Skip to main content

Kazanmak için Yapı Bilgi Modellemesi: BIM’in En Önemli 11 Faydası

Visualization of the benefit of BIM in bringing building plans to life in three dimensions

İki boyutlu çizimlerden üç boyutlu modellere geçiş başarılı bir şekilde devam ediyor. Geliştirilmiş iş akışlarından elde edilen ve bilançoya yansıyan somut getirileri sayesinde mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde üç boyutlu modelleme kullanımı hızla artıyor.

Model temelli yaklaşım, şirketlerin verimliliğini artırır ve özellikle koordineli proje tesliminde göz kamaştırır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) inşaat ve altyapı projelerinde zaman ve bütçe tasarrufu sağlar.

BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) 11 Temel Faydası

1. Gerçekliği Yakalar

Daha gelişmiş haritalandırma araçları ve Dünya görüntüleri sayesinde, proje alanıyla ilgili kolaylıkla erişilebilir bilginin zenginliği büyük oranda artmıştır. Günümüzde proje başlangıcında, hava araçlarının sağladığı görüntüler, sayısal yükseklik ve mevcut altyapının lazer taramaları incelenip hesaplanmakta ve böylece proje hazırlıkları büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) sayesinde tasarımcılar, kağıt üzerinde gösterilemeyen ancak modelde derlenen ve paylaşılan bu girdilerin tümünden faydalanırlar.

Visualization of advantages of more detailed BIM drawings

2. Sakla Samanı, Gelir Zamanı

Paylaşımlı bir model sayesinde, yapı disiplinlerinin farklı gerekliliklerine yanıt verecek çizimlerin yeniden yapılmasına ve çoğaltılmasına olan ihtiyaç azalır. Bu model, her bir disiplinin projeye yorum yaparak ve de bilgi birikimiyle destek olmasını sağlayarak bir çizim setine kıyasla daha fazla bilgi içerir. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) çizim araçları, iki boyutlu çizim araçlarından daha hızlıdır ve her bir nesne veri tabanına bağlıdır. Veri tabanı, metrajda kullanılan pencere boyutu ve sayısında olduğu gibi, proje (model) değiştikçe otomatik olarak güncellenen adımlara yardımcı olur. Sadece bileşenlerin bilgisayar yardımıyla hızlı bir şekilde sayılması dahi işgücünde ve harcamalarda dikkate değer bir tasarruf sağlamıştır.

3. Kontrol Sağlar

Sayısal model tabanlı iş akışı, otomatik kaydetme ve proje geçmişine bağlantılar gibi yardımcılar içerir. Bu sayede kullanıcılar, projenin üzerinde ne kadar süre harcadıklarının kaydedildiğinden emin olurlar. Modelin sürüm geçmişine bağlantı imkanı, felaket niteliğinde sorunlar doğuran veri kayıplarını veya dosyaların bozulması gibi moralleri sıfırlayan, sinir bozucu olayları ve verimliliği etkileyen tehlikeleri önlemenize yardımcı olur.

4. İşbirliğini Artırır

Birçok işlev yalnızca dijital iş akışıyla mümkün olduğundan modellerle paylaşım ve işbirliği, çizim setlerine kıyasla daha kolaydır. Bu ekli proje yönetimi fonksiyonelliğinin büyük kısmı, örneğin Autodesk’in BIM 360 çözümleri , artık bulutta sağlanmaktadır. Burada, farklı disiplinlerin karmaşık proje modellerini paylaşması ve çalışma arkadaşlarıyla entegrasyonu koordine etmesi için araçlar bulunur. İnceleme ve biçimlendirme adımları iki konuda emin olmamızı sağlar: Tüm ekip üyeleri tasarıma katkıda bulunmuştur; konsept tamamlandığında herkes hazırdır ve artık inşaat aşamasına geçilebilir.

BIM offers benefits like simulated views based on different seasonal lighting

5. Simüle Eder ve Görselleştirir

BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) sunduğu bir diğer avantajı ise tasarımcıların farklı mevsimlerdeki güneş ışığı gibi değişkenleri görselleştirmesini sağlayan veya bina enerji performansı hesabının yapılmasına imkan veren simülasyon araçlarının giderek artan sayısıdır. Yazılımın fiziğe dayalı kuralları ve en başarılı uygulamaları kullanma zekası, mühendisler ve diğer proje ekibi üyeleri için tamamlayıcı bir unsurdur. Bilgiyi ve kuralları tek bir tıkla hizmete dönüştüren yazılım, performansı en üst düzeye çıkarmak için analiz ve modelleme uygulamalarının büyük kısmını yapabilir.

6. Çakışmaları Çözer

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) araç seti, örneğin kirişe rast gelen bir elektrik borusu veya kanal sistemi gibi elemanların çakışma tespitini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Tüm bunları en başta modelleme suretiyle, çakışmalar erkenden fark edilebilir ve şantiyede meydana gelebilecek masraflı çakışmalar azaltılabilir. Ayrıca model, şantiye dışında üretilen elemanların birbirine kusursuz biçimde uyumlu olmasını sağlar; böylece bileşenler şantiyede oluşturulmadan yerine kolaylıkla takılır.

7. Adımlarınızı Sıralar

İnşaat başladı; her safhanın bir modeli ve alt modellerinin tam bir takımı elimizde; inşaat sürecini daha verimli kılmak için bundan sonra atılması gereken adım ise malzemelerin ve ekibin koordineli biçimde sıralanmasıdır. Animasyonlarla tamamlanan model, adımların ve süreçlerin koordinasyonunu kolaylaştırarak beklenen sonuca doğru öngörülebilir bir yol sağlar.

8. Tüm Detayları Gösterir

Model, pek çok bilginin transferi için harika bir son noktadır; ancak geleneksel bir plan, kesit ve görünüşün yanı sıra diğer raporların da proje ekibiyle paylaşılması gerektiğini unutmamak gerekir. Otomasyon ve kişiselleştirme özelliklerini kullanan bu ekli sayfalar, taslak oluşturma zamanından kayda değer bir tasarruf sağlayabilir.

9. Eksiksiz Biçimde Sunar

Tasarımın tek kaynakta tamamlanmasıyla ve mevcut gerçekliğin değiştirilmesiyle model, projenin kapsamını, adımlarını ve sonucunu iletmek için en ideal iletişim aracıdır. Tasarımın tamamen üç boyutlu olması, ticari alan satmak veya gerekli yasal onayları almak için bir yandan daha az adım atarak etkileyici görüntüler elde etmemizi mümkün kılıyor, diğer yandan da kullanılabilecek 3B model gezinti simülasyonuna (fly-through) kavuşmamıza olanak sağlıyor.

Mobility is another big benefit of BIM

10. Her Zaman Yanınızda

Veri tabanına bağlı bir model sunması BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) inşaat alanındaki ek faydalarından biridir. Bu, parmaklarınızın ucunda muazzam miktarda bilginin olması anlamına gelir. Bu becerinin bulutla birleştirilmesi, Autodesk BIM 360 Build yazılımında olduğu gibi, modele ve proje detaylarına her yerde ve tüm cihazlardan erişebileceğiniz anlamına gelir.

11. Bölünmeyi Önler

BIM’den (Yapı Bilgi Modellemesi) önce, bir projeyi eksiksiz biçimde görebilmek oldukça zordu; projedeki birbiriyle bağlantısız binlerce doküman nedeniyle tasarım ekibinin büyük resmi görmesi kimi zaman yıllar alıyordu. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), projenin tüm dokümanlarını tek bir görünümde toplayarak ekiplerin daha verimli iş birliği yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.