PM GROUP

Prioritering av människor driver den digitala omvandlingen

STATE OF DESIGN & MAKE

Dela artikeln

 

Bilden används med tillstånd av PM Group

Investeringar i talang, utbildning och teknik lockar och håller kvar nya medarbetare.

Med ökande tillväxt inom arkitektur-, teknik- och byggsektorerna (AEC) står branschen inför många utmaningar. Allt från avbrott i leverantörskedjan till brist på kvalificerad arbetskraft spelar roll när efterfrågan ska mötas. Många företag kämpar för att locka till sig nödvändig kompetens och upprätthålla ett sunt tempo. För att utveckla sin personal leder PM Group, en internationell specialist inom projektleveranser, med människor i stället för teknik. Teknik används för att stödja talanger i stället för tvärtom. På detta sätt kan företaget inte bara öka antalet anställda utan även kvaliteten på arbetet.

PM Group Lifestyle Photography. Photo: Aidan Oliver

PM Group har förstått behovet av att fokusera på att utveckla talang, eftersom konkurrensen vid rekryteringen av duktiga anställda inom AEC-branschen är intensiv. Bilden används med tillstånd av PM Group

Byggbranschen har tillväxt med driv

Byggbranschen är tålig i likhet med de byggnader den uppför, byggnader som kan stå emot orkaner, jordbävningar och översvämningar. Men trots en stark start på året finns det fortfarande stora utmaningar, bland annat skenande materialkostnader, hinder i leverantörskedjan, ett skifte av talangmodeller samt naturkatastrofernas inverkan på befolkningar runt om i världen, något som består inom arkitektur-, teknik- och byggsektorn.

Även om ekonomerna fortsätter att antyda att det är möjligt att det blir en global lågkonjunktur så förväntar sig fler än hälften av byggföretagen i USA (53,7 %) att deras försäljning kommer att öka under de kommande sex månaderna och nästan fyra av tio (38,9 %) förväntar sig att deras vinstmarginaler kommer att öka under samma period, enligt rapporten i januari 2023 från Associated Builders and Contractors (ABC). Globalt förväntas byggbranschen nå upp till uppskattningsvis 10,5 biljoner dollar under 2023 och förväntas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 4,2 % från 2018 till 2023, enligt en rapport från Research and Markets.

”Det har aldrig varit så mycket att göra inom den här branschen”, säger Coral Butler, gruppchef för digitala lean-projektleveranser på det internationella arkitekturs-, ingenjörs- och byggföretaget PM Group. För att anpassa sig till att tillväxten sker i allt snabbare takt införde huvudkontoret som är beläget på Irland en digital strategi som sträcker sig över fyra år och tog sin början 2021. I sin färdplan för ökad tillämpning av teknik ligger fokus på molnbaserat samarbete och byggnadsinformationsmodeller (BIM) via system sådana som Autodesk Construction Cloud. Genom att ta till sig insiktsinformation och digitala arbetsflöden blev det möjligt för PM Group att öka takten för projektens leveranser, säkerhet, kontinuitet och kvalitet.

Men Butler medger att tekniken i sig inte kan vara det som det står och faller med. För att skapa den önskade effekten insåg PM Group att de behövde ha lika mycket fokus på att utveckla talanger som på att förvärva teknik. ”Jag har 20 år i branschen och fram till de senaste fem eller sex åren har jag alltid varit mer fokuserad på den tekniska aspekten”, säger hon. ”Men allteftersom jag har mognat har min uppskattning av människor absolut hamnat i förgrunden. Mitt fokus ligger på människor, eftersom tekniken lyfter det människor gör.”

Coral Butler talar på Autodesk University.

Coral Butler från PM Group föreläste På Autodesk University 2022. Föreläsningen handlade om företagets resa med att integrera teknologi och talang.

Omvandling kräver förmåga

Enligt Butler handlar att förvalta talang lika mycket om att göra det rätta för företaget som om att göra det rätta för anställda.

Detta framgår tydligt av den pågående bristen på arbetstagare inom AEC-branschen: I USA ser byggbranschen i genomsnitt över 390 000 nya arbetstillfällen per månad under 2022, vilket är en rekordhög nivå, enligt ABC. Nästan en av fyra byggnadsarbetare är äldre än 55 år, och dessa arbetstagares pensioneringar kommer att ha en fortlöpande inverkan på den amerikanska arbetskraften. Statistics Canada rapporterar att byggbranschen har rekordmånga lediga platser och det gäller hela världen. Även Office for National Statistics noterar en liknande trend i Storbritannien. Liknande brister är utbredda i hela EU som också kämpar med hög inflationstakt; och även i Japan där det saknas arbetskraft på grund den åldrande befolkningen.

