HDR

BIM zlepšil spolupráci a přesnost při navrhování železnice na letišti v Los Angeles

ÚSPĚCHY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Share this story

 

Zdroj Los Angeles World Airports

Společnost HDR se pustila do projektu úctyhodné velikosti: lehké železnice na losangeleském letišti. Aby realizaci zvládla co nejlépe, vzala si na pomoc 3D modelování a multidisciplinární centralizovaný model, který propojuje architektonická i infrastrukurní data.

 

Zdroj Los Angeles World Airports

Výstavba na velkém letišti je pokaždé komplikovaná a pro Mezinárodní letiště v Los Angeles to platí dvojnásob. Letiště známé pod zkratkou LAX je totiž druhé nejvytíženější v USA a třetí nejvytíženější na světě.

Aby si tento dopravní uzel s rostoucím přílivem cestujících co nejlépe poradil, vypsal v roce 2017 jeho provozovatel, Los Angeles World Airports (LAWA), výběrové řízení na návrh a výstavbu nové lehké železnice pro přepravu pasažérů.

Automatická lehká železnice má ročně přepravit 87 milionů osob a do provozu má být uvedena v roce 2023. Soupravy budou projíždět pěti stanicemi po 3,6km dlouhé vodicí dráze a centrální terminál propojí jak s konsolidovanou půjčovnou aut, tak s místní autobusovou sítí a systémem lehkého metra.

Celý projekt má hodnotu 2 miliard dolarů a řadí se mezi největší díla, která se v současnosti na letištích v USA staví.

Zdroj Los Angeles World Airports

Přísné technické normy i požadavky

Realizaci projektu pro LAWA zajišťuje společnost HDR, která poskytuje projekční, architektonické, environmentální a stavební služby. Na projektu vede HDR tým sestávající z 37 projekčních studií, z nichž každé se specializuje na jinou oblast a dohromady sídlí v pěti různých časových zónách.

Kvůli přísným technickým normám a požadavkům provozovatele je naprosto nutné, aby spolupráce mezi všemi týmy běžela jako dobře namazaný stroj. „HDR muselo pro všechny segmenty železničního projektu zpracovat model s informační podrobností v hodnotě LOD 300,“ popisuje Cameron Schaefer, který má za HDR u projektu na starost digitální navrhování.

Jde o jeden z největších BIM projektů v celých Spojených státech, a to se odráží i na množství BIM modelů: je jich přes 180 a spravuje je více než 300 BIM specialistů.

Projekt zahrnuje vodicí dráhu, stanice, výtahy a eskalátory, chodby a lávky pro pěší (včetně travelátorů mezi stanicemi a letištními terminály), parkoviště, úpravu krajiny a komunikací i depo pro údržbu a parkování vlakových souprav.

Zdroj Los Angeles World Airports

Horizontální i vertikální propojení týmů v BIMu

V HDR při hledání flexibilního řešení pro koordinaci modelů a správu dat zvolili Autodesk, konkrétně BIM 360 a další BIM moduly. „Řídíme rozsáhlý tým a chceme mít jistotu, že všichni vycházejí ze stejných a hlavně aktuálních dat. Proto potřebujeme koordinaci a sdílení informací,“ vysvětluje Schaefer a dodává: „Propojení horizontálních i vertikálních modelů v jednom společném, integrovaném modelu nám umožnilo sdílet informace mezi platformami a koordinovat projektování jednotlivých stanic i vodicí dráhy.“

Jay Chiglo v HDR řídí alternativní způsoby realizace projektu a zodpovídá za celý projekt dopravního systému pro LAWA. Situaci popisuje následovně: „Jde o nejširší infrastrukturní využití BIMu, které jsem kdy v HDR zažil.“

Od inženýrských sítí až po konstrukci stanic se projekt spoléhá na více než 180 aktivně spravovaných modelů. Ty se využívají pro 3D detekci kolizí, fázování výstavby ve 4D, tvorbu vizualizací a 5D oceňování.

Multidisciplinární přístup pomohl zlepšit komunikaci mezi projektovými týmy i dalšími zúčastněnými, odhalil potíže s proveditelností už při navrhování (nikoliv až na stavbě) a přispěl k lepší koordinaci mezi různými platformami pro navrhování (Civil 3D, InfraWorks, Revit, Inventor).

Zdroj Los Angeles World Airports

BIM 360 pro dokonalý přehled o celém projektu

BIM 360 sleduje, jak projekt postupuje, a aktualizuje veškeré projektové soubory. „BIM 360 byl výchozí platformou pro projektování všech stanic v reálném čase a umožnil nám efektivněji komunikovat. Využili jsme modul pro správu dokumentů ke koordinaci a řešení problematických míst. Díky tomu jsme mohli přiřazovat projektantům problémy, sledovat jejich řešení a vytvářet reporty,“ popisuje Pedram Oskouie, který v HDR zastává pozici zástupce manažera pro BIM. 

„Modely jsme týdně sdíleli se stavebními partnery a používali jsme je při komunikaci a předávání konstrukčního záměru,“ popisuje Schaefer.

„Zařízení nevybudujete, dokud nevidíte do toho, jak bude vodicí dráha navazovat na silnice, cesty pro pěší a inženýrskou síť,“ říká Chiglo a pokračuje: „BIM byl pro nás naprosto klíčový při propojování veškeré práce, což bylo na projektu s napjatými termíny zcela zásadní.“

Zdroj Los Angeles World Airports

Nové lineární workflow pro projektování vodicí dráhy

Propojení týmu ve společném datovém prostředí a na základě centralizovaného sdíleného modelu bylo nezbytnou podmínkou pro spolupráci. To ale nestačilo: nutný byl i efektivní proces pro integraci návrhů z různých platforem do jednoho ústředního modelu.

