You have been detected as being from . Indien van toepassing, kunt u landspecifieke productinformatie, aanbiedingen en prijzen bekijken.

Land/taal wijzigen X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Abonnementsvoordelen

Voorwaarden die met hoofdletters zijn geschreven en die hieronder niet op andere wijze zijn vastgelegd, hebben de betekenis zoals in de Algemene voorwaarden is vermeld. Abonnementsvoordelen kunnen afhankelijk van het Product van elkaar verschillen. De Abonnementsvoordelen zoals hier beschreven, kunnen aan updates onderhevig zijn. Vermelding van updates zullen worden geplaatst onder de link Ingangsdatum/update bovenaan deze pagina.

Abonnement Support

Basisprincipes

Autodesk zorgt voor support voor Uw abonnementen aan uw Supportgebruikers zoals in deze voorwaarden bepaald. Support wordt in het Engels verleend, maar andere talen zijn mogelijk op aanvraag beschikbaar. Een Supportgebruiker is een Bevoegde gebruiker die door U is aangewezen om supportverzoeken in te dienen en technische support voor uw abonnementen te krijgen. Verzoeken om support worden geprioriteerd op basis van urgentieniveau. Uw Supportgebruiker zal aanvankelijk het urgentieniveau bepalen wanneer hij/zij een supportverzoek indient, maar Autodesk heeft het recht dit urgentieniveau van Uw supportverzoeken aan te passen indien het urgentieniveau volgens Autodesk onjuist is bepaald. Uw Supportgebruikers moeten de volgende beschrijvingen gebruiken wanneer zij urgentieniveaus aan supportverzoeken toewijzen:

Urgentieniveau van het Incident

Omschrijving

Urgentie 1 – Kritiek

Een incident waarbij de Web Services of Software volledig uitvallen, er geen toegang tot de Web Services mogelijk is of installatie van of toegang tot de Software of het gebruik van belangrijke functies onmogelijk is, waardoor belangrijke ontwerpgegevens onherstelbaar verloren gaan of een essentieel ontwerpproject voor een opdracht volledig stilvalt en waarvoor geen workaround* bestaat.

Urgentie 2 – Dringend

Een incident waarbij een ernstige beperking optreedt in de functionaliteit van belangrijke Web Services of Softwarefuncties of waarbij de toegang tot de Web Services of Software of het gebruik van bepaalde functies onmogelijk is en de productiviteit langdurig wordt beperkt. Er is mogelijk een workaround beschikbaar. NB: als er voor een incident met Urgentie 1 een workaround beschikbaar is, wordt het incident gekwalificeerd als een incident met Urgentie 2.

Urgentie 3 – Standaard

Een incident met beperkte of geringe nadelige effecten op de Web Services of Software of waarbij geen Toegang tot de Web Services, de Software of bepaalde functies kan worden verkregen, zonder dat de productiviteit aanzienlijk vermindert. Er is mogelijk een workaround beschikbaar. Incidenten met Urgentie 3 omvatten onder meer algemene vragen over het gebruik van Web Services of Software en verzoeken om uitleg over de documentatie.

* Een workaround is informatie of een techniek dat de nadelige effecten van een incident op de werking van Software of Web Services verkleint, maar het nadelige effect van het incident niet volledig wegneemt. Een workaround verlaagt het urgentieniveau van een incident.

Autodesk is niet verplicht technische support op Software of Web Services te verlenen voor incidenten veroorzaakt door computerhardware die niet door Autodesk is geleverd; software van Derden die niet door Autodesk geleverd of gespecificeerd; onvoldoende training van Uw Bevoegde gebruikers in het gebruik van de Software of Web Services of het gebruik van Software of Web Services op een manier die niet strookt met de Voorwaarden. Bovendien gaat U ermee akkoord dat uw Supportgebruikers hun supportverzoeken uitsluitend indienen zoals in deze voorwaarden is bepaald, Autodesk van dergelijke informatie voorzien waar Autodesk redelijkerwijs om mag vragen om support te verlenen, alle instructies volgen en alle voorafgaande probleemoplossende of probleemanalyse-procedures uitvoeren die Autodesk beschikbaar heeft gesteld en alle oplossingen, correcties of workarounds doorvoeren die door Autodesk worden aanbevolen.

Snelle forumondersteuning

Productsupportspecialisten van Autodesk volgen in bepaalde landen of regio's de productforums voor bepaalde Web Services en Software en helpen bij technische ondersteuningsvragen. Autodesk levert commercieel redelijke inspanningen om binnen twee dagen, tijdens de lokale kantooruren, antwoord te geven op Uw ondersteuningsverzoeken op de forums die worden gevolgd, mits Uw account voor Uw Software of Web Services op correct wijze aan Uw forumaccount is gekoppeld.

Support via web/e-mail

U kunt gedurende de ondersteuningstijden in het onderstaande overzicht via Uw Supportgebruikers Websupport ontvangen, met dien verstande dat de Webondersteuning tijdelijk niet beschikbaar kan zijn wegens gepland systeemonderhoud. Mededelingen omtrent Webondersteuning van Autodesk worden doorgaans in Autodesk Account geplaatst. Uw Supportgebruiker ontvangt per e-mail bericht over de plaatsing. Uw Supportgebruiker kan naar eigen inzicht van Autodesk voor bepaalde incidenten ook per e-mail of telefonisch worden benaderd.

Autodesk levert commercieel redelijke inspanningen om gedurende de regionale support werkweek antwoord te geven op Uw websupportverzoeken binnen de volgende streeftijden:

 • Voor Urgentie 1 – Kritische websupportverzoeken, binnen twee uur,
 • Voor Urgentie 2 – Urgente websupportverzoeken, binnen vier uur,
 • Voor Urgentie 3 – Standaard websupportverzoek, binnen acht uur.

