FORT POLSKA

Wykorzystanie BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

UDOSTĘPNIJ

 

Biurowiec Warsaw Unit. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

Korzyści płynące z wykorzystania BIM

Niższe koszty budowy, wizualizacja efektu końcowego inwestycji już na etapie projektowania oraz projektowanie parametryczne pozwalające na dostosowanie oprogramowania do własnych metod i potrzeb projektowych to tylko niektóre z korzyści, które daje BIM. Fort Polska z powodzeniem stosuje tę metodykę w wielu swoich inwestycjach na terenie kraju i za granicą, przykładem może być warszawski wysokościowiec Warsaw Unit, czy też hotel w Aszchabadzie, stolicy leżącego w strefie sejsmicznej Turkmenistanu.

Biurowiec Warsaw Unit. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

Biuro projektowe Fort Polska

Założony w 2000 roku Fort Polska świadczy kompleksowe usługi projektowe dla różnorodnych inwestycji i obiektów w Polsce i na świecie. Usługi biura obejmują wykonywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych, ekspertyz, analiz optymalizacyjnych, analiz geotechnicznych oraz wsparcia poszczególnych etapów realizacji inwestycji budowlanych. Biuro zatrudnia około 60 pracowników tworzących zespół inżynierów/ projektantów/ managerów posiadający wymagane uprawnienia i pracujący w 5 językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim. W trakcie dwudziestoletniej aktywności na rynku biuro Fort Polska zrealizowano około 900 projektów o łącznej powierzchni ponad 13 mln metrów kwadratowych, w 18 krajach świata.

Realizowane projekty

Wśród licznych realizowanych inwestycji na szczególną uwagę zasługują m.in. wieżowce Warsaw Unit, Andersia Silver, Ambasada RP w Mińsku, fabryka szkła w Etiopii, Narodowy Szpital Onkologiczny z Centrum Badawczym w Kazachstanie, czy też hotel w Turkmenistanie. Kluczową rolę w metodyce projektowania Fort Polska odgrywa BIM, czyli -zgodnie z jedną z obowiązujących definicji - modelowanie informacji o budynku.

Model BIM dostarcza informacje, których potrzebujemy. Z punktu widzenia biura projektowego, dzięki niemu możemy tworzyć dokładniejsze przedmiary i poznać przybliżony koszt inwestycji już na etapie koncepcji. BIM pozwala zaoszczędzić znaczną część czasu i usprawnić współpracę i koordynację międzybranżową. Oceniając wizualizacje projektu w 3D, projektanci, wykonawcy oraz inwestor zyskują wgląd w projekt już w najwcześniejszych etapach tworzenia. Zwiększa to bezpieczeństwo i efektywność pracy po stronie klientów, projektantów i pozostałych osób zaangażowanych w proces przygotowywania inwestycji.

Jakub Nowakowski, dyrektor handlowy, członek zarządu Fort Polska

Inne projekty realizowane w metodologii BIM

Przy wykorzystaniu BIM z użyciem Autodesk Architecture Engineering Construction (AEC) Collection Fort Polska zaprojektował oprócz wyżej wskazanych obiektów także inne ważne inwestycje, np. obiekt biurowy 3T Office Park w Gdyni, Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oraz przebudowę Teatru Polskiego w Szczecinie czy liczne obiekty mieszkaniowe.

Hotel w Turkmenistanie. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

Hotel w Turkmenistanie – normy sejsmiczne a wizja architektoniczna

Jednym z ciekawszych obiektów realizowanych w metodologii BIM jest hotel w Aszchabadzie, stolicy leżącego w strefie sejsmicznej Turkmenistanu.

Od samego początku projektu narzucono wysokie tempo prac. Obiekt wyróżniał się rozmiarem, ogromną powierzchnią i złożoną architekturą, co dotyczyło zwłaszcza skomplikowanej fasady budynku, zaprojektowanej w stylu bizantyjskim. W relatywnie krótkim czasie udało się wykonać projekt konstrukcji nośnej, jednak konstruktorzy spędzili sporo czasu na koordynacji swoich zadań z architektami i na wymianie informacji dotyczących elewacji elementów nośnych i podziału modelu.

Trudność tego projektu polegała na tym, że norma sejsmiczna narzuca bardzo dużo ograniczeń na konstrukcję. Wszystkie istotne elementy musiały zostać sprowadzone ‘z samej góry’ do fundamentów. Konieczne było wyeliminowanie stropów transferowych i belek transferowych. Modyfikacje te bardzo mocno kłóciły się z pierwotną wizją architektoniczną.

Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz, Project Manager, BIM manager, Fort Polska

Zastosowane rozwiązanie

W wyniku dialogu technicznego wypracowano ostatecznie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwoliły na zachowanie monumentalnych wnętrz i spełnienie lokalnych wymagań normowych. W konstrukcji fasad natomiast, w celu zachowania ich niezwykle wyrafinowanej, bizantyjskiej formy zastosowano szereg prefabrykatów - żelbetowych nienośnych konstrukcji wypełniających elementy nośne. Wymagało to dużych nakładów całego zespołu projektowego oraz  szczegółowej wymiany informacji między różnymi systemami stosowanymi podczas projektowania i modelowania.

