JELLYFISH PICTURES

S VFX studiem v cloudu je celý svět vaším pódiem

STATE OF DESIGN & MAKE

Sdílet tento příběh

 

Obrázek poskytla společnost Jellyfish Pictures

Digitální transformace podporuje globální vzdálenou pracovní sílu a poskytuje stále efektivnější pracovní postupy.

Pro uznávanou společnost Jellyfish Pictures zabývající se vizuálními efekty digitální transformace znamená, že studio přenesete k umělcům. Tato společnost udržuje ucelený tým uznávaných návrhářů a kodérů díky neustálému rozšiřování svých investic do cloudu, aby hybridní týmy zůstaly stále přes cloud pohromadě ve virtuálním VFX studiu. S tím, jak Jellyfish Pictures v posledních 10 letech rostla a stávala se digitálně vyspělejšími, získala výhodu na stále silněji konkurenčním trhu díky tomu, že začala využívat globální pracovní sílu, zlepšila efektivitu a podnítila udržitelnější provoz.

Na projektu spolupracují umělci společnosti Jellyfish Pictures.

Společnost Jellyfish využívá cloudové technologie k zapojení vzdálených globálních zaměstnanců do pracovního procesu, který je téměř totožný s tím, který využívá tým v sídle v Londýně. Obrázek poskytla společnost Jellyfish Pictures.

Příprava na postupující změny

Pro britské podniky ve všech odvětvích, které mají nadnárodní klientelu, nastalo bouřlivé období. Brexit, COVID i digitální transformace přiměly mnoho společností změnit způsob své činnosti a dokonce i okruh zákazníků, kterým prodávají. Pro několik málo společností, které myslí dopředu, se však toto narušení stalo katalyzátorem rekalibrace a růstu.

V mediálním a zábavním průmyslu bylo posledních několik let pro londýnskou společnost Jellyfish Pictures testovací zónou, a to díky provozním změnám, které studio provedlo dlouho předtím, než zavládl chaos – šlo o preventivní digitální přípravu na budoucnost, která firmu připravila na nejistotu. Jellyfish dodává vizuální efekty a animace pro některé z největších hollywoodských jmen, včetně Star Wars: Poslední z Jediů pro společnost Lucasfilm/Disney, Stranger Things pro společnost Netflix a Watchmen pro společnost HBO. Za více než 20 let své existence získala spoustu ocenění za tvůrčí inovace a řadu trofejí BAFTA a Emmy.

Téměř od samého počátku je pro obchodní model společnosti Jellyfish zásadní využívání nejnovějších technologií a jejich efektivní aplikace. Strategické rozhodnutí stát se včasným uživatelem cloudových technologií se ukázalo jako jedno z nejpřínosnějších pro podnikání studia, jelikož pomáhá týmům efektivně spolupracovat a zvyšuje udržitelnost.

Viceprezidentka společnosti Autodesk Diana Colella a Jeremy Smith ze společnosti Jellyfish Studios na pódiu Autodesk University 2022.

Jeremy Smith (vpravo) diskutuje s viceprezidentkou společnosti Autodesk Dianou Colellou na pódiu Autodesk University 2022 o cestě společnosti Jellyfish Pictures k digitální transformaci.

Tvůrci se scházejí v cloudu studia VFX

„Všechno to začalo před deseti lety, ještě předtím, než se mediální a zábavní průmysl začal skutečně přesouvat na cloudové technologie,“ říká technologický ředitel společnosti Jellyfish Jeremy Smith. „Už tehdy nás okolnosti nutily přemýšlet o věcech jinak.

Naše první studio bylo v centru Londýna. Londýn je ale drahé město a je téměř nemožné získat dostatečně velké prostory, takže jsme se přestěhovali do více budov. Z hlediska infrastruktury jste museli veškeré nasazování technologií replikovat alespoň jednou téměř na každém pracovišti.“

Už to byl nákladný způsob provozu, když pak udeřil brexit. „Polovina našich zaměstnanců pocházela z jiných evropských zemí a nevěděla, zda může ve Spojeném království zůstat, nebo ne,“ říká Smith. „Dalším urychlujícím faktorem byl pak COVID. Společně posílily dlouhodobější plány; museli jsme mít z velké části vzdálenou pracovní sílu i více regionálních poboček. Rozhodli jsme se tedy přehodnotit způsob naší práce.“

