You have been detected as being from . Megtekintheti az adott országra érvényes termékinformációkat, ajánlatokat és árakat, amennyiben van ilyen.

Ország/nyelv módosítása X

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Előfizetési előnyök

A nagy kezdőbetűvel használt, de másként nem definiált fogalmak meghatározott jelentéssel bírnak az Általános Feltételekben. Az előfizetési előnyök az Ajánlattól függően változhatnak. Az itt felsorolt előfizetési előnyök időnként frissülhetnek. A frissítésekről szóló értesítések az oldal tetején lévő „Hatályba lépés dátuma/Frissítve” hivatkozáson lesznek közzétéve.

Előfizetési támogatás

Alapok

Az Autodesk támogatást nyújt az Ön előfizetéseihez az Ön Támogatási Felhasználói részére az alábbi feltételek szerint. A támogatás nyelve angol, de kérésre más nyelvek is elérhetők lehetnek. A Támogatási Felhasználó olyan Jogosult Felhasználó, akit Ön jelöl ki a támogatási kérelmek küldésére és technikai támogatás fogadására az Ön előfizetései tekintetében. A támogatási kérelmeket súlyossági szint alapján rangsorolják. A Támogatási Felhasználó a támogatási kérelem küldése során megad egy súlyossági szintet, de az Autodesk fenntartja magának a jogot az Ön támogatási kérelmei súlyossági szintjének módosítására, ha az Autodesk megítélése szerint az nem megfelelően lett beállítva. Az Ön Támogatási Felhasználóinak a következő leírásokat kell használniuk a súlyossági szintek támogatási kérelmekhez való hozzárendelése során.

Esemény Súlyossági Szintje

Leírás

1. Súlyossági Szint – Kritikus

Olyan esemény, amely a Webes Szolgáltatások vagy a Szoftverek működésének teljes ellehetetlenülését vonja maga után, vagy amely esetben lehetetlen a Webes Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy a Szoftver telepítése, valamint az ahhoz való hozzáférés, illetve a fő funkciók használata, amelynek eredményeként a főbb tervezési adatok visszaállíthatatlanul elvesztek, vagy egy kritikus fontosságú tervezési projekt teljes mértékben megsérült/megszakadt, és amely tekintetében áthidaló megoldás* nem lehetséges.

2. Súlyossági Szint – Sürgős

Olyan esemény, amely a Webes Szolgáltatások vagy Szoftverek főbb funkcióinak súlyos meghibásodását, vagy a Webes Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverekhez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók használatának lehetetlenségét vonja maga után, és amely a termelékenység hosszú távú csökkenését eredményezi. Elképzelhető, hogy áthidaló megoldás rendelkezésre áll. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az olyan, egyébként 1. Súlyossági Szintű esemény, ahol megkerülésre lehet lehetőség, 2. Súlyossági Szintű eseménynek minősül.

3. Súlyossági Szint – Általános

Olyan esemény, amelynek a Webes Szolgáltatásokra vagy Szoftverekre korlátozott vagy kisebb jelentőségű hátrányos hatása van, vagy a Webes Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverhez való hozzáférés, illetve bizonyos funkciók használatának lehetetlenségét vonja maga után, azonban olyan módon, amely a termelékenységet nem csökkenti jelentősen. Elképzelhető, hogy áthidaló megoldás rendelkezésre áll. A 3-as Súlyossági Szintű események magukba foglalják a Webes Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatával kapcsolatos általános kérdéseket és a Szoftverhez vagy a Webes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentáció jelentésének tisztázásával kapcsolatos igényeket is.

* Az „áthidaló megoldás” olyan információ vagy technika, amely csökkenti a Szoftverek vagy Webes Szolgáltatások működésére gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, de előfordulhat, hogy nem küszöböli ki teljes mértékben az esemény kedvezőtlen hatásait. Előfordulhat, hogy egy áthidaló megoldás csökkenti egy esemény súlyossági szintjét.

Az Autodesk nem köteles technikai támogatást nyújtani a Szoftverekhez és a Webes Szolgáltatásokhoz, ha az eseményt a következők egyike okozza: a számítógép hardvere nem az Autodesktől származik; harmadik féltől származó szoftver használata, amely nem az Autodesktől származik, illetve nem az Autodesk javasolta a használatát; az Ön Jogosult Felhasználóinak nem megfelelő oktatása a Szoftver vagy a Webes szolgáltatások terén; vagy a Szoftver vagy Webes szolgáltatások a feltételeknek nem megfelelő módon történő használata. Emellett Ön elfogadja, hogy a Támogatási Felhasználók elvégzik a következőket: támogatási kéréseket csak a jelen feltételekben felsorolt módon küldenek; az Autodesk által a támogatáshoz kért információkat ésszerű keretek között biztosítják; követik az utasításokat és elvégzik az Autodesk által biztosított előzetes hibakeresési vagy problémaelemzési eljárásokat; valamint megvalósítanak minden, az Autodesk által javasolt javítást vagy áthidaló megoldást.

Gyorsított Fórumos Támogatás

Bizonyos Webes Szolgáltatások és Szoftverek esetében, bizonyos Területeken és régiókban az Autodesk terméktámogatási szakértői figyelik a termékekkel kapcsolatos fórumokat, és segítséget nyújtanak a technikai támogatási kérdésekben. Az Autodesk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön ellenőrzött fórumon közzétett Támogatási Kérelmére két napon belül Választ nyújtson a Helyi Munkaidő alatt, feltéve, hogy Ön helyesen kapcsolta össze a Szoftverek vagy a Webes Szolgáltatások fiókját az Ön fórumfiókjával.

Webes/e-mailes támogatás

A webes támogatáshoz Ön a Támogatási Felhasználóin (amelyik alkalmazható) keresztül fér hozzá az alábbi táblázatban olvasható elérhető támogatási órákban, kivéve az ütemezett rendszer-karbantartási időket, amikor előfordulhat, hogy a webes támogatás ideiglenesen nem érhető el. Az Autodesk a webes támogatással kapcsolatos kommunikációit általában az Autodesk-fiókban jeleníti meg, és az Ön Támogatási Felhasználóját az információ megjelenéséről e-mailben értesíti. Ha az Autodesk szerint ez indokolt, előfordulhat, hogy bizonyos események kapcsán e-mail vagy telefon útján is felveszik a kapcsolatot az Ön Támogatási Felhasználójával.

