FORRESTER CONSULTING RAPORU

How equipment manufacturers deliver better custom solutions (Ekipman imalatçıları nasıl daha iyi özel çözümler sunar)

Müşterilerle ilişkileri geliştirmek için öneriler

wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Özel projeler, ekipman tedarikçileri, müşteriler ile sistem entegratörleri ve inşaat firmaları gibi dış iş ortakları arasında yakın ve güvene dayalı bir ilişki gerektirir. Ancak bu ilişkilerdeki sürekli zayıf noktalar, gelecekteki projelerin sağlam bir zeminde başlamasına engel olur.

Bu raporda, Forrester Consulting bu zayıf noktaları inceliyor ve ekipman tedarikçileri için ileriye dönük bir yol öneriyor. Hem tedarikçi hem de müşteri perspektiflerinden alınan verileri içeren bu raporu, paydaşlarınızla olan işbirliğini bir sonraki seviyeye nereye taşıyabileceğinizi görmek için şimdi edinin.