Místo toho, aby společnost Jellyfish žádala své umělce, aby chodili do studia, přenesla studio k umělcům. Všichni by nadále pracovali pod jednou střechou – ale virtuální. „Podařilo se nám přilákat spoustu lidí díky naší technologické infrastruktuře, která umožňuje najímat lidi po celém světě,“ říká Smith. „Mediální společnosti se musí zabývat distribuovanou pracovní silou, jelikož není dostatek lidí na to, aby vytvořili takové množství obsahu, jaké se dnes objednává.“

Rozšířením dřívějších kroků do cloudu společnost Jellyfish digitalizovala celý svůj tvůrčí pracovní postup pomocí nástrojů, jako jsou Autodesk MayaMotionBuilder (angličtina), MudboxFlow Production Tracking (dříve ShotGrid). „Pro nás to znamená, že můžeme nabírat talenty odkudkoli a poskytnout jim flexibilitu práce na dálku nebo v hybridním prostředí – podle toho, co je činí produktivnějšími a pomáhá jim sladit profesní a osobní život.“

„Dokázali jsme přilákat mnoho lidí díky naší technologické infrastruktuře, což nám umožňuje najímat lidi po celém světě.“

Jeremy Smith, technologický ředitel společnosti Jellyfish Pictures

Umělec se sluchátky na uších se soustředí na obrazovku počítače ve studiu společnosti Jellyfish Pictures.

Spolupráce a propojené pracovní postupy, které zajišťují efektivní tok dat mezi interními týmy a dalšími dodavateli, pomáhají umělcům společnosti Jellyfish Pictures zůstat angažovaní a kreativní. Obrázek poskytla společnost Jellyfish Pictures.

Včasné zavedení se vyplácí

Díky včasnému nástupu na cestu k digitální vyspělosti se společnost Jellyfish dostala do skvělé společnosti. Digitální transformace pomáhá společnostem přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám; ty, které stejně jako společnost Jellyfish zahájily tento proces včas a jsou na dobré cestě ke splnění svých cílů digitální transformace, jsou považovány za digitálně vyspělejší a ukazují se jako odolnější.

Zpráva   2023 State of Design & Make (angličtina), globální výzkumná studie společnosti Autodesk, ukazuje, že digitálně vyspělé společnosti – zejména ty z kategorie „design and make“, které vytvářejí prostor, místa, objekty i zážitky – investují více do řešení souvisejících s talenty a najímají zaměstnance z širších geografických oblastí. Pro odvětví, která vyžadují spolupráci v procesu digitálního designu k dosažení fyzického výsledku, je zřejmé, že budoucnost závisí na úspěšném zavedení digitalizace do jejich pracovních sil: Téměř 80 % představitelů obchodních společností tvrdí, že budoucnost jejich firem bude záviset na digitálních nástrojích.

Avšak přes veškerý povyk okolo digitální transformace nejsou její výhody zatím rovnoměrně rozděleny. „Problémem, který stále přetrvává v celém našem odvětví, je nedostatečné propojení mezi spolupracovníky,“ říká Smith. „Přes veškerý pokrok odvětví stále často funguje izolovaně, kdy si dodavatel A dělá své a dodavatel B také.“

Smith říká, že nedostatek společného základu velmi ztěžuje spolupráci studií na projektu. „Když spolupracujeme se společnostmi jako Netflix, DreamWorks, Disney a dalšími, musíme být schopni sdílet soubory. Často se však jedná o zdlouhavý a manuální proces. Musíme je začlenit do vlastního pracovního postupu a pak je sdílet zpět, až jsou hotové. Je to sice důvěryhodný způsob, ale zároveň zastaralý proces.“

Snímek obrazovky softwaru Autodesk ShotGrid pro řízení výroby.

Flow Production Tracking, nástroj společnosti Autodesk pro správu projektů a komunikačních kanálů, pomáhá týmu Jellyfish sledovat, plánovat, kontrolovat, spolupracovat a spravovat digitální aktiva.

