktů.

Pojďme si promluvit o strategii

Jako vedoucí globální partner v integraci architektonických, inženýrských, stavebních, produktových a výrobních procesů vám společnost Autodesk může pomoci rozvíjet schopnosti potřebné k dosažení vašich cílů. 

Kontaktujte nás ještě dnes a naplánujte si firemní poradenství.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.

Zástupce společnosti Autodesk se s vámi brzy spojí.