SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Přechod na předplatná na jména


Správci mohou postupovat podle těchto kroků a přejít z předplatného pro více uživatelů na předplatné pro jednoho uživatele.

Postup přechodu na předplatné na jméno.

 

V následující části je ukázáno, jak přejít z předplatného pro více uživatelů na předplatné pro jednoho uživatele (předplatné na jméno).

 1. Přidejte uživatele. Viz část Přidání uživatelů na portále Autodesk Account.

 2. Přiřaďte uživatele k předplatnému. Viz část Přiřazení uživatelů k produktům.

 3. Aktualizujte typ licence na předplatné na jméno. Viz část K aktualizaci všech stolních zařízení použijte nástroj licenční podpory Autodesk.

 4. Informujte uživatele o novém procesu přihlašování. Viz část Spuštění softwaru.

I když to není nutné pro aktivaci nového předplatného na jméno, měli byste vyřadit licenční servery z provozu, abyste zajistili, že uživatelé už nebudou mít přístup k síťovým licencím. Viz část Odinstalace správce síťových licencí v systému Windows.

Následující video obsahuje další informace o přechodu na předplatné na jméno a o požadavcích na způsobilost.


Informujte uživatele, aby si aktualizovali své stolní zařízení.

Vaši uživatelé mohou u produktů nainstalovaných na svých zařízeních přepnout typ licence na jednouživatelskou (předplatné na jméno). Chcete-li změnit typ licence již nainstalovaných produktů, sdílejte tento postup s uživateli.

 

2020 a novější verze

 

V následujícím textu je vysvětleno, jak obnovit typ licence pomocí Správce licencí. Pokud platnost vaší zkušební licence vypršela, klikněte na možnost Již mám licenci v dolní části okna Vypršela platnost zkušební verze.

 1. Spusťte svůj software. 

 2. V záhlaví klikněte na svůj účet a potom na možnost Správa licencí. 

  Poznámka: Pokud v záhlaví svůj účet nevidíte, klikněte na možnost Nápověda > o aplikaci > Správa licencí.

 3. V okně Správce licencí vyberte možnost Správa typu licence. Zobrazí se obrazovka Začínáme.
 4. Vyberte jednouživatelskou možnost.

Pokud se okno Začínáme nezobrazí nebo se váš software neotevře, viz Průvodce nástrojem Autodesk Licensing Installer Helper.

 

verze 2017, 2018 a 2019

 1. V záhlaví klikněte na svůj účet a potom na možnost Správa licencí. 

 2. Vyberte možnost Správa licencí.

 3. V okně Správce licencí vyberte možnost Změnit typ licence. Zobrazí se obrazovka Začínáme. 

  • Pokud se zobrazí okno Začínáme, vyberte jednouživatelskou možnost.

 

Pokud se okno Začínáme nezobrazí nebo se software neotevře, viz Změna nebo obnovení licence softwaru Autodesk pro verze Autodesk 2019, 2018 a 2017.


K aktualizaci všech stolních zařízení použijte nástroj licenční podpory Autodesk

Správci aktualizují všechna zařízení pro všechny uživatele pomocí automatizovaného nástroje, který změní typ licence pro produkty verze 2017 a novější. Aby bylo možné nástroj spustit, musí být uživatelé schopni připojit se k síti vaší organizace. Licenci lze aktualizovat třemi způsoby:

 • Seznam licencovaných produktů: Zobrazí seznam licencovaných produktů nainstalovaných na desktopovém zařízení, včetně klíče produktu a verze. Například klíč produktu a verze pro aplikaci AutoCAD 2020 je 001L1_2020.0.0.F.

 • Globální obnovení licence: Změní typ licence u všech produktů nainstalovaných v systému na předplatné na jméno.

 • Obnovení podle produktu: Změní typ licence produktu podle klíče produktu na předplatné na jméno. 

Tento nástroj lze použít v systému Windows, Mac a Linux a lze jej spustit ručně na každém počítači nebo pomocí nástroje pro nasazení softwaru, například Microsoft System Centre.

 

Verze 2017 a novější (2020 a novější pro aplikace Maya, MotionBuilder a Mudbox)

 

Uživatelé mohou nadále používat své produkty, když je nástroj spuštěný, ale po dokončení aktualizace budou muset své produkty restartovat a přihlásit se.

Abyste mohli používat nástroj Autodesk Desktop Licensing Service, musí být nainstalována a spuštěna služba Autodesk Desktop Licensing Service. Použití tohoto nástroje se řídí podmínkami používání společnosti Autodesk.

 1. Stáhněte a rozbalte nástroj samoobslužné podpory licencování produktů Autodesk (AdskLicensingSupportTool.exe) zde: Nástroj pro podporu licencování.
 2. Otevřete příkazový řádek nebo okno terminálu a v závislosti na operačním systému proveďte následující kroky.

  Windows

  • Stisknutím kláves Windows+R otevřete okno Spustit.
  • Zadejte příkaz cmd a stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter otevřete příkazový řádek jako správce.
  • Přejděte do adresáře podpůrných nástrojů, například cd c:\Autodesk\Scripts.

  macOS

  • Stisknutím kláves Command+Space otevřete panel vyhledávání.
  • Zadejte Terminal. Po zobrazení souboru Terminal.app stiskněte klávesu Enter.
  • Zadejte cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool.

  Linux

  • Otevřete okno terminálu a přejděte do adresáře podpůrných nástrojů, například cd ~/Downloads/AdskLicensingSupportTool.

 3. Spusťte nástroj a zkontrolujte verzi

  Windows

  • AdskLicensingSupportTool.exe -v

  macOS

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool.app/Contents/MacOS/AdskLicensingSupportTool -v

  Linux

  • sudo ./AdskLicensingSupportTool -v

 4. Obnovte metodu licencování. Všechny níže uvedené příklady jsou pro systém Windows, přepínače jsou však stejné pro všechny platformy.
  • Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných produktů Autodesk, které jsou registrovány s licencí Autodesk pro stolní počítače, zadejte AdskLicensingSupportTool.exe -i.
  • Chcete-li změnit metodu licencování produktu na pojmenovaného uživatele, zadejte AdskLicensingSupportTool.exe -r product_key:USER. Jako product_key může být zadán jeden klíč produktu, seznam klíčů produktů oddělený čárkou nebo klíčové slovo ALL. Klíče produktů naleznete v části Vyhledání klíčů produktů. Je nutné zadat alespoň jeden klíč produktu nebo klíčové slovo ALL. Poznámka: Pokud není zadána metoda licence (USER), použije se NONE (hodnota ŽÁDNÝ). U starších produktů hodnota NONE při spuštění produktu otevře okno „Začínáme“.
  • Chcete-li nastavit všechny produkty na metodu licencování USER, zadejte AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER.
  • Chcete-li nastavit klíč produktu 829N1 (Revit 2022) na metodu licencování USER, zadejte AdskLicensingSupportTool -r 829N1:USER.
  • Chcete-li nastavit klíče produktu 128L1, 426I1 a 829L1 na metodu licencování USER, zadejte AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1:USER.
  • Chcete-li nastavit všechny produkty na metodu licencování USER, zadejte AdskLicensingSupportTool -r ALL:USER.
  • Chcete-li zrušit způsob licencování všech produktů, zadejte AdskLicensingSupportTool -r ALL.
  • Chcete-li vymazat metodu licencování pro produktový klíč 128L1 (nastavený na hodnotu None), zadejte AdskLicensingSupportTool -r 128L1.
  • Chcete-li vymazat metodu licencování (nastavenou na hodnotu None) pro produktové klíče 128L1, 426I1 a 829L1, zadejte AdskLicensingSupportTool -r 128L1,426I1,829L1.
 5. (Volitelně) Chcete-li zajistit, aby se uživatelé mohli přihlásit, zkontrolujte, zda je k požadovaným licenčním službám zajištěn přístup.

Když resetujete metodu licencování pro jeden nebo více produktů, nástroj vyhledá klíč produktu. Pokud není nalezen, zobrazí se zpráva Produktový klíč je neplatný nebo není registrovaný, ale ostatní specifikované produkty se úspěšně změní. Nástroj neobnoví beta verze produktů společnosti Autodesk.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory