Budoucnost navrhování ve stavebnictví

Průzkum potvrzuje to, že podpora spolupráce mezi architektonickými/stavebními firmami a producenty stavebních výrobků je nezbytným předpokladem budoucího úspěchu obou skupin.