Aby se s tímto úkolem mohl tým popasovat, vzniklo nové workflow pro projektování vodicí dráhy v aplikacích InfraWorks, Inventor, Civil 3D a Revit. V HDR po celou dobu spolupracovali s Autodeskem a workflow podle potřeby upravovali.

„Autodesk implementoval novou funkcionalitu, která zajišťuje vyšší přesnost a konzistentnost mezi trasami v aplikaci Civil 3D a jejich odpovídajícím užitím v modelech v InfraWorks. Zpětně jsme naimportovali vyžadovaný model s velmi vysokou informační podrobností, aby se informace využily. Jinak by se veškeré mostní konstrukce dráhy musely modelovat od nuly,“ vysvětluje Ara Ashikian z týmu Autodesk Civil Structures.

„Právě tyto opakované iterace dávaly oběma stranám jistotu. Věděli jsme, že máme většinu aspektů vyřešenou a že finální části dodají projektanti, až je budou řešit na skutečném projektu. Šlo o to najít rovnovážný stav.“

Nově vzniklé workflow přidává propojení mezi aplikacemi Civil 3D a Revit, které dosud chybělo.

„Vše probíhá hlavně přes platformu InfraWorks,“ popisuje Schaefer a dodává: „Workflow pro modelování vodicí dráhy nám neuvěřitelně pomáhá. Můžeme například trasu železnice navrženou v Civilu 3D přenést do InfraWorks a začít budovat most, který je s trasou dynamicky propojený. Model následně vyexportujeme do Revitu, kde ho můžou využít architekti při navrhování stanic.“

To šetří čas v porovnání se statickým revitovým modelem, který se musí přepracovávat, kdykoliv se upraví trasa nebo se v Civilu 3D cokoliv zaktualizuje.

Lineární workflow pro modelování dráhy také umožňuje sledovat při koordinaci modelu problematická místa a dát o nich všem vědět díky dynamickému Power BI reportování.

Zdroj Los Angeles World Airports

Nové workflow pozitivně ovlivnilo podobu dráhy

„Ohromným přínosem byla možnost využít v 3D modelu mračna bodů z InfraWorks. Měli jsme díky tomu vhled do toho, jak bude návrh interagovat s okolím. Stačí mračno bodů nahrát do 3D modelu a máme k dispozici vysoce přesné informace,“ pochvaluje si Andrew Chung, který má v HDR na starost BIM u projektování vodicí dráhy.

Nové workflow pro navrhování vodicí dráhy zlepšilo komunikaci a spolupráci mezi architekty a statiky a umožnilo jim se lépe vyrovnat s potížemi, které tak komplexní úkol nevyhnutelně přináší.

„Oba týmy zvládly rychle vymodelovat úpravy i přidané konstrukční prvky. Díky lineárnímu workflow jsme v Revitu mohli za jeden den zajistit, že k sobě konstrukce sedí, že jsou kóty správně a že mají horizontální i vertikální týmy k dispozici stejný souřadnicový systém,“ vzpomíná Chung.

Zdroj Los Angeles World Airports

Automatizace pomáhá předávat komplexní myšlenky

S ohledem na nezbytnou úroveň koordinace mezi jednotlivými profesemi a potřebu dynamických a přesných aktualizací návrhů vodicí dráhy byl systém, který Autodesk vyvinul, záměrně flexibilní.

„V tak obrovském týmu je rozhodující komunikace a automatizace. Čím více kroků v celém procesu zautomatizujete (a eliminujete jejich ruční zpracovávání), tím lépe. Podařilo se nám přijít na to, jak úspěšně předávat komplexní myšlenky a procesy všem zúčastněným, kteří jsou mimochodem rozeseti po celých Spojených státech. BIM 360, koordinace modelů a Navisworks nám se zvládnutím projektu neuvěřitelně pomohly,“ vysvětluje Schaefer.

„Přesnost je na prvním místě,“ přitakává Ashikian a dodává: „Chcete mít jistotu, že k sobě trasy z Civilu 3D, budovy v Revitu a mostní konstrukce dokonale sedí. Veškeré návrhy nakonec skončí v aplikacích Revit a Navisworks a perfektně na sebe lícují. Vděčíme za to workflow, které propojuje počáteční návrhy s těmi podrobně rozpracovanými, a také průběžným požadavkům na přesnost, informační podrobnost a parametričnost.“

Zdroj Los Angeles World Airports

Úspora času i na příštích BIM projektech

Protože Autodesk s HDR spolupracoval na probíhajícím projektu, mohl se plně soustředit na to, jak co nejlépe rozšířit funkcionalitu produktu, vypichuje Ashikian:

„Po přidání všech generických objektů jsme například začali přemýšlet nad tím, jak je udělat chytřejší, aby se intuitivně umístily, kam patří – a jak tuto funkcionalitu přidat, aby všem přinášela vyšší hodnotu. Nešlo nám jen o HDR a jeden konkrétní projekt, ale o všechny projekty v budoucnu.

Schaefer vyzdvihuje, že se HDR díky snaze jít až na hranice možného podařilo inovovat.

„Workflow od Autodesku na tomto projektu skvěle zafungovalo a ušetřilo nám ohromné množství času,“ říká Schaefer a podotýká, že ho firma plánuje nasadit i na dalších projektech.

Už s tím ostatně začala: od ledna 2020 ho využívá na projektu torontské linky metra o délce 16 km.