SP Architects

SP Architects Geleceği BIM ile Tasarlıyor

MÜŞTERİ BAŞARI HİKâYESİ

HİKAYEYİ PAYLAŞIN

 

Image courtesy of SP Architects

İş Birliğinin Gücüne İnanan Uluslararası Bir Ofis

BIM uzmanlığı ile öne çıkan SP Architects, iş birliğinin gücüne inanan uluslararası bir ofis olarak dünya çapında yerel mimari ofisler ve farklı sektörlerden firmalarla iş birliği yapıyor. 2019 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan TEK TO NIK Architekten ile iş ortaklığı yapmaya ve sahip olduğu BIM know-how’ını bir anlamda “ihraç” etmeye başlayan kuruluş, Frankfurt ve Münih’te tamamen Revit kullanarak 6 yapı projesinin mimari tasarımını tamamladı. SP Architects, projelerini Autodesk AEC Collection BIM altyapısı üzerinde tasarlarken, uzaktan birlikte çalışmayı gerektiren yurt dışı projelerini, platform içerisinde yer alan bulut tabanlı belge yönetimi ve ortak veri ortamı Autodesk Docs üzerinde yönetiyor.

İstanbul, Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi’nde metrajlar ve buna bağlı olarak maliyet hesapları Dynamo kodları ile çok hızlı ve hatasız şekilde gerçekleştirildi. Image courtesy of SP Architects.

“Kaliteyi artırmanın, daha verimli olabilmenin yolu bilgiyi aktarabilmenizden geçiyor."

2005 yılından bu yana, master plan, karma kullanım ve kentsel dönüşüm gibi yerel ve global çapta büyük ölçekli mimari projeler tasarlayan SP Architects, konut, ticaret, sağlık, eğitim, sosyal tesis alanlarında, lider inşaat firmaları ve çeşitli yatırımcılardan oluşan güçlü bir müşteri portföyüne sahip.

Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinde, Azerbaycan ve Almanya başta olmak üzere, Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Avrupa’da hayata geçirdiği projeler sayesinde, farklı iklim, kültür ve kentsel dokuda çalışma olanağı bulan SP Architects, sadece mimari yaklaşımıyla değil, süreç yönetimi ve sahip olduğu bilgi birikimiyle de örnek gösterilen bir öncü. Üstelik bu bilgi birikimini, oluşturdukları süreç yönetim standartlarını da içerecek şekilde dokümante ederek, sektörle de paylaşıyorlar. SP Architects kurucusu Sabri Paşayiğit, know-how aktarmanın kendileri için önemini şu sözlerle ifade ediyor: “Kaliteyi artırmanın, daha verimli olabilmenin yolu bilgiyi aktarabilmenizden geçiyor. Sahip olduğumuz know-how’ı ekiplerimize aktarabilmek için bazı standartlar geliştirdik ve kitapçıklar oluşturduk. Bu standartları kendi içimizde kullanmanın yanı sıra sektöre de açıyoruz. Çünkü ilerlemenin hep birlikte olabileceğine inanıyoruz. Örneğin Diyarbakır Sur Projesi’nin tüm detaylarını, proje aşamalarını, kullanılan standartları, oluşan bilgi birikimini dokümante ettik ve hem basılı bir kitap haline getirdik hem de dijital platformlarda yayımladık.”

Almanya’da hayata geçirilen bu konut projesinde rüzgar ve güneş analizleri için Insight aracı kullanıldı. Image courtesy of SP Architects.

Standartlara Bağlı Güçlü Bir Süreç Yönetimi için BIM Altyapısı

Yaratıcı bir fikrin gerçeğe dönüşebilmesi için standartlara, doğru bir süreç yönetimine ve güçlü bir teknoloji altyapısına ihtiyaç duyduklarını belirten Kurucu Sabri Paşayiğit, “Yapılar giderek daha karmaşık hale gelirken, hatasız, verimli ve mükemmeli hedefleyen bir proje sürecine ihtiyaç var. Bunu sağlamanın yolu, bir yapının tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini yaratmaktan geçiyor” diyor. Sabri Paşayiğit, Autodesk iş birliği ile hayata geçirdikleri BIM (Building Information Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi) altyapısının, kendilerine bu doğrultuda en uygun platformu sunduğunu vurguluyor. Bu sayede standartlarla beslenen doğru bir süreç yönetimini de gerçekleştirebiliyorlar.

"Autodesk AEC Collection platformunun, geleceğe hazır ve verimli projeler oluşturmamız için en iyi araçları sunduğuna inanıyoruz."