Az Autodesk gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a következő megadott célidőkön belül válaszoljon az Ön webes támogatási kérelmeire az alkalmazható regionális támogatási munkahét folyamán:

 • Súlyossági Szint – Kritikus webes támogatási kérelmek, két órán belül;
 • Súlyossági Szint – Sürgős webes támogatási kérelmek, négy órán belül;
 • Súlyossági Szint – Általános webes támogatási kérelmek, nyolc órán belül.

Az egyes Autodesk üzleti régiók esetében alkalmazható támogatási munkahetek alább láthatók.

Ázsia és a csendes-óceáni régió

Hétfőtől péntekig SGT (UTC+8) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat

Amerikai régió

Hétfőtől péntekig EST/EDT (UTC-5/UTC-4) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat

EMEA régió

Hétfőtől péntekig, CET/CEST (UTC+1/UTC+2) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat

*Bizonyos Szoftverek vagy Webes Szolgáltatások esetében az alkalmazható helyi támogatási munkaidő vonatkozhat egyetlen régióra vagy egy adott régióba tartozó országra, függetlenül attól, hogy az Ön támogatási kérelme földrajzilag mely helyről származik.

Telefonos Támogatás és Támogatási Órák

A gyorsított fórumos és webes támogatás mellett az Ön Támogatási Felhasználói az Autodesk terméktámogatási munkatársaival egyeztetett telefonhívások útján is benyújthatnak támogatási kéréseket. A telefonos támogatás az Ön Támogatási Felhasználói számára az alkalmazható támogatási munkahét folyamán érhető el. A Telefonos Támogatásra vonatkozó kérelmek bármely regionális Autodesk-ügyfélszolgálaton benyújthatóak.

Az Előfizetési Támogatás egyéb módjai

A webes és telefonos támogatás mellett az Autodesk időről időre az Előfizetési Támogatás egyéb módjait is felajánlhatja az Ön számára. Ilyen lehet például a Szoftveres és Webes Szolgáltatások API-támogatása az Autodesk Developer Networkön keresztül, a távoli asztalos hibaelhárítás, az online csevegés, valamint hozzáférés biztosítása a felügyelt technikai támogatási információs forrásanyagokhoz, a cikkeket, videókat és hasonló tartalmakat beleértve.

Globális Utazási Jogok

Előnyök

Az Ön egy- vagy többfelhasználós előfizetése (ha alkalmazható) időtartama során – feltéve, hogy az előfizetést az Anyaországában vásárolta meg –, valamint a lentebbi Feltételek szakaszban felsorolt feltételeknek megfelelően az Előfizetés részét képező Szoftvert – Webes szolgáltatást vagy mindkettőt – Ön és a Jogosult Felhasználói telepíthetik és hozzáférhetnek azokhoz, minden jogosult korábbi verziót beleértve, amelyekhez Ön hozzáférhet a Korábbi Verziókra Vonatkozó Előnyök és a kapcsolódó anyagok tekintetében (amelyek tartalmazhatnak kiegészítő termékeket vagy szolgáltatásokat) az adott Területen kívül is. „Anyaország”: az ország, amely magánszemélyként az Ön tartózkodási helye, vagy az ország, amelyben Ön jogi személyként be van jegyezve vállalatként vagy egyéb szervezetként. Ha az adott Területen kívülre utazik, elérhető Előfizetési Támogatás a Szoftverre – Webes szolgáltatásra vagy mindekettőre – a Területen kívül is az adott országra vagy régióra vonatkozó támogatási munkaidőben (amely eltérhet az Ön Anyaországában érvényben lévőtől).

Feltételek

A többfelhasználós előfizetések esetében a Szoftver és a kapcsolódó anyagok adott Területen kívüli telepítése és az azokhoz való hozzáférés csak hordozható számítógépekre vagy egyéb mobileszközökre engedélyezett, amelyeket Ön vagy az alkalmazottai szállítanak magukkal. Az ilyen Szoftver nem másolható vagy helyezhető át másik számítógépre vagy egyéb mobileszközre, valamint Önön vagy az Ön alkalmazottain kívül senki más nem férhet hozzá azokhoz a Területen kívül. Vegye figyelembe, hogy az Öntől eltérő, illetve az Ön alkalmazottain kívüli Jogosult Felhasználók, nem jogosultak a Globális utazási jogokra.

Otthoni használatot biztosító jogok (csak többfelhasználós Előfizetések esetén)

Előnyök

A lenti Feltételek szakaszban felsorolt feltételek kielégítésének tekintetében, ha többfelhasználós előfizetése van, Ön vagy az Ön alkalmazottai a feltételek értelmében telepíthetik a Szoftver második másolatát is és hozzáférhetnek ahhoz, illetve az összes korábbi verzióhoz is, amelyek használatára Ön jogosult a korábbi verziók használatát biztosító előfizetési előny kapcsán, valamint minden kapcsolódó anyagot egy, az adott Területen belüli de az Ön üzleti székhelyén kívül eső számítógépre. Ez kizárólag a belső üzleti igények teljesítésére használható, amelybe beletartozhat az alkalmazottak oktatása a Szoftver használatára („Otthoni Használatú Szoftver” második másolata). Vegye figyelembe, hogy egyfelhasználós előfizetés esetén nincs szüksége Otthoni Használatot Biztosító Jogokra, mert az egyfelhasználós előfizetés lehetővé teszi a Szoftver telepítését maximálisan három elektronikus eszközre Jogosult Felhasználónként, és nem teszi kötelezővé, hogy ezek az elektronikus eszközök az Ön tulajdonát képezzék.