Superschopnosti využívající cloud

K překonání těchto druhů neefektivity se společnost Jellyfish spoléhá na software Flow Production Tracking (dříve ShotGrid). Tento cloudový software pro správu výroby a nástroje pro kontrolu umožňují tvůrcům studia uvádět své vize do reality, spolupracovat jako tým na stejných souborech a zároveň sledovat termíny a spravovat rozpočty.

„Jedná se o velmi cenné řešení,“ říká Smith. „Pomáhá zajistit, aby celý tým pracoval na správné věci a měl k dispozici data a informace, které potřebuje k jejímu dokončení. Vzhledem k tomu, že je založeno na cloudu a lze k němu přistupovat v prohlížeči, stává se stále cennějším způsobem, jak mohou lidé spolupracovat. Nezáleží na tom, zda pracujete na dálku nebo v kanceláři, všichni vidí stejnou věc přes jedno sklo.“

Umělec pracuje ve studiu společnosti Jellyfish Pictures.

Studia, která využívají cloudové technologie k zefektivnění přenosu dat mezi více pracovišti a zlepšení spolupráce, jsou schopna se rychleji otáčet, když se změní trh nebo se v určitých zeměpisných oblastech objeví nedostatek zaměstnanců. Obrázek poskytla společnost Jellyfish Pictures.

Cloud zvyšuje efektivitu a udržitelnost

Další výhodou digitální transformace studia Jellyfish Pictures je možnost pracovat udržitelněji. Poptávka po kvalitním obsahu VFX roste, což znamená větší poptávku po vysoce výkonných počítačích a energii, kterou vyžadují. Díky optimalizaci pracovních postupů a výpočetních cyklů pomáhají cloudové technologie od společnosti Autodesk a dalších firem společnosti Jellyfish umístit fyzický hardware do oblastí, které jsou z hlediska spotřeby elektrické energie optimálnější.

Úspora energie je dobrá pro planetu, úspora nákladů je dobrá pro firmu. „Dbáme na to, aby všechny naše pracovní postupy byly co nejoptimálnější, abychom neplýtvali výpočetními cykly,“ říká Smith. „Potřebujeme provádět spoustu rendrovacích HPC (High Performance Computing) úloh a jejich provoz je neuvěřitelně nákladný. Pro provoz desítek tisíc jader je potřeba hodně energie a také je potřeba hodně energie na jejich chlazení. Tyto úlohy HPC doslova přesouváme po celém světě do míst, kde je energie levnější. To je podle mě jedna z nejjednodušších věcí, kterou můžete udělat, abyste byli ekologičtější a udržitelnější.“

Další krok v digitální transformaci

Společnost Jellyfish pokračuje ve své digitální cestě – a pracuje na budování mostů. Díky své digitální vyspělosti má vynikající pozici stát se lídrem v oboru. Stejně jako v mnoha jiných odvětvích se spolupráce díky technologiím stala dostupnější, ale na cestě k ní stále existují výzvy. „Je to opravdu o tom, aby se každý dostal ze své bubliny,“ říká Smith. „Řekněme, že vy jste držitel duševního vlastnictví a já designérem ve společnosti Jellyfish a chci vytvořit 3D model. V ideálním případě chceme být schopni spolupracovat na stejném aktivu a používat stejné sdílené úložiště.“

Standardizace je podle Smitha rozhodujícím prvkem k překonání těchto překážek. Odvětví přechází na Universal Scene Description (USD), což je open-source formát popisu 3D scény a souborů pro tvorbu obsahu a výměnu mezi nástroji. „Věřím, že hlavními prioritami pro mediální a zábavní průmysl do budoucna jsou standardizace nástrojů a formátů souborů a věcí, jako jsou konvence pojmenování – a odklon od proprietárních datových formátů,“ říká Smith.

„Do budoucna chci, abychom dávali zpět svůj příspěvek průmyslu a spolupracovali s lidmi, jako je Autodesk a další, na vývoji nástrojů, které používáme. Všechna tato odvětví mají stejný problém a mnoho z nich lze vyřešit pomocí stejných stavebních prvků. Jde jen o to, jak je poskládat dohromady.“

2023 State of Design & Make

V nové globální výzkumné zprávě společnosti Autodesk se dozvíte, co je hnací silou změn v architektuře, strojírenství, stavebnictví, návrhu výrobků, výrobě, hrách i filmové tvorbě.

Sdílet tento příběh