KALYON İNŞAAT

BIM Uzmanlığı ile Yükselen Ziraat Kuleleri

AUTODESK MÜŞTERİ BAŞARI HİKÂYELERİ

Share this story

 

Image courtesy of Kalyon Insaat.

Uçtan Uca BIM Süreçlerinin Kullanıldığı Bir Proje

Yarım asra dayanan geçmişiyle Türkiye’nin kalkınmasına paralel olarak dünya çapında bir marka yaratan Kalyon İnşaat gerek inşaat yapım faaliyetleri gerekse mühendislik hizmetleriyle, altyapı ve üstyapı alanlarında son derece karmaşık ve dev projeleri başarıyla hayata geçiriyor. Köklü geçmişi, sahip olduğu eşsiz bilgi birikimi, deneyimli insan kaynağı ve ileri teknoloji kullanımı, Kalyon İnşaat’ın küresel çapta dikkat çeken başarısında önemli yer tutuyor.

Ziraat Kuleleri BIM Yaşam Döngüsü. Görsel: Kalyon İnşaat

BIM Ekibi Altyapıyı Kurdu

Kalyon İnşaat tarafından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde hayata geçirilen Ziraat Kuleleri, kuruluşun kompleks projelerdeki başarısının ve dikkat çekici BIM (Building Information Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi) uzmanlığının kanıtlarından biri olarak semaya yükseliyor. Kalyon İnşaat, BIM kullanımında ulaştığı uzmanlık sayesinde hem müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap verdi hem de işgücü ve zamandan tasarruf ederek yüksek verimlilik elde etti.

Projelerinde Autodesk AEC BIM uygulamalarını kullanan Kalyon İnşaat merkez ofisinde, tüm şantiyelerdeki BIM süreçlerinin altyapısını kuran ve sürekliliğini sağlayıp, diğer projelere know-how olarak aktarılmasından sorumlu olan bir BIM ekibi bulunuyor.

Şantiye Aşamasında BIM Kullanımı

Kalyon İnşaat Ziraat Kuleleri Proje Ekibi, müşteri beklentilerini karşılamak ve hedeflenen verimliliğe ulaşmak üzere, entegre BIM yazılımlarını içeren Autodesk AEC Collection platformunu, doküman yönetimi ve ortak veri ortamı Autodesk Docs’u, bulut tabanlı Autodesk BIM Collaboration Pro tasarım platformunu, saha operasyonu ve proje yönetimi araçlarını barındıran Autodesk Build çözümünü kullanıyor.

Kalyon İnşaat BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan, Ziraat Kuleleri Projesi’nin uçtan uca BIM kullanımına iyi bir örnek olması nedeniyle önemli bir kilometre taşı oluşturduğunu ifade ediyor: “BIM projeleri genellikle ofis ortamında başarılı bir şekilde modellenir. Şantiye aşamasına gelindiğinde ise BIM yaklaşımını devam ettirmek kolay değildir. Ancak bu durum BIM uygulamalarının giderek gelişmesi ve sektörde bu konuda bilgi birikiminin artmasıyla birlikte artık değişiyor. Ziraat Kuleleri Projesi, BIM’in imalat süreçlerinde de kullanılmasına ve inşaat aşamalarındaki verimlilik etkisine, yaşam döngüsündeki tamamlayıcı rolüne tanıklık etmemizi sağlayan başarılı bir örnek oldu.”

Zorlu Bir Prestij Projesi

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin en zorlu ve detaylı projesi olarak bilinen Ziraat Kuleleri, Kalyon İnşaat’ın yönettiği üst yapı projeleri arasında çok önemli bir yere sahip. 

Dizayn ve Proje Koordinasyon Müdürü Mimar Burak Tolga, böyle detaylı bir proje için ekip oluşturmak, zamanla yarışırken 6000 çizim setinden oluşan tasarımı tüm disiplinleri birbirine entegre ederek tekrar üretmek için ciddi bir bilgi birikimi, uzmanlık ve teknoloji altyapısı gerektiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Ziraat Kuleleri projesinde imalat çizimleri (ShopDrawing) için bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin adam saat harcandı, 11 bin 500 çizim üretildi ve revizyonlarla birlikte 25 bin sunum yapılarak proje müellifinden onay alındı.”

