PM GROUP

Digitální transformace je řízena myšlenkou lidí na prvním místě

STATE OF DESIGN & MAKE

Sdílet tento příběh

 

Obrázek poskytla společnost PM Group

Investice do talentů, školení a technologií pomáhají přilákat a udržet zaměstnance.

S rostoucím zájmem v oblastech architektury, strojírenství a stavebnictví čelí průmysl mnoha výzvám při naplňování poptávky, od narušení dodavatelského řetězce až po nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Mnoho firem se usilovně snaží přilákat talenty, které potřebují k udržení efektivního tempa vývoje. Aby mohla rozvíjet svou kvalifikovanou pracovní sílu, zaměřuje se společnost PM Group, která je specialistou na mezinárodní doručování projektů, na lidi místo na technologie. Využívá technologie k podpoře talentů místo toho, aby to dělala naopak. Tímto způsobem zvyšuje firma nejen počet zaměstnanců, ale také kvalitu své práce.

PM Group Lifestyle Photography. Photo: Aidan Oliver

Společnost PM Group si uvědomuje, že je nezbytné zaměřit se na výchovu talentů, protože konkurence o kvalifikované zaměstnance v oboru AEC se zostřuje. Obrázek poskytla společnost PM Group.

Podpora růstu v odvětví AEC

Stavební průmysl je odolný, podobně jako stavby, které se v něm staví a které odolávají hurikánům, zemětřesením i záplavám. I přes silný začátek roku však v odvětví architektury, inženýrství a stavebnictví přetrvávají značné problémy, včetně nestálých nákladů na materiály, překážek v dodavatelském řetězci, měnících se modelů talentů a dopadu těchto přírodních katastrof na obyvatelstvo po celém světě.

Přestože ekonomové nadále koketují s vyhlídkami na globální recesi, více než polovina stavebních firem v USA (53,7 %) očekává, že jejich tržby v příštích šesti měsících porostou, a téměř čtyři z deseti (38,9 %) očekávají, že se ve stejném období zvýší jejich ziskové marže, uvádí zpráva Associated Builders and Contractors (ABC) z ledna roku 2023. Celosvětově se očekává, že stavebnictví dosáhne do roku 2023 odhadem 10,5 bilionu dolarů a v letech 2018 až 2023 poroste složeným ročním tempem růstu 4,2 %, uvádí zpráva společnosti Research and Markets .

„Odvětví nikdy nebylo rušnější,“ říká Coral Butler, vedoucí skupiny pro štíhlé, digitálně řízené realizace projektů v mezinárodní architektonické, inženýrské a stavební společnosti PM Group. Ve snaze přizpůsobit se zrychlujícímu se tempu růstu představila společnost se sídlem v Irsku čtyřletou digitální strategii, která začíná v roce 2021. Její plán pro zvýšení zavádění technologií se zaměřuje na spolupráci v cloudu a na data pro informační modelování budov (BIM) s využitím systémů, jako je Autodesk Construction Cloud. Společnost PM Group viděla, že přijetím datových poznatků a digitálních pracovních postupů může klientům dodávat projekty s vyšší rychlostí, bezpečností, konzistencí i kvalitou.

A přesto samotná technologie nemůže být rozhodující, přiznává Butler. K dosažení požadovaného dopadu si společnost PM Group uvědomila, že se musí zaměřit stejně tak na kultivaci talentů jako na pořizování technologií. „Jsem v oboru 20 let a až do posledních pěti nebo šesti let jsem se vždy více zaměřovala na technickou stránku věci,“ říká. „Jak jsem ale postupně dospívala, dostal se do popředí můj zájem o lidi. Zaměřila jsem se na lidi, protože technologie zlepšují to, co dělají lidé.“

Coral Butler hovoří na pódiu Autodesk University.

Coral Butler ze společnosti PM Group přednáší na pódiu Autodesk University 2022 o cestě společnosti ke sladění technologií a talentů.

Transformace vyžaduje talent

Butler uvádí, že řízení talentů je stejnou měrou o tom, jak dělat správné věci pro firmu, jako o tom, jak dělat správné věci pro zaměstnance.

To je patrné na přetrvávajícím nedostatku pracovníků v odvětví AEC: V roce 2022 bylo ve stavebnictví v USA v průměru více než 390 000 volných pracovních míst měsíčně, což je podle ABC nejvyšší úroveň v historii. Téměř každý čtvrtý pracovník ve stavebnictví je starší 55 let a odchody těchto pracovníků do důchodu budou mít trvalý dopad na pracovní sílu v USA. Statistický úřad Kanady uvádí,  že po celém světě je ve stavebnictví rekordní počet volných pracovních míst, a podobný trend zaznamenává i Úřad pro národní statistiku ve Velké Británii. Podobný nedostatek je rozšířen v EU, která se rovněž potýká s vysokou mírou inflace, i v Japonsku, které trpí nedostatkem pracovních sil v důsledku stárnutí populace.

