İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kent Ölçeğinde Dijitalleşme

MÜŞTERİ BAŞARI HİKÂYESİ

Share this story

 

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yapı Ruhsat ve Onay Süreçlerinde Dijitalleşme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2050 vizyonu kapsamında kentin sorunlarına çözüm getirme amacıyla başlattığı projelerden biri olan BIMİST, yapı ruhsatı süreçlerinde dijitalleşmeyi BIM altyapısı ile sağlayarak ruhsatlandırma ve proje onay süreçlerinde insan hatasını en aza indirmeyi hedefliyor. BIMİST projesi, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Müdürlüğü ekibi tarafından Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirildi.

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kent Ölçeğinde Dijitalleşme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2050 yılının İstanbul’unun, kentsel hizmet ve olanakların hem niteliksel hem mekânsal olarak adil bir biçimde sağlandığı, yaşanabilir bir kent olması için pek çok yenilikçi projeyi başlatmış durumda. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirilen, yapı ruhsat ve onay süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen BIMİST de bu projelerden biri.

 “Bugün İstanbul’daki en önemli konumuz sağlıklı bir yapılaşma. İmar, İstanbul’u yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimizin tam kalbinde yer alıyor” diyen İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, kentin yapılaşmaya dair sorunlarının çözümüne dijital bir perspektiften bakmak gerektiğinden hareketle, tüm altyapı ve üstyapı katmanlarıyla kentin dijital bir ikizini oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekiyor. Akgün, “Kentin tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini oluşturmak, sağlıklı yapılaşma için elimize çok güçlü bir araç veriyor. BIMİST projesini de kent ölçeğinde dijitalleşmeye giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyoruz" diyor.

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

Bir Dönüşüm Hareketi

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Müdürü Ramazan Gülten, BIMİST’in aslında öncü bir dönüşüm projesi olduğunu vurguluyor. BIMİST, proje kontrol ve onay süreçlerinin entegre edildiği, standartlar ve şartnamelerle desteklenmiş, hızlı, şeffaf bir platform sunuyor.

Ramazan Gülten, BIMİST’in öncü rolünü şu sözlerle ifade ediyor: “BIMİST projesi, İmar ve şehircilik kapsamındaki tüm süreçleri birbirine bağlayacak daha büyük bir dönüşüme altlık hazırlamamızı sağladı. Kentin yapılaşmaya dair tüm süreçlerini entegre edecek, verimliliği en üst seviyeye çıkaracak bir dönüşüm hareketinin temel ürünü oldu.”

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Süreç Optimizasyonunda Önemli Bir Kilometre Taşı

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Müdür Yardımcısı Pınar Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde her güne şu sorularla başladıklarını belirtiyor: “İstanbul’un yaşanabilir bir kent olmasının önündeki engeller neler? Bu engellerin aşılması için ne yapabiliriz? Hangi çözümleri geliştirebiliriz?” ve ekliyor: “BIMİST, işte bu sorulara cevap ararken doğmuş bir proje. Bu projeyle yapı ruhsatı süreçlerinde dijitalleşmeyi sağlayarak kente dair pek çok sorunun da önüne geçmeyi hedefledik. Aynı zamanda, tüm bir kurumun süreç optimizasyonu için çok önemli bir kilometre taşı oldu.”

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Her Sorunun Cevabı Dijital Dönüşümde

BIMİST, temelinde İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın da BIM’e geçiş yolculuğunun bir ürünü olarak ortaya çıkmış. İmar Müdürlüğü ekibi, bu süreçte İBB’nin Vizyon 2050 kapsamında ortaya koyduğu kent sorunlarını da gözden geçirmiş.

Ekipte yer alan Mimar Ege Tekkökoğlu, “İstanbul’da, merkezinde doğa ve insanın olmadığı bir yapılaşma mevcut ve süreçlerimize bu durumu tersine çevirecek bir yaklaşım kazandırmak zorundayız. Öncelikle, doğal afetlere karşı kentin direncini artıracak yenilikçi çözümlerin üretilebileceği, uygulanabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı” diyor ve bu noktada dijital dönüşümün önemine değiniyor: “Hangi sorunu araştırsak, karşımıza dijital dönüşüm çıkıyor. Çevre kirliliğini azaltmak için de yenilenebilir enerjinin payını artırmak için de akıllı sistemlere ihtiyaç var. Dünyanın öncü mega kentleri, benzer sorunlar için BIM tabanlı çözümler kullanıyor. BIM, yani Yapı Bilgi Modellemesi, bize imar alanında dijital dönüşüm için güçlü bir metodoloji sunuyor.”

