PM GROUP

Een mentaliteit waarbij de mens centraal staat, is de motor achter digitale transformatie

STATE OF DESIGN & MAKE

Deel dit verhaal

 

Afbeelding ter beschikking gesteld door PM Group

Door te investeren in talent, training en technologie kunnen nieuwe werknemers worden aangetrokken en bestaande werknemers worden behouden

Door de gestage groei van de architectuur-, engineering- en constructiesector (AEC), komen AEC-bedrijven voor vele uitdagingen te staan om aan de vraag te voldoen: van verstoringen in de toeleveringsketen tot tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. Veel bedrijven hebben moeite om het talent aan te trekken dat ze nodig hebben voor een gezonde bedrijfsvoering. Om zijn bekwame werknemers binnen te houden, leidt de internationale projectspecialist PM Group met mensen in plaats van technologie, waarbij technologie wordt ingezet om talent te ondersteunen in plaats van andersom. Op deze manier vergroot het bedrijf niet alleen zijn personeelsbestand, maar ook de kwaliteit van het werk dat door het personeel wordt afgeleverd.

PM Group Lifestyle Photography. Photo: Aidan Oliver

De PM Group heeft de noodzaak onderkend om zich te richten op het ontwikkelen van talent, omdat de concurrentie om geschoolde werknemers in de AEC-sector steeds groter wordt. Afbeelding ter beschikking gesteld door PM Group.

Groei stimuleren in de AEC-industrie

De bouwsector is veerkrachtig, net als de constructies die in deze sector worden gebouwd die bestand zijn tegen orkanen, aardbevingen en overstromingen. Maar ondanks een sterke start van het jaar blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan in de architectuur-, engineering- en bouwsector, zoals fluctuerende materiaalkosten, belemmeringen in de toeleveringsketen, het verschuiven van talentmodellen en de impact van deze natuurrampen op bevolkingen over de hele wereld.

Hoewel economen de vooruitzichten op een wereldwijde recessie blijven aanhalen, verwacht meer dan de helft van de bouwbedrijven in de VS (53,7%) dat hun verkoop in de komende zes maanden zal groeien, en bijna vier op de tien (38,9%) verwacht dat hun winstmarges in dezelfde periode zullen stijgen, volgens het rapport van januari 2023 van Associated Builders and Contractors (ABC). Naar verwachting zal de bouwsector in 2023 wereldwijd een groei van naar schatting 10,5 biljoen dollar bereiken en volgens een rapport van Research and Markets zal tussen 2018 en 2023 het jaarlijkse samengestelde groeipercentage naar verwachting toenemen met 4,2%.

"Het is nog nooit zo druk geweest in de sector", zegt Coral Butler, groepshoofd van digitaal ondersteunde lean projectoplevering bij het internationale architecten-, ingenieurs- en bouwbedrijf PM Group. Om zich aan te passen aan het versnelde groeitempo, introduceerde het bedrijf met zijn hoofdkantoor in Ierland een vierjarige digitale strategie die in 2021 van start ging. De routekaart voor een versnelde implementatie van technologie is gericht op samenwerking in de cloud en BIM-gegevens (Building Information Modeling) met behulp van systemen als Autodesk Construction Cloud. Door het omarmen van inzichten in gegevens en digitale workflows zag de PM Group dat projecten sneller, veiliger, consistenter en met een hogere kwaliteit aan klanten konden worden opgeleverd.

En toch kan technologie alleen het verschil niet maken, geeft Butler toe. Om de gewenste impact te creëren, erkende de PM Group dat er evenveel aandacht moest worden besteed aan het cultiveren van talent als aan het verwerven van technologie. "Ik ben 20 jaar werkzaam in de branche, en tot de afgelopen vijf of zes jaar was ik altijd meer gericht op de technische kant van dingen", zegt ze. "Maar naarmate ik me verder heb ontwikkeld, is mijn waardering voor mensen echt op de voorgrond getreden. Mijn focus is gericht op mensen omdat technologie de activiteiten van mensen verbetert."

Coral Butler spreekt op het podium van de Autodesk University.

Coral Butler van de PM Group presenteert op het podium een Theater Talk op Autodesk University 2022 over het traject van het bedrijf om technologie en talent op elkaar af te stemmen.

Transformatie vereist talent

Talentbeheer draait net zo goed om het juiste doen voor het bedrijf als om het juiste doen voor werknemers, volgens Butler.

Dit blijkt duidelijk uit het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten binnen de AEC-sector: in de VS waren er in 2022 gemiddeld meer dan 390.000 vacatures per maand in de bouw, wat volgens ABC het hoogste niveau ooit is. Bijna één op de vier bouwvakkers is ouder dan 55 en de pensionering van die werknemers zal een blijvende impact hebben op de Amerikaanse beroepsbevolking. Wereldwijd meldt Statistics Canada dat in de bouw een recordaantal vacatures zijn; en het Office for National Statistics constateert een vergelijkbare trend in het Verenigd Koninkrijk. Soortgelijke tekorten zijn wijdverbreid in de EU, waar men tevens worstelt met hoge inflatiecijfers; en in Japan, dat te kampen heeft met een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.

