ALTİMETER BAĞIMSIZ KÜRESEL ARAŞTIRMA RAPORU SERİSİ

İş Modeli İnovasyonu için Kültür Oluşturma: Kargaşa Dolu Bir Yıldan Çıkarılacak Beş Ders

3. Rapor: Yıkım Hayatın Bir Gerçeği

Bu üçüncü ve son rapor, dünya çapındaki bilim insanlarının ve iş liderlerinden yıkıcı zamanlarda bile nasıl daha güçlü ve daha yenilikçi işletmeler oluşturulabileceğine ilişkin uzman tavsiyeleri sunar. Geçtiğimiz yıl edinilen deneyimleri, iş modeli inovasyonu açısından çıkarılabilecek sonuçları ve liderlere hem yıkıcı zamanlarda hem de sonrasında iş stratejilerini büyüme odağında yeniden tasarlama konusunda yardımcı olmaya yönelik önerileri içermektedir.  

Okumaya devam edin ve şu konularda bilgi edinin: 

  • Liderler pandemi döneminde iş stratejilerinin şekillendirilmesi açısından neler öğrendi?  
  • Pandemi, mimarlık inşaat, tasarım ve üretim alanlarındaki iş modellerini nasıl etkiledi ve bu sektörlerde esnekliği ve büyümeyi destekleyebilecek fırsatlar neler? 
  • Liderlerin stratejik planlama çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olabilecek beş faydalı tavsiye 

2. Rapor: İş Yeri Dijital Fakat İnsanlar Değil

Yeni Normalde Kurumsal Büyümeye Yönelik Stratejiler ile ilgili bilgiler içeren seride, liderler için Autodesk sponsorluğunda hazırlanan bu ikinci rapor, dağıtılmış çalışma biçiminin müşteriler, çalışanlar ve kuruluşlar nezdinde hız kazanmasının etkisini inceliyor. Bu değişimlerin insani ve yapısal etkilerine ilişkin analizlerin yanı sıra liderlerin dijital işi yürütmesine, insanları desteklemesine ve hem güçlü hem de esnek ekosistemler oluşturmasına olanak tanıyan stratejileri içerir. 

Okumaya devam edin ve şu konular hakkında bilgi edinin: 

  • Dijital ve dağıtılmış çalışma biçimleri, müşteri ve çalışan beklentilerini nasıl değiştiriyor? 
  • Kuruluşlar nasıl uzun vadeli esneklik oluşturuyor? 
  • Kurumsal iletişim dinamikleri nasıl değişiyor ve liderlik stilinde ne gibi değişiklikler gerektiriyor? 

1. Rapor: Yeniden Tasarlanan İş Yerinde Büyümeye Yönelik Stratejiler

İş yeri artık sabit bir konum değildir. İş yerinin rolü değer yaratma sürecini desteklemektir. 

Bu rapor liderler için Autodesk sponsorluğunda hazırlanmış, teknoloji sektörü analisti ve TED konuşmacısı Susan Etlinger tarafından kaleme alınmıştır. Raporda COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak gördüğümüz önemli değişimlerin yanı sıra diğer makroekonomi, sektör, tasarım ve teknoloji eğilimleri de incelenmekte; dağıtılmış iş yerinin büyüme altyapısı olarak rolü ele alınmakta ve çeşitli sektörler ile disiplinlerden liderlere ait bakış açıları paylaşılmaktadır.

Okumaya devam edin ve şu konular hakkında bilgi edinin:

  • Dağıtılmış iş yerini COVID-19 yaratmadı, sadece hızlandırdı
  • Bu, iş yerini, çalışanların bir araya geleceği statik bir yerden çok, değer yaratma sürecine yönelik dinamik bir altyapı olarak yeniden tasarlamak için bir fırsat
  • Liderlerin, dağıtılmış çalışmanın sosyal/kültürel etkilerini ele alması, bütünlük ve güven oluşturmanın yollarını bulması gerekir
  • Ayrıca liderlerin, şirket içinde değer yaratan ve iş yerinde çalışanları güçlendiren faaliyetleri net bir şekilde anlaması ve desteklemesi gerekir

60 Saniyelik Analiz

Üst düzey teknoloji sektörü analisti, TEDTM konuşmacısı ve rapor serisi yazarı Susan Etlinger, dağıtılmış iş yerinin büyüme altyapısı olarak yeni rolünden bahsediyor.

Yazarla Tanışın

Susan Etlinger dijital strateji alanında yapay zeka, teknoloji etiği ve verilere odaklanan, dünya çapında tanımış bir uzmandır. Altimeter'deki çalışmalarına ek olarak Susan Kanada'da bağımsız ve tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi'nin (International Governance Innovation) kıdemli çalışanı ve Devlet Konuşmacısı Programı ABD Departmanı'nın (United States Department of State Speaker Program) bir üyesidir. 2019'da Susan, yapay zeka odaklı stratejik bir araştırma danışmanlığı olan Lighthouse3 tarafından Yapay Zeka Etiği Alanında 100 Başarılı Kadından biri seçildi. "What Do We Do With All This Big Data?" (Tüm Bu Büyük Verilerle Ne Yapacağız?) adlı TED konuşması 25 dile çevrildi ve 1,3 milyondan fazla görüntülendi.