Sürece Dair Sorunlar

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nde Mimar olarak görevli ve aynı zamanda BIMİST geliştiricilerinden Hande Alaca Epik, süreçlere dair tespit edilen sorunları şöyle aktarıyor: “Yapı ruhsatı süreçlerinde en temel sorunumuz, proje kontrol ve ruhsat onayı sürecinin uzun sürmesiydi. Kurum içinde çok sayıda mükerrer iş akışı olması, koordinasyondaki zayıflıklar ve iletişim eksiklikleri de bu durumu iyice zorlaştırıyordu. Proje üretim, teslim ve kontrol standartları belirlenmemişti ve veriler birbiriyle konuşamıyordu. Bütün bu sorunları adreslemek üzere BIM’e Geçiş için start verdik.”

Fotoğraf hak sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

Kreş Projeleri ile Pilot Uygulama

BIM sürecine uygun olarak proje kontrol ve ruhsatlandırma için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kreş projelerini pilot uygulama olarak ele alan ekip, bu projeler üzerinden, teslim dokümanlarının incelenmesi ve yapısal elemanların BIM tabanlı bir sistemde sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar yapmış. Mimar Ege Tekkökoğlu, “BIMİST ile ruhsatlandırma ve proje onay süreçlerinde insan hatasını en aza indirmeyi amaçladık” diyor.

Mimar Hande Alaca Epik ise geliştirme sürecine dair şu bilgileri aktarıyor: “Yapılaşma kontrollerinin otomasyonla yapılabilmesi için Dynamo kodlarından yararlandık. Ruhsatlandırma ve proje onay süreçlerinde birimlerin yapacağı kontrollerle ilgili akış şemaları oluşturduk ve iş akışını sağlayacak web ara yüzüne yönelik çalışmaları da bu süreçte başlattık. BIMİST projesinin DEMO1 fazında, bir kreşimizin mimari ve statik projelerini, oluşturduğumuz BIM modelleme standartları ve BIM uygulama planı doğrultusunda Revit’le ürettik. Bunları yaparken hedefimiz, üretilen BIM modelindeki ruhsata başvuran yapının, yükseklik, çekme mesafesi, yangın kaçış mesafeleri gibi kontrollerini otomasyonla sağlamaktı. Bunu da başardık.”

BIMİST Yeni Fazlar için Hazır

İmar Müdür Yardımcısı Pınar Çalışkan, “Geldiğimiz noktada, Dijital İmar Durumu/Land Modeli ve Otomatik emsal kontrolü adımlarını tamamladık. Bir taraftan oluşturduğumuz BIMİST ara yüzlerini iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Artık, BIMİST’in tüm birimlerimiz arasında yaygınlaştırılması için çalışıyoruz” diyor.

Ekip, şimdi BIM altyapısının açacağı yeni ufuklar için heyecanlı. İmar Müdürü Ramazan Gülten, önümüzdeki dönemde yapının ya da kentin dijital ikizleri üzerinde sürdürülebilirlik analizleri ve afet simülasyonları yapmanın mümkün olacağını vurguluyor. “Böylece kamu yatırımlarını bilimsel ve ölçülebilir verilere göre gerçekleştirebileceğiz” diyen Ramazan Gülten, BIM sistemi ile ruhsatlandırılan projelerde, yapısal çevrenin enerji ve emisyon ölçümlerinde daha isabetli sonuçlar elde edileceğinin de altını çiziyor.

Nihai Hedefe Doğru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan BIMİST’in nihai hedefini ise şu sözlerle tanımlıyor:

“Nihai hedefimiz İstanbul’u herkesin iyi yaşadığı, çevre ve insan odaklı, afetlere dirençli bir dünya kentine dönüştürmek. 2050 vizyonumuz doğrultusunda, İstanbul’un parlak geleceğini yapılandıracak BIMİST gibi yenilikçi çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Gürkan Akgün, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İlgili ürünleri inceleyin

Compare
Daha fazlasını öğrenin