Skip to main content

Endüstrileşmiş İnşaata Yavaşça ve Dikkatlice Girmenin Üç Yolu (Özenli Olmak Yarar Sağlar)

industrialized construction

“Endüstrileşmiş” inşaat, işlerinin zanaata kayan yönlerinin tadını çıkaran kıdemli müteahhitlere ve inşaatçılara şaka gibi gelebilir. Ancak inşaat şirketlerinin endüstriyel, önceden imalat ve imalat tekniklerini benimsemesi, kârlılığı ve proje kalitesini artırıp, nitelikli iş gücü eksiğinin giderilmesini sağlarken, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde zor elde edilen verimlilik artışını gerçekleştirmenin yeni bir yöntemidir.

Consigli İnşaat Şirketinde proje hizmetleri başkan yardımcısı olan Todd McCabe, “Tedarik zincirimizde ve saha çalışmamızda endüstriyel teknikleri uygulamamız, kalite kontrol, güvenlik ve programlama açısından çok önemli,” diyor. “Ayrıca, Boston’da projeler için gerekli nitelikli iş gücüne yönelik talebi karşılamakta oldukça zorlanıyoruz, iş gücü yaşlanıp emekli oluyor. Bu nedenle, önceden imalat çalışmalarını kontrollü ortamlara ne kadar çok taşıyabilirsek bu baskıyı o kadar azaltabiliriz.”

Autodesk Forge Fund ortağı ManufactOn ile çalışan Consigli, son yıllarda inşaat işini endüstrileştirmeye öncelik vermektedir. Bu ortaklık, inşaat endüstrisinin, tedarik zinciri, önceden imal edilen yapılar ve planlama için kullanılan önceden imalat araçlarını entegre etmesine yardım etmek için kurulmuştur. Ancak Consigli, bu geçişi yıldırım hızıyla uygulamaya çalışmamıştır. Aksine Consigli, ayrı ayrı süreçlere odaklanan kademeli bir geçişin çok daha isabetli olduğunu anlamıştır.

İşte Consigli’nin endüstrileşmiş inşaata kademeli bir geçiş yapmak için kullandığı üç yol:

1. İnşaat Tedarik Zincirini Yakından İnceleyin

Geniş çaplı ticari inşaatlarda tedarikçileri ve tedarik edilen malzemeleri yönetmek, üretim tesislerindeki tedarik zincirlerini yönetmek kadar hatta belki daha karmaşıktır. Çünkü inşaat madde ve malzemeleri, her yeni projede değişir; ve bunların proje alanlarına, önceden imalat tesislerine veya merkezi depoya doğrudan gönderilmeleri gerekebilir. Bütçe tasarrufu yapmak veya parça toparlama ve şantiye dışı önceden imalata yönelik fırsatları bulmak söz konusu olduğunda, daha iyi bir tedarik zinciri yönetimi kolaylıkla başarılabilir.

industrialized construction

Tam zamanında yapılan teslimatlar inşaat şantiyelerindeki
tıkanıklığı ve kalabalığı azaltıyor. Kaynak: Robert Umenhofer.McCabe, “20 yıl önce burada çalışmaya başladığımda, tedarik akışını yönetmek için beyaz tahtalar ve mıknatıslar kullanılıyordu; ve biz bu yöntemin ileri derecede gelişmiş olduğunu düşünüyorduk,” diyor. “Şimdi geçmişe baktığımda, görüyorum ki bazı malzemeler kayboluyordu veya sahada israf oluyordu; ve hatta kontrolsüz çevrelerde birçok bağlanmamış malzeme başıboş bir halde tutuluyordu. En hafif deyimiyle bu yöntem oldukça verimsizdi.”

Günümüzde ise, ManufactOn malzeme yönetimi modülünü yürürlüğe koyan Consigli, tedarik zincirinin tümünde çok daha fazla görünürlük kazanmak için kare kodlar ve mobil cihazlar kullanmak suretiyle, teslimatları izleyip koordine ediyor ve endüstriyel depo yönetimi tekniklerini uyguluyor.

2. Malzemelere ve Önceden İmal Edilen Modüllere yönelik “Takımlar Hazırlamak” için Fırsat Kollayın

Consigli’nin hedeflerinden biri, şantiyelere tam zamanında gönderilen teslimatların yüzdesini artırarak, kalabalık projelerdeki tıkanıklığı en aza indirmek ve daha verimli olmaktı. Bu yaklaşımlardan biri, teslimatları iyileştirmek için doğrudan satıcılarla çalışmaktı. Örneğin, Consigli artık kapıları ve kapı donanımını tek tek değil, takımlar halinde alıyor.

