Terms of Use

Updates to Subscription Benefits

As part of its ongoing efforts to modernize and improve the customer support experience, Autodesk has updated the Standard and Premium Subscription Benefits terms on this page. Updates include the addition of language regarding the provision of insights and recommendations and access to curated technical support resources (such as articles, videos, webinars and other training or informational content).

Deutsch

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen, den Kundensupport zu modernisieren und zu verbessern, hat Autodesk die Bedingungen für die Vorteile von Standard- und Premium-Abonnements auf dieser Seite aktualisiert. Ebenso wurden die separaten Enterprise Success-Nutzungsbedingungen, welche die Bereitstellung der Enterprise Success-Dienste regeln. Die Updates beinhalten die Hinzufügung von Sprache für moderne Kommunikationsformen (wie den Chat) und den Zugriff auf kuratierte Ressourcen des technischen Supports (wie z.B. Artikel, Videos, Webinars und weitere Schulungs- und Informationsinhalte) sowie die Entfernung von veralteter Sprache oder veralteten Services.

Actualizaciones de las Ventajas de la suscripción

Como parte de los esfuerzos continuos para modernizar y mejorar la experiencia de atención al cliente, Autodesk ha actualizado los términos de las Ventajas de suscripciones estándar y premium en esta página. Las actualizaciones incluyen la adición de términos relacionados con la provisión de información, recomendaciones y acceso a ciertos recursos de soporte técnico (como artículos, vídeos, seminarios web y otros contenidos informativos o de formación).

Mise à jour des avantages liés aux abonnements

Dans le cadre de ses efforts continus de modernisation et d’amélioration de son support client, Autodesk a mis à jour les conditions des avantages liés aux abonnements Standard et Premium. Les nouveautés incluent l’ajout de certaines explications concernant la communication des informations et des recommandations, et l'accès à des ressources de support technique sélectionnées avec soin (tels que des articles, des vidéos, des webinaires et autres formations ou du contenu informatif).

Aggiornamenti apportati ai Vantaggi dell'Abbonamento

Nel quadro del continuo sforzo volto a modernizzare e migliorare l’esperienza di supporto per i clienti, Autodesk ha aggiornato la pagina relativa ai termini dei Vantaggi dell’Abbonamento Standard e Premium. Tali aggiornamenti includono integrazioni in relazione alla fornitura di informazioni utili e consigli e l’accesso a risorse di supporto tecnico dedicate (ad esempio articoli, video, seminari Web e altri tipi di contenuti informativi o formativi).

Atualizações dos Benefícios de Assinaturas

Como parte dos seus esforços contínuos para modernizar e aperfeiçoar a experiência de suporte ao cliente, a Autodesk atualizou os termos dos Benefícios das Assinaturas Standard e Premium. As atualizações abrangem a inclusão de texto relativo ao fornecimento de insights e recomendações e o acesso a recursos selecionados de suporte técnico (tais como artigos, vídeos, webinars e outros conteúdos informativos ou de treinamento).

Atualizações dos Benefícios de Assinaturas

Como parte dos seus esforços contínuos para modernizar e aperfeiçoar a experiência de suporte ao cliente, a Autodesk atualizou os termos dos Benefícios das Assinaturas Standard e Premium. As atualizações abrangem a inclusão de texto relativo ao fornecimento de insights e recomendações e o acesso a recursos selecionados de suporte técnico (tais como artigos, vídeos, webinars e outros conteúdos informativos ou de treinamento).

Aktualisierungen von Leistungen und Vorteilen für Abonnenten

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen von Autodesk, seinen Kunden optimale Erfahrungen beim Support zu bieten, aktualisiert Autodesk die Bedingungen für Leistungen und Vorteile für Premium- und Standard-Abonnenten auf dieser Seite. Die Aktualisierungen schließen das Hinzufügen von Ausführungen zur Bereitstellung von Einblicken und Empfehlungen und zum Zugriff auf zusammengestellte Ressourcen für den technischen Support (wie Artikel, Videos, Webinare und andere Schulungs- oder informative Inhalte) mit ein.