Společnost Autodesk odhalila podobné palčivé problémy týkají alentalentů a pracovních sil ve své globální výzkumné zprávě 2023 State of Design & Make (angličtina). Zjistila, že představitelé obchodních společností, které navrhují a vytvářejí prostor, místa, předměty a zážitky, uvádějí, že získávání a udržení talentů je pro ně jedním z hlavních problémů.

Ke stále ostřejšímu soupeření o talenty se navíc přidává i samotná práce, která se zásadně mění: 72 % představitelů obchodních společností tvrdí, že se pracovní síla za poslední tři roky vyvinula více než za předchozích 25 let, uvádí zpráva společnosti Autodesk. Kvůli tomuto vývoji 90 % vedoucích pracovníků tvrdí, že zvyšování kvalifikace je pro jejich společnost důležité. Dalších 50 % říká, že přijímají zaměstnance, kteří nemají potřebné dovednosti, s úmyslem proškolit je přímo na pracovišti.

To vše posiluje význam talentů v iniciativách digitální transformace. Ačkoli společnosti mohou investovat nevýslovné částky do nákupu technologií, nástroje jsou efektivní pouze tehdy, pokud disponují správným množstvím a kvalitou lidských zdrojů, které je budou využívat.

„Až do posledních pěti nebo šesti let jsem se vždy zaměřovala spíše na technickou stránku věci. Jak jsem ale postupně dospívala, dostal se do popředí můj zájem o lidi. Zaměřila jsem se na lidi, protože technologie zlepšují to, co dělají lidé.“

Coral Butler, vedoucí skupiny pro štíhlé, digitálně řízené realizace projektů, PM Group

Od nedostatku talentů k jejich prudkému rozmachu

V této situaci, kdy se mnoho firem snaží přilákat a udržet si talenty, se společnosti PM Group podařilo výrazně zvýšit počet svých zaměstnanců tím, že k lidem přistupuje jako k investicím, nikoli jako ke zboží. Ve skutečnosti společnost PM Group v posledních 18–24 měsících zaměstnala po celém světě značný počet lidí.

Tento přetlak talentů vytváří nové a odlišné výzvy ve srovnání s jejich nedostatkem. „Byl to ohromný růst,“ říká Butler. „Potřebovali jsme zajistit, aby naše kompetence, dovednosti a školení zaručily, že způsob naší práce nebude kontaminován nebo oslaben přílivem nové skupiny lidí.“

Stejné strategie zaměřené na lidi, které pomáhají společnosti PM Group vyhnout se nedostatku talentů, jsou podle Butler prospěšné i z hlediska jejich nárůstu. Společnost podporuje například kulturu rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a duševní pohodu. Znamená to, že přijímá opatření, která šetří čas a umožňují rychlý postup v projektech, a zároveň dává zaměstnancům prostor k potřebným přestávkám, což snižuje míru vyhoření.

„Mým úkolem coby manažera je zajistit, aby můj tým byl co nejlepší, a mohl tak poskytovat tu nejlepší kvalitu, jakou lze poskytnout,“ uvádí Butler, která dodává, že duševní pohoda zaměstnanců ovlivňuje kvalitu práce, což má vliv na úspěšnost projektů, a ta v konečném důsledku ovlivňuje spokojenost klientů.

Za tímto účelem mezi další osvědčené postupy patří zavedení pravidelných „kontrol stavu“ mezi vedoucími pracovníky a členy týmu, využívání patnáctiminutových porad ke zlepšení komunikace a týmové práce, řízení očekávání klientů s cílem zajistit realistický rozsah a harmonogram a poskytování zdrojů pro duševní zdraví, které pomáhají zaměstnancům a jejich rodinám vyrovnat se se stresem.

Významnou roli hraje také uznání – prostřednictvím odměn, povýšení nebo prostých slovních pochval před kolegy. „Když jsem přijala svou roli, bylo to pod podmínkou, že budu schopna dát lidem uznání, které si zaslouží,“ říká Butler. „Když totiž lidi v týmu oceňujete, tým drží při vás. Jsou loajální vůči vám a jsou loajální vůči společnosti.“

Stavební dělník si prohlíží digitální přehled o pracovišti.