Geleneksel inşaat uygulamalarında, temel malzemeler ve parçalar birbirine monte edilirken en büyük iş, şantiyedeki nitelikli işçilere düşüyordu. Endüstrileşmiş inşaat, bu nitelikli işlerin çoğunu şantiye dışındaki kontrollü ortamlara taşımayı hedefliyor. Bu iş, parçaları şantiye dışında takımlar halinde hazırlayarak veya özel tesislerde büyük modülleri önceden imal ederek yapılabilir.

industrialized construction
Consigli çalışanları parçaları ve montaj elemanlarını, şantiyede tam nerede ihtiyaç
duyuluyorsa oraya “akıllı el arabaları”yla götürüyorlar. Kaynak: Robert Umenhofer.

Örneğin Consigli, pencereleri monte etmek ve tamamlamak için gereken bütün malzemeleri projelere ayrı ayrı göndermek yerine depolarında paketleyerek, daha iyi bir tedarik zinciri anlayışından artık yararlanıyor. Depo çalışanları, pencereleri, süslemeleri, alçı panelleri ve bağlama elemanlarını malzeme paketlerinde toplayıp, Consigli’nin tekerlekli “akıllı el arabaları”yla teslim ediyor. Şantiye çalışanları arabaları çalıştıkları odalara götürüyorlar; ve ihtiyaç duydukları her şeyi, araya başka malzemeler karışmadan, tek bir yerde bulabiliyorlar.

Consigli her bir kat, oda ve elektrik veya tesisat modüllerine benzer daha küçük bileşenlerin modellerini oluşturmak için, Autodesk Revit  gibi üç boyutlu modelleme araçları kullanıyor. Kusursuz bir şantiye dışı önceden imalat için bu araçlar kılavuz olarak kullanılıyor, büyük modüller ihtiyaç duyulan gün şantiyeye teslim edilebiliyor. Consigli, teslimatları ve önceden imalatı sürekli geliştirmek adına, kit bütünlüğüne ve modül montajına yönelik geri bildirim almak için gün sonunda kısa toplantılar yapıyor.

3. Daha Fazla Önceden İmalat ve Takım Hazırlama için bir “Bağımsız Çalışma” Ekibi Yetkilendirin

Consigli bünyesinde, Riggs adı verilen, projelerde ihtiyaç duyulduğunda devreye sokulabilen, birden çok yeteneği barındıran ve taşeron olarak çalışan, tamamen “bağımsız bir çalışma” bölümü bulunduruyor. McCabe, “Riggs’in tek müşterisi Consigli ve bu durum şirketimizle aynı değerleri benimseyen bir taşeronla çalışmak gibi bir şey,” diyor. “Riggs çalışanları, güvenliğe ve kaliteye kendi çalışanlarımızdan beklediğimizle aynı dikkati göstererek, şantiye işlerini, kaba ve ince marangozluğu, duvar işlerini, kapıları, pencereleri ve ihtiyacımız olan diğer her şeyi yapabiliyorlar.”

industrialized construction

Consigli sürekli olarak önceden imalat fırsatlarını tespit ediyor, veri ve geri bildirim toplayarak, süreçlerini iyileştiriyor. Kaynak: Robert Umenhofer.Şu anda, takım hazırlama ve önceden imalat, Riggs’in Consigli adına yapabildiği bir taşeronluk uzmanlığı olarak görülüyor. Yakın zamanda yapılan bir akademik tesis projesi, bu duruma iyi bir örnektir. McCabe, “Bu proje birçok parçası olan karmaşık bir güneşlik sistemini içeriyor; normalde bu sistemin montajını şantiyede yapardık,” diyor. “Riggs’ten, parçaları şantiye dışında takım olarak hazırlayıp önceden imal etmenin yolunu bulmalarını istedik.”

Riggs ekibi sorunu inceledi ve birçok güneşlik bileşeninin, çerçeve parçalarına sabitlenmiş doğru bağlantılar ve donanımla birlikte paketlenebileceğini keşfetti. Hatta, Riggs ekibi birçok bileşenin nispeten daha büyük modüllere monte edilebildiğini ortaya çıkardı; bu da şantiyedeki inşaat süresini kısaltıp tıkanıklığı hafifletecek. McCabe, “Bunu yapmanın başka yollarını kesinlikle araştıracağız,” diyor.

İnşaat süreçlerini endüstrileştirmek için şirket içi ekipler atamak, Consigli için büyük bir kazanç olmuştur. Şirket, önceden imalat fırsatlarını tespit etme ve tamamlama işini yaparak, faydalara dair iyi veriler elde etmekte ve tüm süreci iyileştirmeyi sürdürecek geri bildirimler toplayabilmektedir. Böylece, endüstrileşmiş inşaata geçiş, kademeli olsa da süreç boyunca her adımda verimlilik kazancıyla, istikrarlı bir geçiş olmuştur.