De Werkweek voor elke Bedrijfsregio van Autodesk wordt vermeld in het onderstaande overzicht.

Regio Pacifisch Azië

Maandag tot en met vrijdag SGT (UTC+8), uitgezonderd regionale feestdagen

Regio Noord-, Zuid- en Midden-Amerika

Maandag tot en met vrijdag, EST/EDT (UTC-5/UTC-4) uitgezonderd regionale feestdagen

Regio EMEA

Maandag tot en met vrijdag, CET/CEST (UTC+1/UTC+2) uitgezonderd regionale feestdagen/p>

*Voor bepaalde Software of Web Services gelden mogelijk de vermelde supporttijden voor één regio of één land binnen een bepaalde regio, ongeacht de geografische oorsprong van het supportverzoek.

Telefonische Support en Supporttijden

Naast de snelle forumafhandeling en support via web kunnen Uw Ondersteuningsgebruikers Ondersteuningsverzoeken indienen door een telefoongesprek in te plannen met een van de deskundigen van de productondersteuning van Autodesk. Voor Uw ondersteuningsgebruikers is telefonische support beschikbaar tijdens de van toepassing zijnde regionale support werkweek. Verzoeken voor telefonische support kunnen bij ieder regionale Autodesk supportcallcenter worden ingediend.

Overige Modi van Abonnementsupport

Aanvullend op websupport en telefonische support kan Autodesk U soms aanvullende support-modi ter beschikking stellen. Voorbeelden omvatten support op API's van Software en Web Services die zijn verstrekt via het Autodesk Developer Network, probleemoplossing via remote desktop, online-chat en toegang tot beheerde technische supportinformatiebronnen, inclusief artikelen, video's en soortgelijke inhoud.

Wereldwijde reisrechten

Voordelen

Gedurende de looptijd van Uw abonnement voor een enkele of meerdere gebruikers (zoals van toepassing), mits U een dergelijk abonnement heeft aangeschaft in Uw Thuisland en het onder de andere voorwaarden valt zoals onderstaand in de sectie Voorwaarden getoond wordt, kunnen U en Uw Bevoegde Gebruikers de Software, Webservices of beide, die door uw abonnement worden ondersteund, installeren en openen, inclusief alle geschikte eerdere versies waar u mogelijk toegang toe kan krijgen, overeenkomstig Uw voorgaande versievoordelen en gerelateerde materialen (die mogelijk aanvullende producten of services bevatten), buiten de regio. 'Thuisland' betekent het land waarin U als individu verblijft of het land waarin U bent opgenomen, gecharterd of anderzijds georganiseerd bent indien U een rechtspersoon bent. Abonnementsupport op Software, Webservices of beide buiten de regio is beschikbaar tijdens de supporturen in het land of regio waarin u op dat moment onderweg bent in plaats van de uren zoals van toepassing in uw Thuisland.

Voorwaarden

Voor abonnementen met meerdere gebruikers is installatie en toegang tot de Software en bijbehorende materialen buiten de Regio alleen mogelijk op een draagbare computer of ander mobiel apparaat dat U of Uw werknemers hebben meegenomen. Dergelijke Software mag niet op een andere computer of ander mobiel apparaat worden gekopieerd of overgedragen of door iemand anders worden geopend dan door U of Uw werknemers wanneer zij zich buiten de regio bevinden. Let op dat Bevoegde gebruikers, anders dan U of Uw werknemers, niet in aanmerking komen voor Globale Reisrechten.

Rechten voor thuisgebruik (uitsluitend voor abonnementen met meerdere gebruikers)

Voordelen

Behoudens voldoen aan de voorwaarden zoals in de sectie Voorwaarden vermeld en indien U een abonnenement met meerdere gebruikers heeft, vallen U en Uw werknemers mogelijk onder de Voorwaarden om een tweede kopie van de Software te kunnen installeren en te openen. Dit is inclusief alle eerdere versies die u kunt gebruiken vanwege het abonnementsvoordeel op uw eerdere versie en het gebruik van alle bijbehorende materialen op een lokale computer in de regio, maar niet op Uw bedrijfslocatie, uitsluitend te gebruiken voor Uw eigen interne zakelijke behoeften, inclusief werknemertraining voor het gebruik van de Software (een dergelijke tweede kopie 'Software voor thuisgebruik'). Let erop dat indien u een abonnement voor een enkele gebruiker heeftt, U geen Rechten voor thuisgebruik nodig heeft, omdat voor een abonnement voor een enkele gebruiker de installatie van de Sofware tot op drie elektronische apparaten per Bevoegde gebruiker is toegestaan en het geen vereiste is dat de elektronische apparaten van U zijn of door U worden beheerd.

Voorwaarden

Gebruik van Voordelen van thuisgebruik valt onder de volgende voorwaarden:

 • Het aantal extra kopieën van Software voor thuisgebruik dat U of Uw werknemers installeren mag niet meer zijn dan het aantal plaatsen van het abonnement met meerdere gebruikers dat U heeft,
 • U dient zich te houden aan de procedures en het beleid dat met enige regelmaat door Autodesk wordt bereidgesteld voor het verzoek om en gebruik van Software voor thuisgebruik,
 • U en Uw werknemers kunnen niet tegelijkertijd toegang hebben tot zowel de plaatsen uit het abonnement met meerdere gebruikers als de overeenkomstige kopieën van de Software voor thuisgebruik (bijv. wanneer U of Uw Bevoegde gebruiker een plaats uit het abonnement met meerdere gebruikers heeft uitgecheckt en de kopie van de Software voor thuisgebruik gelinkt met die plaats moet inactief zijn en vice versa),
 • U heeft recht op het gebruik van een kopie van Software voor thuisgebruik zodra Autodesk U een autorisatiecode voor thuisgebruik verstrekt en eindigt bij eerdere beëindiging of laten verlopen van Uw multi-userabonnement of 13 maanden na de datum van verstrekken van de autorisatiecode,
 • Kopieën van Software voor thuisgebruik kunnen niet worden geüpgraded naar nieuwere Softwareversies en zullen in geval van diefstal niet worden vervangen of opnieuw worden verstrekt,
 • Supportvoordelen zijn niet van toepassing op kopieën van Software voor thuisgebruik en
 • Als een werknemer die in het bezit is van een kopie van Software voor thuisgebruik bij U uit dienst treedt, bent u verantwoordelijk voor het stopzetten van de toegang tot alle kopieën van Software voor thuisgebruik welke in het bezit zijn van die werknemer.

