Iniciativa společnosti Autodesk

BUDOUCNOST PRÁCE

Společnost Autodesk chce v době automatizace pomáhat zákazníkům, komunitám i zaměstnancům. 

Automatizace a budoucnost práce

Autodesk se domnívá, že firmy i lidská společnost potřebují automatizační technologie, jako je umělá inteligence, aby se dokázaly přizpůsobit růstu a urbanizaci celosvětové populace. Víme, že nové technologie zásadně mění pracovní postupy, a chceme pracovníkům pomáhat tak, aby se takovým změnám dokázali přizpůsobovat a využívali je ke svému prospěchu. Zaměstnanci podle nás mohou prosperovat, když se budou po celý život vzdělávat, naučí se nejvíce poptávané dovednosti a najdou si práci, která je bude naplňovat.

Příprava na budoucnost práce

Společnost Autodesk investuje do zákazníků tím, že vyvíjí školení a technologie, díky kterým se zaměstnanci naučí nové dovednosti, nasbírají profesní osvědčení a využijí nové automatizované nástroje ke svému kariérnímu růstu.

Osvědčení od společnosti Autodesk

Jednotlivá odvětví se rychle mění a se školeními od společnosti Autodesk pracovníci udrží krok s rozvojem. Díky našim prověřeným oborovým osvědčením se zaměstnanci připraví na budoucnost a zaměstnavatelé získají náskok před konkurencí.

Školicí materiály v produktech

Slibné nové technologie spojují sílu algoritmů s lidským důvtipem. Společnost Autodesk vyvíjí nová řešení kombinující umělou a lidskou inteligenci, která pomohou zákazníkům uspět.

Budoucnost pracovních technologií pro všechny

Autodesk ve spolupráci se startupy a obchodními, vzdělávacími či státními organizace pomáhá zlepšovat přizpůsobitelnost pracovní síly. Investujeme do řešení a metodik, které pomáhají zaměstnancům a zaměstnavatelům prosperovat.

 • Neziskové organizace a startupy

  Autodesk Foundation finančně podporuje organizace, jako jsou ISAICZinc, které řeší systémové problémy pracovní síly.

 • Studenti a pedagogové

  Společnost Autodesk nabízí technologie a vzdělávací materiály, které pomáhají studentům a vyučujícím osvojovat si a vyučovat dovednosti, po nichž panuje poptávka. 

 • Kvalifikovaní členové odborů

  Autodesk podporuje některé programy odborových organizací, které se věnují školení, testování a certifikaci svých členů v rychle rostoucích oborech po celých USA.

 • Spolupráce se zákonodárci

  Základem robustní ekonomiky je inkluzivní pracovní prostředí. Společnost Autodesk podporuje prosazování legislativy, která pomůže pracujícím uspět na měnícím se trhu práce.

Sledování trendů v různých odvětvích

Ve spolupráci s oborovými analytiky sledujeme trendy, které mění pracovní postupy. Přečtěte si nejnovější informace o tom, jak připravovat pracovní sílu na rychlé změny na trhu práce.

Eliminace nedostatků v dovednostech

Společnost Monitor Deloitte vysvětluje, jak na neustále se měnícím trhu práce stavět mosty mezi nabídkou nových dovedností a poptávkou po nich.

Je region APAC připravený na budoucnost práce?

Přečtěte si zprávu Deloitte Access Economics o změnách práce v asijsko-tichomořském regionu a tom, jak se na ně připravit.

Budoucnost práce v regionu EMEA

Revoluce v práci se nevyhnula ani Evropě a Africe a RSA vysvětluje, jak se na ni mohou připravit pracující i zaměstnavatelé.

Automatizace a měnící se ekonomika

Zjistěte, jak mohou zákonodárci a veřejný sektor pomáhat ve věku automatizace. Přečtěte si doporučení od Aspen Institute.

Investujeme do našich zaměstnanců

Společnost Autodesk vytváří inkluzivní pracovní prostředí, ve kterém si jsou všichni rovní a mohou vyniknout. Zároveň nabízí rozsáhlé příležitosti k profesnímu a technickému rozvoji, díky kterým se její zaměstnanci dokáží přizpůsobit neustálým změnám práce. 

Rozmanitost a inkluze

Společnost Autodesk se snaží vytvářet rozmanitá a inkluzivní pracovní prostředí. Rozmanitost podněcuje nové nápady, kreativitu a růst a rozmanitá pracovní síla dokáže vytvářet pro zákazníky inovativní produkty, řešení a možnosti. 

Školení a rozvoj

Investujeme do pracovní síly budoucnosti. Naše hodnocení dovedností v roce 2020 nám pomohlo porozumět nedostatkům v technických i jemných dovednostech. Díky němu víme, co musíme dělat, aby si zaměstnanci osvojili vše, co potřebují ke kariérnímu růstu ve společnosti Autodesk. 

Poznatky a názory vedoucích pracovníků ohledně budoucnosti práce

Poslechněte si, co říkají vedoucí pracovníci společnosti Autodesk o klíčových oborových trendech a o tom, jak pomáháme pracovníkům, firmám a lidem obecně.

Generální ředitel společnosti Autodesk, Andrew Anagnost, v rozhovoru s Andym McAfeem z MIT diskutuje o technologiích, udržitelnosti, schopnostech pracovní síly či současných technologických firmách a o McAfeeho knize More from Less.

Podívejte se na rozhovor (angličtina)

Marketingová ředitelka společnosti Autodesk, Lisa Campbell, vysvětluje, jak náš nový certifikační program pomáhá dnešní pracovní síle s přípravou na věk automatizace.

Přečtěte si článek

Výkonný ředitel indické pobočky společnosti Autodesk, Rajeev Mittal, v rozhovoru s Fortune India, debatuje o budoucnosti technologií, o automatizaci a o tom, jak může Indie dosáhnout soběstačnosti.

Přečtěte si článek

Senior ředitel společnosti Autodesk pro zásadní inovace, Joe Speicher, vysvětluje nové způsoby hledání nedostatků v dovednostech pracovníků ve výrobě a stavitelství, které se zaměřují na víc než jen obvyklou rekvalifikaci.

Podívejte se na video