Skip to main content

Eyfel Kulesi Veri Bulutlarının Arasından Şehri İzliyor

eyfel kulesi üç boyut autodesk

“Grand Site Tour Eiffel” peyzaj yarışmasında katılımcılar projelerini sunmadan önce, alanın 3B modelinin oluşturulması gerekiyordu. Paris Belediyesi’nin Autodesk iş birliğiyle organize ettiği bu yarışma, Eyfel Kulesi etrafında konumlanan 133 dönümlük alanın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için yeniden düzenlenmesini içeriyor. Eyfel Kulesi’ni çevreleyen ve Trocadero Meydanı’ndan Ecole Militaire askeri okuluna kadar uzanan efsanevi bahçelerin yenilenmesi için, mimarlar, bilirkişiler, mühendisler ve proje yöneticilerinden oluşan bir dizi uzman görevlendirildi. Her disiplin projeye kendi benzersiz yaklaşımını katıyor.   

Fotoğrafçılığın ve filmin icadından bu yana, bu teknolojilerin çağdaşı Eyfel Kulesi her perspektiften ölümsüzleştirildi. Parisliler’in “Demir Leydi” olarak adlandırdığı kuleyi çevreleyen bu yeşil vahanın her bir santimetrekaresi, şehir sakinlerinin hafızasına kazınmış durumda. Champ de Mars’ın (Mars Meydanı) çimlerini çevreleyen yürüyüş yollarında dolaşan 20 milyon ziyaretçi, popüler görsellerin ve filmlerin yıllar boyunca insanların zihnine kazıdığı bu deneyim hakkında kalıcı bir izlenim ediniyor.

Üst Düzey Bir Yarışma Ve Aşılması Gereken İki Engel

Yenileme çalışmaları başlamadan önce, Paris Belediyesi kolektif hafızalara kazınan bu manevi anıyı, bir BIM modeli olarak kalıcı şekilde kayda almak istiyordu. Kentsel mekâna modern bir dokunuş katarken, mekânın tarihine saygıyı elden bırakmak istemeyen şehir yönetimi; mimarlar, şehir planlamacıları, mühendisler, peyzaj tasarımcıları ve sosyologlardan oluşan ekiplerin katılabileceği bir yarışma düzenledi.

eyfel kulesi sanal gerçeklik
Eyfel Kulesi ve yaya bölgesinin sanal gerçeklik görüntüsü. Kaynak: GP+B.

Yarışmaya katılım şartnamesi, katılımcıların önündeki zorluğu iki aşamalı hale getiriyordu. İlk olarak, adaylar tasarım çalışmalarında kuleyi ve çevresini her açıdan yakalamak zorundaydılar. İkinci olarak proje katılımcı bir yaklaşımla ele alınmalıydı. Buna göre katılımcıların, jürinin proje tekliflerini karşılaştırmasına olanak tanırken, Parisliler’in projeyi benimsemelerini sağlayacak bir sanal gerçeklik turu hazırlamaları gerekiyordu.

eyfel kulesi yeşil alan

Granüler Düzeyde Topoğrafik Etüt Oluşturma

Ile-de-France merkezli arazi etüt şirketi Gexpertise 3B model oluşturmak için haftalarca çalıştı. Firma, sahanın tam topoğrafisinin küresel nokta bulutunu elde etmek için, fotoğraflı haritacılık sürecini izleyerek, balon sepetlerine yerleştirilmiş kameralar, insansız hava araçları ve sabit ve mobil lazer tarayıcılar (lazer tarama veya “LiDAR” olarak bilinen bir teknik) kullandı.

Gexpertise modelleme departmanı yardımcı yöneticisi Pauline Barbier, “Sahanın mirasına ve sembolik yönüne ek olarak, kolektif kullanım için veri elde edilmesi şartı, projenin kapsamı ve iş birlikçi boyutu açısından, benzeri görülmemiş bir talebi beraberinde getiriyordu” diyor.

Nokta bulutlarında Eyfel Kulesi: Eyfel Kulesinin etüdü yüzlerce saatlik bir veri yakalama süreci gerektirdi, bu da 10,3 milyar noktalık dev bir veri setini ortaya çıkardı. Kaynak: Gexpertise.
 
Kaynak: Gexpertise.
 
Kaynak: Gexpertise.

