Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Munden Fry Landscape Associates

Pinterest i Alexandria organizują wyjątkową otwartą przestrzeń zewnętrzną z pomocą firmy projektującej krajobrazy

Historia sukcesu użytkownika AutoCAD

Udostępnij ten artykuł

Dzięki uprzejmości firmy Alexandria Real Estate Equities, Inc.

ok

Tworzenie pięknych, funkcjonalnych i zrównoważonych środowiskowo projektów ogrodowych w AutoCAD

Ponad 250 milionów ludzi na całym świecie korzysta z portalu Pinterest, aby marzyć, planować i przygotowywać się na przyszłość. Firma chciała rozszerzyć wewnętrzne lobby swojej siedziby w San Francisco na zewnątrz do obszaru stanowiącego prywatną przestrzeń otwartą dla wszystkich. Ten wspólny, wąski, wielofunkcyjny obszar musiał być również zrównoważony środowiskowo i obejmować m.in. zaawansowany system recyklingu szarej wody do nawadniania gruntu. Pracownia architektoniczna Munden Fry Landscape Associates zdołała przy użyciu oprogramowania AutoCAD sprostać wyzwaniom projektowym związanym ze zrównoważeniem środowiskowym, tworząc piękną plenerową scenerię z dużą liczbą miejsc siedzących ku uciesze pracowników firmy Pinterest, okolicznej społeczności i ogółu.

Równoważenie wyzwań związanych z ograniczeniami przestrzeni, otoczeniem i dostępem publicznym

Ta wyjątkowa przestrzeń, wąska alejka dla pieszych łącząca siedzibę Pinterest na ulicy Brannan z ulicą Bluxome, musiała się nadawać do szeregu zastosowań, a także służyć wielu sąsiednim firmom i przechodniom. Najważniejsze było utworzenie przestrzeni spełniającej różne potrzeby i cele, co wymagało spójnego i estetycznie atrakcyjnego projektu. Inne wyzwania wiązały się z niewielką przestrzenią, w tym z granicą posesji, a także z utworzeniem systemu szarej wody.

Otwarta publicznie przestrzeń prywatna przy siedzibie głównej firmy Pinterest. Dzięki uprzejmości firmy Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Spółka Alexandria Real Estate Equities, Inc. (właściciel, zarządca i deweloper nieruchomości) oraz firma deweloperska TMG Partners zwrócili się do Munden Fry Landscape Associates (MFLA) w celu rozwiązania problemów projektowych związanych z tą otwartą publicznie przestrzenią prywatną. Projekty miejskie nie są niczym nowym dla Marty Fry, która wraz z Jamesem Mundenem kieruje biurem.

— Proces planowania tego projektu był naprawdę skomplikowany — opowiada Fry. — Biorąc pod uwagę prestiż marki Pinterest, wiedzieliśmy jednak, że musimy nadać tej niestandardowej przestrzeni naprawdę specjalny i interesujący charakter. Musieliśmy pomyśleć o cyrkulacji i drodze ruchu, zwłaszcza w świetle wykorzystania tego miejsca przez okoliczne firmy jako przejścia.

AutoCAD stymuluje projektowanie i współpracę między architektami i wykonawcami

Mimo że firma MFLA świetnie sobie radzi w planowaniu miejskim i urbanistycznym, mając na koncie projekty realizowane w obszarze Zatoki San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, ten projekt ma dla niej wyjątkowe znaczenie, ponieważ wymaga bliskiej współpracy między architektami krajobrazu oraz wykonawcami. — Projekty tego typu nie zawsze przebiegają liniowo — mówi Munden. — Zgłaszanie pomysłów i zmiana sposobów rozwoju projektu w czasie jego trwania stwarza wiele wyzwań. AutoCAD dostarcza wspólną płaszczyznę, która pomaga wszystkim w zachowaniu koordynacji, i automatyzuje pracę. Łączy w sobie wszystkie warstwy techniczne i zapewnia dokładność podczas pracy wielu grup nad projektem.

