PM GROUP

Ihmiset ensin -ajattelutapa edistää digitalisaatiota

STATE OF DESIGN & MAKE

Jaa tämä asiakastarina

 

Kuva: PM Group

Investoinnit osaajiin, koulutukseen ja teknologiaan auttavat houkuttelemaan ja pitämään työntekijöitä

Arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan (AEC) kasvun kiihtyessä yritykset kohtaavat kysynnän tyydyttämisessä monia haasteita toimitusketjun häiriöistä ammattitaitoisen työvoiman pulaan. Monet yritykset kamppailevat houkutellakseen osaajia, joita ne tarvitsevat ylläpitääkseen tervettä liiketoimintaa. Kehittääkseen ammattitaitoista työvoimaansa kansainvälinen projektitoimituksiin erikoistunut PM Group johtaa teknologian sijaan ihmisiä ja käyttää teknologiaa osaajien tukemiseen eikä päinvastoin. Tällä tavoin yritys on pystynyt lisäämään paitsi henkilöstömääräänsä myös työnsä laatua.

PM Group Lifestyle Photography. Photo: Aidan Oliver

PM Group on tunnistanut tarpeen panostaa osaajiin, kun kilpailu arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan osaavista työntekijöistä kuumenee. Kuva: PM Group

Kasvun vauhdittaminen arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalalla

Rakennusteollisuus kestää muutoksia, aivan kuten sen tuottamat rakenteet kestävät hurrikaaneja, maanjäristyksiä ja tulvia. Vahvasta vuoden alusta huolimatta arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalalla on edelleen merkittäviä haasteita, kuten epävakaat materiaalikustannukset, toimitusketjun esteet, muuttuvat osaajatarpeet ja luonnonkatastrofien vaikutus väestöön ympäri maailmaa.

Vaikka taloustieteilijät maalailevat edelleen maailmanlaajuisen taantuman näkymiä, yli puolet (53,7 %) yhdysvaltalaisista rakennusyrityksistä odottaa myyntinsä kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja lähes neljä kymmenestä (38,9 %) odottaa katteidensa kasvavan samalla ajanjaksolla Associated Builders and Contractorsin (ABC) tammikuun 2023 raportin mukaan. Maailmanlaajuisesti rakennusteollisuuden odotetaan saavuttavan arviolta 10,5 biljoonaa dollaria vuonna 2023, ja sen ennustetaan kasvavan 4,2 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla vuosina 2018–2023 Research and Markets -raportin mukaan.

”Ala ei ole koskaan ollut kiireisempi”, sanoo Coral Butler, kansainvälisen arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusyrityksen PM Groupin digitaalisen lean-projektitoimituksen johtaja. Sopeutuakseen kiihtyvään kasvuvauhtiin Irlannissa pääkonttoriaan pitävä yritys esitteli nelivuotisen digitaalisen strategiansa vuoden 2021 alussa. Sen etenemissuunnitelma teknologian hyödyntämisen lisäämiseksi keskittyy pilvipohjaiseen yhteistyöhön ja rakennusalan tietomallinnuksen (BIM) dataan Autodesk Construction Cloudin kaltaisten järjestelmien avulla. Hyödyntämällä data-analytiikkaa ja digitaalisia työnkulkuja PM Group havaitsi, että se pystyi toimittamaan asiakkaille projekteja nopeammin, turvallisemmin, johdonmukaisemmin ja laadukkaammin.

Pelkkä teknologia ei kuitenkaan voi olla ratkaiseva tekijä, Butler myöntää. PM Group havaitsi, että päästäkseen tavoitteisiinsa sen oli keskityttävä yhtä paljon osaajien kehittämiseen kuin teknologian hankkimiseen. ”Olen ollut alalla 20 vuotta, ja ensimmäisen 15 vuoden ajan keskityin enemmän asioiden tekniseen puoleen”, hän sanoo. ”Mutta kun olen saanut kasvaa työssäni, arvostukseni ihmisiä kohtaan on todella noussut etualalle. Keskityn ihmisiin, koska teknologia parantaa sitä, mitä ihmiset tekevät.”

