KONTOADMINISTRASJON FOR ADMINISTRATORER

Overgang til et navngitt brukerabonnement


Administratorer kan følge disse trinnene for å gå over fra et flerbrukerabonnement til et enkeltbrukerabonnement.

Fremgangsmåte for overgang til abonnement med navngitt bruker.

 

Nedenfor vises hvordan du går over fra et flerbrukerabonnement til et enkeltbrukerabonnement (navngitt bruker).

 1. Legg til brukere. Administrere brukere i Autodesk-kontoen.

 2. Tilordne brukere til abonnementet. Se  Tilordne brukere til produkter.

 3. Oppdatere lisenstypen til et navngitt brukerabonnement. Se Bruk hjelpeverktøyet for Autodesk lisensiering til å oppdatere alle stasjonære enheter.

 4. Informer brukerne om den nye påloggingsprosessen. Se Kjøre programvaren.

Selv om det ikke er nødvendig å komme i gang med det nye navngitte brukerabonnementet, bør du avvikle lisensserverne for å sikre at brukere ikke kan fortsette å få tilgang til nettverkslisenser. Se Avinstallere lisensbehandling for nettverk på Windows.

Videoen nedenfor inneholder mer informasjon om hvordan du går over til navngitte brukere samt kvalifikasjonskrav.


Be brukerne om å oppdatere sin egen stasjonære enhet

Brukerne kan bytte lisenstype til enkeltbruker (navngitt bruker) for produkter som er installert på enhetene deres. Del disse trinnene med brukerne for å endre lisenstypen for allerede installerte produkter.

 

2020 og senere versjoner

 

Følgende forklarer hvordan du tilbakestiller lisenstypen ved hjelp av Lisensbehandling. Hvis prøvelisensen er utløpt, klikker du på Har allerede lisens nederst i vinduet Utløpt prøveversjon.

 1. Start programvaren. 

 2. I tittellinjen klikker du på kontoen din > Behandle lisenser. 

  Merk: Hvis du ikke ser kontoen din på tittellinjen, klikker du på Hjelp > Om > Behandle lisenser.

 3. I vinduet Lisensbehandling velger du Behandle lisenstype. Skjermbildet Kom i gang vises.
 4. Velg enkeltbruker.

Hvis Kom i gang-vinduet ikke vises eller programvaren ikke åpnes, kan du se Veiledning for installasjonsprogram for Autodesk-lisensiering.

 

2017-, 2018- og 2019-versjoner

 1. I tittellinjen klikker du på kontoen din > Behandle lisenser. 

 2. Velg Behandle lisenser.

 3. I vinduet Lisensbehandling velger du Endre lisenstype. Skjermbildet Kom i gang vises. 

  • Hvis vinduet Kom i gang vises, velger du enkeltbruker.

 

Hvis Kom i gang-vinduet ikke vises eller programvaren ikke åpnes, kan du se Slik endrer eller tilbakestiller du en lisens for Autodesk-programvare for Autodesk 2019-, 2018- og 2017-versjoner.


Bruk hjelpeverktøyet for Autodesk lisensiering til å oppdatere alle stasjonære enheter

Administratorer oppdaterer alle enheter for alle brukere med det automatiserte verktøyet som endrer lisenstypen for produkter fra 2017 og senere. For å kjøre verktøyet må brukerne kunne koble til organisasjonens nettverk. Lisensen kan oppdateres på tre måter:

 • Liste over lisensierte produkter: Viser en liste over lisensierte produkter som er installert på en datamaskin, inkludert produktnøkkel og versjon. Produktnøkkelen og versjonen for AutoCAD 2020 er for eksempel 001L1_2020.0.0.F.

 • Global tilbakestilling av lisens: Endrer lisenstypen for alle produkter som er installert på et system, til et navngitt brukerabonnement.

 • Tilbakestilling per produkt: Endrer lisenstypen for et produkt basert på produktnøkkelen til et navngitt brukerabonnement. 