Dzięki uprzejmości firmy Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Proces budowy to dobry przykład, jak oprogramowanie AutoCAD przyczyniło się do realizacji projektu. — W celu zrealizowania wizji firmy MFLA projekt wymuszał zastosowanie bardzo złożonej geometrii w tworzeniu miejsc zielonych i ławek — mówi Adam Grove, dyrektor ds. projektowania warsztatu produkcyjnego CW Keller & Associates. — Parametry projektowe przestrzeni wymagały ekstremalnej precyzji, w której AutoCAD naprawdę się wyróżnia. Architekci mogli przesyłać pliki rysunków w ramach procesu weryfikacji, co pozwoliło nam na bieżąco koordynować pracę.

Munden podkreślił znaczenie wiedzy o bieżących postępach prac w tak skomplikowanym projekcie. Wyjaśnił, że przed przejściem do form modelowych MFLA zaczyna od szkiców. Prawdziwym wyzwaniem jest transkrypcja tych informacji i koordynacja międzydyscyplinarna, zwłaszcza między architektem, inżynierem budowlanym, inżynierem konstruktorem i zespołem produkcyjnym. AutoCAD pomaga osiągnąć wymaganą dokładność i zapewnia współpracę od fazy projektowania po budowę. — Nikt nie wie, jak wymagająca jest realizacja takich projektów — mówi Fry. — AutoCAD pozwala nam bardzo precyzyjnie i dokładnie połączyć niewidoczne warstwy, takie jak system odprowadzania wody czy układy elektryczne. Jesteśmy w stanie skojarzyć wszystko w jedną całość, a także sprawnie wprowadzać i śledzić zmiany. Oprogramowanie to zapewnia naprawdę przełomowy poziom precyzji.

— Polegam na tym, że mój zespół używa AutoCAD — dodaje Fry. — Nasze projekty są z natury złożone; są warstwowe i obejmują wiele różnych dyscyplin. Dzięki AutoCAD wszystkie warstwy możemy bardzo precyzyjnie i dokładnie połączyć. Takiej możliwości nie mieliśmy w przeszłości, gdy rysunki wykonywaliśmy tylko ręcznie. Dzięki zastosowaniu AutoCAD zyskujemy precyzję we wszystkich elementach projektu: mechanicznych, elektrycznych, architektonicznych, a nawet w samym kształtowaniu krajobrazu.

Odprowadzanie wody nie jest proste

Co najważniejsze, w projekcie zastosowano jedną z zasad projektowania MFLA: zrównoważenie środowiskowe. Projekt wymagał zachowania zgodności z rygorystycznymi normami gospodarki wodnościekowej i wdrożenia wyjątkowego systemu recyklingu szarej wody do nawadniania gruntu oraz użycia w toaletach budynku firmy Pinterest. Granica posesji przecinająca przejście okazała się dużym wyzwaniem. Pozornie proste odprowadzanie wody jest znacznie bardziej skomplikowane, niż się wydaje.

Projekt krajobrazu w AutoCAD dla Pinterest. Dzięki uprzejmości firmy Munden Fry Landscape Associates.

— Woda deszczowa zbierana na terenie nieruchomości musi na niej pozostawać i być uzdatniana. Nie można jej wyprowadzić — wyjaśnia Munden. — Stworzyliśmy wysoki punkt w centrum tej przestrzeni, na granicy posesji, a także zaprojektowaliśmy system podwójnego odprowadzania wody. Odpływ szczelinowy biegnący przez całą długość bloku miejskiego zbiera wodę na terenie nieruchomości Pinterest. Woda następnie trafia do zbiornika retencyjnego pod lobby w piwnicy w celu przetworzenia.

— Takiego rodzaju systemu odprowadzania wody nie można po prostu narysować ręcznie — dodaje Munden. — Dzięki AutoCAD byliśmy w stanie precyzyjnie i dokładnie pracować w niewielkiej przestrzeni i granicach posesji, a następnie przedstawić koncepcję wykonawcom. Taki poziom dokładności jest absolutnie kluczowy.

Otwarta przestrzeń dla każdego

Dziś przejście łączące Brannan Street z Bluxome Alley jest zarówno zielonym zaciszem, jak i węzłem komunikacyjnym nowej siedziby firmy Pinterest. Fry nazywa je „miejscem, gdzie można się zatrzymać i usiąść, a także poczuć przypływ natchnienia”.