Sabri Paşayiğit’in “süreç yönetimi” kavramına bu denli dikkat çekmesi, Yönetici Ortak Ayten Paşayiğit’in endüstri mühendisi olarak kuruluştaki varlığını da açıklıyor. Ayten Paşayiğit, “İyi bir süreç yönetimi, tasarımın kendisi kadar önemli. Odağında insanın olduğu yapı endüstrisinde, mimariden inşaata ve hatta varlık modellerinin oluşturulmasına kadar her adımda, hataya geçit vermeyen, etkin bir süreç yönetiminin uygulanması gerekiyor” diyor ve potansiyel müşterinin oluştuğu ilk andan başlayarak işlemeye başlayan kesintisiz bir süreç yönetimi geliştirdiklerini belirtiyor.

 

Ayten Paşayiğit, “Her projenin anlık olarak farklı boyutlarıyla izlenebildiği, revizyonların hızla hayata geçirilebildiği, yeni teknolojilerle uyumlu, birlikte ve uzaktan çalışmaya izin veren, hatalara karşı sizi zamanında uyarabilen, proje sunumlarınızın herkes tarafından kolayca algılanmasını sağlayabilen, verimliliği ölçmenize izin veren, proje ekiplerini gerçek anlamda destekleyebilen bir sistem geliştirmek ve bu sistemi sürdürülebilir kılmak gerekiyor” diyor ve ekliyor: “SP Architects’te bunu sağlarken, BIM altyapısını sistemin tam merkezine konumlandırdık. Autodesk AEC Collection platformunun, geleceğe hazır ve verimli projeler oluşturmamız için en iyi araçları sunduğuna inanıyoruz."

2016 Yılında Başlayan BIM Yolculuğu

SP Architects’in ünü yurt dışına ulaşan başarısının ardında, 160’ın üzerinde mimar ve multidisipliner tasarımcıdan oluşan güçlü, genç ve dinamik bir ekip var. SP Architects’te, küçük proje ekipleri bir araya gelerek büyük ekipleri oluşturuyor. Her ekip, projeler üzerinde konseptten mimari uygulamaya kadar projelerin tüm aşamalarında çalışabiliyor. Ayrıca bir iş geliştirme departmanı ve SP Architects’in kurum kimliği ile tüm projelerin sunum dosyalarını oluşturan bir kreatif departman da bulunuyor.

SP Architects ekibi, 2016 yılının başında SP Akademiyi kurarak, Autodesk iş birliği ile BIM altyapısına geçmiş. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Sertifikasına sahip olan SP Architects, aynı zamanda Ekim 2018 itibarıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi ilan edilmiş.

Ekip bugün, AEC Collection içerisinde yer alan Revit, Dynamo, Navisworks, Autodesk Docs gibi yazılım ve araçları kullanarak, konseptten uygulama projelerine kadar tüm mimari hizmetleri sunuyor.

Sabri Paşayiğit, “BIM altyapısı, konsept projelerde doğru projeyi ilk andan itibaren çizmemizi sağladı. Yaratıcılığın desteklendiği, kararların başta alındığı ve sorunların başta çözüldüğü, her aşamanın dokümante edildiği, uygulamaya daha uygun bir yapıda çalışıyoruz” diyor.

Özellikle çakışma raporlarıyla birlikte verimliliğin belirgin şekilde arttığına dikkat çeken Sabri Paşayiğit, Autodesk’in bulut çözümleri sayesinde oluşturdukları standart kitapçıklarını bulutta, kütüphanelerde tutmaya başladıklarını, bu sayede sunucuların verimliliğinin de arttığını belirtiyor.

A version of this article ran previously on website. Photos courtesy of [credit].

SP Architects, metrajları ve buna bağlı olarak maliyet hesaplarını Dynamo kodları ile çok hızlı ve hatasız şekilde takip edebiliyor. Image courtesy of SP Architects.

BIM’e Geçişte Bütünsel Yaklaşım

Sabri Paşayiğit, BIM’e sağlıklı bir geçiş için farklı bir pencereden bakmak gerektiğine şu sözlerle dikkat çekiyor: “Bir mimari ofiste en tepeden başlayarak herkesin BIM anlayışını kavraması şart. Çünkü BIM, bir BIM danışmanının ya da BIM yöneticisinin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli ve bütünsel kurgulanması gereken bir konu. Başlangıçta biz de tüm dünyada olduğu gibi, BIM konusunu bir danışmanla yürütme, bir BIM yöneticisi atama gibi hatalara düştük. Sonunda ben dahil herkesin katılımıyla, birlikte öğrenerek ve çözerek, BIM yaklaşımını ekip olarak benimsedik ve BIM altyapımızı verimli bir şekilde kullanmaya başladık. BIM’e geçmeye çalışan tüm ekiplere de aynı yöntemi öneririm.”