Indien U een Omgezet abonnement aanschaft, kunnen U of Uw werknemers kopieën van Software voor thuisgebruik blijven gebruiken die voorafgaand aan de omzetting waren geautoriseerd en geactiveerd, indien diezelfde Software onderdeel is van het Omgezette abonnement. Indien dezelfde Software geen onderdeel is van het Omgezette abonnement, dienen U en Uw werknemers te stoppen met het gebruik van kopieën van Software voor thuisgebruik na de omzetting.

Rechten voor eerdere versies

Voordelen

Het recht op eerdere versies maakt een uitzondering op de algemene regel zoals in de Voorwaarden opgenomen, dat van U vraagt de Software van eerdere versies te de-installeren wanneer U een nieuwe versie van die Software installeert. Enkele-gebruikerabonnees mogen geschikte eerdere versies van de Software installeren en er niet tegelijkertijd toegang toe hebben. Bevoegde gebruikers van meerdere-gebruikersabonnees mogen tegelijkertijd de huidige versie en eerdere versies van de Software installeren en er toegang toe hebben, zolang dergelijk gebruik niet het totaalaantal kopieën van de Software overstijgt dat is toegestaan volgens Uw abonnement met meerdere gebruikers. In beide gevallen valt Uw gebruik van eerdere versies van de Software onder dezelfde omvang van het gebruik en andere beperkingen als die van de huidige versie van de Software (bijv. licentietype, licentieversie, aantal licenties, etc.).

Beperkingen

Autodesk is niet verplicht om technische support te verlenen voor eerdere versies. Autodesk is niet verplicht U te voorzien van elektronische of fysieke media voor enige eerdere versie, noch is het verplicht U nieuwe autorisatiecodes of activatiecodes voor eerdere versies te verstrekken. Installatie en toegang tot een eerdere versie valt onder de wettelijke algemene voorwaarden die op een dergelijke eerdere versie van toepassing zijn. Indien Autodesk U voorziet van ondersteunende producten die een uitbreiding of aanvulling zijn op de eerdere versies, vallen installatie en toegang tot dergelijke ondersteunende producten onder de wettelijke algemene voorwaarden die horen bij een dergelijk ondersteunend product. Als aan een dergelijk ondersteunend product geen wettelijke algemene voorwaarden zijn gekoppeld, dan zijn de wettelijke algemene voorwaarden van toepassing op de eerdere versie van de Software waarvoor/waarop het ondersteunend product een uitbreiding of aanvulling is, van toepassing. U dient zich te houden aan de procedures en het beleid (indien aanwezig) zoals met enige regelmaat door Autodesk wordt verstrekt voor het aanvragen en verkrijgen van eerdere versies. Indien uw abonnement verloopt of anderszins eindigt, beëindigen wij ook Uw rechten op het gebruik van alle eerdere Softwareversies die onder dat abonnement vielen, en moet U direct dergelijke eerdere versies de-installeren en niet meer openen.

Welke eerdere versies zijn geschikt?

De eerdere versies zoals vermeld voor de Software op de abonnementproductlijst van eerdere geschikte versies komen in aanmerking voor Eerdere versierechten.

In het algemeen, maar niet altijd, zijn de eerdere versies de drie voorafgaande versies. Wanneer een nieuwe versie van Software wordt gereleaset, wordt de abonnementproductlijst van geschikte eerdere versies gewoonlijk geüpdatet en vinden deze drie dingen plaats: (1) de nieuwe versie wordt de huidige versie, (2) de eerdere huidige versie wordt de meest recente eerdere versie en (3) de voormalige oudste eerdere versie wordt uit de lijst verwijderd.

U mag gebruikmaken van alle eerdere versies uit de abonnementproductlijst van eerdere geschikte versies plus alle Softwareversies die u van Autodesk heeft ontvangen en nog steeds in uw bezit heeft (in de vorm van een mediakit voor die versie of een gedownloade kopie van die versie) dat of de huidige versies of een eerdere versie uit de lijst was toen u het ontving, maar vervolgens vanwege een nieuwere versie uit de lijst werd verwijderd.

Indien u een Omgezet abonnement aanschaft en de Software van uw originele abonnement ook onderdeel van uw Omgezette abonnement is, mag U de huidige versie en alle andere versies blijven gebruiken waarvoor U in aanmerking kwam voordat U stopte met het originele abonnement, wanneer eerdere versies behorend bij de Software onderdeel waren van Uw nieuwe Omgezette abonnement. Indien echter de Software die in uw originele abonnement is opgenomen, niet ook in Uw nieuwe Omgezette abonnement is opgenomen, mag U de huidige versie of eerdere versies van de originele abonnementssoftware niet blijven gebruiken en moet U in plaats daarvan u alle versies van het originele softwareabonnement de-installeren en vernietigen binnen zestig (60) dagen nadat U uw nieuwe omgezette abonnementssoftware heeft geïnstalleerd. Autodesk kan van u eisen dat U bewijst dat alle originele abonnementssoftware die uit hoofde van dit gedeelte gede-installeerd of verwijderd dient te worden, ook daadwerkelijk is gede-installeerd en vernietigd en/of er een controle is uitgevoerd zoals vermeld in de Algemene voorwaarden.