Aktualizace Výhod předplatného

V rámci průběžného úsilí o modernizaci a vylepšování služeb zákaznické podpory aktualizovala společnost Autodesk podmínky Výhod předplatného Standard a Premium na této stránce. Aktualizace zahrnují přidání informací týkajících se poskytování poznatků a doporučení a přístupu k vybraným zdrojům technické podpory (jako jsou články, videa, webináře a další vzdělávací nebo informační obsah).

Aktualizacje Korzyści wynikających z subskrypcji

W ramach ciągłych wysiłków na rzecz modernizacji i poprawy obsługi klienta Autodesk zaktualizował warunki Korzyści wynikających z subskrypcji Standard i Premium na tej stronie. Aktualizacje obejmują dodanie postanowień dotyczących zapewniania analiz i rekomendacji oraz dostępu do wyselekcjonowanych zasobów pomocy technicznej (np. artykułów, filmów, webinariów i innych treści szkoleniowych lub informacyjnych).

Magyar

Az ügyfélszolgálati élmény modernizálására és fejlesztésére vonatkozó folyamatos erőfeszítéseinek részeként az Autodesk frissítette a Standard és a Prémium előfizetési előnyök szerződési feltételeit ezen az oldalon. Szintén frissült a különálló Enterprise Success feltételek, dokumentum is, amely az Enterprise Success szolgáltatások nyújtását szabályozza. A frissítés keretében hozzá lettek adva nyelvek, helyet adva a modern kapcsolattartási módok (például a csevegés) számára, és hozzáférést biztosítunk külön erre a célra készült technikai támogatási erőforrásokhoz (például cikkekhez, videókhoz, webináriumokhoz és egyéb oktatási vagy tájékoztatási tartalomhoz), továbbá eltávolítottuk a korszerűtlen nyelvezetet, illetve szolgáltatásokat.

Обновленные условия использования ресурсов Подписки

В рамках постоянной работы над оптимизацией и повышением качества обслуживания клиентов компания Autodesk обновила условия использования ресурсов подписки Standard и Premium на этой странице. Обновления включают в себя добавление положений по предоставлению аналитических данных и рекомендаций , а также затрагивают доступ к специально подобранным ресурсам технической поддержки (таким как статьи, видеоролики, вебинары и прочие учебные или информационные материалы).

サブスクリプション特典に関する更新

オートデスクのカスタマー サポートで、最先端の、そしてより良い体験をご提供できるようにする取り組みの一環として、このたび、本ページにおいて、スタンダードおよびプレミアムのサブスクリプション特典規約を更新しました。更新内容には、当社独自の分析や提言の提供、及び厳選された技術サポートのリソース(記事、ビデオ、ウェビナーなどのトレーニング又は情報コンテンツなど)へのアクセスに関する文言の追加などが含まれます。

서브스크립션 혜택 업데이트

고객 지원 경험을 현대화 및 개선하기 위한 지속적인 노력의 일환으로, Autodesk는 이 페이지의 표준 및 Premium 서브스크립션 혜택 약관을 업데이트했습니다. 업데이트에는 엄선된 기술 지원 리소스(예: 문서, 동영상, 웨비나, 기타 교육 및 정보 콘텐츠)에 대한 통찰, 권장 사항 및 엑세스 제공에 관한 언어 추가가 포함됩니다.

固定期限的使用许可权益更新

Autodesk 始终致力于现代化并改善客户支持体验,作为此举的一部分,我们更新了本页面的标准版和高级版固定期限使用许可权益条款。更新内容包括增加了有关提供见解和建议时的语言,以及精选技术支持资源(例如文章、视频、网络讲座和其他培训或信息内容)的访问权限。

固定期限訂購權益更新

Autodesk 不斷致力於現代化並改善客戶支援體驗,為此,我們已更新此頁面的標準版及 高階版固定期限使用授權權益條款。更新內容包含增加了提供見解與建議時的語言,以及精選技術支援資源的訪問權限 (例如文章、影片、線上研討會和其他訓練或資訊內容)。

Welcome ${RESELLERNAME} Customers

Please opt-in to receive reseller support

I agree that Autodesk may share my name and email address with ${RESELLERNAME} so that ${RESELLERNAME} may provide installation support and send me marketing communications.  I understand that the Reseller will be the party responsible for how this data will be used and managed.

Email is required Entered email is invalid.

${RESELLERNAME}