BIM anlayışını adım adım benimseyerek bugün güçlü bir noktaya gelen SP Architects’te, BIM altyapısıyla tasarlanan proje sayısı ağırlık kazanmış durumda. Sabri Paşayiğit, “Şu anda BIM altyapısına hâkim olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Zaten BIM anlayışı ile tasarladığımız projeler de giderek ağırlık kazanıyor. Benim hedefim kısa vadede tüm projelerimizi tamamen BIM anlayışı ile tasarlayabilmek, iki boyutlu çizimlerden olabildiğince uzaklaşmak” diyor.

Diyarbakır Sur Projesi’nin kültürel miras alanları rölöve çalışmalarında ReCap aracı kullanıldı. Image courtesy of SP Architects.

Global Projelerde BIM Zorunluluk

BIM’e geçmek, SP Architects’in global fırsatları daha iyi değerlendirmesini sağlamış. “BIM global platformlarda bir standart haline geldiği için, BIM uzmanlığımız sayesinde yurt dışındaki ekiplerle aynı dili konuşabiliyoruz. Bu sayede Avrupa’da ele aldığımız projeleri BIM kullanarak başarıyla tamamladık” diyen Sabri Paşayiğit, Batıdaki yurt dışı pazarlarda projelerinin verimli bir şekilde hayata geçebilmesi için BIM’i kullanmak zorunda olduklarına dikkat çekiyor ve Türkiye’de de 2025’ten sonra BIM kullanımının zorunluluk haline gelmesini beklediklerini söylüyor.

SP Architects, iş birliğinin gücüne inanan uluslararası bir ofis olarak, dünya çapında yerel mimari ofisler ve farklı sektörlerden firmalarla iş birliği yapıyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan TEK TO NIK Architekten ile 2019 yılında böyle bir iş birliğine başlayan SP Architects, Frankfurt ve Münih’te tamamen Revit kullanarak BIM altyapısı üzerinde 6 proje tamamlamış. Bu iş birliğinde SP Architects’in sahip olduğu know-how son derece etkili olmuş. Bu kapsamda Avrupa’ya bir know-how ihracatı gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Kuruluş, 2019 yılından bu yana Azerbaycan’da ve CIS ülkelerinde de projeler tasarlıyor. Sabri Paşayiğit, bu bölgelerdeki projelerini yönetebilmek ve bilgi birikimlerini bölgenin gelişimi için kullanabilmek adına 2020 yılı sonu itibariyle Bakü ofislerinin açılışını da gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Şu anda Azerbaycan, Karabağ bölgesi, Özbekistan ile ilgili şehir planlama ve mimari proje çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki hedef ise ABD ve bu hedef doğrultusunda ABD’deki çeşitli fuarlara katılarak iş birlikleri geliştirmek üzere çalışmalara başlamış durumdalar.

BIM Projelerini Yönetmek

SP Architects’in adını duyurduğu önemli projeler arasında Türkiye’de Finans Merkezi, Avrupa Konutları Projeleri, DAP Nişantaşı Projesi, OYAK Projeleri; Almanya’da hayata geçirdiği projeler ve Bakü’de hayata geçirilen Skypark Projesi yer alıyor.

Revit’in tüm projelerinde konsept geliştirme aşamasında kullandıkları ana tasarım ve modelleme yazılımı olduğunu belirten Proje Yöneticisi Muhammet Birincioğlu, sürdürülebilir bir projeye başlamak için saha ve iklim koşullarını analiz etmenin en önemli faktörler olduğuna dikkat çekiyor. “Örneğin, Almanya’da hayata geçirilen Erciyes Hotel projesinde, rüzgâr ve güneş analizleri yapmamıza olanak veren Insight aracını, Diyarbakır Sur Projesi’nin kültürel miras alanları rölöve çalışmalarında ise ReCap aracını kullandık” diyor ve ekliyor: “Bu araçlar, proje hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmamızda en önemli yardımcılarımız.” 

Proje süreç yönetimi kapsamında ise bazı iş akışlarını Dynamo kodları ile otomatik hale getirmişler. Birincioğlu, “Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi’nde metrajları ve buna bağlı olarak maliyet hesaplarını Dynamo kodları ile çok hızlı ve hatasız şekilde takip etmemiz mümkün oldu. Çünkü Dynamo kodları çarşaf listeyi doğrudan Revit üzerinden çekebilmemizi sağladı” diyor.