Feltételek

Az Otthoni Használatot Biztosító Előnyök használatára az alábbi feltételek vonatkoznak:

 • Az Ön vagy az alkalmazottai által telepített további Otthoni Felhasználású Szoftverpéldányok száma nem haladhatja meg a többfelhasználós Előfizetése munkahelyeinek számát;
 • Az Otthoni Felhasználású Szoftver igényléséhez és használatához Önnek követnie kell az Autodesk által bizonyos időközönként meghatározott eljárásokat és irányelveket;
 • Ön és az alkalmazottai nem férhetnek hozzá egyidejűleg a többfelhasználós Előfizetés munkahelyeihez és az Otthoni Felhasználású Szoftver megfelelő példányaihoz (pl. amikor Ön vagy a Jogosult Felhasználó lefoglalják a többfelhasználós Előfizetés egyik munkahelyét, akkor az adott munkahelyhez társított Szoftverpéldánynak inaktívnak kell lennie, és fordítva);
 • Az Otthoni Felhasználású Szoftverpéldány használatának joga akkor lép érvénybe, amikor az Autodesk kioszt Önnek egy hozzáférési kódot az Otthoni Használathoz, és az Ön többfelhasználós előfizetésének megszüntetésekor vagy lejártakor, illetve 13 hónappal a hozzáférési kód kibocsátása után szűnik meg;
 • Az Otthoni Felhasználású Szoftver példányait nem lehet újabb Szoftververziókra frissíteni, és a példányt elvesztés esetén nem cserélik ki és nem adják ki újra;
 • A támogatási előnyök nem vonatkoznak az Otthoni Felhasználású Szoftverpéldányokra; és
 • Ha egy Otthoni Felhasználású Szoftverpéldánnyal rendelkező alkalmazottja megszünteti a munkaviszonyát, Ön felelős azért, hogy a korábbi alkalmazottja ne tudjon többé hozzáférni a birtokában lévő Otthoni Felhasználású Szoftverpéldányokhoz.

Ha Átváltott Előfizetést szerez be, Ön és az alkalmazottai továbbra is használhatják az Otthoni Felhasználású Szoftver átváltás előtt engedélyezett és aktivált példányait, amennyiben a Szoftver az Átváltott Előfizetés részét képezi. Ha a Szoftver nem képezi részét az Átváltott Előfizetésnek, Önnek és az alkalmazottainak az átváltást követően fel kell hagyniuk az Otthoni Felhasználású Szoftverpéldányok használatával.

Korábbi Verziók Használatának Joga

Előnyök

A Korábbi Verziók Használatának Joga egy kivételt jelent Feltételekben foglalt általános szabály alól, amely előírja, hogy Önnek el kell távolítania a Szoftver korábbi verzióit, amikor telepíti a Szoftver új verziófrissítését. Az egyfelhasználós előfizetők telepíthetik, és nem egyidejűleg hozzáférhetnek a Szoftver jogosult korábbi verzióihoz. A többfelhasználós előfizetők Jogosult Felhasználói egyidejűleg telepíthetik, illetve hozzáférhetnek a Szoftver aktuális verziójához és a jogosult korábbi verzióihoz, mindaddig, amíg a használat nem haladja meg az Ön többfelhasználós előfizetése által engedélyezett Szoftverpéldányok számát. A Szoftver korábbi verzióinak Ön általi használatára minden esetben ugyanazok a használati- és egyéb korlátozások vonatkoznak, mint a Szoftver aktuális verziójának használatára (pl. licenciatípus, licenciaverzió, licenciamennyiség stb.).

Korlátozások

Az Autodesk nem köteles technikai támogatást nyújtani a korábbi verziókhoz. Az Autodesk nem köteles elektronikus vagy fizikai adathordozókat, illetve új hozzáférési kódokat vagy aktiválásokat biztosítani az Ön számára a korábbi verziókhoz. A korábbi verziók telepítésére és elérésére az adott korábbi verzióra érvényes jogi feltételek vonatkoznak. Ha az Autodesk kiegészítő termékekkel látja el Önt, amelyek javítják vagy kiegészítik a korábbi verziót, a kiegészítő termékek telepítésére és elérésére az ilyen termékekhez kapcsolódó jogi feltételek vonatkoznak. Ha a kiegészítő termékhez nem kapcsolódnak jogi feltételek, akkor a kiegészítő termék által javítani vagy kiegészíteni szándékozott korábbi Szoftververzió jogi feltételei lesznek érvényesek. A korábbi verziók igényléséhez és beszerzéséhez Önnek követnie kell az Autodesk által bizonyos időközönként meghatározott eljárásokat és irányelveket (ha vannak ilyenek). Ha az Ön előfizetése lejár vagy más módon megszűnik, akkor megszűnnek az előfizetés részét képező korábbi Szoftververziók használatára vonatkozó jogai is, és azonnal el kell távolítania a korábbi verziókat, illetve abba kell hagynia a használatukat.

Melyik korábbi verziók jogosultak?

Az Előfizetés Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistájában felsorolt korábbi Szoftververziók jogosultak a Korábbi Verziók Használatának Jogára. .

A korábbi verziók alatt általában, de nem minden esetben az aktuális verziót megelőző három verzió értendő. Amikor megjelenik a Szoftver egy újabb verziója, általában frissül az Előfizetés Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistája, és három dolog történik: (1) az új verzióból lesz az aktuális verzió, (2) az előző aktuális verzióból lesz a legújabb korábbi verzió, (3) az előző legrégebbi korábbi verzió pedig lekerül a listáról.

Ön használhatja az Előfizetés Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistáján szereplő korábbi verziók bármelyikét, illetve a Szoftver Autodesk által biztosított bármely korábbi verzióját, amellyel még rendelkezik (az adott verzióhoz tartozó adathordozó-készlet, vagy a verzió letöltött példányának formájában), amennyiben az volt az aktuális verzió, vagy a listán szereplő egyik korábbi verzió, amikor megkapta azt, de egy később kiadott új verzió miatt lekerült a listáról.

Ha Ön Átváltott Előfizetést vásárol, és az Átváltott Előfizetés az eredeti előfizetés Szoftverét is tartalmazza, akkor az új Átváltott Előfizetés részét képező Szoftver korábbi verzióiként folytathatja az aktuális verzió, illetve azon korábbi verziók használatát, amelyek használatára az eredeti előfizetés Szoftverének leváltása előtt jogosult volt. Ha azonban az új Átváltott Előfizetés nem tartalmazza az Ön eredeti előfizetésének részét képező Szoftvert, akkor nem folytathatja az eredeti előfizetéshez tartozó Szoftver aktuális vagy korábbi verziójának használatát, hanem az új Átváltott Előfizetéshez tartozó Szoftver telepítésétől számított hatvan (60) napon belül el kell távolítania és meg kell semmisítenie az eredeti előfizetéshez tartozó Szoftver összes verzióját. Az Autodesk bizonyítékot kérhet Öntől arra vonatkozóan, hogy az eredeti előfizetéshez tartozó, e szakasz értelmében eltávolítandó és megsemmisítendő összes Szoftvert eltávolította és megsemmisítette, és/vagy ellenőrzést végezhet az Általános Feltételekben foglaltak szerint.