Coral Butler puhuu lavalla Autodesk University -tapahtumassa.

PM Groupin Coral Butler pitää esityksen lavalla Autodesk University 2022 -tapahtumassa yrityksensä matkasta teknologian ja osaajien linjaamiseen.

Muutos vaatii osaajia

Butlerin mukaan osaajien johtamisessa on kyse yhtä paljon oikean asian tekemisestä yrityksen kannalta kuin oikean asian tekemisestä työntekijöille.

Tämä näkyy arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan jatkuvassa työntekijäpulassa: Yhdysvalloissa rakennusalalla avautui keskimäärin yli 390 000 työpaikkaa kuukaudessa vuonna 2022, mikä on ABC:n mukaan kaikkien aikojen korkein taso. Lähes joka neljäs rakennustyöntekijä on yli 55-vuotias, ja näiden työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen vaikuttaa jatkuvasti Yhdysvaltain työmarkkinoihin. Muualla maailmassa Kanadan tilastokeskus raportoi, että rakennusalalla on ennätyksellisen paljon avoimia työpaikkoja; ja Britannian kansallisen tilastotoimiston mukaan maassa on samanlainen trendi. Samanlainen työntekijäpula on yleinen kaikkialla EU:ssa, joka myös kamppailee korkean inflaation kanssa, sekä Japanissa, joka kärsii työvoimapulasta väestön ikääntymisen vuoksi.

Autodesk löysi samanlaisia osaajiin ja työvoimaan liittyviä kipupisteitä maailmanlaajuisessa 2023 State of Design and Make (englanniksi) -tutkimusraportissaan. Tutkimuksessa havaittiin, että tiloja, paikkoja, esineitä ja kokemuksia suunnittelevia ja toteuttavia yrityksiä edustavat johtajat sanovat, että osaajien houkutteleminen ja säilyttäminen on yksi heidän suurimmista haasteistaan.

Kilpailu osaajista kiristyy entisestään, kun työ itsessään on muuttumassa perusteellisesti: Autodeskin raportin mukaan 72 % yritysjohtajista sanoo, että työvoima on kehittynyt viimeisten kolmen vuoden aikana enemmän kuin edellisten 25 vuoden aikana. Tämän kehityksen vuoksi 90 % johtajista sanoo, että taitojen parantaminen on tärkeää heidän yritykselleen. Toinen 50 % sanoo palkkaavansa työntekijöitä, joilla ei ole tarvittavia taitoja, tarkoituksenaan kouluttaa heitä työhön.

Kaikki tämä vahvistaa osaajien merkitystä digitalisaatiohankkeissa. Vaikka yritykset voivat investoida suuria summia teknologian hankintaan, työkalut ovat tehokkaita vain, jos yrityksillä on riittävästi osaavia henkilöresursseja niiden käyttämiseen.

”Pois lukien viimeiset viisi tai kuusi vuotta olen urallani keskittynyt aina enemmän asioiden tekniseen puoleen. Mutta kun olen saanut kasvaa työssäni, arvostukseni ihmisiä kohtaan on todella noussut etualalle. Keskityn ihmisiin, koska teknologia parantaa sitä, mitä ihmiset tekevät.”

Coral Butler, Group Head of Digitally-Enabled Lean Project Delivery, PM Group

Osaajapulasta osaajien runsauteen

Tässä tilanteessa, kun niin monet yritykset kamppailevat houkutellakseen ja säilyttääkseen osaajia, PM Group on onnistunut kasvattamaan työvoimaansa merkittävästi kohtelemalla työntekijöitään sijoituksina hyödykkeiden sijaan. Itse asiassa PM Group on palkannut huomattavan määrän ihmisiä ympäri maailmaa viimeisten 18–24 kuukauden aikana.

