Fundusze Europejskie dla polskich przedsiębiorców

Bony na cyfryzację - wspieranie nowoczesnych technologii

Rozwiązania Autodesk a Konkurs "Bony na Cyfryzację"

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie. Informacji tych nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich w zastępstwie informacji dostępnych u umocowanych pracowników PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej. Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia ani przyrzeczenia. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie. Autodesk zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

*Dokumenty, które należy złożyć i szczegóły konkursu będą znane i podane na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 06.09.2021 r. Autodesk nie gwarantuje akceptacji dokumentów przez PARP. Elementy tej strony i webinarium są poglądowe. Firma składająca wniosek może przygotować wspomniane dokumenty we własnym zakresie lub korzystając z usług dowolnej firmy doradczej.