Fundusze Europejskie dla polskich przedsiębiorców

Bony na cyfryzację - wspieranie nowoczesnych technologii

Fundusze europejskie napędzają cyfrową i zrównoważoną transformację

"Bony na cyfryzację". Dofinansowanie do 85% inwestycji.

Konkurs "Bony na cyfryzację", w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), to nowe źródło dotacji, których celem jest wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Dotację można otrzymać m.in. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązań cyfryzacyjnych, a także zakup środków trwałych. Zakupy tego typu będą objęte dofinansowaniem do poziomie 85%, a na konkurs przeznaczono 110 mln zł.

Szczegóły konkursu:

  • NA JAKIE CELE? Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, a także – w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.
  • DLA KOGO? O dofinansowanie będą mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w uproszczeniu: firmy zatrudniające do 250 osób - status przedsiębiorstwa określa się zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 651/2014).
  • KIEDY? Ogłoszenie naboru wniosków zostało zaplanowane na 6 września, nabór wniosków rozpocznie się 20 września, a zakończy 20 października 2021. 
  • JAKIE KWOTY? Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania to 85%. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 300 tys. PLN, a  minimalna to 60 tys. PLN

Jakie produkty Autodesk mogą kwalifikować się do konkursu?

Webinar: Rozwiązania Autodesk a Konkurs "Bony na Cyfryzację" | Obejrzyj nagranie

Dziękujemy za rejestrację. Wkrótce otrzymasz potwierdzenie na adres mailowy.

Zapraszamy na webinar, podczas którego prezes zarządu firmy doradczej Grantera, Karol Bober, podzieli się informacjami dotyczącymi konkursu "Bony na cyfryzację".  W trakcie webinaru Karol Bober przekaże informacje na temat*:

  • dostępnych kwot dofinansowania,
  • terminów naboru wniosków,
  • wydatków, które mogą być objęte dofinansowaniem,
  • rodzajów podmiotów, które mogą się ubiegać o dotacje,
  • sposobu rozliczania dotacji,
  • pomocy de minimis.

Poza tym, przedstawiciele Autodesk powiedzą  o tym, które rozwiązania mogą się kwalifikować do konkursu i jak ich używanie może wpłynąć na efektywność i innowacyjność firmy.*

Zapraszamy!

Po zakończeniu webinarium wszystkim zarejestrowanym prześlemy materiały lub nagranie ze spotkania.

Prelegenci

Specjaliści Autodesk podzielą się swoją wiedzą w następującym składzie:

Karol Bober

CEO, Grantera sp. z o.o.

Prezes zarządu firmy doradczej Grantera. Od 19 lat wspiera przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i badawczo-rozwojowym, w tym liczne projekty informatyczne.  Specjalizuje się w metodologiach służących kreowaniu innowacji, w tym Design Thinking i TRIZ. 

Katarzyna Ozon - Timar

Design & Manufacturing Territory Representative, Autodesk

Wspiera firmy produkcyjne i przemysłowe w digitalizacji procesów, tak aby mogły w pełni wykorzystywać potencjał innowacyjny pracowników, usprawniając zarządzanie danymi i przepływ informacji w firmie.

Igor Wójcicki

Business Development Representative, Autodesk

Pomaga firmom przemysłowym w transformacji cyfrowej i wdrażaniu najnowszych technologii, tak aby zwiększały swój potencjał biznesowy. Doradza w wyborze najlepszych rozwiązań.

Magdalena Lubas

Media & Entertainment Territory Representative, Autodesk

Wspiera artystów, twórców gier, animacji i efektów specjalnych w zwiększaniu ich kreatywności i efektywności dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Masz pytania?

Jeśli masz pytania już teraz, chcesz wiedzieć więcej na temat konkursu i rozwiązań Autodesk to wypełnij formularz. Nasz specjalista skontaktuje się wkrótce.

Dziękujemy za wypełnienie formularza, nasz konsultant wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie. Informacji tych nie należy wykorzystywać ani opierać się na nich w zastępstwie informacji dostępnych u umocowanych pracowników PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej. Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia ani przyrzeczenia. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie. Autodesk zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

*Dokumenty, które należy złożyć i szczegóły konkursu będą znane i podane na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 06.09.2021 r. Autodesk nie gwarantuje akceptacji dokumentów przez PARP. Elementy tej strony i webinarium są poglądowe. Firma składająca wniosek może przygotować wspomniane dokumenty we własnym zakresie lub korzystając z usług dowolnej firmy doradczej.