Skip to main content

5 Adımda Kurum Kültürünü Değiştirme ve Geleceğin İş Gücünü Tasarlama

changing organizational culture

En yeni araçlardan ve teknolojiden son model tesislere, şirketinize yaptığınız tüm yatırımlar sırasında, belki de şirketinizin en önemli yatırımı olan personelinizi hiç düşünmemiş olabilir misiniz?

Şirketiniz durmadan ilerleyen teknolojiyi takip ederken, personelinizin de bu yolculukta size eşlik etmesi önemli. Rekabet ortamında tutunabilmek için ne değişiklik gerekiyorsa yapmalı; mesela yeni araçlar kullanmalı, yeni beceriler öğrenmeli ya da yeni görevler üstlenmeli, hatta yeri geldiğinde bunların üçünü birden yapmalılar. Personelinizin iş tanımları değişecek ve bu süreçte onlarla birlikte çalışmak, kendilerini bekleyen değişikliklere hem hevesli hem hazırlıklı olduklarından emin olmak sizin göreviniz. Çalışan öğrenimi ve gelişimini öncelikli tutan şirketler, personellerinin hem daha ilgili hem de daha verimli olduğunu fark edecekler.

Elbette bunun için, motivasyon konuşmaları ve eğitim programları yeterli değil. Aynı zamanda kurumun, iş hedeflerinize ulaşmak için gereken doğru temel değerleri benimsediğinden de emin olmalısınız. İşte bu değerler ve davranışlar bütünü, kurum kültürünüzü tanımlıyor.

changing organizational culture

Her geçen gün daha fazla şirket, kariyer gelişiminin büyümekle değil, beceri ve deneyimleri geliştirmekle sağlanabileceğinin farkına varıyor. Yönetim hiyerarşilerine ihtiyaç azalırken, üstlendikleri görevleri uyarlayıp, o an ne gerekiyorsa onu yapacak personele ihtiyaç artıyor. Bu noktada en değerli personelse, bir dizi farklı beceriye ve deneyime sahip olup, bunları iş gerektirdiği anda ustalıkla kullanabilenler.

Asıl hedefiniz yeni bir iş koluna atılmak, süreçlerinizi dijitalleştirmek ya da otomasyonu artırmak olabilir; hepsinde önemli olansa, personelin gündelik davranışından müşteri ilişkilerine kadar her aşamada, şirket davranışınızın sizi başarıya götürecek yolda olması.

Autodesk abonelik tabanlı bir iş modeline geçme hedefini belirlediğinde, şirketin bir bütün olarak müşterilerle daha farklı bir iletişim kurması gerektiği için, şirket yönetimi değişimin şart olduğunu biliyordu. Kurum kültürünü elden geçirmeden, iş hedeflerine erişmek ve müşterilerimiz için gerçek anlamda değer yaratmak mümkün olamayacaktı.

Şimdi asıl soru şu: Kurumunuzun stratejik hedefleri, kurum kültürünüzün yenilenmesini gerektiriyor mu? Eğer durum buysa, aşağıdaki beş adımdan oluşan bir değişim planı hazırlayarak işe başlayabilirsiniz:

1. Kültürünüzde Bulunması Gereken Değerleri ve Davranışları Belirleyin

Tüm şirket kültürleri, şirket personelinin değerlerinin ve davranışlarının dışavurumudur. Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız, neyi değiştirmek istediğiniz konusunda net olmalısınız. İlk adım olarak, bir dizi temel değer tanımlayın ve bu değerleri destekleyen davranışları belirleyin. Bu uygulama, şirketinizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için gerekli yeni değerlere ve davranışlara ek olarak, size iyi hizmet etmiş unsurları birleştirmeyi içerir.

Kültür haritası nasıl olursa olsun, en önemli nokta, şirket kültürünüzün nasıl olmasını istediğiniz konusunda mümkün olduğunca açık olmanız. Aksi halde, şirkete yeni çalışanlar katıldıkça (özellikle hızlı büyüme sürecinde) şirket kültürü onların yorumladığı şekle bürünerek, hem kafa karışıklığına yol açar hem de başarıya engel olur. İzleyeceğiniz yola dair en baştan açık ve net olmak, yolculuğunuzu hayal edebileceğinizden çok daha fazla hızlandırır. Kurumunuzda resmi bir kültür çerçevesi oluşturulmasını gereksiz görecek, hatta şirket hedeflerine giden yoldan sapma olarak değerlendirecek kişilerle karşılaşabileceğinizden, bu nokta özellikle önem taşıyor.

changing organizational culture

2. Personelin Kendilerinden Ne Beklendiğini Anlamaları İçin Bir İletişim Planı Oluşturun

Bir kültür planı tanımladınız, tamam. Ancak bunu tüm kuruma duyurmazsanız, gayretleriniz boşa gidebilir. Bunun anahtarıysa, özellikle kültürel çerçevenin oluşturulması aşamasından itibaren, personelin geri bildirimde bulunmasını sağlayan, ilgi çekici, etkileşimli iletişim sistemleri kurmak. Bu sistemler, iş gücünüzün yeni kavramları düşünmesini sağlayacak yüz yüze çalıştayların ya da daha ilk aşamalarda yönetici desteğini ortaya koyacak şirket ya da iş birimi düzeyinde bütün çalışanların katıldığı toplantıların yanı sıra; e-posta, kurum içi ağ, dahili sosyal kanallar ve benzeri gibi daha “destekleyici” iletişim faaliyetlerini de kapsayabilir. Yeni kültürel çerçevenin kurum içerisinde nasıl benimsendiğini ölçmeniz önem taşıyacağından, bir geri bildirim döngüsü kurulması önemlidir.

