SERIA RAPORTÓW FIRMY ALTIMETER Z NIEZALEŻNEGO GLOBALNEGO BADANIA

Tworzenie kultury innowacji modeli biznesowych. Pięć lekcji z roku zmian

Raport nr 3: „Zakłócenia są faktem”

Trzeci i ostatni raport zawiera porady badaczy i liderów biznesu z całego świata, które dotyczą tworzenia solidniejszych i bardziej innowacyjnych firm, nawet w trudnych czasach. Obejmuje on doświadczenia z zeszłego roku, ich wpływ na innowacje wprowadzane w modelach biznesowych oraz rekomendacje, które mogą pomóc liderom w przekształcaniu strategii biznesowej pod kątem rozwoju w obecnych, niespokojnych czasach i później. 

Czytaj dalej i dowiedz się: 

 • czego nauczyli się liderzy w trakcie pandemii i jakie wnioski zastosowali
  w swoich strategiach biznesowych;  
 • w jaki sposób pandemia wpłynęła na modele biznesowe w dziedzinie architektury, inżynierii i  budownictwa oraz jak można osiągnąć
  elastyczność i rozwijać się w tych branżach;
 • jak rozpocząć planowanie strategiczne na podstawie pięciu pragmatycznych zaleceń.

Raport nr 2: „Cyfrowe miejsca pracy i brak umiejętności cyfrowych”

Oto drugi sponsorowany przez Autodesk i przeznaczony dla liderów raport z serii analiz strategii rozwoju firm w nowej rzeczywistości. Poruszono w nim temat efektu wywieranego na klientów, pracowników i organizacje przez przyspieszone wprowadzanie pracy rozproszonej. Przeanalizowano wpływ tych zmian na człowieka, a także skutki strukturalne. Opisano strategie umożliwiające liderom kierowanie działalnością cyfrową, wzmacnianie pozycji pracowników i tworzenie silnych, odpornych ekosystemów.

Z raportu dowiesz się m.in., jak:

 • cyfrowe i rozproszone sposoby pracy zmieniają oczekiwania klientów i pracowników;
 • organizacje dbają o elastyczność w długofalowej perspektywie;
 • zmienia się dynamika komunikacji w organizacji, wymuszając zmiany w stylu przywództwa.

W kilku słowach

Starsza analityczka sektora technicznego, prelegentka TEDTM i autorka serii raportów Susan Etlinger omawia nową rolę rozproszonych miejsc pracy jako stymulatora rozwoju.

Raport nr 1: „Strategie rozwoju w nowych trybach pracy”

Miejsce pracy przestało być równoznaczne z określoną lokalizacją. Jego rolą jest wspieranie pracowników w tworzeniu wartości dodanej.

Niniejszy raport, sponsorowany przez Autodesk, kierujemy do liderów przedsiębiorstw. Jego autorką jest Susan Etlinger, starsza analityczka sektora technicznego i prelegentka TED W raporcie przeanalizowano kluczowe zmiany wynikające z pandemii COVID-19 oraz innych trendów makroekonomicznych, branżowych, projektowych i technologicznych. Omówiono rolę rozproszonych miejsc pracy jako stymulatora rozwoju, a także podzielono się spostrzeżeniami liderów z różnych branż i dziedzin.

Z raportu dowiesz się m.in:

 • Pandemia COVID-19 nie stworzyła rozproszonych miejsc pracy, a tylko przyspieszyła ich powstawanie
 • To szansa na zmianę charakteru miejsca pracy ze statycznego środowiska, w którym po prostu wykonuje się zadania, w dynamiczne środowisko stymulujące tworzenie wartości
 • Liderzy powinni zwracać uwagę na społeczne/kulturowe skutki rozproszonych zespołów i poszukiwać sposobów na zwiększanie jedności oraz zaufania
 • Liderzy powinni także w pełni zrozumieć znaczenie działań zapewniających firmie wartość, wspierać je oraz stwarzać dla nich sprzyjające warunki w miejscu pracy

Poznaj autorkę

Susan Etlinger jest uznaną na całym świecie ekspertką w dziedzinie strategii cyfrowych. Koncentruje się na sztucznej inteligencji, etyce w kontekście technologii i danych. Oprócz pracy w Altimeter, Susan jest starszym członkiem Centre for International Governance Innovation — niezależnego, bezstronnego think tanku z siedzibą w Kanadzie, a także członkiem United States Department of State Speaker Program. W 2019 roku Susan została zaliczona do grona „100 Brilliant Women in AI Ethics” przez Lighthouse3 — strategiczną firmę doradczą zajmującą się badaniami nad SI. Jej prezentacja w ramach inicjatywy TED „What Do We Do With All This Big Data?” została przetłumaczona na 25 języków i obejrzana ponad 1,3 miliona razy.