Példák a korábbi verziókra

Az Autodesk az alábbi példákkal segíti a fogalmak szemléltetését.

Példa Egyfelhasználós Előfizetés esetén

Ön két egyfelhasználós előfizetést vásárol az AutoCAD 2013 szoftverhez. A vásárlás időpontjában az AutoCAD 2012, 2011 és 2010 vannak felsorolva jogosult korábbi verziókként. A két AutoCAD 2013-előfizetés egyikének Jogosult Felhasználója letölti és telepíti a 2012, 2011 és 2010 korábbi verzióit a számítógépére, továbbá telepíti az új verziófrissítéseket, amint azok elérhetővé válnak. A másik AutoCAD 2013 előfizetés Jogosult Felhasználója nem tölti le a korábbi verziókat, viszont telepíti az új verziófrissítéseket, amint azok elérhetővé válnak (pl. AutoCAD 2014, 2015 stb.). Mindkét előfizetést évente megújítják. Növekednek az üzleti igények, és Ön vásárol egy harmadik egyfelhasználós előfizetést az AutoCAD 2018 szoftverre. Az új vásárlás időpontjában az AutoCAD 2017, 2016 és 2015 vannak felsorolva jogosult korábbi verziókként.

Jelen pillanatban a három előfizetésre vonatkozóan a következő a Korábbi Verziók Használatának Joga:

1. AutoCAD-előfizetés: A Jogosult Felhasználó használhatja az aktuális verziót (AutoCAD 2018), letöltheti és telepítheti a listán jelenleg szereplő korábbi verziókat (AutoCAD 2017, 2016 és 2015), továbbá folytathatja a számítógépére telepített korábbi verziók használatát, azon korábbi verziókat is beleértve, amelyek akkor szerepeltek a listán, amikor az AutoCAD 2013 volt az aktuális verzió (azaz az AutoCAD 2014, 2013, 2012, 2011 és 2010). Vegye figyelembe, hogy az aktuális és a korábbi verziók is telepítve lehetnek, a Jogosult Felhasználó azonban egyszerre csak egy verziót használhat; a különböző verziók egyidejűleg nem használhatók.

2. AutoCAD-előfizetés: Hasonló a fenti példához, azzal a különbséggel, hogy a Jogosult Felhasználó nem töltötte le és nem telepítette a listán szereplő korábbi verziókat az előfizetés megkezdésekor, és csak akkor telepítette az új verziófrissítéseket, amikor azok elérhetővé váltak, ennek eredményeként a Jogosult Felhasználó használhatja az aktuális verziót (AutoCAD 2018), továbbá azt a korábbi verziót, amelyet a kezdeti előfizetésként vagy új verziófrissítésként telepített (azaz az AutoCAD 2017, 2016, 2015, 2014 és 2013 szoftvert).

3. AutoCAD-előfizetés: Mivel ez egy új előfizetés, a Jogosult Felhasználó csak az Előfizetés Korábbi Verzióinak jelenlegi Jogosult Terméklistáján szereplő korábbi verziókat töltheti le és telepítheti (azaz az AutoCAD 2017, 2016 és 2015 szoftvert).

Példa Többfelhasználós Előfizetés esetén

Ön egy öt munkahelyes, többfelhasználós előfizetést vásárol az AutoCAD 2015 szoftverhez. A vásárlás időpontjában az AutoCAD 2014, 2013 és 2012 vannak felsorolva jogosult korábbi verzióként. Az Ön szerződéskezelője letölti és telepíti az összes említett korábbi verziót. Az előfizetést évente megújítják. Az Ön szerződéskezelője minden évben letölti és telepíti az új verziófrissítéseket. Jelenleg az AutoCAD 2018 az aktuális verzió./p>

Jelen pillanatban az öt munkahelyes, többfelhasználós előfizetésre vonatkozóan a következő a Korábbi Verziók Használatának Joga:

Az elérhető verziók közé tartozik az aktuális verzió (AutoCAD 2018), a listán szereplő minden korábbi verzió (AutoCAD 2017, 2016 és 2015), továbbá azok a korábbi verziók, amelyek már nem szerepelnek a listán, de az Ön szerződéskezelője letöltötte és telepítette őket, amikor még rajta voltak a listán (AutoCAD 2014, 2013 és 2012). Ön egy adott pillanatban rendelkezhet a szoftver öt példányával, a verziók bármely kombinációjában, és ezek egyidejűleg aktív használatban lehetnek. Ez lehet egy Jogosult Felhasználó, aki egyidejűleg használja az AutoCAD 2018, 2017, 2015, 2014 és 2013 szoftvert. Ez lehet öt különböző Jogosult Felhasználó is, akik egyszerre használják az egyik jogosult verzió egy példányát (azaz hárman használják az AutoCAD 2018 fejenként egy példányát, és ketten az AutoCAD 2015 fejenként egy példányát).

Virtualizációs előnyök

Virtualizációs előnyök

Ha Ön Egyfelhasználós előfizető (vagy Egyfelhasználós előfizetéseket vásárolt a felhasználói számára), Ön hozzáférhet az Ajánlatokhoz és igénybe veheti azokat az interneten, nagy kiterjedésű hálózaton (WAN) vagy más, nem helyi hálózaton vagy azon keresztül, avagy bármely virtuális magánhálózaton (VPN) vagy azon keresztül, akár alkalmazás-virtualizációs technológia használata, akár annak távoli eljáráshívása esetében, vagy más esetben, a jelen Egyfelhasználós előfizetésekre vonatkozó, virtualizációs előnyök felhasználását ismertető feltételekben („Virtualizációs előnyök”) foglalt követelményeknek és korlátozásoknak megfelelően, akkor is, ha minderre a 15.3. szakaszban (Ajánlatok elfogadható felhasználása) foglalt, ezektől eltérő feltételek vonatkoznak.