Şantiye Aşamasında Model Stratejisi. Görsel: Kalyon İnşaat

BIM Deneyimine Sahip Şantiye Ekibi Kuruldu

Kalyon İnşaat BIM Ekibi, öncelikle şantiyede konumlanan dizayn ofisi için BIM araçlarını kullanan mimar ve mühendislerden oluşan bir ekip kurdu. Tüm imalat çizimleri, bütün disiplinleri kapsayacak şekilde Autodesk AEC üzerinde üretildi. Tüm paydaşların koordinasyonu yine bu altyapı üzerinde doküman yönetim sistemi Autodesk Docs ve uzaktan birlikte çalışmaya imkân veren bulut tabanlı Autodesk BIM Collaboration Pro ile sağlandı.

Dizayn ve Proje Koordinasyon Müdürü Mimar Burak Tolga, sahada kuleler inşa edilirken bir taraftan da projenin dijital ikizinin inşa edilmeye devam ettiğini vurguluyor, “Şeffaf, tüm proje paydaşları tarafından görülebilen, konuların çözülüp çözülmediğini takip edebildiğimiz bir ortam oluşturuldu” diyor.  Bu sayede imalat ve işletmeye yönelik sorunlar proje aşamasında tespit edilerek birçok imalat hatasının önüne geçilebilmiş. Örneğin, Dynamo kodları sayesinde cephelerdeki yatay hizaları etkileyen nokta detayların tüm cepheye uygulanabilmesi mümkün olmuş.

Mimari. Görsel: Kalyon İnşaat

Zaman Alan Bazı İmalat Çizimleri Dynamo Kodları ile Otomatik Üretildi

Amorf tasarımı dolayısıyla, Ziraat Kuleleri’nde neredeyse her bir panelin farklı olduğu bir cephe yapısı mevcut. Projenin BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan, “Dynamo kodları, özellikle böyle amorf yapılarda sadece tasarım aşamasında değil imalat aşamasında da hayatımızı çok kolaylaştırıyor” diyor.

Dizayn ve Proje Koordinasyon Müdürü Mimar Burak Tolga ise konuya dair şu bilgileri veriyor: “Cephemizdeki farklı ölçülerdeki 9 bin 420 panelin ve 18 bin 840 adet camın üretimi, titizlikle detaylandırılan modeller sayesinde yapılabildi. Autodesk Docs ile projenin tüm paydaşlarına eş zamanlı yayın yapılarak, herkesin doğru veriye aynı anda ulaşması sağlandı. Böylece, bu kadar büyük bir imalat sahasında ortaya çıkabilecek bilgi ve doküman kirliliğinin önüne geçildi. Tüm disiplin projeleri, alt yükleniciler dahil 3D Revit modelinden aktarılarak, CAD üzerinde müdahale edilemeyecek biçimde ShopDrawing haline getirildi. Binanın kendi formu ve iç mekanlarındaki detay formlardan dolayı, tüm parametrik verilerin imalat verilerine göre tekrar girilmesi gerekti. Bu yüzden Dynamo kodları yazıldı ve cephe de dahil olmak üzere imalat modelleri tekrar oluşturuldu.”

Düşey Sirkülasyon. Görsel: Kalyon İnşaat

Yeniden Yapım İşleri Minimize Edildi

Projenin BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan, “Zamanla yarışılan, 24 saat vardiyalı çalışılan ve hata toleransı olmayan Ziraat Kuleleri gibi projelerde şantiye son derece streslidir” diyor ve ekliyor: “Şantiye ekiplerimiz, Autodesk Docs doküman paylaşım platformu sayesinde tüm disiplinlere ait haftalık olarak güncellenen Navisworks modellerine mobil araçlar üzerinden her an ulaşabildiler. Disiplinlerin birbirine olan etkileri bu sayede kolayca görülebildi ve çakışmalar gibi sorunlar, onayları alınarak hızla çözüme kavuşturuldu. İhaleye çıkarken aldığımız metrajların model üzerinde uygulanabilmesi de sağlıklı bir maliyet yönetimi yapmamızı sağladı.”