Voorbeelden van eerdere versies

Om deze concepten te helpen illustreren, biedt Autodesk de volgende voorbeelden aan.

Voorbeeld abonnement voor een enkele gebruiker

U schaft twintig abonnementen voor een enkele gebruiker op AutoCAD 2013 aan. Op het moment van aanschaf staan AutoCAD 2012, 2011 en 2010 in de lijst van eerdere versies die in aanmerking komen. De Bevoegde gebruiker van een van de twee AutoCAD 2013-abonnementen downloadt en installeert de eerdere versies van 2012, 2011 en 2010 op het apparaat en installeert ook elke nieuwe versie-upgrade zodra deze beschikbaar is. De Bevoegde gebruiker van het andere AutoCAD 2013-abonnement downloadt geen eerdere versies, maar installeert elke nieuwe versie-upgrade zodra deze beschikbaar is (bijv. AutoCAD 2014, 2015 etc.). Beide abonnementen worden jaarlijks verlengd. Uw bedrijf moet kunnen groeien en U koopt een derde abonnement voor een enkele gebruiker voor AutoCAD 2018. Op het moment van aanschaf staan de nieuwe AutoCAD 2017, 2016 en 2015 op de lijst van eerdere versies die in aanmerking komen. Op dit moment heeft U voor de drie abonnementen de volgende rechten op eerdere versies:

AutoCAD-abonnement #1: de Bevoegde gebruiker kan de huidige versie gebruiken, AutoCAD 2018, plus de huidige eerdere versies uit de lijst downloaden en installeren (AutoCAD 2017, 2016 en 2015), en elke eerdere versie die op het apparaat is geïnstalleerd blijven gebruiken, inclusief de eerdere versies die op de lijst stonden toen AutoCAD 2013 de huidige versie was (i.e., AutoCAD 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010). Let op dat de huidige en elke eerdere versie mogelijk tegelijkertijd zijn geïnstalleerd, maar dat de Bevoegde gebruiker maar een versie per keer kan gebruiken. Verschillende versies kunnen niet tegelijkertijd actief worden gebruikt.

AutoCAD-abonnement #2: vergelijkbaar met bovenstaand voorbeeld, behalve dat de Bevoegde gebruiker de huidige versie, AutoCAD 2018, kan gebruiken omdat de Bevoegde gebruiker de beschikbare eerdere versies uit de lijst nooit heeft gedownload en geïnstalleerd toen het abonnement inging en uitsluitend steeds de nieuwste beschikbare versie-upgrade heeft geïnstalleerd. Ook mag de Bevoegde gebruiker iedere eerdere versie gebruiken die is geïnstalleerd, vanuit het oorspronkelijke abonnement of als een nieuwe versie-upgrade (i.e., AutoCAD 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013).

AutoCAD-abonnement #3: omdat dit een nieuw abonnement is, zijn de enige eerdere versies die de Bevoegde gebruiker mag downloaden en installeren die uit de huidige abonnementsproductlijst van eerdere in aanmerking komende versies (i.e., AutoCAD 2017, 2016 en 2015).

Voorbeeld abonnement met meerdere gebruikers

U koopt een abonnement met meerdere gebruikers met 5 plaatsen voor AutoCAD 2015. Op het moment van aanschaf staan AutoCAD 2014, 2013 en 2012 op de lijst van eerdere geschikte versies. Uw contractbeheerder downloadt en installeert kopieën van elk van deze eerdere versies. Het abonnement wordt jaarlijks verlengd. Ieder jaar downloadt en installeert Uw contractbeheerder iedere nieuwe versie-upgrade. AutoCAD 2018 is nu de huidige versie.

Op dit moment zijn Uw rechten op eerdere versies van het abonnement voor meerdere gebruikers met 5 licenties als volgt:

U heeft toegang tot de huidige versie (AutoCAD 2018), elke eerdere versie uit de lijst (AutoCAD 2017, 2016 en 201), plus eerdere versies die niet langer op de lijst staan, maar die door Uw contractbeheerder zijn gedownload en geïnstalleerd toen die versies nog wel op de lijst stonden (AutoCAD 2014, 2013 en 2012). Op een gegeven moment heeft u mogelijk vijf kopieën van de software in een bepaalde combinatie van versies actief in gebruik. Dit zou een Bevoegde gebruiker kunnen zijn die tegelijkertijd AutoCAD 2018, 2017, 2015, 2014 en 2013 gebruikt. Dit kunnen ook vijf verschillende Bevoegde gebruikers zijn die tegelijkertijd één kopie van een van de in aanmerking komende versies gebruiken (bijv. drie gebruikers die een kopie van AutoCAD 2018 gebruiken en twee die elk een kopie van AutoCAD 2015 gebruiken).

Virtualisatievoordelen

Virtualisatievoordelen

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen vervat in deel 15.3 (Aanvaardbaar gebruik van aanbiedingen) van deze voorwaarden, hebt u als u een abonnement voor één gebruiker hebt (of deze abonnementen hebt aangeschaft voor uw gebruikers) toegang tot en mag u gebruikmaken van aanbiedingen op of via het internet, een WAN-netwerk (Wide Area Network) of een ander niet-lokaal netwerk, of op of via een VPN-netwerk (virtueel particulier netwerk), met gebruik van virtualisatietechnologie voor toepassingen of externe virtualisatietechnologie of anderszins, onderhevig aan alle voorwaarden en beperkingen in deze voorwaarden betreffende de virtualisatievoordelen van abonnementen voor afzonderlijke gebruikers (de 'Virtualisatievoordelen').