Tämä osaajien runsaus luo uusia ja erilaisia haasteita niukkuuteen verrattuna. ”Tämä on ollut valtavaa kasvua”, Butler sanoo. ”Meidän oli varmistettava, että osaamisemme, taitomme ja koulutuksemme riittäisivät takaamaan sen, että työskentelytapamme ei muuttuisi tai heikentyisi uusien työntekijöiden tulvan vuoksi.

Butlerin mukaan samat ihmiskeskeiset strategiat, jotka auttavat PM Groupia välttämään osaajapulaa, ovat hyödyllisiä myös nykyisessä osaajien runsaudessa. Yritys edistää esimerkiksi työn ja yksityiselämän tasapainon sekä henkisen hyvinvoinnin kulttuuria. Tämä tarkoittaa sellaisten aikaa säästävien toimenpiteiden omaksumista, jotka vievät projekteja nopeasti eteenpäin antaen samalla työntekijöille mahdollisuuden pitää taukoja tarvittaessa, mikä vähentää uupumusta.

”Minun tehtäväni johtajana on varmistaa, että tiimini toimii parhaalla mahdollisella tavalla, jotta se voi toimittaa mahdollisimman hyvää laatua”, Butler sanoo ja lisää, että työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa työn laatuun, mikä vaikuttaa projektien onnistumiseen – ja viime kädessä asiakastyytyväisyyteen.

Tätä tarkoitusta varten muita käyttöön otettuja parhaita käytäntöjä ovat esimerkiksi säännöllisten ”lämpötilatarkistusten” käyttöönotto johtajien ja tiimin jäsenten välillä, eli 15 minuutin tapaamiset viestinnän ja tiimityön parantamiseksi sekä asiakkaiden odotusten hallitsemiseksi realististen projektien laajuuksien ja aikataulujen varmistamiseksi. Lisäksi tarjolla on mielenterveysresursseja työntekijöiden ja heidän perheidensä auttamiseksi stressistä selviytymisessä.

Tunnustus – korvauksen, ylennyksen tai yksinkertaisesti muiden työntekijöiden edessä annetun kiitoksen kautta – on myös näkyvästi esillä. ”Kun otin roolini vastaan, tein sen sillä ehdolla, että pystyisin antamaan ihmisille heidän ansaitsemansa tunnustuksen”, Butler sanoo. ”Koska kun annat tunnustusta tiimiläisille, tiimi pysyy rinnallasi. He ovat uskollisia sinulle ja yrityksellesi.”

Rakennustyöntekijä tarkastelee digitaalista peittokuvaa työmaalla.

PM Group käyttää malleja ja logistiikkasovellusta reaaliaikaisen, immersiivisen työmaatiedon keräämiseen ja jakamiseen. Tämä lähestymistapa parantaa turvallisuutta ja säästää aikaa, vaivaa ja energiaa. Kuva: PM Group

Uusia mahdollisuuksia työntekijöille teknologian avulla

Ihmisten asettaminen etusijalle saa PM Groupin hyödyntämään teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös päinvastainen on totta: teknologia auttaa yritystä hyödyntämään työntekijöitään parhaalla mahdollisella tavalla.

PM Group käyttää malleja ja omaa logistiikkasovellustaan reaaliaikaisen, immersiivisen tiedon keräämiseen ja jakamiseen työmaista. Tämä lähestymistapa mahdollistaa tehokkaamman turvallisuuskoulutuksen ja antaa työntekijöille ja urakoitsijoille mahdollisuuden tutustua työmaihin ennen kuin he todella menevät paikan päälle. Turvallisuuden parantamisen lisäksi se sujuvoittaa työntekoa sekä säästää aikaa, vaivaa ja energiaa.

Paremman datan käyttö avaa mahdollisuuksia sekä osaajille että teknologialle. Näin tiimeillä ja työkaluilla on varmasti tarvitsemansa tiedot ja syötteet. ”Logistiikkasovelluksemme tiedot päivitetään joka päivä esimerkiksi nosturin paikan tai jalankulkuväylien muutoksien mukaan, jotta tiedot antavat tarkan kuvan tästä hetkestä eivätkä kahden kuukauden takaisesta tilanteesta”, Butler sanoo.

