Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci


Zakres niniejszego oświadczenia

Witryny, produkty i usługi firmy Autodesk („aplikacje”) są przede wszystkim aplikacjami użyteczności publicznej przeznaczonymi dla osób dorosłych. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci związanych z tymi aplikacjami.  

Istnieją pewne aplikacje firmy Autodesk, które są odpowiednie dla dzieci ani dla nich przeznaczone. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci odnosi się do tych aplikacji. Jeśli występuje konflikt między naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności dzieci a jakimikolwiek częściami naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, standardy traktowania przez nas danych osobowych dzieci będzie określać Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci, zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy Children’s Online Privacy Protection Act („COPPA”) i powiązanymi z nią przepisami oraz obowiązującym w Unii Europejskiej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), w zależności od lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia, że zebraliśmy od jakiegoś dziecka dane w sposób niezgodny z wymaganiami ustawy COPPA, niezwłocznie usuniemy te dane lub zwrócimy się o zgodę rodziców lub opiekunów. Więcej informacji na temat ustawy COPPA i ogólnych wskazówek dotyczących ochrony prywatności dzieci w Internecie można znaleźć na stronie OnGuard Online.

Jakie dane zbieramy od dzieci, jak z nich korzystamy oraz jak i kiedy komunikujemy się z rodzicami

Jeśli wiemy, że użytkownik ma mniej niż 13 lat:

 • poprosimy o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna przed zebraniem danych osobowych od dziecka lub
 • zaoferujemy dziecku opisane poniżej usługi odpowiednie do jego wieku, które w szczególności nie wymagają rejestracji, zgodnie z wymogami prawnymi, lub
 • nie zezwolimy na dostęp do tych części lub funkcji witryny bądź aplikacji skierowanych do wszystkich odbiorców (powyżej 13 roku życia).

Rejestracja

Jeśli dana witryna lub aplikacja jest odpowiednia dla dzieci poniżej 13 roku życia, dzieci mogą się w niej zarejestrować, a następnie (między innymi):

 • wyświetlać treści, wchodzić z nimi w interakcję i je pobierać;
 • przechodzić przez samouczki, tworzyć, edytować i importować treści;
 • lajkować lub obserwować twórców i ich treści;
 • komentować treści innych użytkowników;
 • przesyłać zdjęcia;
 • uczestniczyć w konkursach;
 • wyświetlać powiadomienia aplikacji.

Podczas procesu rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa będziemy prosić dziecko o podanie pewnych danych osobowych, które umożliwią nam wysyłanie powiadomień do rodziców. Będą to między innymi:

 • adres e-mail rodzica lub opiekuna;
 • imię i nazwisko dziecka (tylko w przypadku moderowania przez rodziców);
 • nazwa użytkownika lub konta i hasło dziecka.

W celu potwierdzenia wieku dzieci prosimy je również o podanie daty urodzenia.

Niektóre czynności, takie jak przechodzenie samouczków, nie wymagają od dzieci podawania żadnych danych osobowych, nie mogą więc skutkować powiadomieniem rodzica lub opiekuna ani też wymagać zgody rodzica czy opiekuna. Jeśli dziecko postanowi nie udostępnić nam swoich danych osobowych (np. adresu e-mail rodzica lub opiekuna w celu uzyskania zgody), ograniczy to jego możliwość założenia konta i korzystania z niektórych funkcji, takich jak publikowanie treści widocznych publicznie.

Nie będziemy od dziecka wymagać podania większej ilości danych, niż jest to rozsądnie niezbędne do korzystania z odpowiednich części lub funkcji witryny czy aplikacji.

Będziemy również przechowywać dane w sposób zgodny z naszymi praktykami zachowywania danych.

Możliwa do zweryfikowania zgoda rodziców lub opiekunów

W przypadku niektórych witryn i aplikacji możemy oczekiwać różnego rodzaju zgody rodziców lub opiekunów. Za każdym razem, gdy będziemy prosić o zgodę, poinformujemy o konkretnych czynnościach, jakie dziecko może wykonywać za pośrednictwem witryny lub aplikacji.

Zgoda rodziców lub opiekunów

Ponieważ nasze witryny i aplikacje umożliwiają działania, które pozwalają dzieciom na tworzenie, udostępnianie i zamieszczanie treści widocznych publicznie, w celu umożliwienia korzystania z pewnych funkcji i możliwości zwracamy się o zgodę rodziców lub opiekunów:

 • prosząc o weryfikację przy użyciu karty kredytowej lub innej metody płatności (z uwzględnieniem opłaty nominalnej) lub
 • wymagając przesłania pocztą tradycyjną lub elektroniczną podpisanego formularza zgody.