Beperkingen

 • Niet van toepassing op webservices De Virtualisatievoordelen zijn exclusief abonnementen op webservices en voordelen van webservices die zijn inbegrepen bij software-abonnementen.

 • Niet van toepassing op geselecteerde software Niet alle Autodesk-software komt in aanmerking voor Virtualisatievoordelen. Virtualisatievoordelen zijn niet van toepassing op software in de lijst met software uitgesloten van virtualisatie. U vindt deze lijst hier: www.autodesk.com/virtualization-exclusions

  Autodesk zal de lijst met software uitgesloten van virtualisatie van tijd tot tijd bijwerken om software toe te voegen aan en te verwijderen van de lijst. Alle aanvullingen op de lijst worden op prospectieve wijze toegepast. Alle verwijderingen van de lijst zijn met terugwerkende kracht van toepassing.

  Voorbeeld 1:U schaft zes abonnementen voor afzonderlijke gebruikers aan voor specifieke software en op dat moment staat deze software niet op de uitsluitingenlijst. Op een later moment voegt Autodesk die software toe aan de uitsluitingenlijst. U mag de Virtualisatievoordelen gebruiken met elk abonnement op de software dat u hebt gekocht voordat deze werd toegevoegd aan de lijst, maar u mag Virtualisatievoordelen niet toepassen op abonnementen die u op een later moment hebt aangeschaft voor die software nadat de software is toegevoegd aan de lijst.

  Voorbeeld 2:U schaft zes abonnementen voor afzonderlijke gebruikers aan voor specifieke software en op dat moment staat deze software op de uitsluitingenlijst. Op een later moment verwijdert Autodesk die software van de uitsluitingenlijst. Na de verwijderingsdatum mag u de Virtualisatievoordelen toepassen op een of alle zes abonnementen voor die software.

Voorwaarden voor ondersteuning van gevirtualiseerde software

Voor software die u virtualiseert middels de Virtualisatievoordelen ondersteunt Autodesk deze software overeenkomstig de voorwaarden voor ondersteuningsvoordelen voor abonnementen die onder deze Voorwaarden vallen. Autodesk is echter niet verplicht om ondersteuningsservices te bieden voor ondersteuningsaanvragen waarbij het gerapporteerde incident door Autodesk niet op een fysieke machine, en dus buiten de virtualisatieomgeving, kan worden gereproduceerd. Autodesk is niet verplicht om ondersteuning te bieden voor incidenten die zijn veroorzaakt door of betrekking hebben op virtualisatiesoftware van externe partijen of uw virtualisatieomgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichting om assistentie te verlenen bij compatibiliteits- of interoperabiliteitsproblemen gerelateerd aan het gebruik van Autodesk-software met virtualisatiesoftware van externe partijen of uw eigen virtualisatieomgeving.

'Certificering': disclaimer, risicoaanvaarding

Autodesk kan van tijd tot tijd informatie over het gebruik van software in gevirtualiseerde omgevingen (gezamenlijk 'Certificeringsinformatie') publiceren op de startpagina's van zijn softwareproducten, het Autodesk Knowledge Network en vergelijkbare webeigendommen van Autodesk, alsmede in productgerelateerde documentatie en in andere contexten. Zulke certificeringsverklaringen worden hoofdzakelijk ter informatie aan geboden en zijn alleen een afspiegeling van de beperkte tests die door Autodesk zijn uitgevoerd met betrekking tot specifieke versies van specifieke software die wordt gebruikt met specifieke virtualisatietechnologieën van externe partijen en/of virtualisatieomgevingen. Certificeringsinformatie wordt ongewijzigd geplaatst en kan fouten, onnauwkeurigheden, onvolledige informatie en andere onjuistheden bevatten. Als u van plan bent de Virtualisatievoordelen te gebruiken, moet u voorafgaand uw eigen onafhankelijke compatibiliteitsonderzoek uitvoeren.

Door gebruik te maken van de Virtualisatievoordelen erkent u dat de certificeringsinformatie geen beloftes of toezeggingen doet over specifieke compatibiliteitsniveaus tussen Autodesk-software en virtualisatietechnologie van externe partijen. Als u gebruikmaakt van de Virtualisatievoordelen, accepteert u alle risico's voortvloeiend uit dit gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, incompatibiliteit tussen software en virtualisatietechnologie van externe partijen en/of uw virtualisatieomgeving.

Premium-abonnementsvoordelen

Voorwaarden die met hoofdletters zijn geschreven, maar die niet in deze voorwaarden voor Premium-abonnementsvoordelen worden vermeld, hebben dezelfde betekenis als vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van Autodesk, die U hier vindt:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/nl/general-terms

Indien U een Premium-abonnement aanschaft, ontvangt U de volgende voordelen als extra voordelen dan wel in plaats van, zoals aangegeven, eerdergenoemde standaardabonnementsvoordelen.

Definities van het Premium-abonnement

De volgende gedefinieerde voorwaarden gelden voor de Premium-abonnementsvoordelen.

'Beheerder' verwijst naar personeel dat U machtigt om Autodesk User Management-mogelijkheden te gebruiken om Teams aan te duiden en om toegang tot Abonnementen en eraan verbonden Voordelen te beheren door Uw Bevoegde Gebruikers die aan dergelijke Teams zijn toegewezen. U kunt verschillende typen Beheerders aanduiden zoals Primaire Beheerders, Secundaire Beheerders en SSO-beheerders (eenmalige aanmelding). Beheerders worden ook wel 'Admins' genoemd. Bij een Beheerder kan het om Uw werknemer of aannemer gaan, of om een werknemer of aannemer van een van Uw Gelieerde bedrijven zoals deze term wordt gedefinieerd in onderstaand punt Centrale aankopen.