Cephe. Görsel: Kalyon İnşaat

Sanal Gerçeklik Teknolojileri Karar Vermede Fayda Sağlıyor

Belgin Kafalı Çalışkan, üstlendikleri her projede sanal gerçeklik (VR) özelliğini kullanmayı önemsediklerini belirtiyor. “Üstlendiğimiz her projenin her aşamasında VR yani sanal gerçeklik özelliğini kullanmayı seviyoruz. VR gözlüklerle proje içerisinde dolaşabilmek hem işverenlerimiz hem de projenin tüm paydaşları için karar vermeyi son derece hızlandırıyor.” diyen Belgin Kafalı Çalışkan, Ziraat Kuleleri projesinde de bu özelliği sık sık kullandıklarını ve çok faydasını gördüklerini vurguluyor.

İşletme Aşaması için Hazırlık

Belgin Kafalı Çalışkan, BIM metodolojisinde 6. Boyut olarak tarif edilen proje yaşam döngüsü ve tesis yönetimine dair çalışmalar da yaptıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda, binanın işletmeye alınması ve işletme sürecinde kullanılması için model altlıkları oluşturulmuş. Tüm bu süreçte, teknik odalar ve cihazlar, düşey sirkülasyona yönelik asansör, yürüyen merdiven gibi bileşenler, detaylı ve bilgi içerikli olarak modellenmiş.

Cephe. Görsel: Kalyon İnşaat

Kalyon İnşaat’ta BIM Standartı

Kalyon İnşaat 2015 yılından bu yana Autodesk BIM uygulamalarını kullanıyor. Projelerini “Taahhüt İşleri” ve “Gayrimenkul İşleri” kategorileri altında ele alan Kalyon İnşaat, taahhüt işleri kapsamında yer alan projeler içerisinde, BIM zorunluluğu getirilen üstyapı ve altyapı projelerini Autodesk BIM platformu üzerinde geliştiriyor.

Belgin Kafalı Çalışkan, Kalyon İnşaat’ın BIM’i bir standart olarak benimseme yolculuğunda geldiği noktayı şöyle ifade ediyor: “Kalyon İnşaat, BIM’in sahaya yansıyan faydalarını deneyimledikçe, BIM’i bir çalışma metodolojisi olarak belirlemiş ve inşaat aşamasında yoluna BIM uygulamalarıyla devam etmeye karar vermiş bir şirket. Buna ek olarak, işvereni Kalyon Holding olan projelerde işletme boyutunu da BIM altyapısı üzerinde yürütmeye yönelik çalışmalara başladık. Artık, inşaat aşamasında taşerona ve işvereni olduğumuz projelerde proje müellifi tarafına BIM şartnamesi ekliyoruz. Bu sayede proje paydaşlarımızla çalışırken aynı dili konuşuyoruz ve çok daha kaliteli modeller teslim alıyoruz.

default

Görsel: Kalyon İnşaat

BIM Uzmanlığı Rekabette Öne Geçmeyi Sağlıyor

Belgin Kafalı Çalışkan, “Artık birçok projede, özellikle büyük ölçekli uluslararası ihalelerde BIM zorunluluğu getiriliyor. Kalyon İnşaat gibi BIM altyapısı hazır olan, BIM projelerini yönetmekte deneyim kazanmış, BIM uzmanlığına sahip ekipler barındıran kuruluşlar, bu tip projelerde öncelikli olarak yer alabiliyor” diyor.

Dizayn ve Proje Koordinasyon Müdürü Mimar Burak Tolga da BIM metodolojisiyle iş yapma yeteneğine sahip olmanın bir inşaat kuruluşu için çok değerli olduğunu şu sözlerle vurguluyor: “Artık, şirket kültürüne BIM yaklaşımını kazandırmış olmak, o şirketin büyümeyi ve gelişmeyi hedeflediğinin açık bir göstergesi olarak görülüyor. Uluslararası projelerde yer alabilmek için, BIM süreçleriyle proje yönetme konusunda know-how geliştirmiş olmak çok önemli.”

İlgili ürünler

Compare
Detaylı Bilgi