PM Group testaa laajasti jokaista sisäisiltä ja ulkoisilta suunnittelijoilta saatua mallia. ”Määritämme mallille tuloskortin, ja jos se ei läpäise jotain mielestämme mallin kunnolle kriittistä testiä, emme ota sitä vastaan. Sanomme: ‘Se ei läpäissyt testiä, mutta näin voit korjata sen’. Ja sitten pyydämme heitä lähettämään mallin uudelleen.”

Mallien tarkastelun tiukentaminen alkupäässä varmistaa tehokkaamman työn ja paremman laadunvalvonnan loppupäässä. Se on jopa johtanut uusiin työrooleihin, sanoo Butler, joka loi "mallin laadunvarmistusteknikon" toimenkuvan luodakseen datakumppanuuden suunnittelijoiden ja asiakkaiden välille. Vaikka roolia ei ollut olemassa muutama vuosi sitten, hänellä on nyt tiimissään kolme mallin laadunvarmistusteknikkoa. ”Jokaiseen projektiin halutaan sellainen", hän sanoo roolista. ”Se todella parantaa malliemme laatua ja kouluttaa asiakkaitamme tiedostamaan, mitä he voivat saada suunnittelijoiltamme.”

PM Groupin suunnittelema, erittäin tehokas lääketehdas, vuoden 2022 ISPE FOYA Facility Integration Category -palkinnon voittaja. Kuva: PM Group

Lyhyen aikavälin toimet tuottavat pitkän aikavälin etuja

Ylläpitääkseen positiivista liikevoimaansa henkilöstössään ja teknologiassaan PM Group omaksui pitkän aikavälin näkemyksen henkilöstöhallinnasta ja ammatillisesta kehityksestä. Se alkaa taitojen arvioinnista ja suunnittelusta.

”Alalla ei juurikaan arvosteta taitojen arviointia. Roolien täyttämistä pidetään tärkeimpänä asiana ilman, että oikein ymmärretään osaamista”, Butler sanoo. PM Group panostaa suunnittelijoiden urapolkuihin yhtä paljon kuin rakennusten suunnitteluun. ”Tämä on sen ymmärtämistä, missä tilanteessa työntekijä on juuri nyt, missä hän haluaa olla viiden vuoden kuluttua ja miten häntä voi tukea näiden tavoitteiden saavuttamisessa.”

Tämä edellyttää myös ymmärrystä siitä, mihin yrityksesi on menossa, mitä taitoja se tarvitsee ja miten voit tänään valmistaa työntekijöitä huomisen rooleihin – esimerkiksi omaksumalla ajatuksen digitaalisesta mestari-kisälli-oppimisesta. 

”Jos haluan jonkun siirtyvän alalle ja ryhtyvän sähköasentajaksi, on olemassa oppisopimuskoulutuksia, jotka auttavat työntekijöitä oppimisessa. Mutta jos haluan jonkun ryhtyvän BIM-mallien ristiriitojen valvojaksi, ei löydy oppisopimuskoulutusta, joka opastaisi eteenpäin”, Butler sanoo. ”Tämä on valtava puute alallamme. Meidän olisi tuettava kaikkia työntekijöitä oppimisen kaikissa vaiheissa.”

Tukemisessa ei ole kyse pehmeydestä, Butler sanoo – se on strategista toimintaa. Kun johtajat tietävät, missä heidän tiiminsä jäsenet ovat hyviä ja mitä he haluavat saavuttaa, saadaan selkeämpi kuva siitä, miten voidaan tehdä työntekijöihin ja teknologiaan älykkäitä investointeja, jotka tuottavat positiivisia tuloksia sekä työntekijälle että yritykselle.

2023 State of Design & Make

Katso tästä Autodeskin uudesta maailmanlaajuisesta tutkimusraportista, mikä vaikuttaa muutokseen arkkitehtuurissa, teknisessä suunnittelussa, rakentamisessa, tuotesuunnittelussa, valmistuksessa, pelialalla ja elokuvanteossa.

Jaa tämä asiakastarina