'Benoemde gebruiker' verwijst naar een Bevoegde Gebruiker voor een abonnement van een enkele gebruiker. Abonnement van een enkele gebruiker wordt ook wel abonnement van 'benoemde gebruiker' of 'individueel' abonnement genoemd.

'Plan' verwijst naar een combinatie van een abonnement van een enkele gebruiker, andere Aanbiedingen, Voordelen en aankoopmodel. In marketingmateriaal van Autodesk wordt, van tijd tot tijd, mogelijk verwezen naar Plannen met onder andere Premium-abonnementsvoordelen.

Een beschrijving van het 'Abonnement van een enkele gebruiker' staat onder het tabblad Abonnementstypen van de Gebruiksvoorwaarden, dat U hier vindt:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/nl/subscription-types

In het kader van Premium-abonnementen wordt een abonnement voor een enkele gebruiker waarvoor U nog geen Premium-abonnement hebt aangeschaft, maar waarvoor U dat onder deze voorwaarden betreffende Premium-abonnementsvoordelen (zie onderstaande punten 'All In'-vereiste resp. Aansluiting) wel moet doen, een 'Onbetaald Premium-abonnement' genoemd.

'Team' verwijst naar een door Autodesk User Management gedefinieerd team dat uit een groep Bevoegde Gebruikers van een abonnement voor een enkele gebruiker bestaat en dat beheerd wordt door een bepaalde Primaire Beheerder.

'Premium-abonnement' verwijst naar een upgrade naar een standaardabonnement van een enkele gebruiker waarmee Premium-abonnementsvoordelen worden toegevoegd.

Premium-ondersteuning en gerelateerde Succesvoordelen van klanten

Live-ondersteuning. Als voordeel van een Premium-abonnement, in aanvulling op de support-modi die beschikbaar zijn gesteld als onderdeel van bovenvermelde standaardabonnementsvoordelen en de Premium web-email-ondersteuning kunnen uw Premium-bevoegde gebruikers of beheerders, indien van toepassing, toegang hebben tot onderstaande extra 'Live-ondersteuning'-mogelijkheden:

 • 24x5 Chat. Uw Premium-bevoegde gebruikers en Uw beheerders kunnen tijdens de Ondersteuningswerkweek die voor de verzoekende partij geldt via webchat, 24 uur per dag, 5 dagen per week bij de medewerkers van Autodesk-ondersteuning ondersteuningsverzoeken indienen. Ondersteuning via de chat vindt dan in het Engels plaats, maar al naar beschikbaarheid kan deze ondersteuning, naar oordeel van Autodesk, op verzoek in andere talen plaatsvinden. Over het algemeen vinden genoemde chatsessies na het verzoek onverwijld plaats, maar er kunnen vertragingen optreden op momenten waarop Autodesk zeer veel verzoeken ontvangt.
 • 24x7 Laat een medewerker U terugbellen. Uw beheerders kunnen op elk moment vragen dat een ondersteuningsmedewerker van Autodesk hen terugbelt om ondersteuningsverzoeken namens Premium-bevoegde gebruikers met hen te bespreken. Een dergelijk gesprek vindt dan in het Engels plaats, maar al naar beschikbaarheid kan de ondersteuning, naar oordeel van Autodesk, op verzoek in andere talen plaatsvinden. Over het algemeen vindt het telefoongesprek na het verzoek onverwijld plaats, maar er kunnen vertragingen optreden op momenten waarop Autodesk zeer veel verzoeken ontvangt.

Premium-ondersteuning via web/e-mail. Deze voorwaarden vervangen de voorwaarden betreffende web-/e-mailondersteuning die van toepassing zijn op standaardabonnementen:

U kunt gedurende de beschikbare ondersteuningstijden in de onderstaande toepasselijke Ondersteuningswerkweek via uw Premium-bevoegde gebruikers webondersteuning ontvangen, met dien verstande dat deze tijdelijk niet beschikbaar kan zijn wegens gepland systeemonderhoud. Mededelingen omtrent webondersteuning van Autodesk worden doorgaans in Autodesk Account geplaatst. Uw Premium-bevoegde gebruikers ontvangen per e-mail bericht over de plaatsing. Uw Premium-bevoegde gebruikers kunnen naar eigen inzicht van Autodesk voor bepaalde incidenten ook per e-mail of telefonisch worden benaderd.

Autodesk levert commercieel redelijke inspanningen om gedurende de toepasselijke regionale Ondersteuningswerkweek binnen acht (8) uur ongeacht het urgentieniveau van het verzoek antwoord te geven op Uw Webondersteuningsverzoeken.

Ondersteuningswerkweek. De toepasselijke Ondersteuningswerkweek voor elke bedrijfsregio van Autodesk wordt vermeld in onderstaand overzicht.

 • Regio Azië/Stille Oceaan - maandag tot en met vrijdag SGT (UTC+8), uitgezonderd regionale feestdagen
 • Regio Noord- en Zuid-Amerika - maandag tot en met vrijdag, EST/EDT (UTC-5/UTC-4) uitgezonderd regionale feestdagen
 • EMEA-regio - maandag tot en met vrijdag, CET/CEST (UTC+1/UTC+2) uitgezonderd regionale feestdagen

*Voor bepaalde software- of webdiensten gelden mogelijk de toepasselijke ondersteuningstijden voor één regio of één land binnen een bepaalde regio, ongeacht de geografische oorsprong van Uw ondersteuningsverzoek.

Ondersteuning voor eerdere versie. Niettegenstaande enige bepalingen in het punt betreffende de Rechten voor eerdere versies in bovenstaande standaardabonnementsvoordelen, biedt Autodesk U voor uw Premium-abonnementen niet alleen technische ondersteuning voor de huidige versie, maar ook voor alle Eerdere versies vermeld op de Productlijst rechten voor gebruik van eerdere versies:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription

Succesmaterialen van klanten.