Autodesk heeft vergelijkbare pijnpunten ontdekt omtrent talent en arbeid in het wereldwijde onderzoeksrapport 2023 State of Design and Make (Engels). Hieruit bleek dat leidinggevenden die bedrijven vertegenwoordigen die ruimtes, plaatsen, objecten en ervaringen ontwerpen en maken, zeggen dat het aantrekken en behouden van talent een van hun grootste uitdagingen is.

Naast een steeds heviger wordende concurrentiestrijd om talent, is het werk zelf ook fundamenteel aan het veranderen: 72% van de leidinggevenden in het bedrijfsleven zegt dat de beroepsbevolking zich de afgelopen drie jaar meer heeft ontwikkeld dan in de afgelopen 25 jaar, volgens het rapport van Autodesk. Door die ontwikkeling zegt 90% van de leidinggevenden dat bijscholing belangrijk is voor hun bedrijf. Nog eens 50% zegt dat ze werknemers in dienst nemen die niet over de nodige vaardigheden beschikken met de bedoeling om hen tijdens het werk op te leiden.

Dit alles versterkt het belang van talent voor initiatieven voor digitale transformatie. Hoewel ondernemingen onnoemelijke bedragen kunnen investeren in het verwerven van technologie, zijn hulpmiddelen alleen effectief als bedrijven over de juiste kwantiteit en kwaliteit menselijke bronnen beschikken om ze te benutten.

"Tot de afgelopen vijf of zes jaar was ik altijd meer gericht op de technische kant van dingen. Maar naarmate ik me verder heb ontwikkeld, is mijn waardering voor mensen echt op de voorgrond getreden. Mijn focus is gericht op mensen omdat technologie de activiteiten van mensen verbetert."

Coral Butler, groepshoofd van digitaal ondersteunde lean projectoplevering bij de PM Group

Van gebrek aan talent tot een overvloed aan talent

In deze context, waarin zoveel bedrijven moeite hebben om talent aan te trekken en te behouden, is de PM Group erin geslaagd om het personeelsbestand aanzienlijk te laten groeien door mensen te beschouwen als investeringen in plaats van als handelswaar. De PM Group heeft de afgelopen 18 tot 24 maanden een aanzienlijk aantal mensen over de hele wereld in dienst genomen.

Deze overvloed aan talent creëert nieuwe en andere uitdagingen in vergelijking met schaarste. "De groei was enorm", aldus Butler. "We moesten er zorg voor dragen dat onze competenties, vaardigheden en trainingen ervoor zorgden dat onze manier van werken niet werd verontreinigd of verwaterd door de instroom van een nieuwe groep mensen."

Volgens Butler zijn dezelfde op mensen gerichte strategieën die de PM Group helpen een tekort aan talent te voorkomen ook gunstig voor de toename van talent. Het bedrijf bevordert bijvoorbeeld een cultuur van evenwicht tussen werk en privéleven en geestelijk welzijn. Dat betekent het omarmen van tijdbesparende maatregelen die projecten snel vooruit helpen, terwijl werknemers ook de ruimte krijgen om pauzes te nemen wanneer dat nodig is, waardoor het risico op burn-outs wordt verminderd.

"Mijn taak als manager is ervoor te zorgen dat mijn team de best mogelijke kwaliteit kan leveren die kan worden geleverd", zegt Butler, die hieraan toevoegt dat het welzijn van de werknemers van invloed is op de kwaliteit van het werk, wat weer van invloed is op het succes van het project, en wat uiteindelijk de klanttevredenheid beïnvloedt.

Daartoe behoren andere beproefde methoden zoals het instellen van regelmatige "temperatuurcontroles" tussen leiders en teamleden, het gebruik van 15 minuten durende blokken om de communicatie en teamwork te verbeteren, het beheren van de verwachtingen van klanten om realistische strekkingen en planningen te waarborgen en het bieden van bronnen voor geestelijke gezondheid om werknemers en hun gezinnen te helpen om stress het hoofd te bieden.

Erkenning, door middel van compensatie, promotie, of gewoon mondeling lof in het bijzijn van collega's, speelt ook een prominente rol. "Toen ik mijn rol aanvaardde, was het onder de voorwaarde dat ik mensen de erkenning zou kunnen geven die ze verdienen", aldus Butler. “Want als je mensen binnen een team erkent, dan blijft dat team je trouw. Ze zijn loyaal aan jou, en ze zijn loyaal aan het bedrijf."