Dette verktøyet kan brukes på Windows, Mac og Linux og kan kjøres manuelt på hver datamaskin eller rulles ut gjennom et programvaredistribusjonsverktøy som Microsoft System Center.

 

2017 og senere versjoner (2020 og senere for Maya, MotionBuilder og Mudbox)

 

Brukere kan fortsette å bruke produktene sine mens verktøyet kjører, men må starte produktene på nytt og logge på når oppdateringen er fullført.

Autodesk Desktop Licensing Service må installeres og kjøres for å kunne bruke Autodesk Licensing Support Tool. Bruken av dette verktøyet er underlagt Autodesks vilkår for bruk (engelsk).

 1. Last ned og pakk ut Autodesks selvhjelpsverktøy for lisensiering (AdskLicensingSupportTool.exe) her: Lisensieringsstøtteverktøy.
 2. Åpne en ledetekst eller et terminalvindu og gjør følgende, avhengig av operativsystem.

  Windows

  • Trykk på Windows+R for å åpne Kjør-vinduet.
  • Skriv cmd og trykk Ctrl+Shift+Enter for å åpne ledeteksten som administrator.
  • Gå til katalogen for støtteverktøy, for eksempel cd c:\Autodesk\Scripts

  macOS

  • Trykk på kommando+mellomrom for å åpne søkefeltet.
  • Skriv inn Terminal. Når Terminal.app vises, trykker du på Enter.
  • Skriv inn cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool

  Linux

  • Åpne et terminalvindu, og gå til katalogen med støtteverktøy, for eksempel cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool

 3. Kjør verktøyet og sjekk versjonen

  Windows

  • AdskLicensingSupportTool.exe -v

  macOS

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool.app/Contents/MacOS/AdskLicensingSupportTool -v

  Linux

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool -v

 4. Tilbakestille lisensieringsmetoden. Alle eksemplene nedenfor er for Windows, men byttene er de samme for alle plattformer.
  • Hvis du vil føre opp installerte Autodesk-produkter som er registrert med Autodesk-lisensiering for skrivebordet, skriver du inn AdskLicensingSupportTool.exe -i
  • Hvis du vil endre lisensieringsmetoden til navngitt bruker for et produkt, skriver du inn AdskLicensingSupportTool.exe -r product_key:USER Product_key kan være én enkelt produktnøkkel, en kommadelt liste over produktnøkler eller nøkkelordet ALL. Hvis du vil se produktnøkler, kan du se Slå opp produktnøkler. Minst én produktnøkkel, eller nøkkelordet ALL, må oppgis. Merk: Hvis lisensmetoden (USER) ikke er angitt, vil NONE bli brukt. For eldre produkter åpner NONE vinduet "Kom i gang" når du starter produktet.
  • Hvis du vil angi alle produkter til USER-lisensieringsmetoden, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER
  • Hvis du vil angi produktnøkkel 829N1 (Revit 2022) til USER-lisensieringsmetoden, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r 829N1:USER
  • Hvis du vil angi produktnøkler 128L1, 426I1 og 829L1 til USER-lisensieringsmetoden, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1:USER
  • Hvis du vil angi alle produkter til USER-lisensieringsmetoden, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER
  • Hvis du vil lisensieringsmetoden for alle produkter, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r ALL
  • Hvis du vil fjerne lisensieringsmetoden for produktnøkkel 128L1 (satt til None), skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r 128L1
  • Hvis du vil fjerne lisensieringsmetoden (satt til None) for produktnøkler 128L1, 426I1 og 829L1, skriver du inn AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1
 5. (valgfritt) For å sikre at brukerne kan logge på, må du kontrollere at nødvendige lisensieringstjenester er tilgjengelige.

Når du tilbakestiller lisensieringsmetoden for ett eller flere produkter, ser verktøyet etter produktnøkkelen. Hvis den ikke blir funnet, ser du meldingen produktnøkkel er ugyldig eller ikke registrert, men andre spesifiserte produkter blir endret. Verktøyet tilbakestiller ikke Autodesk beta-produkter.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support