Autodesk biedt U toegang tot materialen die samengesteld zijn om U te helpen met Uw introductieperiode en het gebruik van Premium-abonnementsvoordelen ('Succesmaterialen'). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om documentatie betreffende het implementeren, tools en andere soortgelijke hulpmiddelen. Ook kan het hierbij gaan om links naar beheerde inhoud die bekend staat als 'Versnellers', ontworpen als hulp bij de implementatie of bij best practice-richtlijnen voor Uw toepasselijke Autodesk-abonnementen. Versnellers en andere Succesmaterialen zijn voor U beschikbaar tijdens de termijn van het Premium-abonnement en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De Succesmaterialen kunnen U helpen bij het ontwikkelen van een vastgelegde reeks activiteiten door gebruik te maken van de Premium-abonnementsvoordelen ter bevordering van de door U gewenste bedrijfsresultaten. U bent verantwoordelijk voor het aanvragen van toegang tot Succesmaterialen en om deze onafhankelijk te beoordelen en te gebruiken. Autodesk is niet verantwoordelijk voor acties die U hebt ondernomen of resultaten die U hebt behaald via het gebruik van uw Succesmaterialen.

Alle Succesmaterialen zijn vertrouwelijke informatie van Autodesk, en Autodesk behoudt zich wereldwijd alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot dergelijke Succesmaterialen. Het is U niet toegestaan om welke reden dan ook Succesmaterialen te kopiëren, te wijzigen, bekend te maken of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke licentie hiervoor van Autodesk.

Eenmalige aanmelding

Via SSO (eenmalige aanmelding) hebben Premium-bevoegde gebruikers federatieve toegang tot Uw Premium-abonnementen en de betreffende Voordelen. Autodesk zal materiaal en instructies voor de implementatie verstrekken zodat U zich kunt registreren en SSO voor Uw domein kunt instellen. Is Uw domein eenmaal bij Autodesk geregistreerd en hebt U SSO ingesteld, dan worden Uw Bevoegde Gebruikers bij aanmelding voor elke Autodesk-aanbieding via de Autodesk-aanmeldingsprocedure omgeleid naar de aanmeldingsprocedure voor Uw entiteit. Hier geven ze de inloggegevens in van hun identiteit (bijv. hun gebruikers-inloggegevens voor Uw onderneming). Nadat Autodesk de implementatiematerialen voor deze eenmalige aanmelding heeft verstrekt, bent U verantwoordelijk voor de implementatie ervan voor Premium-bevoegde gebruikers in Uw organisatie.

Rapportage over het productgebruik met Gebruikersgegevens

Uw beheerders kunnen Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens inschakelen, zodat Premium-bevoegde gebruikers hun taken efficiënt kunnen uitvoeren en hun productiviteit toeneemt, alsmede ter ondersteuning van de product- en functietoepassingen en om Uw toekomstige aankoopbehoeften te voorspellen en beheren. Dankzij Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens kunnen Uw beheerders verslagen opstellen die het gebruik van Premium-abonnementen door Premium-bevoegde gebruikers laten zien, gesorteerd op Premium-abonnement, en per dag. Kiest U ervoor Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens in te schakelen, dan gelden voor Uw gebruik van dit Voordeel de onderstaande voorwaarden.

Voor uw toegang tot en gebruik van Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens gelden alle onderstaande voorwaarden:

 • Verzamelen en gebruik van gegevens. U begrijpt dat Autodesk het gebruik van Premium-abonnementen kan controleren door gedurende de termijn van het Premium-abonnement voortdurend gebruiksgegevens van Premium-bevoegde gebruikers te verzamelen. Wanneer Uw Beheerder Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens inschakelt en om een verslag vraagt, dan zal Autodesk deze gegevens verwerken, om de verslagen zoals vermeld in dit punt Rapportage over het productgebruik met gebruikersgegevens op te stellen, de aanbieding betreffende Premium-abonnement en bijbehorende voordelen te handhaven, te verbeteren en/of op te leveren, en om U of Uw reseller te helpen bij het bepalen van de omvang en de prijsopgave van verlengingen. Gezamenlijk wordt het voorgaande 'Doelen betreffende het verzamelen en het gebruik van gegevens' genoemd.
 • Toestemmingen. Vervolgens erkent U en gaat U ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor naleving van alle vereisten onder de toepasselijke wetten inzake privacy, gegevensbescherming en werkgelegenheid met betrekking tot een dergelijk verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van Uw Bevoegde Gebruikers, of dat nu werknemers, onafhankelijke aannemers zijn of anderszins, waaronder alle toepasselijke vereisten betreffende kennisgeving, toestemming, overdracht (zoals bijv. grensoverschrijdende overdracht), openbaarmaking en gebruik, en met name in verband met het hierboven beschreven verzamelen en gebruiken van gegevens. Zonder het voorgaande te beperken, bent U waar vereist specifiek verantwoordelijk voor het inlichten van Premium-bevoegde gebruikers en/of het verkrijgen van hun geldige toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken voor de doelen hiervan.
 • Schadeloosstelling. U verdedigt Autodesk en aan haar gelieerde bedrijven, rechtsopvolgers, bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten ('Gevrijwaarde partijen') tegen, vrijwaart hen van en stelt hen schadeloos voor claims tegen Gevrijwaarde partijen waarin enig verzuim wordt aangevoerd om of die voortvloeien uit enig verzuim om aan de vereisten te voldoen conform de toepasselijke wetten omtrent privacy, gegevensbescherming en werkgelegenheid betreffende de persoonsgegevens van Bevoegde Gebruikers van wie het productgebruik en overige gegevens worden verzameld en gebruikt voor de Doelen betreffende het verzamelen en het gebruik van gegevens.
 • Schadeloosstellingsprocedure. Autodesk stelt U redelijkerwijs direct schriftelijk op de hoogte van mogelijke claims en verleent U de uitsluitende zeggenschap over de verdediging en afwikkeling van mogelijke claims.
 • Afzonderlijke raadgeving. Alle Gevrijwaarde partijen hebben het recht om van afzonderlijke raadgeving gebruik te maken en voor eigen rekening deel te nemen aan de verdediging van een dergelijke claim. Een Gevrijwaarde partij geeft geen aansprakelijkheid toe en sluit evenmin een overeenkomst namens Autodesk in verband met haar verdediging van een claim waarvoor ze gevrijwaard is zonder een schriftelijke toestemming hiervoor van Autodesk.