Miejsce zaprojektowane jako łącznik i przedłużenie przeszklonego lobby firmy Pinterest składa się ze stalowych, geometrycznie ukształtowanych zielonych wysepek z wbudowanymi cedrowymi ławkami, które razem tworzą złożony kształt łączący roślinność i miejsca do siedzenia.

Zielone wysepki i ławki w przestrzeni. Dzięki uprzejmości firmy Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Koncepcja projektu zakłada utworzenie zielonych wysp do przestrzennego zorganizowania cyrkulacji i zdefiniowania osi, a modelowane ławki zapewniają zintegrowany system miejsc siedzących, tworząc efekt podwieszenia lub podtrzymywania. W tej wschodniej ekspozycji rosną wielopienne klony strzępiastokore (acer griseum), podsadzane jesiennymi paprociami (dryopteris erythrosora). Przestrzeń dopełniają nowe fronty budynków na ulicach Brannan i Bluxome oraz prywatny taras dachowy.

— Czujemy się szczęśliwi, będąc częścią społeczności dzielnicy SoMa, i staramy się być zaangażowanymi sąsiadami — mówi Charlie Hale, dyrektor ds. polityki publicznej i wpływu społecznego w Pinterest. — Cieszymy się, że możemy wnieść do naszej okolicy wewnętrzną i zewnętrzną publiczną przestrzeń, gdzie ludzie mogą zjeść obiad, wypić kawę lub po prostu odpocząć.

Poznaj właściciela, poznaj projekt

Dzięki długiemu i dokładnemu procesowi selekcji właściciele oraz IMCO dobrze się poznali przed rozpoczęciem pracy. W miarę realizacji budowy zdobyli swoje zaufanie w zakresie procesu współpracy, co częściowo wynikało z intensywnego korzystania z modelowania informacji o budynku (BIM).

Model 3D projektu stacji uzdatniania wody w kopalni IMCO. Dzięki uprzejmości firmy IMCO Construction.

— Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, a modelowanie okazało się bardzo dobrym narzędziem w tym projekcie — mówi Simmons. — Byliśmy w stanie przedstawić modele właścicielom, pokazać im problemy projektowe i aktywnie z nimi współpracować w celu znalezienia rozwiązań. Zaktualizowaliśmy również modele oparte na powykonawczym skanowaniu laserowym podczas budowy. Umożliwiło to bardzo szybką budowę, a czas realizacji zakładany na 18 miesięcy skróciliśmy do zaledwie ośmiu. Dzięki temu nabraliśmy pewności, że jesteśmy dobrym wyborem do tego typu budowy.

Przyszłe możliwości biznesowe w zakresie eksploatacji i konserwacji

Budowa i eksploatacja stacji uzdatniania wody w kopalni pozwoliła na uzyskanie pozytywnej ścieżki rozwoju w zakresie zbierania informacji, co przyczyniło się do ogólnej poprawy projektu. W odpowiedzi na spostrzeżenia nowo zatrudnionego personelu operacyjnego dokonano zmian na końcowych etapach budowy. Gdy stację oddano do eksploatacji, obeznany personel kontraktowy zaproponował dodatkowe modyfikacje w celu zwiększenia efektywności działania.

W rezultacie wejście IMCO na to nowe terytorium projektowe jest czymś, co firma będzie chciała powtórzyć. — Teraz gdy mamy już doświadczenie i rekomendację, na pewno będziemy poszukiwać kolejnych takich kontraktów — mówi Simmons. — Szczególnie obejmujących stacje uzdatniania wody w kopalniach oraz pracę w miejscach tak odległych jak to.

Największy wpływ, wykraczający poza ulepszenia w fazach budowy i obsługi, miała jednak zdolność IMCO do dobrego wykorzystania nowego strumienia przychodów z eksploatacji i konserwacji. Dzięki zastosowaniu procesów modelowania informacji o budynku (BIM) podczas budowy IMCO nastawia się na sukces w coraz bardziej zinformatyzowanej przyszłości budownictwa.

Wersja tego artykułu była wcześniej opublikowana na blogu Redshift. Fotografie dzięki uprzejmości Willa Austina.

Poznaj możliwości programu AutoCAD

Subskrypcja programu AutoCAD, obejmująca wyspecjalizowane zestawy narzędzi, pozwala przyspieszyć i uprościć proces projektowy.

Udostępnij ten artykuł