Arazi 133 dönüm büyüklüğünde ve topoğrafya açısından gözle görünenden çok daha karmaşık olduğundan, topoğrafın hassasiyeti son derece değerliydi. Bu öyle bir projeydi ki akla gelen bin bir ayrıntının elden geçirilmesi, kaydedilmesi ve dokulandırılması gerekiyordu; çeşmeler, eğimler, çakıl patikalar, sokaklar, yollar ve kaldırımlar, 425 bank, 560 ışık armatürü, 25 heykel, 100 çöp tenekesi, 8.200 farklı ağaç ve çiçek tarhından tutun, dört köprüye ve kartpostallara konu olmuş bu manzarayı çevreleyen yaklaşık bin tane binaya kadar her şeyin canlandırılması icap ediyordu. Bu etütler rakamsal açıdan, Autodesk ReCap kullanılarak kaydedilen ve işlenen yüzlerce saatlik veri aktarma anlamına geliyor. Bu veriler 10,3 milyarın üzerinde, bir başka deyişle 342 GB’lık nokta bulutu verisi oluşturuyor.

Eyfel Kulesi: “Keşfedilecek, Ele Alınacak, Ziyaret Edilecek” Üç Boyutlu Bir Top Model

Bu çalışma tamamlandığında, Gexpertise şirketinin yetenekleri, 3B kent ölçeği modelleme konusunda uzman olan Kanadalı WSP mühendislik firmasının çalışmalarıyla tanıştı. Autodesk InfraWorks’te işlenen etütler yaklaşık 200 nokta bulutu çıkardı ve pikselleştirdi. Bunlar daha sonra, Autodesk 3ds Max aracı ve Unreal Engine kullanılarak, iki sanal gerçeklik modeli oluşturmakta kullanıldı.

Projenin yürütülmesinden sorumlu WSP çalışanı Kevin Gilson, “İlk görevimiz, yarışmaya başvuran mimarların ve mühendislerin kullanabileceği bir model üretmekti,” diyor. “Amacımız, yarışmacıların mevcut bağlamı anlamalarına yardımcı olmak ve projelerine temel oluşturmalarını sağlamaktı. Yarışmacıların projelerinde, söz konusu sahanın hem mimari hem de peyzaj açısından sınırlamalarını hesaba katmaları gerekiyordu.”

Gilson, “Proje süresince Paris’i birkaç kez ziyaret ettim,” diye devam ediyor. “Elde edilen verilerin hassasiyetine rağmen, üzerinde çalıştığınız alanın atmosferini mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir şekilde solumak gerektiğini düşünüyorum.” Bu adım WSP için, Autodesk’in BIM 360 platformu üzerinde mimarlık ve şehir planlama ajanslarının yanı sıra, mühendislik firmalarıyla da yakın iş birliği içinde çalışma fırsatı sağlıyordu.

3B Eyfel Kulesi: “Demir Leydi”yi çevreleyen 133 dönümlük arazinin topoğrafyasının, üç boyutlu modelleme sırasında son derece karmaşık olduğu ortaya çıktı. Kaynak: WSP.
 
Eyfel Kulesi ve çevresindeki bahçelerin 3B modellemesi. Kaynak: WSP.
 
Eyfel Kulesi ve çevresindeki bahçelerin 3B modellemesi. Kaynak: WSP.

Kanadalı şirket, Paris Belediyesinin “Keşfet, Ele Al, Ziyaret Et” girişimine uygun olarak dört projenin her biri için etkileşimli bir 3B model oluşturmadan önce, rakip ekiplerin sunduğu modelleri, ikinci model olan ana modele entegre etti.

Geri Sayım Başlıyor: Üç, İki, Bir Ve Yeni Park

Son adım, projeleri, jürinin önüne gelmeden önce halka sunmaktı. Şehir sakinleri, proje için oluşturulan bir web sitesi üzerinden projeleri indirebilecekti. Her proje teklifi kendine özgü bir düşünce sürecinin sonucuydu ancak dört tasarım ekibinin de eşit topoğrafik, teknik ve teknolojik zeminde rekabet etmesini sağlayan ortak bir sayısal modele dayanıyordu.

Son yarışmada jüri önünde yapılan sözlü sunumlar sonucu en ikna edici ajans  Gustafson Porter + Bowman ve ortakları oldu.

Eyfel Kulesi’nin etrafındaki bu alan, 2021-2023 yılları arasında yeniden geliştirilecek. Alan, bu süre boyunca halka açık kalacak, böylece şehir sakinleri “Keşfet, Ele Al, Ziyaret Et” mantrasının kendi paylarına düşen kısmını gerçekleştirmeye devam edecekler.