RAPORT 2024
Droga do zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój cyfrowy w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych

 

Zapraszamy do pobrania raportu prezentującego wyniki II edycji badania na temat poziomu świadomości zagadnień zrównoważonego rozwoju i ESG a także poziomu adopcji rozwiązań z tego obszaru wśród firm z sektorów budowlanego, architektonicznego i przemysłowego w Polsce.

W badaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli tych branż. 

Zrównoważony rozwój w polskich firmach | Wybrane wnioski

72%

firm deklaruje, że obowiązki wynikające z przepisów prawa to główny powód ich zaangażowania w działania związane ze zrównoważonym rozwojem.


41%

firm wskazuje brak środków finansowych jako barierę do wprowadzania zrównoważonych rozwiązań.


91%

badanych organizacji wymienia ograniczenie zużycia energii i materiałów jako obszar, w który najchętniej inwestują w kontekście zrównoważonego rozwoju.


raport

Zrównoważone działania budują przewagę konkurencyjną

W związku z postępującym kryzysem klimatycznym i coraz bardziej złożynymi regulacjami w obszarze ESG, wprowadzanymi przez Unię Europejską, firmy z sektora przemysłowego jak i architektoniczno-budowlanego czeka szereg wyzwań związanych z ograniczaniem swojego śladu środowiskowego oraz raportowaniem pozafinansowym.
Eksperci zauważają, że obecny stosunek do zrównoważonego rozwoju i poziom adopcji rozwiązań z tego obszaru, staje się coraz bardziej istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa, a w dłuższej perspektywie będzie po prostu czynnikiem decydującym o być albo nie być dla wielu firm.

OPINIE EKSPERTÓW

— Ewa Zagórska

Head of Commercial Real Estate Innovation

Digital Real Estate


Wyniki badania przedstawione w raporcie  potwierdzają nasze obserwacje dotyczące przyszłości branży nieruchomości komercyjnych: coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z implementacji nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz opracowuje długoterminowe strategie ich wdrażania.

— Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC


Wdrażanie innowacji cyfrowych może przynieść pozytywne efekty zarówno dla środowiska, jak i dla rozwoju biznesowego firm, tworząc sytuację win-win.

Droga do zrównoważonego rozwoju
II edycja badania

Infografika | Główne wnioski z raportu

Branża przemysłowa

Dążąc do neutralności klimatycznej 86% firm zmniejszyło ilość odpadów produkcyjnych a także zwiększyło wykorzystanie materiałów z recyklingu.

 

Branża budowlana

Najczęściej (52%) wskazywanym działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Branża architektoniczna

Realizując cele ESG 62% biur architektonicznych w ostatnim czasie opracowało lub zainwestowało w bardziej energooszczędne procesy lub maszyny.

 

Patroni instytucjonalni: