DIGITÁLNÍ TOVÁRNA - WEBINÁŘE

Nástroje od Autodesku propojují celý výrobní provoz a pomáhají vám plánovat, stavět a řídit vysoce efektivní továrny. Provedou vás celým procesem, od prvotní skici celé výroby až po neustálé zlepšování provozu. Od našich expertů se dozvíte jak plánovat, stavět a řídit vaše provozy za použití našich technologií.

Všechny webináře v angličtině umístěné na této stránce jsou vám okamžitě k dispozici.....

Webinář č. 1

Digitální továrna - úvod

Při navrhování a spouštění továrny rozhodují o úspěchu či neúspěchu detaily. Potřebujete nástroje, které vás hladce provedou celým procesem a pomůžou vám maximalizovat efektivitu.

V digitálním modelu továrny vidíte vybavení, rozvržení linek, data o budově i současné podobě lokality - vše na jednom místě.
Podívejte se na záznam webináře a udělejte si první představu o tom, jak vám digitální model vaší továrny umožní snadno koordinovat spolupracovníky, optimalizovat efektivitu výroby a minimalizovat rizika.

Webinář č. 2

Plánujte efektivní továrnu za pomocí integrovaného digitálního modelu

Zkompletujte práci výrobních inženýrů, správců zařízení, systémových integrátorů, architektů a dodavatelů v jednom integrovaném digitálním modelu vaší továrny, ve kterém uvidíte vybavení, rozvržení výrobních linek, data o budově i současné podobě lokality - vše na jednom místě.

Webinář č. 3

Vybudujte vaši továrnu včas a v rámci rozpočtu

Vyhněte se zpoždění projektu a překročení jeho rozpočtu tím, že dobře náplánujete krok za krokem a budete simulovat proces výstavby. Naše nástroje vám pomohou koordinovat aktivity celého projekčního týmu - jak interního tak externího.

Podívejte se, jak můžete analyzovat efektivitu výrobního procesu a toků materiálů, jak můžete odhalit potencionální kolize a také, jak si můžete nasimulovat a následně sdílet jednotlivé části výstavby. Jedině tak si můžete být jistí, že vše půjde podle plánu.

Webinář č. 4

Řiďte vaše výrobní procesy s co nejvyšší efektivitou

Jakmile spustíte výrobu, musíte si být jistí, že pracuje ve špičkové efektivitě. Neustále zlepšujte provoz továrny tím, že budete důsledně spravovat plány preventivní údržby, měnit projekty a procesy kontroly kvality. Spravujte také zařízení, starejte se o kvalitu a provádějte změny jen v módu plné sledovatelnosti a kontroly.

Webinář č. 5

Nástroje Autodesk vám pomohou také s nastavením odstupů jednotlivých zaměstnanců

Zjistěte, jak vám může Autodesk pomoci s bezpečným restartem výroby po jejím uzavření v rámci protipandemických opatření.
V případě pandemie je nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců  a dodavatelů nastavit celou řadu omezení. Zachování sociální vzdálenosti je jedním z nejdůležitějších.

V tomto videu jsme se pokusili nastavit a popsat postup, jak se vyhnout případným problémům v této oblasti.