Korlátozások

 • Webes szolgáltatások esetében nem érvényes A Virtualizációs előny nem vonatkozik a Webes szolgáltatásokra való előfizetésekre, és a Szoftver-előfizetésekhez járó, webes szolgáltatásokkal kapcsolatos előnyökre.

 • Adott szoftverek esetében nem érvényes A Virtualizációs előnyök nem minden Autodesk-szoftverre terjednek ki. A Virtualizációs előnyök nem vonatkoznak a Virtualizáció alóli kivételt képező szoftverek listáján szereplő Szoftverekre. E listát itt tekintheti meg: www.autodesk.com/virtualization-exclusions

  Az Autodesk rendszeresen frissíti a Virtualizáció alóli kivételt képező szoftverek listáját a Szoftverek hozzáadásával, illetve eltávolításával. A listához hozzáadott elemeket a jövőre nézve kell figyelembe venni. A listaelemek eltávolításának hatálya visszamenőleges.

  1. példa: Hat, adott Szoftverre vonatkozó Egyfelhasználós előfizetést vásárol, amely a vásárlás időpontjában nem szerepel a kivételek listáján. Az Autodesk később hozzáadja az adott Szoftvert a kivételek listájához. A Szoftver listához való hozzáadása előtt vásárolt, adott Szoftverre vonatkozó jogosultságok esetében igénybe veheti a Virtualizációs előnyöket, azonban nem alkalmazhatja a Virtualizációs előnyöket a Szoftverre vonatkozóan a Szoftver listához való hozzáadása után vásárolt előfizetésekre.

  2. példa: Hat, adott Szoftverre vonatkozó Egyfelhasználós előfizetést vásárol, amely a vásárlás időpontjában szerepel a kivételek listáján. Az Autodesk később eltávolítja az adott Szoftvert a kivételek listájáról. Az eltávolítás dátumától kezdve alkalmazhatja a Virtualizációs előnyöket az adott Szoftverre vonatkozó hat előfizetés bármelyikére.

A virtualizált szoftverek támogatásának feltételei

A Virtualizációs előny keretében virtualizált Szoftverek esetében az Autodesk a jelen Feltételek keretében meghatározott, az Előfizetési támogatás előnyeire vonatkozó feltételek értelmében biztosít támogatást, azonban az Autodesk nem köteles támogatási szolgáltatásokat biztosítani olyan esetben, ha a bejelentett esemény nem reprodukálható az Autodesk által fizikai számítógépen, virtualizációs környezeten kívül. Az Autodesk nem köteles támogatást biztosítani harmadik féltől származó virtualizációs szoftver vagy az Ön virtualizációs környezete által okozott vagy azzal kapcsolatos események esetében, nem kizárólagosan ideértve a kompatibilitással vagy együttműködéssel kapcsolatos problémákhoz való segítségnyújtást, ha a problémák valamely Autodesk-szoftver harmadik féltől származó virtualizációs szoftverrel vagy az Ön virtualizációs környezetével történő együttes használata során merülnek fel.

„Minősítés” Felelősséget kizáró nyilatkozat; Kockázatvállalás.

Az Autodesk időről időre közzétehet a Szoftverek virtualizációs környezetben történő használatára vonatkozó információkat (együttesen: „Minősítési információk”) a Szoftvertermékek honlapján, az Autodesk Knowledge Networkön és hasonló, az Autodesk tulajdonában álló webes helyeken, illetve termékekkel kapcsolatos dokumentációban vagy egyéb környezetben. Ezen Minősítési kijelentések pusztán az Ön kényelmét és a tájékoztatást szolgálják, és csak az Autodesk által az adott Szoftverek adott verzióinak adott, harmadik féltől származó virtualizációs technológiákkal és/vagy adott virtualizációs környezetekben történő használatával kapcsolatban végrehajtott, korlátozott tesztelés eredményeit tükrözik. A Minősítési információk adott formájukban érhetők el, és tartalmazhatnak hibákat, pontatlanságokat, hiányos információt és egyéb téves kijelentéseket. Ha igénybe kívánja venni a Virtualizációs előnyöket, ajánlott saját, független kompatibilitási vizsgálatot végezni azok alkalmazása előtt.

A Virtualizációs előnyök igénybe vételével Ön elfogadja, hogy a Minősítési információk nem minősülnek semmilyen jellegű ígéretnek vagy kötelezettségvállalásnak az Autodesk-szoftverek és bármely, harmadik féltől származó virtualizációs technológia közötti kompatibilitás bármely szintjére vonatkozóan. A Virtualizációs előnyök igénybe vételével az ahhoz kapcsolódó összes kockázatot Ön vállalja, nem kizárólagosan ideértve a Szoftver és a harmadik felektől származó virtualizációs technológiák és/vagy az Ön virtualizációs környezete közötti inkompatibilitást.

A prémium előfizetés előnyei

A jelen, A prémium előfizetés előnyei című dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt, de itt nem definiált fogalmakhoz az Autodesk felhasználási feltételeiben meghatározott jelentést kell társítani; az Autodesk felhasználási feltételei itt találhatók:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/general-terms

Ha prémium előfizetést vásárol, akkor a következő előnyöket kapja meg a fentiekben megállapított standard előfizetési előnyök mellett, illetve (ezt külön jelezzük) azok helyett.

A prémium előfizetés fogalmainak meghatározásai

A következőkben meghatározott fogalmak a prémium előfizetés előnyeire vonatkoznak.

Adminisztrátor: Az a munkatársa, akit Ön az Autodesk felhasználókezelő funkció használatára felhatalmaz azért, hogy csapatokat jelöljön ki, és felügyelje az Ön Felhatalmazott felhasználóinak az e csapatokhoz hozzárendelt előfizetésekhez és a kapcsolódó előnyökhöz való hozzáférését. Különféle típusú Adminisztrátorokat jelölhet ki, ezek a következők: Elsődleges adminisztrátorok, Másodlagos adminisztrátorok és SSO-adminisztrátorok. Az Adminisztrátorokra a jelen szöveg mint Adminokra is hivatkozhat. Adminisztrátor lehet az Ön munkavállalója, alvállalkozója vagy az Ön Társult vállalkozásainak munkavállalója vagy alvállalkozója, ahogyan a fogalmat az alábbi Központosított beszerzés szakasz meghatározza.

Megnevezett felhasználó: Az egyfelhasználós előfizetés Jogosult felhasználója. Az egyfelhasználós előfizetésre mint „megnevezett felhasználói” vagy „egyéni” előfizetésre is hivatkozhatunk.

Csomag: Az egyfelhasználós előfizetés, az egyéb Ajánlatok, Előnyök és más előfizetési modellek valamilyen kombinációja. Az Autodesk marketinganyagai bármikor említhetnek Csomagokat is, így például Prémium előfizetési előnyöket tartalmazó Csomagokat.

Az „egyfelhasználós előfizetés” ismertetését a Használati feltételek Az előfizetés típusai lapja tartalmazza, amely itt található:

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/subscription-types

A Prémium előfizetéssel összefüggésben az olyan egyfelhasználós előfizetést, amelyhez Ön még nem vásárolt Prémium előfizetést, de amelyhez a Prémium előfizetési előnyök jelen feltételei alapján Prémium előfizetést kell vásárolnia (lásd az alábbi „Mindent vagy semmit” követelmény és Felülvizsgálat című szakaszt), „Kifizetetlen prémium előfizetésnek” nevezzük.

Csapat: Az Autodesk-felhasználókezelés által meghatározott, egy adott Elsődleges adminisztrátor által kezelt egyfelhasználós előfizetési csoportból álló csapat.

Prémium előfizetés: A standard egyfelhasználós előfizetés Prémium előfizetési előnyöket hozzáadó bővítése.

Prémium támogatás és a kapcsolódó ügyfélsikerelőnyök

Élő ügyfélszolgálati támogatás. A Prémium előfizetés egyik előnyeként – a standard Előfizetési előnyök és a fent ismertetett Prémium webes/e-mailes támogatás részeként rendelkezésre bocsátott támogatási módokon túl – az Ön Prémium jogosult felhasználói vagy Adminisztrátorai az alábbiakban ismertetett további „Élő támogatási” módokhoz férhetnek hozzá:

 • Nonstop csevegés a hét öt napján éjjel-nappal. Prémium jogosult felhasználói és Adminisztrátorai internetes csevegésen keresztül nyújthatják be támogatási igényüket az Autodesk ügyfélszolgálati munkatársainak a hét 5 napján éjjel-nappal az igénylő fél vonatkozó Támogatási munkahete során. A csevegésben nyújtott ügyfélszolgálati támogatás angol nyelven vehető igénybe, de a rendelkezésre állás függvényében a csevegés kérésre – az Autodesk saját belátása szerint – más nyelveken is rendelkezésre bocsátható. Noha a hét 5 napján éjjel-nappal rendelkezésre álló csevegési munkamenetek elindítása általában gyorsan megtörténik, az ügyfélszolgálati támogatás igénylésének különösen nagy forgalmú időszakaiban előfordulhatnak késések.
 • A hét minden napján éjjel-nappal kérhető telefonos visszahívás. Adminisztrátorai bármikor kérhetnek telefonos visszahívást az Autodesk ügyfélszolgálati munkatársaitól, hogy a Prémium jogosult felhasználók nevében megvitassák az ügyfélszolgálati támogatási kérésekben foglaltakat. A visszahívásos telefonos támogatás angol nyelven vehető igénybe, de a rendelkezésre állás függvényében a visszahívásos telefonos támogatás – az Autodesk saját belátása szerint – más nyelveken is rendelkezésre bocsátható. Noha az igénylés időpontjától számítva a telefonos visszahívás általában gyorsan megtörténik, az ügyfélszolgálati támogatás igénylésének különösen nagy forgalmú időszakaiban előfordulhatnak késések.

Prémium webes/e-mailes támogatás. A jelen feltételek a standard Előfizetésre vonatkozó Webes/emailes támogatás feltételeinek helyébe lépnek:

A webes támogatáshoz Ön a Prémium jogosult felhasználóin keresztül fér hozzá az alábbi Támogatási munkahét táblázatban megállapított, rendelkezésre álló támogatási órákban, kivéve az ütemezett rendszer-karbantartási időket, amikor előfordulhat, hogy a webes támogatás ideiglenesen nem érhető el. Az Autodesk a webes támogatással kapcsolatos kommunikációit általában az Autodesk-fiókban jeleníti meg, és az Ön Prémium jogosult felhasználóit az információ megjelenéséről e-mailben értesíti. Ha az Autodesk szerint ez indokolt, előfordulhat, hogy bizonyos események kapcsán e-mailben vagy telefonon is felveszik a kapcsolatot az Ön Prémium jogosult felhasználóival.

Az Autodesk minden töle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vonatkozó regionális támogatási munkahét során a Súlyosság szintjétől függetlenül nyolc (8) órán belül válaszoljon az Ön webes támogatási kérelmeire.

Támogatási munkahét. Az egyes Autodesk üzleti régiók esetében a vonatkozó támogatási munkahetek az alábbiak.

 • Ázsiai–csendes-óceániai régió: hétfőtől péntekig SGT (UTC+8) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat
 • Amerikai régió: hétfőtől péntekig EST/EDT (UTC–5/UTC–4) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat
 • EMEA-régió: hétfőtől péntekig, CET/CEST (UTC+1/UTC+2) időzóna szerint, kivéve a regionális munkaszüneti napokat

*Bizonyos Szoftverek vagy Webes Szolgáltatások esetében az alkalmazható helyi támogatási munkaidő vonatkozhat egyetlen régióra vagy egy adott régióba tartozó országra, függetlenül attól, hogy az Ön támogatási kérelme földrajzilag mely helyről származik.