Hiç kimseye bir şey öğretmeye çalışmadığınızı, yalnızca anlamalarına yardımcı olduğunuzu unutmayın. Önemli olan, personelinizin soru sormasına, değerleri benimsemesine ve bu değerleri gündelik işleriyle ilişkilendirmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede oturtmak istediğiniz kültürün daha derinden anlaşılmasını sağlayacak, üstelik personelinizi şirketin genel başarısıyla da ilişkilendireceksiniz.

3. Yeni Kültür Değerlerini Temel Yetenek Programlarıyla Bütünleştirerek İşlevsel Kılın

Personelinizi işe alma, terfi ettirme ve ödüllendirme şekliniz, bu kültürü hayata geçirmenin en etkin yollarından biridir. Özellikle işe alma sürecinde kültürünüz, adayları ölçmenizde ve değerlendirmenizde ve adayların şirketinizde yaşadığı işe alma deneyiminde etkili olacak. Bu deneyim ilk temasın kurulduğu anda başlar ve e-posta yazışmalarından çağrı görüntülemelerine ve şirkette yapılacak görüşmelere kadar her temas noktasını kapsar. Adaylar şirket hakkında hızla bir izlenim edinirler ve kendileri için doğru yer olup olmadığına karar verirler. Doğru yer olduğuna karar verirlerse, şirket bünyesine katılır katılmaz, iş süreçlerinin her aşamasında yerleştirmeye çalıştığınız tüm bileşenleriyle kültürü benimsemeye hazır olurlar.

Kültürün işlevsel kılınması, salt ilk sunuştaki çerçevenin sosyalleştirilmesinden daha derine inmeyi gerektiriyor. Birkaç temel değer seçip, bu değerlerin personelin günlük işine yansımasını tespit etmek için belirli bir zaman diliminde, odaklı araştırmalar yürütmelisiniz. Bu araştırmalar arasında, kurumun her seviyesinde kısa, rehber eşliğinde, etkileşimli oturumlar olabilir, hatta olmalıdır. Birkaç ay, üç aylık dönemler ve hatta yıllar boyunca temel değerlerin bazılarını sırayla vurgularsanız, şirketiniz kültürel dönüşüm çabasının etkisini ve değerini içselleştirebilir. Yakın dönemde harcayacağınız zamanın, uzun vadede işlerinizin hızlanmasına yol açacağını hiçbir zaman unutmayın.

4. Yeni Kültürü Hayata Geçirmek İçin Yeni Ofisleri ya da Konumları Fırsat Olarak Kullanın

Yeni bir tesis kurduğunuzda ya da yeni bir pazara açıldığınızda, bunu kurumunuzda yerleştirmek istediğiniz değişiklikleri hayata geçirmek için bir fırsat haline getirebilirsiniz. Sıfırdan başladığınız bu eşsiz an, şirketin geri kalanına örnek teşkil edecek bu mekanı oluşturmak için mükemmel zamanlardır. Bu tür zamanlar kültürel dönüşümü çok daha hızlı hale getirebilir; zira, şirketin tamamında yapmaya çalıştığınız şeyi, burada hızlandırılmış olarak şekillendirebilirsiniz.

Autodesk bu şansı yeni Dublin ofisinde yakaladı. Dünya genelinde açık 1.000 pozisyondan 200’ünün hızla doldurulması gerekliliği, yeni kültürel girişimlerin yalnızca işe alım sürecinde değil, aynı zamanda yeni personelin işe alışması sürecinde de uygulanabilmesi anlamına geliyordu. Bu görülmemiş sayıda iş olanağı kültür üzerinde hızlı ve ciddi bir etki yaratarak, diğer noktalarda istenen sonuçlar için de bir model teşkil etmişti.

changing organizational culture

5. Yöneticilerinizin “Örnek Olduğundan” Emin Olun

Bunu söylemeye bile gerek olmamalı ama; tüm seviyelerdeki şirket yöneticilerinin, iş gücünün geri kalanına tüm bu kültür çalışmasının, yalnızca şirketin web sayfasına yazılacak bir takım süslü kelimelerden ibaret olmadığını; aksine, yönetimin bu değerler ve davranışlar dizisinin şirketi ileriye taşıyacak ve başarısının temellerini atacak doğru yol olduğuna yürekten inandığını göstermesi şart. Şirket yöneticilerinin, özellikle üst düzey yönetimin şirkette uygulamak istediğiniz kültüre örnek teşkil etmesi gerektiğinden, bu süreç yüce bir adanmışlık gerektiriyor; eğer şirketin geri kalanının sizi izlemesini istiyorsanız, önce siz bu yolu izlemelisiniz.

Bu tür bir yolculuğa çıkacak her şirket, bunun birkaç yıl sürecek bir çaba olduğunun bilincinde olmalı. Test edecek, deneyecek, değerlendirecek, uyarlayacak ve sonuçta nihai olmakla beraber sürekli gelişen bir kültürel çerçeve ortaya koyacaksınız. Şirket çalışanlarınızın kurum kültürünün asıl sahipleri olduğunu ve bu kültürü onların şekillendireceğini aklınızdan çıkarmayın. Ancak yönetici olarak siz, çalışanlarınızın uygulaması için iş yerinde daha iyi bir deneyim sunacak, müşteri ilişkilerini geliştirecek ve nihayetinde işletmenizi daha müreffeh hale getirecek kılavuzlar belirlemelisiniz.

Yazar Hakkında

Autodesk anonim şirketinde kıdemli başkan yardımcısı ve insan kaynakları müdürü Carmel Galvin, şirketin en iyi yetenekleri cezbetme, geliştirme ve koruma çabalarından sorumlu. Bunların yanı sıra, Kurumsal Gayrimenkul, Seyahat, Emniyet ve Güvenlik departmanlarının yönetimi de Galvin'e ait.

Profile Photo of Carmel Galvin - TR