Od rodziców lub opiekunów wymagamy również otwarcia własnych kont, które umożliwią im przeglądanie i moderowanie konta ich dziecka. Więcej informacji można znaleźć w części na temat opcji i środków kontroli rodziców poniżej.

Po udzieleniu dodatkowej zgody rodzica możemy zaoferować rodzicom możliwość używania w przyszłych kontaktach hasła do potwierdzania tożsamości rodzica.

Zgoda nauczyciela zamiast rodzica

W przypadku zajęć odbywających się w szkole w myśl ustawy COPPA dozwolone jest, aby nauczyciele i dyrektorzy szkoły występowali w zastępstwie rodziców i wyrażali zgodę na gromadzenie danych osobowych dzieci. Szkoły mają obowiązek informowania rodziców o takim postępowaniu.

W niektórych przypadkach, aby konto nie zostało zamknięte i dziecko mogło nadal korzystać z witryny lub aplikacji poza szkołą, możemy poprosić szkołę o uzyskanie zgody bezpośrednio od rodzica zamiast/oprócz udzielenia zgody w zastępstwie rodziców. W ten sposób rodzic może zostać dodany jako moderator.

Więcej informacji na temat praw rodziców w odniesieniu do edukacji dzieci wynikających z amerykańskiej ustawy o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) zawiera część poświęcona ustawie FERPA poniżej.

Określone działania

Treści tworzone przez dziecko

Nasze aplikacje umożliwiają działania, które pozwalają dzieciom na tworzenie treści oraz ich przetwarzanie i zapisywanie.

Szanujemy prośby o usunięcie wszelkich treści zamieszczanych przez dzieci w naszych witrynach i aplikacjach, chyba że prawo wymaga od nas ich zachowania.

Fora i komentarze

W ramach niektórych aktywności użytkownicy mają możliwość bezpośredniej komunikacji między sobą poprzez fora lub sekcje komentarzy.

Zdecydowanie zalecamy dzieciom, które korzystają z tych interakcyjnych funkcji w naszych witrynach i aplikacjach, aby nigdy nie podawały swoich ani cudzych danych osobowych ani nie próbowały omijać funkcji moderowania.

Konkursy

W przypadku wszystkich naszych konkursów dla dzieci będziemy wymagać tylko danych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie, takich jak nazwa użytkownika i adres e-mail rodzica (w celu powiadomienia rodzica, jeśli wymaga tego prawo). Tylko wtedy, gdy dziecko wygra konkurs, kontaktujemy się z rodzicem w celu uzyskania bardziej spersonalizowanych danych umożliwiających nam dostarczenie nagrody.

Kontakt e-mailowy z dzieckiem

W niektórych naszych aplikacjach możemy zbierać dane do kontaktu online, takie jak adres e-mail. Dane te umożliwiają nam komunikowanie się z dzieckiem, które zwraca się do nas z konkretną prośbą za pośrednictwem działu obsługi klienta. Dziecko może na przykład zwrócić się do nas mailowo o pomoc w zrozumieniu, jak ma używać narzędzia projektowego, z którym ma problemy. Dziecko może też chcieć zaprenumerować comiesięczny biuletyn.

Jeśli dysponujemy wiedzą, że komunikuje się z nami dziecko poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, odpowiemy na ten kontakt raz, usuniemy dane osobowe dziecka i nie będziemy uczestniczyć w dalszej komunikacji.

Nasz sposób postępowania z prośbami o komunikację jest następujący:

 • Komunikacja jednorazowa

Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub prośbę dziecka my lub nasz dostawca usług usuniemy dane dziecka natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub prośbę.

o    Jeśli dziecko zainicjuje dalszą komunikację, wygeneruje nowe zgłoszenia lub zaprenumeruje biuletyny, w każdym wypadku usuniemy dane osobowe dziecka i nie zachowamy żadnego wpisu na ten temat. Od rodzica może być wymagana rezygnacja z każdego typu komunikacji oddzielnie.

 

 • Komunikacja wielokrotna

Jeśli w ramach danej aktywności lub usługi musimy komunikować się z dzieckiem więcej niż raz, a nie uzyskaliśmy jeszcze zgody rodziców:

Jeśli zbierzemy dane kontaktowe dziecka na potrzeby bieżącej komunikacji, poprosimy również o adres
e-mail rodzica (o ile nie uzyskaliśmy jeszcze możliwej do zweryfikowania zgody rodzica), który umożliwi nam powiadamianie rodzica o zbieraniu i wykorzystywaniu danych oraz da rodzicowi możliwość zablokowania nam dalszych kontaktów z dzieckiem.