Autodesk upptäckte liknande flaskhalsar, i anslutning till talanger och arbete i sin globala forskningsrapport 2023 State of Design & Make (engelska). Den kom fram till att de med ledande poster inom företag som designar och skapar ytor, platser, saker och upplevelser säger att de är en av deras främsta utmaningar att vara attraktiva för och behålla talanger.

Utöver en allt hårdare konkurrens om talanger så håller arbetet på att genomgå en grundläggande förändring: 72 % av personer med ledande poster inom företag säger att arbetskraften har utvecklats mer under de senaste tre åren än under hela den senaste 25-årsperioden. Det framgår av Autodesks rapport. På grund av den utvecklingen säger 90 procent av ledarna att kompetensutveckling är viktigt för deras företag. Ytterligare 50 procent säger att de anställer medarbetare som saknar nödvändig kompetens och avser att utbilda dem .

Allt detta förstärker hur viktigt det är med talang i initiativen för digital omvandling. Företag kan investera oräkneliga summor i anskaffande av teknik, men verktyg är bara effektiva om företagen har rätt mängd av och kvalitet på humankapitalet för att använda dem.

”Fram till de senaste fem eller sex åren har jag alltid varit mer fokuserad på sakernas tekniska sida. Men i takt med att jag har mognat har min uppskattning av människor absolut hamnat i förgrunden. Mitt fokus ligger på människor, eftersom tekniken lyfter det människor gör.”

- Coral Butler, gruppchef för digitala lean-projektleveranser, PM Group

Från brist på talanger till en kraftig ökning av talanger

I detta sammanhang, när så många företag kämpar för att locka till sig och behålla talang, har PM Group lyckats öka sin arbetskraft avsevärt genom att behandla människor som investeringar till skillnad från som handelsvaror. Faktum är att PM Group har anställt ett betydande antal människor världen över under de senaste 18–24 månaderna.

Detta överflöd av talanger skapar nya och annorlunda utmaningar jämfört med när de är en bristvara. ”Det har varit en enorm tillväxt”, säger Butler. ”Vi behövde se till att våra kompetenser, kunskapsområden och vår utbildning säkerställde att vårt sätt att arbeta inte blev rubbat eller utspätt på grund av att en ny grupp människor kom in i bilden.”

Samma strategier med människan i centrum som hjälper PM Group att undvika brist på talanger är också fördelaktiga för den kraftiga ökningen av talanger enligt Butler. Företaget främjar till exempel en kultur där det finns en hälsosam balans mellan arbete/privatliv och mentalt välbefinnande. Det innebär att vi måste använda tidsbesparande åtgärder som får projekt att snabbt gå framåt och samtidigt ge de anställda utrymme att ta pauser när de behöver, så att de inte behöver bli utbrända.

”Mitt arbete i egenskap av ansvarig är att se till att mitt team fungerar som sin bästa version så att deras leveranser är av den bästa kvalitet som kan levereras”, säger Butler, och lägger till att de anställdas välbefinnande påverkar arbetskvaliteten, som i sin tur påverkar projektets framgång, något som i slutändan påverkar kundnöjdheten.

För att åstadkomma det är andra bästa praxisar att införa regelbundna ”temperaturkontroller” mellan ledare och teammedlemmar. Det sker under möten som är 15 minuter långa och avser att förbättra kommunikation och lagarbetet, hantera kundens förväntningar för att säkerställa realistisk omfattning och planering samt även att ge de anställda resurser inom mental hälsa för att hjälpa anställda och deras familjer att hantera stress.

Erkännande – via kompensation, befordran eller genom att helt enkelt nämna hur uppskattade medarbetarna är inför kollegor – är också något som är vanligt förekommande. ”För att acceptera min position ställde jag villkoret att jag skulle få möjlighet ge människor det erkännande de förtjänar”, säger Butler. ”När du ger erkännande till personer i ett team så svetsar du samman ditt team. De är lojala mot dig och de är lojala mot företaget.”

En byggarbetare visar en digital översikt över en byggarbetsplats.