Korábbi verziók támogatása. Az Autodesk – a fenti standard Előfizetési előnyök A korábbi verziókhoz fűződő jogok című szakaszában foglalt esetleges ellentétes értelmű rendelkezések sérelme nélkül – az Ön Prémium előfizetéseire vonatkozóan nemcsak az aktuális verzióhoz nyújt technikai támogatást, hanem az Előfizetett korábbi verzió jogosult termékeinek listáján szereplő valamennyi Korábbi verzióhoz is:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription

Az Ügyfeleink sikerességét előmozdító anyagok

Az Autodesk hozzáférést biztosít Önnek az Ön számára a Prémium előfizetési előnyök megismerését és használatát elősegítő anyagokhoz (a „Sikerességet előmozdító anyagok”). Az anyagok között részletes ismertető dokumentumok, eszközök és más hasonló segédanyagok szerepelhetnek. A Sikerességet előmozdító anyagok között fellelhetők lehetnek a gondozott tartalmakra, az úgynevezett „Gyorssegédekre” mutató hivatkozások, amelyek a megismerkedés elősegítésére, valamint a bevált gyakorlattal kapcsolatos iránymutatásként szolgálnak az Ön feltételeknek megfelelő Autodesk-előfizetéseivel kapcsolatban. A Gyorssegédek és a Sikerességet előmozdító egyéb anyagok a Prémium előfizetés időtartama során állnak az Ön rendelkezésére, és értesítés nélkül módosulhatnak.

A Sikerességet előmozdító anyagok használata a Prémium előfizetési előnyök használatával kapcsolatos, dokumentált tevékenységegyüttes kialakításához nyújthat segítséget Önnek a kívánt üzleti eredményeinek előmozdítása során. A Sikerességet előmozdító anyagokhoz való hozzáférés igénylése, valamint az ilyen anyagok független értékelése és felhasználása az Ön felelőssége. Az Autodesk nem felel a Sikerességet előmozdító anyagok használata során Ön által végrehajtott intézkedésekért vagy elért eredményekért.

Valamennyi Sikerességet előmozdító anyag az Autodesk Bizalmas információja, és az Autodesk fenntart minden, a Sikerességet előmozdító anyaghoz világszerte fűződő szellemi tulajdonjogot. Az Autodesk előzetes írásos hozzájárulása nélkül semmilyen okból nem készíthet másolatot a Sikerességet előmozdító anyagokról, és nem is módosíthatja, közölheti vagy terjesztheti a Sikerességet előmozdító anyagokat.

Egyszeri bejelentkezés

Az Egyszeri bejelentkezés (Single Sign-On, a továbbiakban „SSO”) összevont hozzáférést tesz lehetővé a Prémium jogosult felhasználók számára az Ön Prémium előfizetéseihez és a kapcsolódó Előnyökhöz. Az

Autodesk az Ön számára az SSO-nak az Ön tartományára kiterjedő regisztrációját és konfigurálását lehetővé tevő bevezető anyagokat és utasításokat bocsát rendelkezésre. Ha regisztrálta tartományát az Autodesk rendszerében, valamint konfigurálta az SSO szolgáltatást, és ezután Jogosult felhasználói az Autodesk bejelentkezési folyamatával jelentkeznek be valamelyik Autodesk-ajánlatba, akkor a rendszer átirányítja őket az Ön szervezeti bejelentkezési folyamatához, ahol beírják a szervezeti hitelesítő adataikat (például a szervezethez tartozó felhasználói bejelentkezési adataikat). A bevezető SSO-anyagok Autodesk általi átadását követően Ön felel az SSO szolgáltatásnak a szervezete Prémium jogosult felhasználóira vonatkozó implementálásáért.

A termékhasználatra vonatkozó, felhasználói adatokat tartalmazó jelentések

A Prémium jogosult felhasználói feladatok hatékonyságának javítása, a termelékenység növelése, a termékek és a funkciók alkalmazásának támogatása, továbbá az Ön jövőbeni beszerzési igényeinek előrejelzése és kezelése érdekében az Ön Adminisztrátorai engedélyezhetik a termékhasználatra vonatkozó, felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítését. A termékhasználatra vonatkozó, felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítése lehetővé teszi a Prémium előfizetés Prémium jogosult felhasználó és Prémium előfizetés szerinti, napi szintű használatát mutató jelentések generálását. Ha úgy dönt, hogy engedélyezi a felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítését, akkor ezen előny Ön általi használatára az alábbi feltételek vonatkoznak.

A Felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítése szolgáltatáshoz való hozzáférésének és a szolgáltatás Ön általi használatának feltételei a következők:

 • Adatok gyűjtése és felhasználása. Ön tudomásul veszi, hogy az Autodesknek módjában áll a Prémium előfizetések használatát a Prémium jogosult felhasználói használati adatok folyamatos gyűjtésével nyomon követni a Prémium előfizetés időtartama során. Ha Adminisztrátora engedélyezi a felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítését, és jelentést kér, az Autodesk feldolgozza ezeket az adatokat a jelen A termékhasználatra vonatkozó, felhasználói adatokat tartalmazó jelentések készítése szakaszban ismertetett jelentések generálása, a Prémium előfizetési ajánlat és a kapcsolódó Előnyök fenntartása, fejlesztése és/vagy biztosítása, továbbá annak érdekében, hogy Önt és az Ön viszonteladóját méretezési és árajánlattételi megújításokkal segítse. Az előbbiekre a továbbiakban együttesen mint „Adatgyűjtési és -felhasználási célokként” hivatkozunk.
 • Hozzájárulás és engedélyek. Ön emellett tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön felel a Jogosult felhasználói – a munkavállalók, független alvállalkozók stb. – személyes adatainak ilyen gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos vonatkozó, a magánélet védelméről szóló, adatvédelmi és foglalkoztatási jogszabályok szerinti valamennyi követelménynek, így a tájékoztatással, hozzájárulással, továbbítással (így például a határokon átnyúló továbbítással), közléssel és felhasználással, és különösen a fentebb ismertetett adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos valamennyi vonatkozó követelmények való megfelelésért. Ön – a fentiek sérelme nélkül – kifejezetten felelős a Prémium jogosult felhasználóknak a személyes adatok Adatgyűjtési és -felhasználási célokra való gyűjtéséről és felhasználásáról való tájékoztatásáért és/vagy (ha szükséges) az ehhez való hozzájárulásuk megszerzéséért.
 • Kártérítés. Ön köteles az Autodesket és az Autodesk társult vállalkozásait, jogutódjait, igazgatóit, tisztviselőit, munkavállalóit és ügynökeit (a továbbiakban mint a „Kártalanított felek”) megvédeni, kártalanítani és az említettek kármentességéről gondoskodni a bármelyik Kártalanított féllel szemben támasztott minden olyan követelés esetén, amely az előadottak szerint azon Jogosult felhasználók személyes adataival kapcsolatos vonatkozó, a magánélet védelméről szóló, adatvédelmi és foglalkoztatási jogszabályok szerinti követelményeknek való megfelelés elmaradásából ered, akiknek termékhasználati és egyéb adatait Adatgyűjtési és -felhasználási célokra gyűjtik és használják fel.
 • Kártalanítási eljárás. Az Autodesk késlekedés nélkül, írásban tájékoztatja Önt az esetleges ilyen követelésekről, és kizárólagos irányítást ad Önnek az ilyen követelésekkel szembeni védekezés és az ilyen követelések rendezése felett.
 • Önálló jogi képviselő. Valamennyi Kártalanított fél jogosult önálló jogi képviselőről gondoskodni, és – saját költségén – részt venni az ilyen követeléssel szembeni védekezésben. A Kártalanított fél az Autodesk írásos jóváhagyása nélkül fél nem vállalhat felelősséget és nem köthet megállapodást az Autodesk nevében a kártalanított követeléssel szembeni védekezésével kapcsolatban.