Autodesk kan op basis van de gebruiksgegevens ook inzichten en aanbevelingen met Uw Beheerders delen zodat U ze onafhankelijk kunt beoordelen.

Centrale aankopen

Premium toewijzen aan Gelieerde bedrijven. Samen met of afzonderlijk van een onderliggend standaardabonnement voor een enkele gebruiker kunt U uw Premium-abonnementen niet alleen toewijzen aan Uw eigen bevoegde gebruikers, maar ook aan de bevoegde gebruikers van Uw Gelieerde bedrijven, zoals deze hieronder worden beschreven, in dan wel buiten uw regio gevestigd, om ze te gebruiken ten voordele van de Gelieerde bedrijven. Zoals vermeld onder punt 11.1 van de Gebruiksvoorwaarden bent U verantwoordelijk voor het tijdig betalen van eventuele toepasselijke belastingen, heffingen of toeslagen in verband met Uw gebruik van het Voordeel van Centrale aankopen, waaronder Uw interne toewijzing van Premium-abonnementen.

Definitie van Gelieerd bedrijf. Een 'Gelieerd bedrijf' is een bedrijfsidentiteit waarin U minimaal 50% van de uitstaande stemgerechtigde aandelen of effecten bezit, of bij rechtsgebieden waarin 50% eigenaarschap verboden is, hebt U toch effectief eigendom dat U naar tevredenheid van Autodesk moet aantonen.

Dekkingsvereisten en aansluiting

'All In'-vereiste. Als een standaardabonnement voor een enkele gebruiker dat aan een bevoegde gebruiker in een Team is toegewezen dat door een bepaalde Primaire Beheerder wordt beheerd, een upgrade krijgt naar een Premium-abonnement, dan moeten alle andere standaardabonnementen voor een enkele gebruiker die door diezelfde Primaire Beheerder aan die Bevoegde Gebruiker en aan andere bevoegde gebruikers in dat Team en in andere Teams zijn toegewezen, een upgrade krijgen naar Premium-abonnementen.

Aansluiting. Om de naleving van de 'All In'-vereiste te garanderen, en in overeenstemming met punt 21.5 van de Gebruiksvoorwaarden als aangevuld door dit punt, controleert en beoordeelt Autodesk de gegevens betreffende de implementatie van Uw abonnement en de toewijzing van het abonnement aan de Beheerders en het Team voortdurend. Zodra de verlengingsdatum van Uw Premium-abonnementen nadert, verstrekt Autodesk of Uw Reseller, zoals van toepassing, gegevens omtrent Niet-betaalde Premium-abonnementen waarvoor U ofwel (i) Premium-abonnementen moet aanschaffen onder de 'All In'-vereiste of (ii) opnieuw bevoegde gebruikers en/of abonnementen voor een enkele gebruiker aan een andere Primaire Beheerder moet toewijzen die geen bevoegde gebruikers of Teams beheert die Premium-abonnementen hebben. De prijsopgave voor uw verlenging vermeldt onder andere bedragen die U verschuldigd bent voor de verlenging van de eerder aangeschafte, aflopende Premium-abonnementen en bedragen die U verschuldigd bent voor Niet-betaalde Premium-abonnementen die moeten worden aangeschaft om te voldoen aan de 'All In'-vereiste. Aansluiting geldt alleen voor de toekomst - We brengen U niets in rekening voor Premium-abonnementsvoordelen waarvan een Bevoegde Gebruiker gebruik maakt aan wie één of meer Niet-betaalde Premium-abonnementen zijn toegewezen voorafgaand aan de aansluiting en de hieropvolgende aankoop van het Premium-abonnement.

Bepaalde abonnementen die uitgesloten zijn van de All in-vereiste. Bij abonnementen voor een enkele gebruiker voor bepaalde Softwareproducten of producten betreffende Webdiensten komt men niet in aanmerking voor Premium-abonnementsvoordelen. Dergelijke abonnementen voor een enkele gebruiker worden ook 'Uitgesloten abonnementen voor een enkele gebruiker' genoemd.

Aanvullende vereiste. Toegang tot en gebruik van Premium-abonnementsvoordelen is uitsluitend mogelijk als de Bevoegde Gebruiker aan wie een Premium-abonnement is toegewezen, ook een actief, nog lopend abonnement voor een enkele gebruiker heeft. Te allen tijde bent U daarom verplicht om tijdens de termijn van een Premium-abonnement minimaal één (1) resterend standaardabonnement voor een enkele gebruiker toegewezen te hebben aan een Bevoegde Gebruiker in een Team dat door elke Primaire Beheerder wordt beheerd die Premium-abonnementen uitvoert en beheert. In geen enkel geval hebt U recht op restitutie voor bedragen die U voor Premium-abonnementen hebt voldaan vanwege het vervallen van standaardabonnementen voor een enkele gebruiker.