PM Group använder modeller och en logistikapp för att samla in och dela djupgående information om arbetsplatser i realtid. Den här strategin förbättrar säkerheten och sparar tid, möda och energi. Bilden används med tillstånd av PM Group.

Låta tekniken stärka människorna

PM Group prioriterar människor så att de kan dra bästa möjliga nytta av tekniken. Även det omvända gäller: Tekniken ger företaget en grund till att på bästa möjliga sätt dra nytta av sin personal.

PM Group använder modeller och en egenutvecklad logistikapp för att samla in och dela djupgående information om arbetsplatser i realtid. Det här tillvägagångssättet ger effektivare säkerhetsutbildning och medarbetare och entreprenörer kan bekanta sig med platser innan de är fysiskt på plats. Förutom att förbättra säkerheten effektiviserar det arbetet, vilket sparar tid, arbete och energi.

Genom att ha tillgång till bättre data får både anställda och tekniken tillgång till den information och de data de behöver. ”Varje dag uppdateras vår logistikapp med information om kranrörelser eller fotgängare så att informationen är korrekt den dagen, i stället för att innehålla något som var aktuellt för två månader sedan”, säger Butler.

PM Group ger alla modeller de får från interna och externa ingenjörer en omfattande utredning. ”Vi använder en poängskala och om den inte är tillräcklig vad beträffar något som vi anser vara avgörande för modellens hälsa så använder vi inte modellen. Vi anser då att ”det misslyckades och vi ska göra så här för att åtgärda det.” Och sedan ber vi dem att skicka in på nytt.”

Genom att prova modellerna mer rigoröst i användargränssnittet blir det säkerställt att grundsystemet fungerar mer effektivt och det ges en förbättrad kvalitetskontroll.Det har till och med lett till uppkomsten av nya arbetsroller enligt Butler, som var den som skapade funktionen ”modellkvalitetssäkringstekniker”, för att skapa ett datakontaktorgan mellan ingenjörer och kunder. Även om rollen inte fanns för några år sedan så har hon nu tre modellkvalitetssäkringstekniker i sitt team. ”Alla projekt vill ha en” säger hon om rollen. ”Den höjer verkligen kvaliteten på våra bidrag och utbildar våra kunder om vad de får från den som ansvarar för design och konstruktion.”

En av de högpotenta läkemedelsanläggningarna som designats av PM Group vann 2022 utmärkelsen 2022 ISPE FOYA Facility Integration Category. Bilden används med tillstånd av PM Group

Åtgärder på kort sikt ger fördelar på lång sikt

För att behålla framsteg för sin personal och tekniken har PM Group en långsiktig syn på utveckling för personalen och yrkesutövningen. Det börjar med kompetensbedömning och planering.

”Utvärderingen av kunskapsuppsättningen är verkligen underskattad i branschen. Alla har högljudda krav på att fylla roller men saknar egentlig förståelse för kompetens, säger Butler. PM Group lägger lika stor vikt vid ingenjörernas karriärmöjligheter som att uppföra byggnader. ”Det handlar om förståelsen för var människor befinner sig just nu, var de vill vara om fem år och hur du kan bidra till att de hamnar där.”

Det förutsätter även förståelse för vart företaget är på väg, vilka kompetenser det kommer att behöva och hur du kan förbereda den personal du idag har för morgondagens roller – till exempel genom att anamma idén om digitala lärlingssystem. 

”Om jag ville att någon skulle slå sig in på yrkesbanan och jag ville att de ska utbilda sig till elektriker så finns det lärlingsplatser som hjälper dem att göra det. Men om jag ville att någon skulle bli en BIM-samordnare så finns det inga lärlingsplatser som tar dem vidare", säger Butler. ”Det är ett stort misstag i vår bransch. Vi måste vara lite mer omvårdande.”

Omvårdande handlar inte om att vara mjuk, säger Butler – utan i stället om att vara strategisk. När ledarna vet vad deras medarbetare är bra på och vad de vill uppnå ger det en tydligare väg till att investera smart i människor och teknik som kommer att leda till positiva resultat för individen och företaget.

2023 State of Design & Make

I den här nya globala forskningsrapporten från Autodesk kan du läsa mer om vad som är orsaken till förändring inom arkitektur, konstruktion, byggnation, produktdesign, tillverkande industri, spel och filmproduktion.

Dela den här artikeln