Az Autodesk emellett a használati adatok alapján betekintéseket és ajánlásokat oszthat meg az Ön Adminisztrátoraival az Ön általi független felmérés és értékelés tekintetében.

Központosított beszerzés

A Prémium előfizetés hozzárendelése a Társult vállalkozásokhoz. Lehetősége van rá, hogy Prémium előfizetéseit az alapul szolgáló standard egyfelhasználós előfizetéssel együtt, illetve attól függetlenül hozzárendelje nem csupán a saját Jogosult felhasználóihoz, hanem a (saját Területén vagy azon kívül található) Társult vállalkozásainak (meghatározása alább) Jogosult felhasználóihoz is, a Társult vállalkozások hasznára. A Használati feltételek 11.1 szakasza alapján Ön felel a Központosított beszerzési előny Ön általi használatával, így a a Prémium előfizetések Ön általi belső hozzárendelésével kapcsolatosan a vonatkozó adók, díjak vagy költségek időbeni megfizetéséért.

A Társult vállalkozás meghatározása. „Társult vállalkozás” az az üzleti vállalkozás, amelyben Ön a szavazati jogot biztosító részvények vagy értékpapírok legalább 50%-át birtokolja, illetve az olyan joghatóságokban, amelyek tiltják az 50%-os tulajdonrészt, Ön az Autodesk megelégedésére tudja igazolni, hogy befolyást biztosító tulajdonjoggal rendelkezik.

Fedezeti követelmények, felülvizsgálat

A „Mindent vagy semmit” követelmény. Ha egy adott Elsődleges adminisztrátor által kezelt csapatba tartozó Jogosult felhasználóhoz társított standard egyfelhasználós előfizetést Prémium előfizetésre váltják, akkor az ahhoz a Jogosult felhasználóhoz és az ahhoz a csapathoz társított többi Jogosult felhasználó előfizetését, valamint az ugyanazon Elsődleges adminisztrátor által kezelt valamennyi más csapathoz társított Jogosult felhasználó előfizetését is Prémium előfizetésre kell váltani.

Felülvizsgálat. A „Mindent vagy semmit” követelménynek való megfelelés biztosítása érdekében – továbbá az e szakasszal kiegészített Használati feltételek 21.5 szakaszával összhangban – az Autodesk folyamatosan nyomon követi és vizsgálja az Ön előfizetés-üzemeltetési adatait, továbbá az Adminisztrátor és a csapat előfizetés-kiosztási adatait. Ahogyan az Ön Prémium előfizetéseinek megújítási dátuma közeleg, az Autodesk vagy – az adott esetnek megfelelően – az Ön viszonteladója információkkal látja el Önt a Kifizetetlen prémium előfizetésekkel kapcsolatban, amelyekhez Önnek vagy (i) Prémium előfizetést kell vásárolnia a „Mindent vagy semmit” követelmény alapján, vagy pedig amelyekre vonatkozóan Önnek (ii) újból hozzá kell rendelnie a Jogosult felhasználókat és/vagy az egyfelhasználós előfizetéseket egy másik Elsődleges adminisztrátorhoz, aki nem kezel Prémium előfizetéssel rendelkező Jogosult felhasználókat vagy csapatokat. A megújítási árajánlata a korábban megvásárolt, lejáró Prémium előfizetések megújításáért esedékes összegekkel együtt magában foglalja a „Mindent vagy semmit” követelmény teljesítéséhez megvásárolandó Kifizetetlen prémium előfizetésekért esedékes összegeket. A felülvizsgálat kizárólag a jövőre előretekintő lehet: a felülvizsgálatot és a Prémium előfizetés felülvizsgálatot követő megvásárlását megelőző időszakra nem számítunk fel Önnek díjat az olyan Jogosult felhasználó által igénybe vett Prémium előfizetési előnyökért, akihez egy vagy több Kifizetetlen prémium előfizetés van hozzárendelve.

A „Mindent vagy semmit” követelményből kizárt bizonyos előfizetések. Bizonyos szoftver- vagy webes szolgáltatásokra szóló, egyfelhasználós termék-előfizetések nem jogosultak a Prémium előfizetési előnyökre. Az ilyen egyfelhasználós előfizetésekre mint „Kizárt egyfelhasználós előfizetés” hivatkozunk.

Kiegészítő követelmény. A Prémium előfizetési előnyökhöz csak akkor lehet hozzáférni, illetve csak akkor lehet őket igénybe venni, ha az a Jogosult felhasználó, akihez Prémium előfizetés van hozzárendelve, aktív, nem lejárt egyfelhasználós előfizetéssel is rendelkezik. Ezért Önnek a Prémium előfizetések időtartama során végig rendelkeznie kell legalább egy (1) olyan le nem járt standard egyfelhasználós előfizetéssel, amely a valamilyen Prémium előfizetést adminisztráló és kezelő egyes Elsődleges adminisztrátorok által kezelt csapatba tartozó Jogosult felhasználóhoz van hozzárendelve. Ön a standard egyfelhasználós előfizetések megszűnése nyomán semmilyen esetben nem jogosult visszatérítésre a Prémium előfizetésért kifizetett semmilyen összeg után.