Společnost PM Group využívá modely a logistickou aplikaci k zachycení a sdílení komplexních informací o pracovišti v reálném čase. Tento přístup zvyšuje bezpečnost a šetří čas, úsilí i energii. Obrázek poskytla společnost PM Group.

Posílení lidí pomocí technologií

To, že staví lidi na první místo, dává společnosti PM Group předpoklady k tomu, aby co nejlépe využívala technologie. Platí to ale i obráceně: technologie připravují společnost na to, aby mohla co nejlépe využívat své lidi.

Společnost PM Group využívá modely a vlastní logistickou aplikaci k získávání a sdílení komplexních informací o pracovištích v reálném čase. Tento přístup umožňuje efektivnější školení v oblasti bezpečnosti a umožňuje pracovníkům a dodavatelům seznámit se s pracovišti ještě předtím, než na ně skutečně vstoupí. Kromě zvýšení bezpečnosti se tím zefektivňuje práce a šetří čas, úsilí i energie.

Využívání lepších dat umožňuje využití talentů i technologií, které zajišťují, že týmy a nástroje mají k dispozici potřebné informace a vstupy. „Každý den je naše logistická aplikace aktualizována o pohyb jeřábu nebo změny chodců, takže informace jsou přesné ten den, a ne o něco, co bylo provedeno před dvěma měsíci,“ říká Butler.

Společnost PM Group důkladně prověřuje každý model, který obdrží od interních i externích inženýrů. „Dáváme mu bodové hodnocení, a pokud selže v něčem, co je podle nás pro zdraví modelu kritické, nepřijmeme ho. Řekneme si, „Nepovedlo se to, ale zde je způsob, jak to napravit“. A poté je požádáme o nové předložení.“

Podrobení modelů zvýšené přísnosti v úvodu zajišťuje efektivnější práci a lepší kontrolu kvality na konci. Výsledkem jsou dokonce nové pracovní pozice, jak tvrdí Butler, který vytvořil pozici „technika pro kontrolu kvality modelů“, který zajišťuje spojení mezi inženýry a klienty. Ačkoli tato pozice před několika lety neexistovala, nyní má ve svém týmu tři techniky pro zajištění kvality modelů. „Každý projekt jej vyžaduje,“ tvrdí o této roli. „Skutečně zlepšuje kvalitu našich dodávek a vzdělává naše klienty v tom, co dostávají od inženýra záznamu.“

Zařízení na výrobu vysoce účinných léčiv navržené společností PM Group, které získalo v roce 2022 ocenění ISPE FOYA v kategorii integrace zařízení. Obrázek poskytla společnost PM Group.

Krátkodobé akce podporující dlouhodobé výhody

V zájmu udržení pozitivní dynamiky pro své lidi a technologie společnost PM Group uplatňuje dlouhodobý pohled na personální a profesní rozvoj. Ten začíná hodnocením a plánováním dovedností.

„Hodnocení dovedností je v oboru skutečně podceňováno. Všichni se předhánějí v obsazování rolí, aniž by skutečně rozuměli kompetencím,“ říká Butler. Společnost PM Group věnuje stejnou pozornost kariérnímu postupu inženýrů jako výstavbě inženýrských budov. „Jde o to pochopit, kde se lidé nacházejí právě teď, kde chtějí být za pět let a jak je můžete podpořit.“

To rovněž vyžaduje porozumění tomu, kam se váš podnik ubírá, jaké dovednosti bude potřebovat a jak můžete připravit lidi, které máte dnes, na role zítřka – například přijetím myšlenky digitálního odborného vzdělávání. 

„Kdybych chtěl po někom, kdo nastoupí do oboru, aby se z něj stal elektrikář, existují vzdělávací programy, které mu v tom pomohou. Pokud ale chci, aby se někdo stal kolizním manažerem BIM, vzdělávací programy, které by ho na tuto cestu navedly, nejdou k dispozici,“ říká Butler. „To je v našem oboru obrovským nedostatkem. A musíme se o to trochu více zasazovat, vychovávat.“

Výchova neznamená být mírný, říká Butler — je to o strategickém přístupu. Když vedoucí pracovníci vědí, v čem jsou členové jejich týmu dobří a čeho chtějí dosáhnout, je cesta k chytrým investicím do lidí a technologií, které přinesou pozitivní výsledky pro jednotlivce i pro firmu, jasnější.

2023 State of Design & Make

V nové globální výzkumné zprávě společnosti Autodesk se dozvíte, co je hnací silou změn v architektuře, strojírenství, stavebnictví, návrhu výrobků, výrobě, hrách i filmové tvorbě.

Sdílet tento příběh