Een bouwvakker bekijkt een digitale overlay op een bouwterrein.

De PM Group gebruikt modellen en een logistieke app om informatie op locatie in realtime op een overtuigende manier vast te leggen en te delen. Deze benadering verbetert de veiligheid en bespaart tijd, inspanning, en energie. Afbeelding ter beschikking gesteld door PM Group.

Mensen meer mogelijkheden bieden met technologie

De PM Group wordt aangezet om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van technologie door het personeel op de eerste plaats zetten. Het omgekeerde geldt ook: technologie zet het bedrijf aan om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn personeel.

De PM Group gebruikt modellen en een logistieke app om informatie over bouwterreinen in realtime en op een overtuigende manier vast te leggen en te delen. Deze aanpak maakt effectievere veiligheidstrainingen mogelijk en stelt werknemers en aannemers in staat zich vertrouwd te maken met locaties voordat ze daadwerkelijk aanwezig zijn. Naast het verbeteren van de veiligheid stroomlijnt die aanpak het werk, wat tijd, inspanning en energie bespaart.

Door betere gegevens te gebruiken, kunnen zowel talent als technologie worden ingezet om ervoor te zorgen dat teams en hulpmiddelen beschikken over de informatie en inbreng die ze nodig hebben. "Elke dag wordt onze logistieke app bijgewerkt met bewegingen van kraanactiviteit of voetgangerswijzigingen, zodat de informatie die dag nauwkeurig is in plaats van iets dat twee maanden geleden is gemaakt", aldus Butler.

De PM Group ondervraagt uitgebreid elk model van interne en externe ingenieurs. "We geven het een scorekaart en als het faalt op een punt dat volgens ons cruciaal is voor de gezondheid van een model, dan gebruiken we het niet. We zullen zeggen: "Het klopt niet, maar zo kan het worden opgelost." En vervolgens vragen we hen om het model opnieuw in te dienen."

Modellen aan de voorzijde strenger beoordelen zorgt voor een efficiëntere manier van werken en een verbeterde kwaliteitscontrole aan de achterzijde. Het heeft zelfs geresulteerd in nieuwe functies, aldus Butler, die de positie van "QA-technicus voor modellen" heeft gecreëerd om een gegevensverbinding tussen ingenieurs en cliënten te bieden. Hoewel de functie een paar jaar geleden niet bestond, heeft ze nu drie QA-technici voor modellen in haar team. "Voor elk project is er een nodig", zegt ze over de functie. "Het verbetert echt de kwaliteit van onze inzendingen en leert onze klanten wat de geregistreerde ingenieur hen biedt."

Een door de PM-groep ontworpen, krachtige medicijnfaciliteit, winnaar van de ISPE FOYA Facility Integration Category-onderscheiding van 2022. Afbeelding ter beschikking gesteld door PM Group.

Acties op de korte termijn leveren voordelen voor de lange termijn op

Om de positieve dynamiek voor het personeel en de technologie te behouden, is de PM Group voorstander van een langetermijnvisie op de personeelsbezetting en de professionele ontwikkeling. Dat begint met de beoordeling van vaardigheden en planning.

"Het beoordelen van de reeks vaardigheden wordt in de branche echt onderschat. Iedereen staat te popelen om functies te vervullen zonder de competentie echt te begrijpen", aldus Butler. De PM Group voert dezelfde inspanningen uit voor het uitstippelen van loopbanen als voor het construeren van gebouwen. "Het gaat over begrijpen waar mensen zich op dit moment bevinden, waar ze over vijf jaar willen zijn, en hoe dat kan worden ondersteund."

Dit vereist ook inzicht in welke kant de zaken opgaan, welke vaardigheden hiervoor nodig zijn, en hoe het huidige personeel kan worden voorbereid op de functies van de toekomst, bijvoorbeeld door het idee van digitale stageplaatsen te omarmen. 

"Als ik iemand wilde opleiden en ik van iemand een elektricien wilde maken, zijn er stageplaatsen om hen daarbij te helpen. Maar als ik wil dat iemand een BIM-conflictmanager wordt, zijn er geen stageplaatsen om ze op weg te helpen", aldus Butler. "Dat is heel jammer in onze branche. We moeten wat zorgzamer zijn."

Zorgzaam zijn gaat niet over zacht zijn, aldus Butler, het gaat over strategisch zijn. Wanneer leidinggevenden weten waar hun teamleden goed in zijn en wat ze willen bereiken, kun je het beste slimme investeringen doen in mensen en technologie die positieve resultaten opleveren voor het individu en voor het bedrijf.

2023 State of Design & Make

Ontdek wat de drijvende kracht is achter veranderingen in architectuur, engineering, bouw, productontwerp, productie, games en filmproductie in dit nieuwe wereldwijde onderzoeksrapport van Autodesk.

Deel dit verhaal