Almanya için tasarladıkları tüm yapı projelerinde ise Autodesk Docs bulut çözümünün belge yönetimi, sunum ve veri paylaşım olanaklarından yararlanmışlar. Autodesk AEC Collection’ın sunduğu BIM araçları sayesinde, Statik ve MEP iş ortakları ile aynı model üzerinde çalışarak, her detayda mimari proje hazırlayabildiklerini ifade eden Muhammet Birincioğlu, “Projenin son aşamasında tüm hataları, çakışmaları Navisworks ile 3 boyutlu olarak görebiliyor, çizimleri revize ederek modeli son haline getirebiliyoruz” diyor ve ekliyor: “Sonuç olarak projelerimizi daha yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde teslim ediyor, hataları en aza indirerek revizyonları daha iyi yönetiyor ve müşterilere inşaat simülasyonları sunarak daha iyi bir maliyet yönetimi sağlayabiliyoruz.”

Muhammet Birincioğlu, ekiplerindeki herkesin AEC uzmanlığı için SP Academy kapsamında ciddi eğitimlerden geçtiğini belirtiyor ve ekliyor: “Autodesk ile kurduğumuz iş ortaklığı sayesinde, Autodesk uzmanlarından da eğitimler almaya devam ediyoruz. Ayrıca, projelerimizde ihtiyaç duyduğumuz belli konular hakkında yine Autodesk uzmanlarıyla birebir görüşme olanağı buluyoruz.”

Dijital Dönüşümle Şekillenen Gelecek

Sabri Paşayiğit, BIM’in ofisi ilk kurdukları andan itibaren gündemlerinde olan bir konu olduğunu belirtiyor. İstanbul ofisindeki çalışma alanları da iş süreçlerine ve BIM anlayışına uygun olarak tasarlanmış. Paşayiğit, “Hiçbir şey sabit kalmıyor. Süreçler de öyle. Sürekli gelişiyor, dönüşüyor. Bu farkındalıkla, esnek, modüler, değişime açık bir ofis ortamı yarattık. Ancak, bu ortamı canlı kılan ve başarıyı getiren iki önemli unsur var: Yetkin insan kaynağımız ve onların birlikte, verimli bir şekilde çalışmalarına izin veren teknoloji altyapısı” diyor. 

Dijital dönüşümün tüm sektörler için önemli bir gündem başlığı olduğuna dikkat çeken Sabri Paşayiğit, konuya dair değerlendirmelerini şu sözlerle aktarıyor: “Dünya dijital dönüşüm yolunda hızla ilerliyor. Tüm sektörler hızla bu dönüşüme ayak uydururken, gayrimenkul ve inşaat sektörü her zaman bunun gerisinden geliyor. Buna rağmen, mimar olarak bizim sorumluluğumuz bu teknolojileri zamanında yakalamak. Bu nedenle dijital dönüşümde sektörümüzün öncüsü olmaya çalıştık. Yine de bizim SP Architects olarak tek başımıza bu dönüşümü gerçekleştirmemizin yeterli olmadığını biliyoruz. İşverenden başlayarak, inşaatı uygulayanlara kadar, hepimiz bu çarkın dişlileriyiz ve çarkın doğru dönebilmesi için bu dönüşüme hep birlikte uyum sağlamalıyız. Biz, statik, elektrik, mekanik müelliflerimiz ve danışmanlarımızla bu dönüşümü gerçekleştirmeyi bir sorumluluk olarak gördük ve dönüşümümüzü gerçekleştirdik. İşverenlerimize de bunun önemini anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü biz, bütün maddi ve manevi yüklerine rağmen, bu dönüşümün zorunluluğuna inanıyoruz.”

Sabri Paşayiğit, gelecekte BIM’in daha da ileri gideceğini düşündüklerini belirtiyor: “BIM kavramı da bir taraftan çok hızlı ilerliyor. Artık, beşinci, altıncı, yedinci boyutları konuşuyoruz. Metaverse dünyasını yakından takip ediyoruz. Projelerin her noktasının dijital olarak planlanıp, kontrol edilip, tam bir dijital ikizinin geliştirilip ondan sonra uygulamaya geçileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak teknolojinin bir araç olduğunu da unutmuyoruz.”

“Önemli olan mimari kurgudur, mimarinin insana verdiği değer ve insani yaşamdır. Mimari insana hizmet eder. Bu nedenle, projelere devam ederken mimarinin dışında da çok ciddi danışmanlıklar alıyoruz. Örneğin şu sıra Değer Mühendisliği kapsamında ciddi bir çalışmamız var. Buna dair de Autodesk’in yazılımlarını kullanıyoruz.”

A version of this article ran previously on website. Photos courtesy of [credit].

“Autodesk, yıllardır birlikte yürüdüğümüz, global büyüme adımlarımızı atarken desteğini yanımızda hissettiğimiz, en güçlü iş ortağımız. Bundan sonra da birlikte yürüyeceğimize ve geleceği şekillendirirken güvenle yan yana durabileceğimize inanıyorum.”

Sabri Paşayiğit, Kurucu Ortak, SP Architects

İlgili Ürünler

Compare
Learn more