Biurowiec Warsaw Unit. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

BIM zapewnia wizualizację projektu już od samego początku

Model BIM odgrywa obecnie istotną rolę w pracy biura projektowanego z inwestorami.

W projekcie hotelu w Turkmenistanie nasz model posłużył klientowi do zaplanowania technologii budowy. W 3D łatwiej bowiem zaplanować rozłożenie podpór, szalunków, rusztowań a także kontrolować czas ich wykorzystania. Dzięki temu udało się nie tylko zoptymalizować koszty budowy, ale także lepiej zaplanować plac budowy, w tym m.in. rozmieścić żurawie budowlane w taki sposób, by uniknąć ich kolizji.”– mówi Aleksandra Zielazna-Pawlukiewicz.

Dzięki oprogramowaniu służącemu do modelowania BIM, takiemu jak Kolekcja AEC Autodesk i Autodesk Revit, już na etapie koncepcji jesteśmy w stanie unaocznić inwestorom efekt końcowy. Możemy przemówić do nich obrazem, zanim ten obiekt powstanie. To jest bardzo ważna korzyść dla inwestora, ponieważ wiele osób nie potrafi czytać dwuwymiarowych rysunków, nie jest w stanie ‘zwizualizować w głowie’ efektu końcowego, co w czasie budowy skutkuje dużą liczbą poprawek. Zanim zaczęliśmy stosować BIM często słyszeliśmy tłumaczenia: ‘Myślałem, że ten słup będzie mniejszy (albo większy).’ Obecnie narzędzia pozwalają zwizualizować obiekt i pokazać go takim, jakim on będzie, zanim jeszcze budowa się rozpocznie.

Maciej Kwiatek, Dyrektor Techniczny w Fort Polska

Biurowiec Warsaw Unit. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

Korzyści z zastosowania BIM

Dzięki zastosowaniu koncepcji BIM inwestor od samego początku uczestniczy w tworzeniu efektu finalnego i już na etapie koncepcji podejmuje kluczowe decyzje dotyczące wyglądu obiektów. Skraca to także czas trwania projektu, powoduje, że potrzebnych jest mniej zmian w trakcie budowy, a to przekłada się na oszczędności dla inwestora. Mniej jest także poprawek wynikających z konieczności usuwania kolizji. W praktyce budowlanej do najczęstszych należą kolizje z instalacjami wentylacji, co wynika z zastosowania w niej największych przewodów. W efekcie, dzięki modelowi BIM, inwestor uzyskuje lepsze wyniki finansowe w perspektywie całej inwestycji.

Planowanie budowy i projektowanie parametryczne

Fort Polska wykorzystuje w swojej pracy interfejsy skryptowe, które stały się nieodzownym elementem projektowania cyfrowego. Dzięki nim zespół projektowy może dostosować oprogramowanie do własnych potrzeb i metod pracy oraz zautomatyzować wiele elementów procesu projektowego związanego z modelowaniem obiektów, jak i tworzeniem jego dokumentacji. Klienci natomiast mogą otrzymać wariantowe rozwiązanie danego projektu.

Do istotnych benefitów wynikających z metodyki BIM należą lepsze oszacowanie kosztów i dokładniejsze przedmiary. Przystępując do projektu z założeniem, że wyceniamy budowę już na etapie jej modelu i koncepcji można uzyskać zdecydowanie lepsze rezultaty, niż bazując na ogólnych założeniach.” – zauważa Dyrektor Handlowy w Fort Polska Jakub Nowakowski.

Do realizacji koncepcji BIM od lat stosowana jest w Fort Polska Kolekcja AEC Autodesk, z Autodesk Revit, pozwalający na pracę zgodną z BIM na wszystkich etapach prac projektowych. Konstruktorzy Fort Polska automatyzują wybrane zadania korzystając z rozwiązania Dynamo, dostępnego w kolekcji.

Praca w Revicie pozwala szybciej wydawać dokumentację modyfikacji zachodzących w projekcie. Modyfikacje automatycznie aktualizują się zarówno w widokach 3D, jak i na rysunkach. Dzięki skryptom Dynamo możemy sprawnie przeprowadzić koordynację otworowań instalacji. Skrypty, które stworzyliśmy na potrzeby koordynacji konstrukcja - instalacje, pozwalają nam na sprawne wprowadzenie modyfikacji i zarządzanie zmianami w czasie trwania projektów.

Damian Kacprzak, Konstruktor BIM, Fort Polska

Biurowiec Warsaw Unit. Dzięki uprzejmości Fort Polska.

Przyszłość i rozwój zespołu BIM w Fort Polska

Cały czas zwiększające się zapotrzebowanie rynku na technologię, wpływa na rozwój naszego zespołu BIM, który w tej chwili liczy blisko 20 osób. W perspektywie dwóch lat 80 procent naszych projektów będzie realizowanych zgodnie z metodyką BIM, planujemy w pełni wdrożyć rysowanie zbrojenia 3D dla wszystkich elementów konstrukcyjnych.” – podsumowuje Maciej Kwiatek.

Zobacz powiązane produkty