Identyfikatory trwałe

Podczas interakcji dzieci z nami pewne dane mogą być zbierane automatycznie. Umożliwiają nam one udoskonalanie witryn i aplikacji oraz zwiększanie ich przydatności dla dzieci, służą także do różnych celów związanych z naszą działalnością.  

Oto przykłady automatycznie zbieranych danych:

 • typ systemu operacyjnego komputera;
 • używany przez dziecko adres IP lub identyfikator urządzenia mobilnego;
 • używana przeglądarka internetowa;
 • częstotliwość, z jaką dziecko odwiedza różne części naszych witryn lub aplikacji;
 • dane dostawcy usług internetowych lub operatora komórkowego.

Gromadzenie tych danych odbywa się z użyciem takich technologii jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnalizatory web beacon i inne unikalne identyfikatory. Dane te mogą być zbierane przez firmę Autodesk lub firmę zewnętrzną. Niewyczerpującą listę firm zewnętrznych, które w naszym imieniu korzystają z plików cookie i innych technologii śledzenia w naszych witrynach, jak również informacje o ich praktykach ochrony prywatności można znaleźć na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci – lista narzędzi analitycznych.

Gdy dane zebrane od dzieci są dostępne dla firm zewnętrznych

Oprócz przypadków, w których dane osobowe dziecka są udostępniane publicznie (po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów), w ograniczonej i ściśle określonej liczbie przypadków możemy również udostępniać lub ujawniać dane osobowe zebrane od dzieci. Proszę zapoznać się z częścią „Jak firma Autodesk ujawnia Państwa dane osobowe?” naszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Firma Autodesk nie będzie wykorzystywała danych osobowych dzieci do celów reklamowych, do tworzenia profilu dziecka ani do wiązania go z aplikacją; nie będzie też sprzedawała danych osobowych dzieci.

Opcje moderowania i środki kontroli rodziców i/lub nauczycieli

W każdej chwili rodzice i/lub nauczyciele będący moderatorami mogą:

 • odmówić nam zgody na dalsze zbieranie danych osobowych dzieci związanych z określonym kontem;
 • zażądać usunięcia z naszych rejestrów danych osobowych, które zebraliśmy w związku z tym kontem.

Proszę zwrócić uwagę, że nauczycielom przysługują te prawa tylko wówczas, gdy są moderatorami.

Należy pamiętać, że żądanie usunięcia danych z naszych rejestrów może skutkować zakończeniem członkostwa lub dostępu do konta czy usługi, a wszelkie treści zapisane na tym koncie mogą stać się niedostępne.

Jeśli dziecko poniżej 13 roku życia zarejestruje się, tworząc konto, stosujemy dwie metody umożliwiające rodzicom/nauczycielom dostęp do danych osobowych, które zebraliśmy od dzieci, oraz ich zmienianie lub usuwanie:

 • moderatorzy mogą żądać dostępu do danych osobowych dziecka i je usuwać, logując się na konto moderatora rodzica;
 • moderatorzy mogą żądać od nas dostępu do danych osobowych dzieci, zmiany lub usunięcia tych danych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres parents@autodesk.com.
 • W każdej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną lub tradycyjną proszę zamieścić:
 • nazwę witryny lub aplikacji,
 • nazwę użytkownika dziecka,
 • adres e-mail i numer telefonu rodzica.

Chroniąc prywatność i bezpieczeństwo dzieci, będziemy podejmować rozsądne kroki umożliwiające nam zweryfikowanie tożsamości rodzica przed udzieleniem dostępu do jakichkolwiek danych osobowych. Proszę zapoznać się z częścią „Jak firma Autodesk chroni Państwa dane?“ Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Autodesk.

Użytkownicy z Unii Europejskiej będą mieli prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usuwania, wyrażania sprzeciwu, ograniczania dostępu i uzyskiwania kopii swoich danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Autodesk.

Edukacja a ustawa FERPA

Dane osobowe osób korzystających z naszych aplikacji w ramach programu szkolnego mogą podlegać ustawie o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA). Firma Autodesk zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczania danych uczniów w sposób wymagany przez ustawę FERPA, a także wyraża zgodę na pełnienie roli „urzędnika szkolnego” w zakresie, w jakim nasze usługi są wykorzystywane do przechowywania regulowanych danych uczniów zgodnie z 34 Kodeksem przepisów federalnych (Code of Federal Regulations, CFR) §99.31(a)(1).

Więcej informacji dotyczących ustawy FERPA można znaleźć na stronie ustawy FERPA i w witrynie Departamentu Edukacji USA.