Umieść strukturę w infrastrukturze

Skonfiguruj strukturę cyfrowej realizacji projektów, która łączy zespoły i dane w chmurze. Lepszy przepływ danych zapewnia lepsze informacje, pozwala podejmować optymalne decyzje dotyczące projektu i budowy oraz umożliwia przekazywanie dokładnych materiałów na wszystkich etapach projektu.

Technologie, które łączą różne etapy i zespoły projektowe

W tym streszczeniu przedstawiamy, jak cyfrowa realizacja projektów pomaga efektywniej gromadzić, przetwarzać i integrować dane w różnych zespołach na każdym etapie cyklu życia projektu.

Zyskaj dane i wizualizacje potrzebne do zarządzania złożonością i kosztami oraz zapewniania przejrzystości procesów swoim klientom.

Połącz dane z różnych projektów

Inteligentniejsza infrastruktura dzięki otwartym standardom

Sektor inżynierii lądowej dąży do stosowania procesów opartych na otwartym modelowaniu informacji o budynku (BIM). Dlatego też Autodesk pracuje nad otwartym oprogramowaniem, aby umożliwić budowanie lepszego środowiska. Zobacz, jak swobodny przepływ danych usprawnia współpracę i wprowadzanie innowacji w procesach z dziedziny budownictwa transportowego.

Dane BIM i GIS teraz połączone w chmurze

Łączenie danych w całym cyklu życia zasobu jest obecnie niezwykle proste. Korzystając z rozwiązania ArcGIS GeoBIM, możesz połączyć dane GIS i BIM dzięki bezpośredniej integracji chmur ArcGIS Online firmy Esri i Autodesk BIM Collaborate.

„Wprowadzenie cyfrowej realizacji projektów pozwoliło nam obniżyć koszty i zwiększyć przejrzystość danych, zapewniając wszystkim zaangażowanym osobom dostęp do tych samych informacji”.

- Jen Jewett, kierownik projektu ds. innowacji, Wydział Transportu stanu Montana

Firmy inżynieryjne i projektowe przodujące w realizacji projektów drogowych

  • MODERNIZACJA AUTOSTRADY A10, VINCI AUTOROUTES I EGIS

    Wprowadzenie informacji o materiałach w BIM obniża wstępne koszty projektu o 7% i zmniejsza ślad węglowy o 40%.

  • PRZEBUDOWA WIADUKTU ALASKAN WAY VIADUCT I SEAWALL, PARSONS BRINKERHOFF

    Łączenie źródeł danych w celu analizowania różnych wersji projektu w kontekście.

  • WĘZEŁ DROGOWY WUTAISHAN, CHONGQING ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE OF CHINA

    Szybsza modernizacja 3-kilometrowego węzła drogowego, wiaduktów, mostów i dróg dojazdowych.

„Dane przechowywane w usłudze BIM Collaborate (dawniej BIM 360) można udostępniać osobom zaangażowanym w projekt do weryfikacji, co niezwykle usprawnia komunikację i ułatwia prowadzenie przedsięwzięcia, ogranicza liczbę koniecznych zmian i przyspiesza zatwierdzanie projektu”.

- Hao Fu, inżynier, Chongqing Architectural Design Institute of China

Skonsultuj się z ekspertem ds. technologii

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Thank you for your interest. One of our team members will be in touch shortly to discuss this further.